Energie Světla

 

Vážení a milí – přicházím zde v danou chvíli opravdu s otevřeným srdcem a láskou v něm, abych zde  založil tuto pro mne osobně zcela mimořádnou rubriku.

Pevně věřím, že pro mnohé z vás to bude na vaší cestě přínosem. Tato rubrika nevzniká náhodně ani chaoticky, protože podvědomě jsem mnohé z toho již vnímal dávno, že chci, mám potřebu, pro nás něco podobného vytvořit jen jsem čekal na ten správný impuls shora.

Je tomu již dávno, kdy jsem byl s Milou na jednom malém výletě, kdy jsme navštívili Vyšehrad. Chtěla mi to místo ukázat a protože jsme opravdu v podstatě téměř vždy, kdy jsme byli spolu trávili čas především prací a nebo jsme se navzájem čistili, protože doba to byla složité tak jsem byl rád, že jsme se někam společně dostali.

Vnímal jsem to místo velmi pozorně a měl jsem z toho všeho mimořádně krásný pocit a bylo to celé pro mne osobně, krásným prožitkem daného dne.

Už v čase před tím. V době, kdy jsem tvořil věci kolem energií modrobílého plamene květu života a kdy jsme vytvářeli společně s Mílou oněch třináct nádherných energetických míst, ke kterým jsme také byli s jasným záměrem vedeni, jsem se snažil, abychom nějakým způsobem dokázali dát procítit toto vše jiným, kteří si věci chtějí odzkoušet z domova. Snažil jsem se vymyslet a prosadit v té době něco, kde by si každá bytost tyto energie mohla u počítače prožít, třeba formou obrázků nebo slov. Jednoduše tak, aby nikam nemusela, protože chápu a věděl jsem, že ne každý pocestuje do Opavy aby si věci vyzkoušel a nebo ne každý má takové vnímání, že se na dané místo dokáže napojit na dálku. Bohužel každá takováto snaha dát toto takto nějak pocítit, nám byla shora zamítnuta, nebyla doporučena ani schválena a tak jsme od podobných věcí v tomto směru upustili. Chtěl jsem a měl sám velký zájem na tom, aby třeba právě energie modrobílého plamene šla nějak pocítit, aby si to člověk mohl vyzkoušet, prožít to. Nic z toho nebylo v té době možné a není v podstatě ani dnes, protože zrovna u této energie to musí být každého svobodná volba a jeho vlastní rozhodnutí a nedá se zde tedy něco ukazovat ve formě, že toto je pro někoho správné a podobně.Toto nejsou věci, které se dají zkoušet. Buď jsem připraven a vnitřně vím proč a nebo ještě nejsem. A tak jednoduché a pravdivé to je.

V čase kdy jsme měli nejvíce práce a dokončovali jsme nejsložitější projekt, který zde nejde ani popisovat, protože toto by bylo nad lidské chápání, jsme se dostali k energií „bílého tekutého krystalického světla“. Potřebovali jsme ji tehdy pro naši práci a následně bylo toto využito i u čištění od implantátů, které nepocházeli z naší planety země a jeden takovýto implantát měla v sobě  i samotná Míla. Zdárně jsme jej tehdy odstranili a stejně tak posléze ještě jedné další bytosti. Bez energie bílého krystalického světla by toto nebylo možné. Za krátko se naše společná cesta a to i cesta naší blízké spolupráce s Milenou pro danou chvíli rozdělila a každý jsme šli a jdeme vlastní cestou. Tolik pro vysvětlení jak jsem se (jsme se) k této energií bílého tekutého krystalického světla tak nějak dostali.

Jak běžel čas a věci se kolem začali měnit a nabírat zcela jiný směr, protože to je přirozená součást našeho života, že vše je v pohybu a vše se neustále mění, tak se měnily i moje pohledy na mnohé věci a také přicházela a přichází řada jiných prožitků a informací, které mne stejně jako vás každodenně mění a tím tedy posouvají od někud někam.

