Terapie Shanballou

Datum: 14.09.2015 | Vložil: Radka

Přicházím zde na chvíli, abych se podělila se všemi o své vnímání čtrnácti dní terapie Shanballou. Bylo to neuvěřitelně krásných čtrnáct dní, kdy jsem mohla na sobě sledovat, že každým dnem se vše mění, měním se já a mění se vše kolem mne, včetně vnímání energií. Účast na terapii byla pro mne takovou výzvou, že jsem si vědomě udělala každý den čas pro sebe a onu vymezenou půlhodinku trávila zcela v klidu.
První dny jsem vždy úderem desáté vnímala příliv energií do těla, nejdříve skrze dlaně a nohy, bylo to vždy velmi jemné brnění, které procházelo postupně dál do celého těla, do každé jeho buňky. V dlaních jsem často po několika minutách pociťovala silný tlak s přílivem velkého tepla, někdy i velmi silné brnění prstů u rukou. V ostatních částech těla to byly velmi jemné, hladivé a něžné energie. Vždy jsem zároveň cítila Shanballu v obličeji a na hlavě, jemné šimrání na čele a tvářích a někdy i ve vlasech. Jednou jsem jistý čas viděla jasně proud modrofialového světla, jak mi plyne před očima. Vnímání energií zpravidla po čase vymezeném terapii zesláblo nebo ustalo, ale několik dní jsem tyto energie vnímala úplně celou noc.
Velmi výjimečným prožitkem pro mne byl večer, kdy bylo možné pocítit energii Jednoty. Tehdy jsem při zavřených očích vnímala jako by mne někdo ovíval hřejivým vzduchem, v těle jsem začala mít pocit odpoutání se od zemské gravitace - cítila jsem se velmi lehce a pocit jsem měla přímo povznášející. Velmi silně jsem si uvědomila, že onen pocit pramení z lásky, cítila jsem velkou lásku k sobě, ke všemu a ke všem. Měla jsem pocit splynutí se vším, sjednocení. Pocit lehkosti a velmi jemného brnění v celém těle jsem pak měla až do samého rána, neustal ani na chvíli. Bylo pro mne neuvěřitelné, že to celou dobu vnímám a čas měl nějak jiné měřítko. Stejně nádherným a silným zážitkem pro mne byl večer poslední.
Prožitek každého dne terapie byl v mnohém jedinečný a vždy trochu jiný než kterýkoli další. Přála bych každému, aby mohl toto vše v sobě pocítit. Pro mne to byl nádherný zážitek a jsem upřímně ráda, že jsem se tohoto zde mohla zúčastnit.
Děkuji Kájo :-)

Přidat nový příspěvek