Duchovní válka.

Milý člověče – slovo je jako hrubý stavební materiál a v samé podstatě nelze slovy vyjádřit přesně, výstižně a zcela srozumitelně věci tak, aby byly pochopeny jednotným a nezaměnitelným způsobem. Podle pozemského měření však vstupujeme do jakéhosi Nového roku a zcela nepochybně pak každý má jakási očekávání, jaký ten rok bude a co přinese.

Psal se počátek roku 2020 a byl zde text – 2020 Dobře již bylo – když se psal počátek roku 2021 – byli jste uvítání textem – 2021 Čas sklizně. Každému příchozímu a je zcela jedno, zda tyhle texty již četl nebo ne, doporučuji pro lepší pochopení a sled událostí, kterým jsme vystaveni, si tyto texty znovu přečíst a udělat tak něco pro sebe.

Nyní v daném čase se již nacházíme na onom jakémsi počátku roku 2022 a pojďme se společně, milý člověče, podívat na to jaký bude a co lze očekávat. Samotný název je – Duchovní válka. Stejně tak by se povídání či sdělení mohlo a může jmenovat jinak, protože stejně výstižné by bylo – sklidíme, co jsme zaseli. Je zcela zbytečná dnes již diskuze a vysvětlování či přesvědčování o tom, že není možné zasít salát a čekat, že nám vyroste mrkev. A naprosto stejné je to s dobou a situací, ve které se v dané chvíli nacházíme, a nejinak tomu bude každým dalším okamžikem, co zde budeme pobývat na této planetě Zemi. Vždy a za všech okolností budeme sklízet jen a výhradně to, co jsme zaseli.

Svět před rokem 1989 byl jakýmsi způsobem rozdělen na východ a západ. Z jistého pohledu, ať se nám to líbí nebo ne, svět se udržoval v jakési rovnováze. Celé toto období od konce druhé světové války se veřejně nazývalo studená válka a ona dělicí čára mezi východem a západem pak železná opona. My lidé zde v naší krásné malebné zemi jsme si mysleli, že ONI na západě se mají lépe, mají všechno lepší, je tam svoboda a demokracie. Žili jsme v naprosté iluzi a dnes nejde již ani definovat odkud se ona iluze vzala. ONI na západě však po celou dobu od ukončení druhé světové války se nesnažili o nic než o to, jak dobýt onen východ. Nakonec se jim to díky manipulacím a intrikám všeho druhu podařilo, protože zde měli řadu těch, kteří byli jimi podporováni a ti mezi nás stále šířili přesně to, co jim vyhovovalo a postupně a pomalu se stávalo to, co ONI sami chtěli, realitou. Naletěli jsme jim, protože jsme si představovali západ jako vyspělou, vysněnou krajinu, kde si každý splní svůj takzvaný americký sen. Byli jsme zmanipulováni, využiti a zneužiti k tomu, aby v roce 1989 u nás proběhla ona sametová revoluce a postupně padla železná opona a ukončila etapa oné studené války. Té války, která by se správně měla nazývat třetí světovou válkou, protože válka to byla. O onom takzvaném západu jsme vlastně nevěděli nic, jen jsme si nechali vytvořit takový ten laciný obraz toho, že tam se mají všichni lépe a tak tam chceme také patřit. Neuvědomovali jsme si, co nám je předkládáno a jaký falešný obraz jsme si vytvořili. Nevěřili jsme našim dědům, kteří nás varovali od západního světa, kapitalismu a jiného marasmu, kterým byl západ naplněn. Železná opona padla a my jsme prohráli, byť jsme si to tehdy neuvědomovali a jásali jsme nad získanou svobodou a jakousi demokracií. Tím započala na naší zemi jakási nerovnováha a bylo jen otázkou času, kdy se ona nerovnováha naším vlastním přičiněním vychýlí do neudržitelného stavu, ve kterém se nacházíme dnes.

