Společnou cestou

 

Vím toho velmi málo, přesto, nebo právě proto, se stále učím. Umím toho možná ještě méně, než toho vím, proto se stále rozvíjím. Popravdě stále nevím, proč jsem si tu cestu zde na této planetě zemi vybral a proč jsem se sem rozhodl vstoupit. Nicméně se tak stalo, a když už tu jsem, tak chci to málo, nač jsem si rozpomněl, a nebo co mi bylo ukázáno a dáno, předat dále. V nabídce služeb těchto stránek najdete to nejlepší, co zde na zemi kdy bylo. Vnímat to a pohled na to vše můžeš mít, jaký jen sám chceš, přesto nic nezměníš na tom, že služby, které ti zde nabízíme, jsou pro tebe prospěšné, pokud chceš sám se svým životem něco skutečně udělat a jsi připraven.

Energie modrobílého plamene je jednou ze základních energií, bez které nemůžeme nikdy vstoupit do Jednoty. Do té Jednoty, kterou si mnozí z vás neumí v téhle dimenzi ani představit. Mluvíme o mnoha věcech, máme plná ústa Lásky a všemožných jiných nádherných slov. Zde to však končí, protože o Lásce, o které většina mluví, ve skutečnosti nemá ani ponětí. Láska ona Láska s velkým „L“ a její energie, nejde zde v podstatě do slov ani strčit. Jsou to věci, na které zde nejsou snad ani slova. Pokud bychom uměli dávat a šířit onu Lásku, o které se mluví, žili bychom zde na této planetě zemi jinak. Nebyly by války, nebyly  by utrpení, nenávist, zloba, pomluvy a spousty jiných věcí.  Nesetkávali bychom se zde se žádnými entitami ani ničím jiným, co pochází z temnoty. Nebyli bychom vystavováni všemu tomu, čím procházíme a to jen proto, abychom se rozpomenuli a pozvedli tuhle zem do jiné dimenze.

Sladká slova slýcháme čím dále častěji a jsou skloňována v různých pádech a je nám sdělováno, jak zde proudí stále více a více Světla, jak jsou vesmírná okna otevřená dokořán a podobně. Jsou nám předkládány hezky znějící formulky a fráze, které byť hezky zní, k jejich naplnění tak, jak jsou předkládány a prezentovány, nemůže dojít a věřte nebo ne také nedojde. Můžete si sednout a celé dny dokola opakovat jsem bohatý, jsem šťastný. Můžete to dělat dny, měsíce, roky a nic podobného se nestane. Můžete se účastnit drahých seminářů a absolvovat nesmyslné „duchovní“ školy, které vám slibují závěrečné zkoušky a obdaří vás nějakým směšným certifikátem, který je vám naprosto k ničemu. Pokud nebudu počítat jen ego, které bude nabaženo. Neposunuli jste se ani o píď na své nějaké cestě a nedošli jste ani o kousek dále. To, co vás chtějí naučit, nebo vám slibují v nějakých duchovních školách a předražených seminářích, vám nakonec stejně k ničemu nebude jen si vytváříte a máte nějaký vnitřní pocit, který vám vytvořili a vy jste se s ním ztotožnili, že jste pro sebe něco udělali. Myslíte si, že jednou za měsíc si půjdete někde sednout na celý den, obdržíte nějaké podklady, poslechnete si, co vám takzvaní lektoři říkají a něco se změní. Je to jako jít k doktorovi a myslet si, že vás vyléčí.

