Duchovní nauka

 
Již nějaký čas si uvědomuji, že mám i já k věcem přistoupit jinak, pokud se chci a já se vědomě chci posunovat blíže ke světlu, Ježíši, Bohu.
Začínám si čím dále více uvědomovat v jakých iluzích a představách my to jen žijeme a nemáme sebemenší chuť mnohdy tu naši pohodlnost a tím lenost naše ducha překonat. Pokud však budeme i nadále duchovně líní, pak nemůžeme čekat ani očekávat, že se něco kolem nás změní, protože kolem nás se nezmění nic, pokud se my nezměníme vnitřně sami. A k tomu, abychom se my sami vnitřně změnili, vede jen jedna cesta a tou je překonat onu lenost a nebýt duchovně líní. Ten z vás, kdo se bude pohoršovat, či se pohoršuje nad výrokem „duchovně líný“ by mněl pokud toto chce pochopit věnovat pozornost duchovním textům a naukám daleko více, aby si uvědomil, přijal a plně pochopil, co že to je ona duchovní lenost. Co to znamená, když někdo řekne máš líného ducha. Ne to není urážka je podstata a hluboká pravda jedné zásadní a základné věci a nauky. Až pochopíme plně co to je duchovní lenost a jak se odráží v našich životech, pak se budeme chovat jinak. Dokud to nepochopíme a bude nás toto urážet budeme dále poškozovat sebe sama, naše blízké, celou tuto naši planetu zemi a nepůjdeme po cestě o které mluvil a učil nás Ježíš. Naše děti budou čím dále více duchovně líní, protože my jim toto předáváme. To my jsme pak odpovědni a to my sami  si pak tvoříme svou vlastní karmu se kterou se mnohdy setkáme už v tomto našem životě. Každý duch se má stále rozvíjet a už třeba tím, že děti dnes nic nemusí, nemají žádné povinnosti, mají k nám jen požadavky a práva v nich my sami rozvíjíme onu lenost ducha a ta tu jsme my sami vůči nám pak plně odpovědni.
Pochopit, že se nerozvíjíme jak bychom si přáli, nejsme tam kde bychom mnohdy chtěli být a nemáme po čem bychom toužili, je právě v tom nebýt duchovně líný a investovat do sebe sama, protože nikdo to za nás neudělá.
Pokud se chceme dále rozvíjet a duchovně růst a od toho jediného zde na této zemi jsme, protože tato země, pro nás není rájem, nýbrž jen a jen jakousi školou života, do které se budeme navracet a navracíme tak dlouho dokud to sami nepochopíme, musíme opustit naše staré smýšlení.
Musí se člověk vydat jiným směrem a věnovat svou pozornost jiným věcem než doposud. Slovo musíme, nebo musím, berte samozřejmě s nadhledem. I já se učím a mnohdy použiju slova a přitom myšlenka je úplně jiná a tak se zde nechytejme za slovíčko.
Tuhle rubriku zakládám, protože vnímám, že napsáno toho bylo a je v minulosti a naší lidské historií dost. Jen na mnohé se pozapomnělo a je potřeba se k tomu navrátit, protože historie sama nám ukázala a dokázala, že tyto nauky a „pravdy“ byly správnou cestou. Jen v našem vlastním lidském vývoji jsme tyto nauky a pravdy tak překroutili, že dnes pomalu nikdo neví co je co a co k čemu patří.
Náš virtuální svět a právo svobodného slova nám dneska umožňuje psát o čemkoliv a každý pisatel se svou skupinu najde a tak se zde dnes objevují takové nesmysly a slátaniny, že věřit jim může a bude opravdu už jen ten, kdo je duchovně líný na to, aby se sám alespoň zamyslel nad tím co následně četl z této dnešní moderní doby.
Když jsem se poprvé setkal s nahrávkou které nás dovedla k rituálu šesti křížů, prožil jsem nezapomenutelný pocit, který snad nejde dát ani do slov. Pak jsem si v čase nejen uvědomoval, nýbrž jsme to i slyšeli a dnes to vím, že ne vše co se za světlo vydává světlem je.  Stále tomu nevěříme a nebo nechceme věřit a jsme nepoučitelní. Internet je plný podobných nahrávek jako byla ochranná meditace šesti křížů a je doslova přehlcen články, typu „Světlo či iluze stínů“ a věřit můžete čemukoliv od toho máte svou vlastní svobodnou vůlí. Nicméně toto nejsou texty, které pochází ze světla a nebo k němu směřují. Jsou to jen sladká lízátka, která se dobře čtou a vábí nás k dalšímu podobnému vyhledávání a sdílení podobného. Toto nikoho nemůže přivést k Ježíši a k Bohu. Toto od nich nepochází ani k nim nesměřuje. Poznat to není zase tak složité, jenže to se právě musíme zahledět to sebe sama a nepřijímat zvenčí vše co nám kdo předloží. A toto opět vede k jediné věci a to je nebýt duchovně líný.
Zakládám tedy tuto rubriku, abych i já méně psal a učil se od mistrů, kteří kráčeli po této zemi a šířili nebo se o to snažili to, co mělo hloubku a byla v tom pravda. Je zde dnes mnoho těch, kteří se podobným věcem dlouhodobě věnují a mají v mnohém jasno a jsou na své cestě v dané oblasti hodně daleko. Není proto nutné mnohdy vymýšlet to co je vymyšlené co někdo za svůj život nebo roky, kdy se danému věnuje dal dohromady. Prokousal se tím a vytvořil hodnotné texty, které bych třeba sám byl schopen napsat, avšak až po té co bych stejné znalosti a protože toto by trvalo dlouho, tak právě proto tato rubrika, kde si dovolím půjčit si slova těch, kteří to v dané chvíli a době napsali tak, že já sám tomu plně rozumím. A pokud toto vše jen jednomu z vás něco dá a přivede vás to k zamyšlení a hloubání nad věcmi samotnými,  pak to stálo za to a malou jiskřičkou jsem přispěl k tomu, aby se něco pozměnilo.
Plně věřím tomu, že přijde den, kdy se další a další budou probouzet a bude nás jednoho dne tolik, že věci kole nás se začnou měnit, protože jsme se změnili my sami. K tomu vede dlouhá a ne zrovna jednoduchá cesta, nicméně jiná nakonec není, pokud nechceme, aby se daly do pochybu ony Božské mlýny a semlelo nás to všechny, pokud nechceme tuto zem opravdu zničit a tím také sami sebe.
Přeji každému, aby zde našel a nepochybuji o tom že najde alespoň malý kousíček toho co jej osloví co mu pomůže k zamyšlení a následně ke změně ne někoho , nýbrž sebe sama.
S Láskou a v Lásce Kája
26. června 2015