Tisíce podob vztahu.


Cesta k sobě sama.

 

Dlouho jsem se zabýval myšlenkou, zda navrátit zde na tyto stránky rubriku ty.ja.my, která byla součástí stránek moji andělé a tam také vznikla.
Nakonec jak vidíte je zde a vede mne k tomu více věcí, než se zde dá vůbec dnes ještě písmenky vyjádřit.
Ne náhodou byl tehdy v té době minulé zvolen název ty-ja-my.
I samotný tento název vypovídá o více věcech, avšak jedno bude mít vždy společné. Tohle je cesta, kde pod názvem ty se ukrývá cokoliv a nemusí se jednat vždy jen o lidskou bytost, název já, je a bude vždy o mne samotném. No a ono my pak není nic jiného než v podstatě Jednota. Jednota se vším a ke všemu co pochází ze světla a nebo k němu směřuje.
Pod touto rubrikou se na stránkách moji andělé objevila nakonec řada článků a já osobně jsem tomu všemu s úctou a Láskou věnoval mnoho času. Objevily se tam i pro mne osobně mimořádné články jako například „andělé chtěli, abych napsala I a II“ . Došel jsem k závěru, že by nebylo vhodné,aby se zrovna a to opakuji především pro mne tak mimořádné články vytratily. Mimo jiné vypovídaly a stále dokreslují celý ten děj, který se odehrával a společnou cestu po které jsme šli. Ne není to vzpomínání na minulost to jistě ne, protože tu nevrátíme. Ta byla a dnes je zde jiný okamžik a jiná přítomnost. Je to pro mne především ukázka toho jak jsme kráčeli společně bok po boku a jak jsme touto společnou cestou zasévali a rozsévali to nejlepší co v nás bylo. A dnes s odstupem krátkého času, této společné cesty, tohoto společného díla mohu jen prohlásit a uvědomuji si, že jsme toho pozitivního toho opravdu hezkého toho co jednoznačně vede ke světlu zaseli mnoho. Z toho také vyplývá, že pokud jsme to zaseli tak to jednoho dne také budeme sklízet. Já osobně nemám v úmyslu nic na této naší společné cestě měnit, nicméně plně respektuji volbu toho druhého.
Navrátím zde tedy pár z těch článků, které byly za tu společnou cestu vytvořeny a nezapomínejme, že při té naší společné cestě toho bylo vytvořeno mnohem, mnohem více. Vlastně všechno co zde bylo nebo je doposud zveřejněno je a bylo vytvořeno našim společným a vědomým úsilím. Společně jsme došli, jak zde již bylo na stránkách mnohokráte sděleno od rituálu šesti křížů, k energiím modrobílého plamene Květu života. Stejně tak k energií Jednoty a k celé řadě jiných energií. Společně jsem očistili od rituálu šesti křížů více jak tisíc poškozených bytostí ke kterým toto bylo pácháno bez jejich vědomí.Zastavili jsme šíření a přiměli ty, kteří toto vytvořili, stáhnut tuto nahrávku z internetu. Napojili jsme na samotný Květ života řadu bytostí, pročistili a vyčistili mnoho míst a uzavřeli řadu energetických bran.Vtvořili jsme třináct energetických bodů. Zbavili jsme tuto zemi pod vedením našich patronů řady temnoty, která se zde objevila a přinesli jsme mnoho toho nejlepšího co si jen umíme představit. Společně jsme tedy vykonali myslím si více než dost a ani jeden z nás by už nemusel nic. Přesto já osobně budu dále pokračovat po této cestě a pokud se někdo pozeptá proč to dělám, pak mohu jen říci protože můžu. Mnoho z těch všech věcí je nehmatatelných a nemusí jim každý věřit. Je to každého volba. Osobně jsem také vždy chtěl a žádal, aby mi byly předloženy nějaké