Energetická místa Jednoty

 

Milý čtenáři – vítáme tě zde, na tomto místě a dovolujeme si ti představit zcela novou rubriku a to„ Energetická místa Jednoty“ .

Na tomto místě tě budeme informovat o každém novém energetickém místě a propojení mezi Vesmírem a vnitřní Zemí.

Před časem jsme byli vedeni k tomu, abychom vytvořili na naší planetě Zemi, první potřebné energetické spojení mezi naší vnitřní Zemí a Vesmírem, jako takovým. Tímto propojením nám vzniká na těchto místech, dnes pro nás již známá energie Jednoty. Bez této energie bychom nebyli schopni v podstatě rušit u postižených bytostí ani dopady rituálu šesti křížů a nemohli bychom vykonávat více věcí, kterými se zabýváme. Nedostali jsme se k tomuto jistě náhodou a cesta byla a je, docela trnitá.

Tato energetická místa jsou počátkem zrodu něčeho zcela nového, co zde doposud na naší planetě Zemi nebylo.

Dostali jsem toto k dispozici, abychom se jako lidstvo posunuli dále, protože tuto energií opravdu potřebujeme a bude hrát v našich životech stále větší a větší roli. Jak velkou, si v podstatě dnes ani neumíme představit.

O modrobílém plamenu jsme již něco málo napsali a nepochybně v tom budeme dále pokračovat a to právě v rubrice „ Modrobílý plamen Květu života“.

Tuto rubriku zakládáme, protože se z touto energií budeme setkávat v našich životech stále častěji. V dané chvíli jsme vedeni k tomu, abychom napojili patřičný počet míst. Ke každému jednotlivému místu jsme vždy navedeni.

Dostali jsme k dispozici, jak jste jistě pochopili dvě energie a prosím toto si nesmíme plést, protože každá obnáší něco zcela jiného. Na energií modrobílého plamene můžeme v podstatě napojit každého, kdo o toto požádá a zatím se nestalo, že by nám nebylo vyhověno. U napojení na energií Jednoty, to však je a bude jiné. Zde v žádném případě nerozhodujeme my, jako v podstatě v ničem, ale toto je přímo již řízeno z hora a to právě z jakéhosi centra energie Jednoty, kde jsou účastni jak zástupci Vesmíru jako takového, tak zástupci naší vnitřní Země a jen oni rozhodnou koho je a koho zatím není možné napojit na tento zdroj. Pár bytostí samozřejmě na toto již dnes napojeno je, ale jedná se v podstatě k dnešnímu datu o jednotlivce kolem nás samotných a to abychom mohli sledovat, co toto vše, do jejich životů přináší. Tak jako se vším, i s touto energií se však musí pracovat, nic nepůsobí a nebude fungovat jen tak.

To, že se není možné na tuto energií v dané chvíli napojit natrvalo, neznamená, že ji nemůžeme pocítit, když o ni požádáme a když se na ní naladíme. K tomuto ovšem opět potřebujeme, abychom byli napojeni na modrobílý plamen Květu života. Toto propojení, nebo naladění se na energií Jednoty však končí v okamžiku, kdy končíme s jakousi meditací s touto energií. Nicméně nám nic nebrání, abychom se na toto napojovali každý den, nebo dle naší potřeby. Nejde však v takovém případě o trvalé napojení. K tomu je dnes nutné, aby byl každý před tímto po určitý čas napojen na modrobílý plamen, který je jakýmsi mezistupněm, k tomuto trvalému napojení na energií Jednoty. Jistě se v čase k tomuto tématu podrobně vrátíme. Nyní jsme vám měli jen potřebu sdělit, že se dále napojují další místa a vy toto můžete zde s námi sledovat, kde a kdy k tomu došlo. Energie Jednoty nepůsobí jen na daných místech v samotném napojení, ale je dále rozváděna za pomocí Kristové mřížky.

Každé místo, které my napojíme, je následně světelnými bytostmi ukotveno. To, že se tato místa nacházejí na místech chrámů a kostelů, nemá nic společného s církví jako takovou a nikdo si nemůže nic podobného přivlastňovat. Navíc tato energie těmito místy jen prochází.

Co tedy je energie Jednoty:
Energie Jednoty je spojením energie modrobílého plamene Květu života z vnitřní Země a vesmírné čisté bílé energie.
Propojením těchto dvou energií, vzniká energie Jednoty.
Pokud vstoupíte do prostoru těchto chrámů, naladíte se na anděly a světelné mistry, můžete energii Jednoty sami na sobě pocítit.
Dokonce by jste ji měli vnímat i v samé blízkosti těchto míst.
Pocítíte proud zemské energie z modrobílého plamene Květu života, jak proudí přes vaše nohy do těla a zároveň pocítíte, jak vesmírná bílá energie proudí přes Vaši hlavu.
A obě tyto energie se spojí v jednom bodě, v oblasti srdce, na úrovni, kde je Kristova čakra.
Ti z vás, kteří umí uvolnit své vědomí a "cestovat", se mohou podívat do těchto nových energetických chrámů,
do úrovně páté dimenze a učit se tam novým věcem.
Tyto energie dnes, tak jak bylo popsáno, můžete pocítit, nemůžete se na ně však natrvalo napojit,
ale i o těchto věcech vás však, až přijde čas, budeme informovat v samostatné rubrice „Energie Jednoty“, kterou včas připravíme.
Postupně budou vznikat další chrámy, napojené na energii Jednoty v různých zemích
a nejvíce těchto napojení bude zde, v Evropě.
Cílem je, aby Jednota byla energií, která spojí lidi v lásce, harmonii, míru, s přírodou, se Zemí a s Vesmírem.
Energie Jednoty spojuje Nebe se Zemí
a už zde je, už zde proudí.

Dnes jsme vedeni k tomu, abychom tyto informace šířili a vás samotné také žádáme, abyste toto Světlo, které je dnes součástí Jednoty, šířili, protože čím více bytostí bude pociťovat a uvědomovat si, že se něco hezkého zde děje, tím lépe a rychleji se toto vše, odrazí nejen v nás samotných, ale v nás, jako celku. Už nebude jen TY nebo JA , ale už bude skutečné, opravdové MY.
A MY dva, zde, v danou chvíli, děkujeme všem, opravdu všem světelným bytostem, jak nahoře, tak i dole, že jsou zde s námi, že nás tak milují a stále nám pomáhají. Jsou zde i když někdy máme pocit, že nás opustili, nebo že se někam vytralili. Jsou zde stále s námi a MY jim v danou chvíli, tady a teď děkujeme.

 

S Láskou a v Lásce TY- JA – MY . ….Míla a Kája
25.3.2015