Vše tohle funguje na stejném principu jako ona sladká slova, kterých je kolem nás všude plno. I tohle vše zní sladce, ale to je tak vše. Nikdo za tebe, člověče, nic neudělá a nikdo tě neposune ani o píď dopředu. Nikdy nenajdeš nikde venku nic, co není v tobě. A v tobě je člověče vše, co stále hledáš a po čem toužíš. Můžeš sedět za počítačem celé dny, týdny, roky, desetiletí a sledovat kdo kde co napsal a přeskakovat z místa na místo od jedněch stránek k druhým. Stane se jen jedna věc a tou je chaos a zmatek, který v tom všem budeš mít a k tomu si vypěstuješ ještě návyk. Tohle vše ti způsobí ona sladká slova zvenčí, která nejsou nakonec ničím jiným než temnotou, zabalenou do Světla. To Světlo můžeš najít a může ti pozvolna začít svítit a vést tě, jen musíš ty sám změnit jednu zásadní věc. Tou věcí není nic jiného než změnit sebe sama. A tohle za tebe žádný seminář, žádná škola neudělá. Stejně tak jako žádná tabletka nevyléčí tvou nemoc. Ano, může ti pomoci od bolesti, můžeš mít pocit, že jsi zdráv, že ti hromada barevných placatých či kulatých nesmyslů v podobě tabletek pomohla. Ne, nemoc je stále v tobě, jen se uchýlila někam jinam, schovala se, ale je pořád tam. Věčným brouzdáním po internetu, přečtením stohu nesmyslných sladkých knih o andělích a jiných nesmyslech, které však tobě v dané chvíli smysl dávají, tě přivede jen k pocitu. K pocitu, který ovšem přichází z hlavy. K pocitu, že něco děláš, že postupuješ dopředu, že se věci mění, ale to vše se odehrává jen a jen ve tvé hlavě a tvého srdce a buněčné soustavy se to nedotkne. Nebudeš skutečně šťastnějším, naplněnějším a nebudeš přitahovat onu hojnost. Není to jednoduše možné, pokud nezměníš jednu věc a tou je a opakuji to dnes a denně. Změnit můžeš jen sebe sama. A paradoxem zde je, že i tohle budou všichni ti duchovní rádoby rádci kolem nás opakovat a budou tomu věřit. A ve skutečnosti tomu tak je. Z druhé strany ti tito stejní duchovní rádci a průvodci a ti, ke kterým vzhlížíš, řeknou, že můžeš na někoho působit a on se změní. On ti přestane posílat takzvanou negativní energii, a nebo že andělé onu energii změní na jinou. Opravdu podobným duchovním blábolům chceš věřit. Pokud ano, pak tě čeká ještě mnoho reinkarnací, pokud se ovšem bude ještě kde inkarnovat, protože hrozí, že se tato zem za chvíli zcela rozpadne a zanikne, pokud rychle nezačneme měnit sebe sama. Jen tím, že změním sebe, mohu dát a dávám příležitost tomu druhému, že změní on také sám sebe. Jinak to nefungovalo nikdy, nefunguje a nikdy fungovat nebude.

Takže si klidně, milý člověče, sedni na své oblíbené místo, medituj a měň a žádej anděly či archanděly, aby měnili negativní energie, které k tobě přicházejí na pozitivní světlo, a nebo aby tyto negativní energie se měnily a posilovaly tebe sama. Tak jako vše je v pohybu v tomto vesmíru a vše roste, tak se čím dále více můžeme setkávat a také setkáváme s podobnými duchovními bláboly a stále rostou. Jakou cestou se ty sám nakonec vydáš, je opravdu člověče jen a jen na tobě a to i přesto, že jsi zde po celé tisíciletí degenerován a ovládán jinými.

Nejsi svobodným, a přesto se můžeš svobodně rozhodnout, kterou cestou se vydáš, a kterým směrem se budeš dívat. Jen nesmíš mít strach a myslet si, že cesta je jednoduchá, protože překážky, které před tebe bude temnota stavět a „svět“, kterým tě bude provázet, jednoduchá není a nebude.

Jsme jako hermeticky uzavřené konzervy a nechceme se otevřít. Máme strach ze všeho kolem. Máme strach z toho, co si o nás řekne ten nebo tam ten. Máme strach, co si jen kdo pomyslí a jak se na nás bude dívat. Co si řeknou v naší práci a co blízká rodina a podobně. Z toho a mnoha jiných důvodů mlčíme o všem, co prožíváme, jak věci vidíme a podobně. Nechceme se podělit s jinými, nechceme přiznat to, že se nám daří, nebo naopak to, že prožíváme složitější období, nechceme sdělit a podělit se o své pocity. Sami však chceme a vyhledáváme to, co řeknou či napíšou jiní. Většinou se však objeví články, které píšou právě ti, co nás provádí jen těmi sladkými slovy a slibují či sdělují duchovní nesmysly.

Přicházím zde opět s mimořádnou nabídkou, protože věci mi nejsou jedno. Přicházím s touto nabídkou, protože jak bylo v úvodu napsáno. Něco málo vím a něco málo umím a to chci a budu šířit, pokud zde bude zájem a já budu moct.