důkazy. Dnes je nepotřebuji, protože každý den zde máme spousty těchto důkazů jen je nevidíme, neuvědomujeme si je. A pro mne je největším a nejčistším důkazem a tou největší odměnou pak pár vět od těch, kteří se setkali s tím co je nehmatatelné, neviditelné a sami to prožili a zažili. Těžko si někdo umí představit jak působí a co vytváří s člověkem rituál šesti křížů pokud toto sám neprožil. Jen těžko někdo pochopí a dokáže se vcítit do situace, kdy máte doma ty nejtěžší entity v podobě ještěrů a podobně, pokud se nesetkal s tím jak se mu žije po očištění a uzavření těchto různých časoprostorových bran. Nejsem zde pro ty co nevěří, ale pro ty co věří a rozhodli se vyzkoušet věci a vědomě je pozměnit. Ti co toto vše prožili věří. Možná časem pozapomenou, možná se nevěnují dále práci na sobě, protože je jim najednou lépe. V každém případě na vlastní kůži prožili a je jich mnoho a stále toto číslo roste.Každý takovýto příklad je pro mne důkazem a posiluje moji víru. I tohle vše jsou vztahy a patří to do nějaké z kategorie vztahů.
To jsem ale malinko odbočil a toto povídání si nechám na jindy. Chci zde znovu zopakovat, že ty-ja-my , je, bylo a vždy bude v podstatě o vztazích. My dva s Mílou jsme také došli do bodu, kdy už jsme věděli a víme, že není už ani ty ani já, ale  že přišel čas že je zde už jen ono my.
Celý náš život je o vztazích a je opravdu jedno zda jde o vztahy k přírodě jako takové, zda jde o vztah třeba jen ke konkrétnímu zvířeti, nebo čemukoliv jinému s čím se zde setkáváme. Je jedno, zda jde o lidskou bytost, která má v sobě duši a pak i toto můžeme dělit a uvědomit si. Uvědomit si jak obrovský je rozdíl mezi vztahem k dítěti, sousedovi, příteli, rodičům či partnerovi. Každý tento vztah je specifický a nejde v podstatě srovnávat ani pochopit jaký že máme to vztah, pokud se v něm nenacházíme. Jinak uvidíme člověka z pohledu přítele a stejného člověka z pohledu partnera či spolupracovníka. Toto vše jsou vztahy a toto vše je nakonec v těch třech věcech ty-ja-my. A máme před sebou každý bez rozdílu mnoho co měnit a rozpouštět, protože vše jsou zase nakonec jen naše vzorce chování. Naše vztahy k sobě sama. A tak bych mohl pokračovat. Nechám si to však také na jiný samostatný článek a vztazích různého druhu až po článek o duchovním partnerovi.
Zde jsem chtěl jen malinko nastínit , co to pro mne ono ty-ja-my znamená a že je to cesta také k Jednotě a opravdu není jak sami každý den vidíme jednoduchá. Nakonec dojdeme však všichni do bodu kdy si uvědomíme, že byť je a může být vztahových druhů bezpočet, vždy to bude nakonec vztah o nás samotných, který rozhoduje. A zde nás všechny čeká opravdu hromada práce a dlouhá cesta. A nakonec si mnozí myslíme, že ony vztahy máme vyřešeny a to mám na mysli vztahy k sobě sama a neuvědomíme si, že nám do toho právě jen vstoupilo naše ego. A to je další věc se kterou se musíme umět vypořádat a překročit tak svůj vlastní stín.
Navracím tedy zde do této rubriky původní články, zveřejněné na stránkách moji andělé pokud se mi je podaří dát dohromady všechny. A dále uvidíme co z touto rubrikou. Nic dneska již neočekávám a nechávám věci plynout. Možná tuto rubriku budu právě obohacovat tématy o vztazích jako takových.
S Láskou a v Lásce Kája
7.6.2015

