Každý sám za sebe.

Nebylo mým úmyslem zakládat zde další novou rubriku, přesto tak činím. Důvodů je hned několik. Texty k pročištění, které jsem slíbil zveřejnit, by se mohly vložit do rubriky „Přišel čas“ a stejně tak do rubriky „Společnou cestou“. V obou těchto rubrikách by se v čase vytrácely, protože z vlastní zkušenosti vím, že vše je v pohybu a vše se v čase mění. Ne jinak je tomu s „texty“, pokud to takto nazveme, pročišťování. Vždy v čase přichází doba, kdy je potřeba texty nějakým způsobem upravit. Proč a jak je zde docela složité vysvětlovat. Zjednodušeně řečeno, ti nebo to, co se nás snaží ovládat a čemu my sloužíme jako potrava, jsou velmi inteligentní entity a měli jsme možnost se o tom již mnohokráte přesvědčit. Pročišťování sebe sama a zároveň svého užívaného či obývaného prostoru, stejně tak jako pročišťování jakéhokoliv území, je v dané době nekončící proces, který je nejlépe provádět denně. 

Takže z důvodů přehlednosti, aby se v čase daly „meditace pročišťování“ měnit či doplňovat, je zde tato nová rubrika. 

Další neméně důležitou věcí, která mne k tomu vedla, je fakt, že tato rubrika je zde především pro vás. Je zde pro tebe, člověče, protože já osobně ani mi nejbližší ji vlastně nepotřebují. Přišli jsme zde v čase minulém s celou řadou věcí oproti jiným, kteří se pyšní tím, že jsou duchovní učitelé, léčitelé, rádci a já nevím co ještě. Na rozdíl od mnohých jsme zde naprostou většinu věcí poskytovali nejen těm, co jsou připraveni, ale i těm co si věci sami chtějí byť jen zkusit. Naprostou většinu věcí v podobě služeb jsme poskytovali zcela zdarma a byli jsme zde pro každého, kdo se na nás obrátil. Nebyla jediná bytost, kterou bychom z jakéhokoliv důvodu odmítli. I toto zde dnes přinášíme tobě, člověče, a každému kolem tebe, kdo má zájem se přidat a to zcela zdarma.

Od dnešního dne, věř nebo ne, ztrácí jakýkoliv smysl hledat někoho, kdo tě očistí od entit, odvede tvé přivtělené Duše či ti poskytne jakoukoliv jinou službu. Dlouho jsme to avizovali a dlouho jsme zde o tom přímo i nepřímo psali, že se blíží den, kdy toto vše bude zcela zbytečné a kdy služby podobného druhu jednoduše přestanou mít více či méně účinek. To, co se na tvém těle či v tobě samotném může na chvíli projevit, je jen velmi krátkodobý efekt, který nevytvořil ten, za kým jsi přišel, ale ty sám ve své mysli, ve svém přesvědčení, že toto ti pomůže.

Jsem si osobně plně vědom toho, že zde bude mnoho těch, kteří se oním duchovnem takzvaně živí a budou ke mně vysílat negativní energii všeho druhu, protože pokud pochopíš smysl a hloubku toho, co ti zde právě předkládám, pak přestaneš využívat jakýchkoliv služeb, jež ti tihle samozvaní „duchovní“ pyšnící se řadou zarámovaných diplomů co všechno absolvovali, nabízí. Jsem si plně vědom toho, co ti zde v dané chvíli tedy předkládám a jsem si vědom toho, jak otevřeně věci nyní sděluji, abys toto a mnoho dalšího pochopil, zpracoval a přijal.

Jsem si vědom, že se snese ze strany mnohých hluboká kritika a přesto tak činím. Je mi již zcela jedno, kdo si co říká a kdo jak se vůči mně chová či co ke mně vysílá. 