Času nemám nazbyt, nemám jej více než kdokoliv jiný. Společně s Radkou se každý sudý den „musíme“ věnovat projektu Borotín pod Shambhalou a stejně tak službě Shambhala 30dní s pročištěním. Mimo to se oba každý den věnujeme dalším duchovním aktivitám, které zde nejsou veřejně prezentovány, protože jak bylo sděleno, málo kdo se chce podělit a  nabídnout tak jiným příležitost a stát se tak třeba pro někoho dnes, nebo v čase malým světýlkem na cestě. Nikdy nevíte, koho právě ona informace povzbudí a dodá mu sílu. A to nemluvím jen o příspěvcích a sděleních, která popisují to hezké, čím procházíme. Mluvím i o opačných věcech, protože jsou a budou naší součástí. Můžeme popsat i to jak a proč věcem nevěříme, můžeme sdělit a podělit se o „negativní“ prožitky. Můžeme popsat, že jsme necítili nic. Můžeme napsat a popsat cokoliv, protože ze všeho se mohu učit a každá informace a prožitek se někomu hodí.

Máme tedy dost práce, a přesto zde v tomto čase přicházím s novou další nabídkou, protože to tak vnímám delší čas a jsem k tomu jako vždy veden. Jen v poslední době jsem toho měl víc než dost a mnohé jsem si musel ujasnit a ověřit.

Mimo jiné jsem si na skupině těch, co vstoupily do programu Shambhala 30 dní a jejichž příběhy jsou zaznamenány na těchto stránkách, ověřil, že i přesto, že na sobě pracují, se mohou objevit a to zcela pochopitelně na jejich tělech různé entity či přivtělené duše. Dlouho jsem zvažoval, zda mám „obětovat“ další večer ze svého života, abych těm, kdo opravdu chtějí a jsou připraveni, mohl pomoci na jejich cestě. Přesněji stát opět v té roli onoho prostředníka, protože já sám v podstatě nedělám nic. Bez všech těch nahoře stejně jako dole by všechny tyto věci byly nemožné. A samozřejmě na druhé straně musíte stát vy, kdo opravdu chtějí.

Mám zájem a slíbil jsem, že budu pracovat pro Světlo a šířit jej a tak je tedy mimo jiné mým zájmem, aby se věci alespoň po malých krůčkách posouvaly dopředu. Nedělám to ze zištných důvodů, tím nechci říci, že bych peníze nepotřeboval, protože v této realitě tak, jak jsou věci nastaveny, v daný čas jsou peníze potřebné. Nejsou však vším. Nemám však také v úmyslu dělat věci zcela zdarma, protože toho si pak mnohdy na druhé straně nevážíme. Nevybírám si ani, komu pomohu a komu ne, pomohu a jsem zde pro každého, kdo je připraven.

Přicházíme zde s novou službou.

 Pročištění s prožitkem bílého krystalického Světla.

Tato služba je zaměřena výhradně na ty bytosti, které kdy prošly jakoukoliv placenou službou, která je na stránkách nabízena a to z důvodů, že tyto bytosti mimo jiné v dané době prokázaly, že chtějí něco se svým životem udělat, že chtějí změnit sebe sama. Je jedno jakou službou jste prošly, zda se jednalo o očištění od rituálu šesti křížů, či napojení na energie modrobílého plamene Květu života, zasvěcení do Shambhaly libovolného stupně, nebo  jste prošli přímo službou Shambhala 30dní s očištěním.

Všichni účastníci kterékoliv služby byli totiž pročištěni, očištěni a byly jim zharmonizovány všechny čakry. Byly od nich odvedeny všechny entity, přivtělené duše a podobně.

V čase jsme se dostali však dále a čištění se rozšířilo, jde dnes do větších hloubek a dokázali jsme přiřadit do služby Shambhala 30 dní s pročištěním v podstatě jakékoliv očištění jaké si jen umíte představit, včetně prokletí a podobně.

Protože si jsem plně vědom toho, že se u každého kdykoliv může něco objevit, tak tuhle službu nabízím jako jakýsi vstřícný krok k vám a zároveň potřebný krok na vaší cestě. Ne každý si dokáže totiž třeba zrovna entity odvést.

