Shanballa 1024

 
Moje úvodní slovo nejen k Samballe.

Pokud jste si „naše“ stránky dobře prohlédli, pak víte, že základem těchto stránek je energie modrobílého plamene Květu života a vše co na toto navazuje a s tím souvisí. Tedy i očištění od rituálu šesti křížů a jiné věci, kde se plně využívá právě energie modrobílého plamene.
Toto vše jsou a byly energie, ke kterým jsme se v čase dostali a jistě ne náhodou. Popravdě sám ani přesně nevím, proč mi osobně byl umožněn Bohem přístup k tomuto všemu. Vše pochází od jednoho a tedy od Boha a já jsem vděčný za tyto dary. Jistě bych je nedostal, pokud bych na ně nebyl připraven a neprošel tím vším čím jsem byl nucen projít. Jsem vděčný, že díky tomu všemu tak mohu být prospěšný zde na zemi jiným, kteří jsou připraveni.
Tak jako nám byl předán přístup k energiím modrobílého plamene přímo z hora, tak mne do Sambally zasvětila se stejným požehnáním z hora Milena. To, že se naše cesty v dané chvíli rozcházejí nic nemění na tom, že je to mimořádná bytost a já jsem vděčný, že jsem ji na své cestě potkal. Nebýt ji, tak bych dnes tuto službu nemohl dále nabízet a tak tímto děkuji nejen celému božstvu, nýbrž i jí samotné, že mi přes ni byl tento dar Sambally předán.
Velmi důrazně upozorňuji na to, že jsem u každé takovéto činnosti ať se jedná o energie či zasvěcení jakéhokoliv druhu, jen a jen prostředníkem. Sám nedělám nic. Skrze mne na vaši žádost a pokud jste připraveni jen přichází a proudí ona léčivá energie a naplňuje se tak Boží vůle. Jsem samozřejmě vděčný a cítím zvláštní pocit lásky, pokud malinko někdy přispěji k tomu, že se něco cokoliv ve vašem životě změní, přesto toto vše pochází od těch jak nahoře tak i dole. A protože vše bylo stvořeno jediným, pak je nakonec ve všem a za vším Bůh.
 
na této stránce až dole najdeš odkazy na manuály k Samballe 
Pamatuj 
Jediné, co u Shambally 1024 potřebujete, je mít čistý úmysl 
a samozřejmě toto platí u všeho a za všech okolností, pokud směřuješ k Bohu
 
 
 
Co je Shanballa 1024
 
Shamballa je místem uvnitř nás, které nalezneme a již nikdy neztratíme. Pokud se otevřeme pokoře, lásce a světlu uvnitř nás. Všichni hledáme rozumem ve vnějším světě, ale tudy cesta nevede. Ten největší poklad je skryt uvnitř nás. Léčení Shamballa 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Objevujeme tím svět, který jsme před tím neznali. Začínáme cítit a rozumět synchronicitě okolo nás. Že vše je se vším propojeno. Začínáme rozpoznávat naše nitro, naše lidství a krásu ostatních lidí, dále se nám otevírá jasnozřivost, jasnoslyšení, jasnovidnost, intuice a jiné schopnosti. Po zasvěcení vidíme životní situace s mnohem větším nadhledem. Díky automatickému zharmonizování obou hemisfér se nám otevírá svět netušených možností. Shamballa způsobila mnohým lidem velmi pozitivní změny v jejich životech. Vždy, když se o Shamballu začnete zajímat, je to vzkaz vaší duše pro vás, že jste k zasvěcení do těchto nádherných energií připraveni.Tolik darů, které zasvěcením dostanete se nedá ani popsat, lze to jen procítit svým nitrem a duší.Moc přeji všem projít životem s vědomím, že jste naplněni a otevřeni Bohu.
Systém léčení přes Shamballu je darem mistra Saint Germaina pro lidi planety Země, které bylo používáno již v dobách bájné Atlantidy. Nyní se tento systém léčení vrací zpět a byl channellovaný v roce 2003 a chanellovala ho June Stephansen. Je to cesta poznání, života, bytí, svého já a pochopení spojení se vším a všemi. Není to pouze forma léčení pomocí rukou, je to léčení pro celou duši, pochopení sounáležitosti celé své bytosti, duše a duchovního sboru svého vyššího já.
Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení přes poznání, že vše je vzájemně propojeno.
 