Jsem si také ale plně vědom, že tyto řádky jsou určeny v dané chvíli jen pro hrstku těch, kteří ví, kteří věří, kteří se setkali s mnohým a došli k pochopení a uvědomění. Naprostá většina ještě dlouho neporozumí a bude zde i obrovská masa těch, kteří neporozumí nikdy. To, proč tomu tak je či bude, má jen dvě vysvětlení. Tím prvním je, že sešli z cesty, která je jako jediná samotným Kristem podporována a sešli tak hluboce, že jejich Duše jsou již tak potemnělé, že není v podstatě možné, aby se navrátili zpět. A ten druhý důvod je ještě jednoduší, byť přijat jej se ti může jevit složitější. Je zde již nyní obrovská masa těch, kteří nepochází z prvotního Zdroje, nemají s ním v podstatě nic společného. Nejsou zde pro tvé blaho, stejně tak zde nejsou pro blaho této země. Jsou zde z jiných důvodů. Pokud by ti bylo umožněno vidět jejich pravé tváře a poznat jejich pravé důvody bytí, zhrozil by ses, a proto je ti mnoho z toho zatím zahaleno. Ne, nestraším ani nikomu nezávidím, protože není co, a čemu ty sám budeš věřit, je jen a jen na tobě. To je ona tvá svobodná volba.

Dost však v dané chvíli podobného povídání a vraťme se opět nazpět proč tato samostatná rubrika.

Jedním z důvodů je, dát vám v ní možnost nejen se v případě potřeby na cokoliv pozeptat, ale hlavně je zde prostor pro vaší diskuzi mezi sebou. Přicházím tedy s tím ještě jednou, že vám zde vytvořím prostor především pro vaši vzájemnou diskuzi, pro obohacování se vzájemnými zkušenostmi a postřehy. Budu rád, pokud si v daném prostoru k tomu určeném bude mezi sebou předávat cokoliv k danému tématu. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, pak i my zde rádi odpovíme, pokud k tomu budeme vedeni. Jakýkoliv prostor, který zde byl do dnešního dne zaveden pro vaší diskuzi a názory, se doposud minul účinkem a nepřinesl to, k čemu by toto mělo sloužit. Výjimku tvořila a tvoří rubrika zde o Borotíně samotném a období, kdy jsem zde začal řešit veřejně jakousi centrální kotelnu a následně se přidala i Radka. Nebýt energií modrobílého plamene a celé řady jiných, nebýt toho, že jsme se do toho pustili, pak by se zde již pravděpodobně kopalo a pokud ne, tak jednoznačně by obec a tím každý jeden občan byl zadlužen na řadu desetiletí a mohl by to také být pozvolný konec jedné z dalších obcí v naší vlasti. Jednoznačně a zcela prokazatelně jsme s Radkou ušetřili nejen řadu starostí, ale také téměř dva miliony korun. To, že se na nás mnozí dívali a dodneška dívají skrz prsty, mi osobně nevadí. Protože osobně problém nemám a pokud jej mají oni, pak jediný problém, který mají, je uvnitř jich samotných. K obci Borotín se samozřejmě v krátkém čase vrátím, protože se zde v dané chvíli nacházím a tak vidím co, jak a proč by mělo být jinak. To, že to bude třeba o Borotíně, neznamená, že se to týká jen této vesnice, ale zde to vidím a mnozí jiní se nad tím mohou zamyslet a pozměnit svůj postoj k daným věcem. Třeba to jinde půjde a zde ne, ale tohle já osobně již neovlivním. To, co budu dále dělat, je sít. Sít jen to nejlepší co mohu a k čemu jsem veden, protože zde nejsem proto, abych sloužil či posluhoval našemu státu, stejně tak jako jakékoliv obci, starostovi, či sousedovi. Nejsem zde proto, abych se zavděčil a

byl poslušným. Jsem zde proto, abych plnil a splnil to, co jsem slíbil, než jsem zde sestoupil na tuhle planetu zemi. Dnes chápu, že ne každý bude sloužit a rozvíjet tuhle planetu zemi, protože ne každý z toho centrálního Zdroje pochází a ne každý má domov tam nahoře. Ne každý zde přišel s úmyslem a cílem šířit Lásku a Světlo a to i přesto, že se tak mnozí tváří a říkají ti, člověče, vždyť to nedělám pro sebe, ale obětuji se vám, tobě, dělám to pro blaho všech. Není to pravdou a je velmi jednoduché tento klam prohlédnout a vidět pravdu, komu kdo slouží, jak to vlastně s ním je a jak to myslí. Jen my to nechceme vidět, protože pokud to uvidíme a rozpoznáme, pak jsme nuceni změnit náš dosavadní postoj a to nechceme, protože to bolí. Je pro nás lepší a jednoduší žít i nadále ve slepotě a hluchotě. 

Takže, milý člověče, abych to shrnul a neplýtval v dané chvíli slovy, kterých zde i tak bylo až příliš, pak přijmi prosím to, že tato rubrika je zde opravdu pro tebe. Prostor, který zde je vytvořen pro diskuzi, je stejně tak pro tebe. Může se mnoho z nás obohatit, pokud nebudeme lhostejní a to především k sobě.