Tohoto pročištění se týká také pročištění vašich životních prostor. To znamená místa, kde bydlíte.

Účastnit se tedy může každý z výše uvedených, pokud zanecháte v průběhu daného měsíce na těchto stránkách zde, alespoň malý komentář. Nic dalšího od vás nepotřebuji, žádné jméno ani datum narození či bydliště. Zneužít toho nejde, že by třeba napsal někdo, kdo neprošel žádnou placenou službou a myslel si že bude pročištěn. Ani toto takto nefunguje, jen nemám potřebu zde vysvětlovat a popisovat, jak jsou věci ošetřeny a jaký že je vlastně postup. Napsat můžete cokoliv a nemusí to být vždy „pozitivní“, klidně napište, že se už ničeho nebudete účastnit, protože tomu nevěříte a podobně. Žádný příspěvek nebude vymazán. Zajímá nás jakýkoliv postoj a názor a nemám v úmyslu, jako je běžným jevem na jiných webech, zveřejňovat jen to pozitivní.   

S touto službou přicházím také právě proto, aby se zde tyto vaše poznatky a prožitky a cokoliv, co máte potřebu sdělit, zde objevilo a dali jste tak těm, kteří zde v čase vstoupí, příležitost se zamyslet a třeba rozhodnout. Můžete zde najít tak mimo jiné také svůj prostor pro diskuzi.

Tato služba poběží ve zkušebním režimu jeden rok, a pokud o ní bude zájem, a to se projeví jen a jen na množství vložených příspěvků měsíčně,  pak může pokračovat i v čase dále.

Pokud tedy máš zájem, člověče, pak stačí vložit jednou měsíčně svůj příspěvek zde „prostor pro diskuzi“.

Ne nejsem naivní a neočekávám stovky příspěvků, vím jak to dneska chodí a vím, že tahle cesta je velmi, velmi dlouhá než se něco pozmění. Přesto tuhle službu zde v daném čase vytvářím, protože každý malý krůček se počítá, bez toho se nezmění nic. přispívám tedy svým malým dílem k tomu, aby se něco změnilo. V nás samotných a tím následně také kolem nás, tak, abychom nejen mluvili o společné vestě, nýbrž abychom po ní také ve skutečnosti kráčeli.

Začínáme 1.11.2016 ve 22:00 a pak vždy každého prvního ve stejný čas.

S Láskou a v Lásce Kája

neděle 16.10.2016

 

Pokud jste tedy prošli kteroukoli službou, která kdy byla na těchto stránkách nabízená a máte zájem se účastnit kdykoliv jednou měsíčně pročištění pak příspěvky vkládejte prosím zde

 Společnou cestou - prostor pro diskuzi.

odstranil jsem z této stránky možnost vkládání příspěvků, tato možnost měla sloužit pouze jako vyjádření případně k článku výše uvedenému. Přesto že to z mé strany bylo myšleno dobře, někteří jste to vyhodnotili tak že zde máte vkládat příspěvky, aby jste se mohli účastnit pročištění. V podstatě na tom nezáleželo a nezáleží, jen ti kdo se sem vracejí aby si třeba právě přečetli jen příspěvky zase nechodí zde na tuhle stránku protože si myslí že se vkládají na stránku jinou. Ponechávám zde příspěvky, které zde byly ovšem zrušil jsem k dnešnímu dni možnost zde cokoliv vkládat a tak pokud máte zájem navštivte prosím tuhle stránku a zde napište co sami chcete. děkuji za pochopení

9.11.2016

 

ještě jednou zde naleznete prostor pro vaše příspěvky a diskuzi - 

prostor pro diskuzi 

S důvěrou

datum: 08.11.2016 | vložil: Helča

Milý Kájo 
Děkuji za pročištění, hned jsem se cítila " lehčí a projasněnější ". Před rokem jsem sebe a svého tehdá tříletého syna nechala napojit na MPKŽ a také jsem prošla se synem a partnerem hromadným očištěním a terapií energie Shamballa. Moc nám to tehdy pomohlo nejen po psychické stránce, ale také jsme chvíli po terapii zjistili, že čekáme miminko.Měli jsme v té době velké osobní problémy, ale nakonec vše dopadlo jak nejlépe mohlo a nyní máme dva krásný zdravý syny, jsme mnohem vyrovnanější a šťastnější a věřím, že jste nám v mnohé pomohl právě Vy a Vaše práce . Upřímně vám s Radkou děkuji, mám k vám důvěru a ráda se zúčastním i dalšího pročištění, děkuji 