Mnozí si myslíme, že jsme stejní jak jsme byli a ani si neuvědomujeme jakými změnami jsme prošli. Je jedno v tuto chvíli zda směrem tam a nebo jinam, zkrátka procházíme stále změnami.

O kameni si také budeme myslet že neroste že je mrtvý, pokud bychom jej však dokázali filmovat tisíce let a pak toto dali do minutého shlédnutí nevěřili bychom, jak se onen kámen změnil. A stejně je to s námi,  pokud bychom natočili náš život jen za poslední rok vteřinu po vteřině a následně to dali do desetiminutového děje, nestačili bychom se divit. A u toho bychom si teprve plně uvědomili jak se měníme i my samotní.

Nic není neměnné a nic není stálé, vše je v pohybu. Tam kde před tísici lety byly pralesy je dnes poušť, tam kde před tisíci lety byly říše o kterých si v dané době myslely, že jsou nezničitelné jsou dnes jen trosky. Nejsilnější armády světa, které bylo nemožné porazit, byly poraženy a nebo se samy rozpadly ze vnitř. Po světě stéle hoří tisíce hektarů lesa a za pár let by příroda sama dokázala toto vše napravit, protože to je vše přirozenou součástí a nic není stále. To jen člověk si myslí že něco je zde na věky a že něco z toho co dnes vlastní je jeho a nemá ani potuchy jak se mýlí.

Takže tak jak šel čas a události různého druhu posledních týdnů a měsíců, jsem se měnil a měním nepochybně i já sám. A nyní jsem došel do bodu a přišla chvíle, kdy jsem pochopil a uvědomil si, že již mohu. Že přišla chvíle, kdy zde nám všem mohu představit pro nás nepochybně dvě velmi důležité energie .

Tato rubrika je tedy nyní založena právě a jen pro tyto dvě energie Světla, které můžeme na sobě, podle našeho vnímání sami plně pocítit. Blíže vás s oběma seznámím zde v této rubrice na samostatných stránkách.

 

Chtěl bych v tuhle chvíli upozornit, že je velmi důležité si tyto energie neplést.

Jedna z nich nese skutečný název bílá tekutá krystalická anergie“ a slouží k dokonalému pročištění a léčení. Tohle již je energie pocházející z těch nejvyšších sfér a je tou nejčistší, kterou si jen umíme přestavit.

 Prožitek této energie na vlastní kůži jsem zařadil, protože mi to bylo umožněno, do následného hromadného pročištění všech, kteří byli, kdy napojeni, nebo dále budou napojeni na samotný modrobílý plamen Květu života. 

Nepochybuji, že každý kdo se tohoto hromadného pročištění bude kdykoliv účastnit toto na sobě zaznamená. 

A od nynější doby vždy, kdy toto hromadné pročištění budu dělat, bude tato energie na závěr součástí celého očistného procesu. Opět tak každý kdo je již nyní napojen na modrobílý plamen Květu života získává něco navíc. 

Ne tohle není ode mne samotného. Jsem zde opět jako vždy jen prostředníkem. Popravdě ani u této energie nevím přesně jak a proč tohle všechno. Byla mi však dána toto možnost a důvěra a já slibuji zde Bohu samotnému, že tohoto nikdy nezneužiji ve svůj vlastní prospěch a stejně tak nikdy neudělám nic co by nebylo v souladu s Božím řádem a neproviním se vědomě ničím co by mohlo vesmír jako celek nebo jen jeho jedinou část či buňku poškodit.

 

Druhá energie, nese názevProud Božího Světla „ a jak již sám název napovídá jde zde skutečně o energií a světlo samotného Stvořitele.

Blíže o obou těchto energiích se dočtete v jednotlivých článcích v této rubrice.

Přeji každému, aby našel to nač je sám připraven a aby prožíval a přijímal vše ve svém životě přesně a právě tak jak je, protože toto vše je součástí jen jednoho Boha a ten nestvořil nic nedokonalého. To jen my z našeho pohledu ještě mnohému nerozumíme.

S Láskou a v Lásce Kája

14 srpna 2015