Komu je Shanballa určena?

Je určena k léčení všech lidí a hlavně pro vzestup ze 3D dimenze do 5D dimenze, do které teď vstupuje celá planeta a pociťuje to už téměř každý člověk.  Západní medicína stačila jen na 3D dimenzi, proto teď mnoha lidem nezabírají žádné léky. Energie Shambally kmitají v 5D prostoru a mohou vyléčit téměř všechny nemoci.
 
Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. 
 •  Univerzální životní energie (Reiki)
 to je energie, která protéká celým vesmírem. Je to energie, která tvoří a dává život a její hnací sílou je láska.
 •  Energie Světla v našem Duchovním srdci - nebo-li „Já jsem" Boží přítomnost.
tato energie byla údajně lidstvu zpřístupněna v roce 1987 v době harmonické konvergence, aby otevřela pro Zemi novou cestu Bytí.
 •  Energie Nanebevzatých mistrů
Nanebevzatí mistři jsou bytosti, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě, vedou a učí lidstvo. Jejich úkolem je podpořit nás a planetu Zemi v našem duchovním vývoji a pomoci nám dosáhnout konečného osvobození.
 •  Kristovo vědomí
(všeobsahující, bezpodmínečná láska)

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4. Stupňů po 256 symbolech - a ty jsou pak předávány „telepaticky" prostřednictvím zasvěcení přes naše Vyšší Já.

Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě).

Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka, se zabrání komolení symbolů a zneužití systému.

Nehledejte v tom žádné složitosti, je to dokonalé a účinné svou jednoduchostí, vše pokud správně požádám vykonávají jiné bytosti než jsem já samotný a nestane se nic co by nebylo v souladu s Boží vůlí.
 
 
Stupně zasvěcení
 
První stupeň zasvěcení
K dispozici jsou čtyři úrovně naladění a zasvěcení do Shambally. První úroveň vám umožní léčit sama sebe. Jednoduše intuitivně přiložíte ruce, kde tam, kde je potřeba. Dokonce i když se vám nepodařilo najít "správné" místo, energie půjde tam, kam je potřeba. Každý může být zasvěcen do prvního stupně a získat schopnost samoléčení. Nejsou třeba žádné speciální dovednosti, aby mohli provádět Shamballu. Dokonce v ní ani nemusíte věřit. Stačí být jen otevřený to zkusit.

Druhé stupeň zasvěcení
Druhá úroveň Shambally umožňuje mentálně posílat léčivé energie lidem na dlouhé vzdálenosti. Dostanete další sadu 256 symbolů, které vám to umožní. Soustředíte se na svůj cíl a napojíte se naenergii Shambally. Je to stejně jednoduché jako zapnout rádio a naladit svoji oblíbenou stanici.Před dvěma sty lety, by si lidé o vás mysleli, že jste blázen pokud byste jim řekli, že lidé budou mezi sebou mluvit na dlouhé vzdálenosti pomocí telefonních aparátů. Ty jsou dnes samozřejmostí. Brzy se k odesílání a přijímání energie na dlouhé vzdálenosti stane také samozřejmostí. Tento stupeň umožňuje léčit blízké lidi a zvířata odobně i na dálku nebo očisťovat prostor.

Třetí stupeň zasvěcení
Třetí stupeň přidává 256 symbolů k předchozím 512. Nové symboly jsou silnější než na druhém stupni. Během zasvěcení se více času se věnuje výkladu techniky léčení druhých.

Čtvrtý stupeň zasvěcení
Čtvrtý stupeň je mistrovským stupněm. Adept čtvrtého stupně obdrží celkem 1024 symbolů během zasvěcení do tohoto stupně. Než si začnete říkat "já se nikdy nenaučím tolik symbolů" ujišťuji vás, že symboly jsou přeneseny přímo do vašeho energetického pole a objeví se podle potřeby při práci s energií  Shambally. Na tomto stupni obdržíte symboly, které podporují léčení na duchovní úrovni. Na čtvrtém stupni se naučíte zasvěcovat ostatní do všech čtyřech stupňů Shambally. I když zasvěcování druhých nemusí být vaším prvotním záměrem, můžete být překvapeni vaší touhou sdílet Shamballu s ostatními, jakmile se dostanete do stupňů tři a čtyři. Mimo jiné, čtvrté zasvěcení otevírá přístup k univerzální energii milosti, očistění karmy a urychlení vlastního duchovního vývoje.
 