 

Re: S důvěrou

datum: 09.11.2016 | vložil: Kája

Milá Helčo – jsem potěšen vašimi písmenky a již když jsem zde viděl jméno tak jsem si vzpomenul. Příběhy z počátku byly a jsou pro mne asi těmi na které se nezapomíná. Jsem rád, že jste to zde pro další příchozí tak hezky popsala. Už jsem to v různých formách zde na stránkách napsal mnohokráte a opět to mohu a budu rád jen opakovat. Nejsem to nakonec já kdo cokoliv ve vašem životě pozměnil ale jen a jen vy sama. Je to vše jen o nás samotných jak se k věcem postavíme. Ano mohu a jsem zde a budu zde jako prostředník kdykoliv pro kohokoliv kdo opravdu chce a je připraven něco změnit, ale nakonec je to jen o dané bytosti zda něco opravdu změní či nikoliv. Někdy se stane že mne něco hluboce zasáhne a jsem z toho vnitřně smutný. Není těch věcí mnoho které by to mohly způsobit a vždy jde nakonec jen o mé nejbližší, především děti a rodiče. A trápí mne to pokud prochází něčím a nebo jim něco vstoupilo do cesty a někdy to na mne samotného působí. Vždy si však nakonec musím uvědomit že nic z toho co je trápí a jak se tím životem prodírají neumím já sám změnit. Nic z toho také nikdy nezměním protože to je u nich a v nich. Dávno už tedy vím a přijal jsem že to vše je jen a jen v nás. Je všude kolem tolik lidí co se trápí a potápí se v depresích, vypráví si o tom příběhy a píšou to. Sdělují to jeden druhému a myslí si že toto někomu nebo jim samotným pomůže. Jsou schopni prosedět a prodiskutovat nad tím jak je jim špatně hodiny, dny týdny, měsíce a nic nezmění. Jen sedí litují sebe samých a hledají viníky všude kolem sebe. Člověk by jim chtěl pomoci a změnit svět kolem ať se máme všichni lépe ale nejde to. A nikdy nikdo to ani umět nebude aby toto změnil, protože jak bylo řečeno je to v nás a tak změnit musíme sebe. Ano mohu být nápomocen a budu rád každému nápomocný, pokud on sám opravdu bude chtít. Musí to vycházet z něj protože jen pak a jen tak je to možné. Děkuji milá Helčo ještě jednou za tahle vaše slova a přeji jen to nejlepší vám všem. Vám stejně jako těm kdo si přečetli tato slova. 
S Láskou a v Lásce Kája

 

společnou cestou

datum: 04.11.2016 | vložil: Lenka

s velikou vděčností přijímám nabídku k pročištění a ráda se podělím o mé prožitky . 
děkuji Lenka

 

Re: společnou cestou

datum: 05.11.2016 | vložil: Kája

Milá Lenko jsem potěšen že se i vy chcete a budete účastnit pročištění, které probíhá vždy prvního nového měsíce a to ve 22:00 hod. Jen prosím piště své příspěvky do této rubriky jen na stránku "prostor pro vás". Ono na tom sice v samém důsledku nezáleží přesto bych raději pokud by to bylo na daném místě. To však není výtka naopak jsem potěšen jakýmkoliv příspěvkem byť je napsán kdekoliv:).
přeji hezké dny a těším se
s Láskou a v Lásce Kája


děkujeme

datum: 31.10.2016 | vložil: Jitka a Honza

Velmi Vám děkujeme za nabídku pročištění s bílým krystalickým světlem. Věděla jsem, že nějaký kontakt či spojení s Vámi proběhne a proto beru Vaši nabídku jako další posun na cestě poznání.
Mockrát díky za vše dobré, co děláte.