K moci se doslali výhradně prozápadně smýšlející zlojedi, kteří měli ústa plná sladkých slov a my jsme stále věřili. Aniž bychom si to na vědomé úrovni uvědomovali, bylo s námi manipulováno a krůček po krůčku nám byla odebírána nejen naše svoboda, ale naše země. Nechali jsme se dobrovolně a bez boje zaprodat cizákům a přihlíželi jsme tomu, jak se kus po kuse rozprodává nejen naše země jako taková, ale vše co zde kdysi naši předkové vybudovali. Zlojedi všeho druhu a mocipáni hráli onu svou hru tak dokonale, že jsme se nechali do ní plně vtáhnout a neuvědomovali jsme si, jak se náš život mění a my postupně ztrácíme, či opouštíme naše vědomí, rozum a hodnoty. Pokud bychom totiž neztratili onen zdravý selský rozum, pak bychom jim nikdy nemohli dovolit to, co s námi udělali.

Jsou vinni a zákony vesmíru jsou neměnné a platí bezezbytku pro každého jednoho z nás. Bez rozdílu věku, pohlaví či postavení, které zastáváme. Jenže my ostatní, jsme stejně tak vinni, protože jsme tomu přihlíželi anebo dělali příliš málo proto, aby věci byly jinak. Jako republika, jako stát, jsme v podstatě skončili a přišli o všechno. Navíc přišla chudoba, která byla neznámým pojmem, přišli bezdomovci, kterých jsou desítky tisíc, přišly hladové fronty, kde stojí třeba i lidé, kteří musí dávat pravidelně svou krev, aby se alespoň občas slušně najedli. O všechny tyto naše občany se postarat neumíme, ale přijímáme migranty a přeposíláme obrovské částky jiným nepotřebným, aby se měli lépe.

Stačilo pouhých třicet let a ocitli jsme se v totálním rozkladu a rozpadu. Nastal rozklad a rozpad nejen Duchovní, ale i morální. Toho všeho jsme však byli součástí a tohle vše mohlo být jinak. Poslední dva roky nám chtějí sebrat to poslední, co nám zbylo a to je - abychom ztratili Duši a zaprodali se jejich smyšlenému coronaviru a vakcinacím.

Coronavirus je uměle vytvořen člověkem a byl zneužit člověkem, pro jaký účel přesně se nikdy asi nedovíme, ale je to souběh více věcí, jednak to bude byznys, pak to bude snížení populace a nepochybně také ovládání každého jedince. Toto vše vytvořili nenasytní zlojedi za účelem byznysu a zisku a mnozí z nás onomu materialismu podlehli. Tohle však není cesta k Jednotě a už vůbec ne cesta Krista či cesta k Bohu. Tohle je totální úpadek z rovnováhy, která jediná může jednoho dne vést k Jednotě a tuto rovnováhu je nutné napravit.

Nebuďme naivní, že jsme pány tohoto světa, protože před námi již byly jiné civilizace, které zanikly a to zcela nepochybně vlastní vinnou. No a nás čeká totéž, pokud se nevzchopíme a ZLO, které se zde šíří a dnes již nejde o nehmatatelné a neviditelné ZLO, jak se o něm píše v různých naukách, ale jde o ZLO, které má tváře a má své jména. Tohle ZLO je potřeba jednou pro vždy vymazat z povrchu planety Země a ten čas přichází a je zde.

To, čeho jsme dnes svědky, již není a nebude nic jiného nežli Duchovní válka. Člověk vytvořil vakcinaci a covid a my jsme tohle vše podporovali našimi myšlenkami a činy či nečiny, a tak jsme jen posilovali kolektivní vědomí. A co můžeme čekat tedy jiného nežli to, že tohle přeplněné vědomí strachu, zmaru, násilí, krve, mrtvých a podobně se bude naplňovat. Ano, začneme sklízet to, čeho jsme byli svědky při setbě či jsme sami seli.