 
Příprava na zasvěcení do Shambally

Doporučujeme vyhradit si alespoň hodinu času pro sebe, kdy nebudete nikým rušeni. Udělejte si pohodlí (můžete si zapálit svíčky, vonné tyčinky a pustit relaxační hudbu). 10 - 15 minut před začátkem zasvěcení je vhodné provést krátkou meditaci na zklidnění mysli, např. se můžete soustředit na svůj dech. Doporučujeme mít záměr přijmout zasvěcení ideálním způsobem.

Cca 10 - 15 min. před začátkem zasvěcení už můžete vnímat přípravu z naší strany.

 
Průběh zasvěcení do Shambally

Při zasvěcení do Shambally je vhodné mít rovná záda, aby mohla energie lépe proudit - můžete sedět nebo ležet. Když budete ležet, tak je možné, že při zasvěcení usnete, ale to vůbec nevadí, zasvěcení proběhne i tak. Při zasvěcení jste uvolnění, máte zavřené oči, aby vás nerušily okolní vjemy a mohli jste se lépe soustředit na své pocity. Doporučujeme dát ruce dlaněmi nahoru, abyste lépe vnímali přicházející energii.
Zasvěcení probíhá u každého individuálně - lidé často vnímají různé pocity, energie, teplo, chlad, vánek a mravenčení. Vidí různé barvy, obrazy, symboly, útržky vzpomínek, mají různé vize apod. Může se také stát, že nebudete vnímat nic konkrétního - i to je v pořádku, protože každý z nás je jiný a má jinou vnímavost.
Zážitky při zasvěcení jsou pouze obohacením a na kvalitu zasvěcení nemají vliv - zasvěcení proběhne za všech okolností. Energie může při zasvěcení přicházet v několika vlnách. Když budete mít pocit, že se zasvěcení blíží ke konci, tak ještě raději chvíli počkejte - během pár minut může přijít další vlna.
 
Co se děje při zasvěcení do Shambally?

Při zasvěcení dochází k ideálnímu napojení na Shamballu a k celkové harmonizaci našeho těla, našich čaker, meridiánů a jemnohmnotných těl. Dochází také k rozpouštění různých bloků, pročištění naší minulosti (karmy) a pochopení různých souvislostí. S tím souvisí navýšení našich vibrací - navracíme se ke své podstatě a přizpůsobujeme se této energii, abychom s ní mohli efektivně pracovat.
To přináší mnoho pozitivních změn do našich životů jako např.: zlepšení zdraví, větší množství energie, lepší intuici, hluboký vnitřní klid, stavy bez myšlenek, větší vnímavost, rozvoj různých schopností apod.. Tento proces je vždy individuální a pro každého probíhá ideálně.
Následně dochází k tzv. očistnému procesu, při kterém je nastartována detoxikace těla a při kterém z našeho života postupně odchází vše, co už nepotřebujeme. 
 
Jak dlouho zasvěcení trvá?

Je to individuální - někdo je schopen přijmout zasvěcení velice rychle, někomu to trvá delší dobu. Průměrně je to 20 - 40 minut, samozřejmě to může trvat i déle. Při samotném zasvěcení dochází k předání symbolů a jejich následná aktivace probíhá u někoho ihned při zasvěcení, u někoho v následujících hodinách až dnech, např. ve spánku.

Jak poznám, že zasvěcení skončilo?

Pravděpodobně budete mít pocit, že už chcete jít něco dělat nebo budete jen vnímat, že energie postupně opadá a zasvěcení už je u konce.
 