Re: děkujeme

datum: 31.10.2016 | vložil: Kája

Poděkování milá Jitko přichází také z naší strany, protože my jsme rádi a vděční, pokud se někdo rozhodne a to z jakýchkoliv důvodů, právě tuhle službu pročištění s prožitkem bílého krystalického Světa využít. Je zde pro Vás a já věřím že tohle bude opět jedna ze služeb, která bude mít dlouhodobé trvání a tak věřím, že v čase se budou přidávat další vždy podle toho jak to sami na sobě pocítí.
Těším se a přeji jen to nejlepší Vám i manželovi
s Láskou a v Lásce Kája


S vděčností

datum: 27.10.2016 | vložil: Helča

Milý Kájo a Radko 
Opravdu s vděčností a láskou přijímám tuto nabídku k pročištění a ráda se podělím o prožitky s tím spojené. A také chci poděkovat za vaši píli a pracovitost a ochotu pomáhat druhým. Velice Děkuji

 

Re: S vděčností

datum: 31.10.2016 | vložil: Kája

I my zde na druhé straně děkujeme, protože vítáme každého jednoho kdo se chce kdykoliv v dané chvíli v čase účastnit této z našeho pohledu přece jen mimořádné služby. Sám jsem si myslel že to bude jako vždy, že nebude zájem protože lidé nechtějí nic napsat. No mýlil jsem se a to mne těší a tak se i já těším na zítřejší první pročištění, které budeme opakovat každého prvního v měsíci vždy ve stejnou dobu a to ve 22:00.
těším se tedy na všechny kdo projevili či ještě projeví zájem a věřím že této nabídky budou i nadále využívat, protože to stojí za to, jen přesvědčovat nikoho nemohu a ani dne již nemám potřebu.
s Láskou a v Lásce Kája

 

Spoločnou cestou

datum: 22.10.2016 | vložil: Anton Jančiar

Kájo, velká vdaka za všetko čo robíte pre nás. Samozrejme, že ako každý človek, ktorý sa chce duchovne posunúť vyššie, túto možnosť vítam a chcem sa zapojiť. Aj keby som mal písať každý den 100 krát.

 

Děkuji

datum: 22.10.2016 | vložil: Anna

Dobry den, 
VElmi děkuji za nabidku pročištěni.bohužel jsem od vas měla jen neplacenou službu.což mě mrzi,ale z finančnich duvodu si to nemohu dovolit.
vim o lasce vic,dostala jsem dar absolutni lasky,trvalo to vic než dva roky,pak se něco stalo a zeslabla,ale stale ji citim jinak,než ostatni.neumim nenavidět,posuzovat a odsuzovat,je toho vic,čim jsem jina a ostatni tomu nerozumi.to mi vubec nevadi.tak rada bych to znovu proživala,bylo to nadherne.mam i tři stupně shambaly.
vaše pročištěni mi moc pomohlo a děkuji za to velmi.a děkuji i za dnešni nabidku.jen nespadam do kriterii.rada bych.
s přanim mnoha uspěchu a lasky

Anna


Re: Děkuji

datum: 23.10.2016 | vložil: Kája

Milá Anno
Za vaše milá písmenka opravdu upřímně děkuji. Zprávička sice měla být v jiné rubrice, ale to vůbec nevadí. Věřím nebo doufám že se zde navrátíte a mou zprávičku si přečtete. V emailu který jsem vám zaslal byla věta, že tato nabízená služba se týká každého kdo využil jakoukoliv z našich nabízených služeb a tedy nakonec i těch neplacených, to znamená že se týká i vás. Navíc jsem několikráte na různých místech zmínil, že poskytnu kteroukoliv službu komukoliv, kdo si to nemůže dovolit jak píšete z finančních důvodů. Provádíme s Radkou tolik věcí zcela zdarma, že nám nevadí pokud někomu kdo opravdu si to nemůže dovolit z finančních důvodů neposkytneme nějaké pročištění a podobně. 
Nabízím vám tedy, pokud sama opravdu chcete asi pro vás v danou chvíli nejvhodnější službu a to Shambhala 30 dní s pročištěním a to zcela zdarma. Pokud se tedy rozhodnete tuto nabídku kdykoliv v čase přijmout pak zašlete na emailovou adresu jen své jméno - příjmení a datum narození. Můžete připojit i kopií textu, který jste zde uvedla abychom věděli o koho jde.
mějte se kouzelně a přeji jen to nejlepší
s Láskou a v Lásce Kája