Nepochybně je planeta přelidněna a tak k početnímu snížení dojít musí. Není to však jen o přelidnění, ale to by vydalo na knihu a ne na úvodní sdělení pro nadcházející čas. Nacházíme se v době, kdy zde již žije daleko více takzvaných lidských bytostí bez Duše. Pokud si kdokoliv myslí, že každá jedna bytost má či musí mít Duši, je na omylu. Máme kolem sebe každý mnoho těch, co již přišli na tento svět bez Duše či je Duše opustila pro jejich fatální selhání a Duše by zde nemohla splnit to, proč sem přišla. Tohle vše však nelze dát do slov tak, aby to bylo správně pochopeno. Setkáme se tedy již v tomto pozemském roce s tím, že mrtvých bude přibývat. Postupně budou odcházet těla bez Duší a všichni ti, co páchali ZLO a to jakéhokoliv druhu. Samozřejmě, že budeme svědky i toho, jak tento svět opustí celá řada takzvaných esoteriků a jiných duchovních, kteří se zaprodali a vykonávali činnost za účelem byznysu a byli a jsou vedeni stranou temnoty. Budeme se muset vyrovnat se ztrátou našich blízkých, ať to budou sestry, bratři rodiče či děti. Nikdo si nesmí myslet, že pokud podlehl vakcinaci, bude v čase ušetřen, pokud jej nepostihne v nadcházejících letech smrt, ponese si po zbytek života jiné následky. To, co si lidé nechali do svého těla dobrovolně a vědomě vpravit, je neodstranitelné a tak každý jeden musí počítat se smrtí, která nastane o mnoho let dříve než by čekal. Nelze očekávat, že očkovaným se budou rodit děti s Duší, takže i tyto děti pak ukončí svou pouť zde na zemi předčasně, pokud se přesto, že nemají Duši, nevydají cestou Světla.

Období, které započalo, bude plné zmaru, utrpení, bezmocnosti, bezpráví a všeho možného spojeného se jmenovaným. Vstupujeme do doby, kdy budeme vděční za střechu nad hlavou, teplo, vlastní postel a talíř dobré polévky. Toto jsme vytvořili a zaseli a změnit to nelze. To, co můžeme činit, je začít sít něco nového, něco hezkého a pak v čase to jednoho dne budeme sklízet. Pokud tak nebudeme činit každým okamžikem, pak přijde čas, kdy v ulicích poteče krev a nebude to zprvu krev zlojedů, ale naše. Pak se možná probudíme a budeme činit to, co jsme dávno činit měli.

Ne, nejsem pesimista, naopak a svůj svět zde vidím stále barvitě a vnímám už dnes, jak na naší zahradě rozkvétají stromy, jak kohout kokrhá a slepice snáší krásná vejce. Vím také, že v tomto období dokončíme nejen skleník, ale mnoho jiných započatých věcí, které jsou v rámci možností nejen krokem k soběstačnosti, ale také k šťastnějšímu a lepšímu životu jako celku. Přesto vše co vnímám za sebe sama, co si přeji a čeho chci dosáhnout, si však na rozdíl od mnohých uvědomuji plně realitu, která zde panuje a vládne. Pokud se nevzchopíme a nenastane zvrat toho, v čem žijeme, a zvítězí ZLO dnes již s lidskou tváří, budeme nekompromisně smeteni z povrchu Země všichni do jednoho tak, jako už tomu bylo v dávných časech před námi.

Važ dobře, člověče, každou svou myšlenku a každé slovo, protože vše má svou energii a vše se dříve či později zhmotní. Vesmír je věčný a má svůj čas. Jsou věci, které se mohou na základě přání udat v daný okamžik. Jsou však věci, na které si musíme počkat, ale v čase vesmírném se stanou. Dovolili jsme narušit rovnováhu Země, tedy bytí zde na planetě Zemi. Dovolili jsme narušit onu rovnováhu, ze které se mohla transformovat Jednota. Přichází tedy čas duchovní války a obměny lidstva, pokud prohrajeme i tuhle válku, bude planeta na dlouhý čas zcela vylidněna.

Česká republika je mimořádným místem na této planetě a není to tím, že zde bylo vytvořeno první energetické místo Jednoty, že zde byl odhalen a zastaven rituál šesti křížů, či že zde byly přijaty energie modrobílého plamene Květu Života. Česká republika je místo odkud se jednoho dne má šířit Světlo a Láska po celé planetě Zemi. Zda se tak skutečně stane, je ovšem na nás samotných. Než se tak však stane, budeme se muset nejen postavit ztělesněnému ZLU, ale také sklidit vše, co jsme zaseli. Nebude to cesta lehká. Nepřišli jsme však na tento svět s tím, že to bude lehké, přišli jsme zde sloužit samotnému Stvořiteli. A ti, co mu neslouží, budou smeteni, protože co s těly, která neslouží Bohu?

S Láskou a v Lásce Kája

5.1.2022

Předchozí text ...................... 2022

Následné povídání ................Vychováni pro válku.

Prostor pro diskuzi.............   Prostor pro diskuzi