NANEBEVZATÍ   MISTŘI

 • MISTR AEOLUS - TVOŘIVÁ SÍLA dává nám poznat a přijmout vlastní tvořivé bytí
 • MISTR LADY PORTIA - BÝT V ROVNOVÁZE vnitřní vyrovnanost, mír, spokojenost, rovnováha mezi póly, umět se rozhodnout 
 • MARIE - POZNAT JEDNOTU mateřská vyživující láska, cítit se milován, dávat a přijímat, učit se říkat ne, poznat,  že vše je propojeno
 • MISTR SAINT GERMAIN - SVOBODA rozpoznat emocionální vazby a osvobodit se od nich, odhalit vzorce svého chování, rozpustit karmu, mít svobodnou volbu, používat energii fialového plamene
 • MISTR VICTORY - RŮST na prahu dalšího úseku života růst, harmonizovat čakry těla, integrovat své zkušenosti a poznání
 • MISTR SERAPHIS BEJ - POZEMSKÁ SÍLA přijmout tělo a fyzickou sílu, pudová  stránka, 1.čakra, přenést vědomí do hmoty
 • MISTR LADY NADA - SEBEPŘIJETÍ A RADOST ZE ŽIVOTA cítit se být přijat, přijmout sebe sama se svými světlými i  stinnými stránkami, přijmout své tělo, smyslnost
 • MISTR KUTHUMI - SPOJENÍ SE ZEMÍ uzemnění, cítit se dobře v těle, smysl pro realitu, trpělivost, vnímaní jemnohmotných energií
 • MISTR KAMAKURA - JEDNÁNÍ účelné jednání, dokončit odkládané projekty, radost z jednání, uskutečnění, vize
 • MISTR ORION - VIZE vize životní cesty, intuice, spojení s vyšším Já, jasné poznání
 • MISTR ANGELIKA - TRANSFORMACE MINULOSTI klíčová slova, zahojit rány minulosti, transformace, učení
 • MISTR KRISTUS - PRAVDA A BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA žít svoji vlastní pravdu, nalézt sebe sama, osvobodit se od cizích autorit, rozvíjet přirozenou autoritu, vyléčit otcovské téma, poznat co opravdu znamená bezpodmínečná láska
 • MISTR EL MORIJA - DŮVĚRA víra v sebe,  ve vlastní schopnost a sílu, naděje, důvěra v existenci,  sebeuvědomění a osvobození od strachu a úzkostí
 • MISTR LAO - C - PŘIJETÍ A VNITŘNÍ KLID nerozčilovat se nad událostmi minulostí, druhými lidmi ale přijímat je, žít v přítomnosti, rozpoznávat, meditace, uvolnění a jednání z vnitřního klidu, vnitřní klid a mír
 • MISTR MAHA COHAN - VNITŘNÍ MOUDROST pozorovat své chování, pomáhá při stresu, stanovit si priority, účelné jednání
 • MISTR SANAT KUMARA - SPOJENÍ NEBE A ZEMÌ člověk se zařizuje na zemi jako doma v plném vědomí, učit se milovat svou božskou podstatu, utvářet si život co nejpohodlněji, přijímat dualitu k jednotě
 • MISTR DJWAL KHUL - POMÁHAT VIDĚT A PŘIJÍMAT VLASTNÍ ENERGII SÍLU A MOC posiluje  energetické centrum a auru, pomáhá převzít zodpovědnost za svůj vlastní život, dovoluje nám poznat,  kde je naše energie zablokovaná a že každý je strůjce svého života
 • MISTR HELION - INTEGROVAT SVOJI VLATNÍ SÍLU A LÁSKU

 

 
 zasvěcení prvního a druhého stupně provádíme dohromady - stejně tak zasvěcení třetího a čtvrtého stupně
všechna zasvěcení probíhají na dálku
nezasílám žádné certifikáty ohledně napojení na modrobílý plamen Květu života, ani k očištění od rituálu šesti křížů či k jiným činnostem, které pro vás na požádání udělám. Stejně tak neposílám žádný kus bezceného papíru ani v případě zasvěcení a to ani přesto že to nezabere více jak dvě minuty času k ničemu nám to není.
pokud se necháte zasvětit a máte možnost si u toho doma v pohodlí pustit hudbu, 
pak osobně používám v daném případě toto