Je to počátek docela zásadních a rozsáhlých změn, které samotné napojení české republiky na energie modrobílého plamene Květu života přináší. 

Očistit se od čehokoliv dnes můžeš sám. Pokud nebudeš sám na sobě pracovat a pokud zároveň nebudeš něco dělat pro tuhle planetu zemi, pak nejdeš tou jedinou a správnou cestou, která je podporována a nelze očekávat, že tě někdo za peníze očistí. Nebude to fungovat, můžeš to zkusit, účinek se však bude míjet a to i přesto, že ti oni duchovní budou slibovat či tvrdit cokoliv jiného. Je to od dané chvíle jen na tobě a je to o tobě. Je to tvůj život a ty si jej budeš plně řídit od dané chvíle sám. Cesta je to nekonečná, člověče, a připrav se na „překážky“, které ti do života budou přicházet, protože jsou a budou to jen zkoušky. Nedostaneš se dále, pokud neprojdeš přes to, co ti v dané chvíli bylo do života vloženo. Budeš muset, člověče, jednak sklidit vše, co jsi kdy zasel a to do posledního zrna a budeš také muset, a to je mnohem horší, vytrhat všechen plevel na své zahradě. Samozřejmě nemusíš nic z toho, ale uvědom si, že tohle vše jsi sel ty, a že ten plevel je na tvé zahradě a skutečně není možné, aby jej někdo za tebe vytrhal. A co že je plevel? Je jím vše, co ti na tvé zahradě roste a co nechceš, aby tam bylo, protože tě to obtěžuje a to jakýmkoliv způsobem. Pouta, o která žádáš, aby byla přesekána a odstraněna, protože jsou také plevelem, jsou nakonec jen věci, které tebe obtěžují, které tobě brání žít jinak a být vnitřně šťastným a naplněným. Můžeš sedět na židli a prosit celé hodiny, dny, týdny a roky, aby už konečně archanděl Michael odsekal a zpřetrhal všechna ona vlákna. Nestane se nic, protože nikdo to za tebe udělat nemůže, protože to nejde. Můžeš dostat návod, můžeš dojít na základě meditací k uvědomění, co a jak máš udělat, ale nikdo, opakuji nikdo, to za tebe neudělá. Dám ti jednoduchý příklad. Žiješ ve vztahu, k věcem přistupuješ s Láskou, a přesto se věci nemění a tobě se život zamotává a komplikuje stále více. Můžeš dělat ochrany a meditace jak chceš. To vše je správné a věci kolem tebe budou naopak jen zesilovat. A to vše jen proto, že vlastně o to žádáš, aby se změnily a tak ti je vesmír ukazuje ještě razantněji, ještě hlouběji a stále

častěji tě tomu všemu vystavuje. Vesmír nedělá nic, než že tě vede k tomu, abys člověče zpřetrhal ona pouta, vytrhal ten plevel a zasel to, co chceš sklízet. Nikdy nebylo „oni“ kdo mě opili. Vždy jsi to byl ty sám, kdo se opil, kdo podlehl. A vždy to budeš jen ty sám, kdo to může změnit. Je to jen příklad, je to obraz pro tvou představu, protože je jedno, naprosto jedno o co a koho se jedná. Je jedno, zda jde o tvou práci či bydlení. Je jedno, zda jde o tvého partnera, sousedy, rodiče či děti. To jen my jsme takto nakonec věci pojmenovali. Vždy jsi to nakonec ale jen ty. Ty sám kdo jediný opravdu může.

Tím „ty sám“ není myšleno tvé ego, nejsi tím myšlen ani ty jako ty, protože ty nejsi tím, kým si myslíš, že jsi. Staň se NEOSOBNÍM a pak poznáš, kdo JSI. Ty jsi Já a Já jsem Ty – staneš se mnou a poznáš mne, jen když budeš přistupovat k věcem neosobně. Začni žít neosobní život a já vstoupím do tebe – staneš se mnou a Já tebou.

S Láskou a v Lásce Kája 

7.2.2018

Předchozí povídání ........Napojení ČR na modrobílý plamen Květu života

Následné povídání ..........Pročištění I - každý sám za sebe

Prostor pro diskuzi a sdělení najdeš zde .....Prostor pro diskuzi.