Vážení a milí poutníci za Světlem.

vůbec první text, který vznikl a byl zveřejněn na stránkách moji andělé

 

Vážení a milí poutníci za Světlem.
Pokud jste zde vstoupili, jistě to není náhoda, protože nic, naprosto nic v našich životech není o náhodě, byť to mnohdy tak vypadá. Vše je vždy jen tak , jak sami chceme věci vidět a je naprosto jedno, proč je v dané chvíli tak, či onak vidět chceme. Možná máme v dané chvíli jen málo prožitků, které by nás posunuly dále, možná ještě nejsme připraveni věci vidět a vnímat tak, jak jsou. Nikdy však nic není špatně, nebo dobře. Jednoduše v dané chvíli jsou jen věci tak, jak mají být.
Malinko jsem však odbočil, protože pravdou je, že v dané chvíli jsem se zde s Vámi moji milí, chtěl jen přivítat a popřát vám všem, kdo jste zde vstoupili, jen to, co stále přeji sám sobě, protože sobě, přeji jen to nejlepší.
Možná se někde hluboce v podvědomí ptáte, kdo jsem, kdo že Vás zde vítá a co Vám chce vlastně říci. V dané chvíli není vůbec důležité , kdo jsem, jednoduše Já Jsem. Jsem v dané chvíli jedna lidská bytost, která již nějaký čas obývá tuhle nádhernou planetu, kterou nazýváme zemí. Něco málo jsem jistě již v životě prošel a prožil. Nicméně to vše není opravdu v danou chvíli důležité.
Vstoupil jsem zde na tyto stránky, protože jsem byl mimo jiné požádán, abych spolupracoval a mnohdy se také podělil o věci a požitky mezi nebem a zemí. A jak jsem zrovna dnes zjistil, tak bych to měl přece jen upřesnit a říci že také pod zemí, protože i tam je život, i tam je svět, který je ukrytý našemu zraku a našemu vnímání. Je pro náš další vývoj, poznání a růst neméně důležitý, jako ten nahoře.
Myslím si, že přišel čas, kdy se mohu k některým věcem, se kterými se setkáváme, vyjádřit a podělit se tak o prožitky a to především své vlastní prožitky. Věřím, že mnozí se mohou z celé řady věcí poučit a posunout se tak dále, aniž by byli nuceni prožívat to, co jsem třeba prožíval a zažíval já a to i přesto, že každý z nás je zde sám za sebe a každý si má projít něčím jiným. Přesto vše je zde mnoho věcí , kterým se můžeme vyhnout a nebo, které nemusíme, pokud budeme vnímaví, prožívat na vlastní kůži.
Samozřejmě, že vstup mé duše na tyto stránky není také náhodný. Před časem, řekněme je pár měsíců tohoto pozemského života, jsem potkal a poznal svého duchovního partnera. ( podrobněji o tom jindy ) Pokud jste pozorní čitatelé a vnímáte i věci, které jsou napsány mezi písmenky a řádky, tak jistě sami již vnímáte, že mým skutečným duchovním partnerem, na kterého jsem celý svůj pozemský život čekal, je právě ona, velmi milá a příjemná majitelka těchto stránek, která mne požádala, že bych mohl občas něco již také napsat. Sám vnímám, že již mohu, že jsem připraven a věřím, že mám co nabídnout a mnohé z Vás mohou některé věci obohatit.
A protože vnímám, vím, jsem přesvědčen a uvědomuji si, že sama Míla má na víc a může vám, hledajícím a těm, co jsou připraveni, nabídnout mnohem více než doposud, budu se neustále snažit, ukazovat ji samotné to nejlepší, co v ní je, o co by se měla s vámi podělit a předat Vám. Míla …..je to však jen její dnešní pozemské jméno má v sobě mnohem více, než vám doposud předala, protože sama se nechce nikterak zviditelňovat a psát o sobě samé, či o svých prožitcích a podobně. Vnímám však, že nadešel čas, abychom spolu něco změnili a Vám moji milí, překládali mimo jiné i mnoho z našich vlastních prožitků, protože tohle je pak něco, co vám žádná kniha ani seminář nenabídne a mnozí se stále stydí psát o sobě a předávat druhým to, co by je mohlo obohatit a prosvětlit. Obohatit už jen v tom slova smyslu, že to vše je normální, že není jediný důvod se ukrývat, mít strach a říkat si, jak se na mne budou dívat jiní. Tohle je jen a jen váš život, nejste nikomu ničím vázání, mimo dohod, které jste učili dříve, než jste vstoupili do tohoto života. Nejste odpovědní v jistém slova smyslu ani za své děti, protože to je zase jen jejich život a byly to oni, kdo se rozhodly zde vstoupit a prožít přesně a právě to, co prožívají. O ano, byli jsme to my, kdo jim připravil podmínky, kdo připravil podmínky, přesně pro danou duši, která se zde vtělila. To je však na dlouhé a jiné povídání a nepochybně se k němu dostaneme.
Mohu slíbit, že nebude zveřejněn ani jediný článek, se kterým nebudou souznít andělé, který nebude v souladu k cestě za Světlem. Všechny informace, ať už z jakéhokoliv zdroje, které budou zveřejněny, budou odsouhlaseny, že v této formě a podobě mohou být v dané chvíli zveřejněny.
Koukám moji milí, že jsem se zde rozepsal a to nebylo v plánu. Původně jsem Vás zde opravdu chtěl jen přivítat a slíbit, že zde v tomto novém roce zde s Vámi budeme spolu a věřím, že prosvětlíme opět kousek temnoty. Andělé a moji průvodci však chtěli, abych napsal něco více a tak se také stalo. Jsem si vědom toho, že i samá Míla bude překvapena nad textem, který zde právě vznikl a nebude se ji moc líbit, že zde píši i závazky za ní, že bude spolupracovat a šířit mnohem více toho všeho, než doposud. Ona však ví, že tento text je psán pod ochranou Světla a andělů a ví, že si může sama odsouhlasit, zda to v nezměněné formě má, či nemá zveřejnit.
Takže moji milí …..známí neznámí…..pokud jste dočetli až sem, upřímně Vám děkuji za Váš čas a jste svědky toho, že Míla tohle v této podobě měla zveřejnit a tím se také samá zavazuje k mnohem hlubší a širší spolupráci než doposud.
Věřím, že se zde brzy setkáme a těším se na povídání, které Vás doufám o něco málo vždy obohatí, protože v každém písmenku a větě je jen a jen čistá Láska. Láska ke všemu co je, protože jsme jedno.
S Láskou a v Lásce Kája
3 ledna 2015