Tomuto textu by jsi měl věnovat pozornost.
Více už udělat nemohu.


Pokud ses někdy a to kdykoliv v minulém čase, setkal a to jakoukoliv formou, či někdy setkáš, s „Rituálem Šesti Křížů“. Na internetu šířeném dnes především pod názvem „ZLATÉ KŘÍŽE – OCHRANA“ nebo také „Ochrana zlatý kříž“ či názvem „Meditace-Energetická ochrana“. Pak věnuj prosím tomuto náležitou pozornost.

V této naší rubrice, která se celá věnuje jen a výhradně všemu, co k tomuto patří, nalezneš vše potřebné. Články jsou zde sepsány dle pořadí a to od - Rituál šesti křížů I (R6K – 1 ) výše,  podle toho, jak jsme se k věcem dostávali a jak jsme na ně v čase přicházeli.

Tento rituál je snad tou nejhorší a nejtěžší temnotou, která kdy byla v našich novodobých dějinách odhalena a zveřejněna. Není to rituál ledajaký, protože jeho účinky byly možné bez tvého vědomí na tebe samotného, také přenést.

Tyto případy již máme zaznamenány, kdy byl tento rituál zcela vědomě použit k jiným osobám. A to, bez jejich vědomí a jen a výhradně za účelem naprosto vědomého a cíleného poškození.

Jelikož dnes víme a umíme si zjistit, dokonce zda byl tento rituál páchán ke konkrétní osobě, zjistili jsme, že byl použit i k lidem velmi dobře mediálně známým.

Použitím tohoto rituálu dojde k Vašemu poškození a to ne ledajakému. Samotným výsledkem v čase, je v podstatě předčasná smrt a to ne zrovna příjemná. V tom lepším případě, se poškozený dostane na samotné dno společnosti. Informace k tomu všemu najdete právě zde v naší rubrice Rituál šesti křížů (R6K).

Pokud jste se doposud s tímto rituálem nesetkali a tyto informace jsou pro vás nové, pak tě o to důrazněji žádám, než dostaneš ten dobrý nápad, zjistit o co jde. Než se pustíš tedy do vyhledávání a budeš si  chtít sám dobrovolně a vědomě poslechnout nahrávku, velmi důkladně si přečti každé slovo, které je o tom napsané. Byť již jen jeden z tvého pohledu neškodný poslech, může způsobit to vše, co je v článcích popsáno. Byť to bude mít možná průběh v té chvíli o něco delší, konec bude stejný. Nakonec sám  budeš hledat pomoc a budeš rád, pokud se ti ji dostane.

Tímto rituálem je poškozeno dnes mnoho z vás a stále toto číslo roste velkou rychlostí, protože tyto nahrávky se stále šíří. Jsou prezentovány na různých místech na internetu a to nejen zde. Nikdo, kdo se s tímto setkal a má kolem sebe byť jen jeden jediný aktivovaný kříž, není již čistý a nemůže si být jistý, že je napojen na Světlo. Což také pak znamená, že informace, které přijímá a nebo jakýmkoliv způsobem předává, dále nemusí být pravdivé, nemusí pocházet ze Světla a nebo k němu směřovat.

I my sami jsme byli upozorněni a dovedeni k tomu, abychom odstranili celou řadu článků, nebo odkazů, které byly kdy na stránky umístěny a převzaty, protože pocházely, či v dané chvíli pochází od bytostí, které nejsou čisté. Pravidelně naše články a celé stránky kontrolujeme a to tak, aby tam nebylo nic, co by nebylo v souladu se Světlem a neubíralo se cestou k Jednotě.

Ne, nemůžeme zde a nebudeme zde také zveřejňovat žádná jména, protože to bychom již soudili a ukazovali na někoho prstem. Je potřeba si uvědomit, že žijeme v dualitě a že zde je každého věcí, čemu věnuje pozornost a co dělá. Je to každého volba, toto nám bylo ponecháno, že se sami rozhodujeme, jak budeme žít a kudy naše cesta povede.

Nikdo tedy ani z těch, co byli či budou kdy poškozeni, nemůže říci, že nevěděl a tvrdit, či šířit, že někdo jiný je vinen. Ne, není, tento život patří jen a výhradně tobě, člověče a jen ty sám jsi za něj odpovědný. Tak tomu bylo a je.

Žádáme Vás, šiřte tento článek a informace dále, pokud opravdu pocházíte ze Světla a nebo k němu směřujete, protože jen tak společnými silami, můžeme nyní udělat něco pro to, abychom plně odstranili tento rituál z tohoto světa. Vesmír a všichni jak nahoře, tak i dole, společně s Jednotou, která je dnes již spojením Vesmíru s vnitřní Zemí, toho už pro danou věc udělali dost. Nikdo z nich za nás neodstraní tuto nahrávku z internetu, protože toto byla a je naše volba. Toto je v danou chvíli už jen na nás samotných. Je to naše volba a záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Dnes je tato nahrávka neúčinná k druhému, to znamená, že ji k nám nemůže nikdo vyslat ani použít. I toto zařídila Jednota. Uvědom si však člověče, že toto mohou najít a použít tvé děti, může se to šířit ve škole a jinde a nic je ve chvíli, kdy se toho zúčastní, kdy toto použijí  k sobě, neochrání. Toto je ten nejhorší terorismus, ta nejhorší temnota, s jakou se jen můžeme setkat, protože je neviditelná. Přečtete si články a věřím, že pochopíte a dojdete k tomu sami, že každé slovo zde je Pravdou a pochází ze Světla. Je to informace a zároveň důrazné varování pro tebe a jak se zachováš, co s tím uděláš, je už jen a jen na tobě.

Můžeš strčit hlavu do písku, nevidět a neslyšet a myslet si, mě se to netýká, pak si ovšem nestěžuj na systém, na stát, ani na nikoho jiného, protože, přesto že jsme zde sami za sebe, tak nezapomeň člověče, že je zde dualita. A zde platí, že ty jsi ten systém, ty jsi ten stát, ty jsi tedy vinen.

Není žádné ONI, jsi a budeš jen TY a to do doby, než se dostaneme do stavu MY. K tomu však vede dlouhá cesta. Nicméně vše k tomu už máme, abychom se stali tím MY. A tak se každý den a každou chvíli můžeš pozeptat sám sebe, co JÁ jsem pro to udělal.

 

Šiřte tento text v plném znění a žádejte, aby byl šířen dále, jen tak a ne jinak, můžeš něčemu zabránit. Je to však jen tvá volba člověče. Stejně tak, jak, že toto byla zase ta naše.
S Láskou a v Lásce - MY – Kája a Míla

zpracováno 13 března. 2015