Moji andělé.

Žádost o vedení:
 

Moji milovaní duchovní průvodci a patroni. Žádám Vás, abyste v této dané rubrice, kterou zde zakládám ještě více a lépe dohlíželi na vše co zde bude uvedeno.

Žádám vás, aby jste vedli mou ruku tak, aby vše co bude v této rubrice uvedeno bylo v souladu s Boží vůlí a plánem.

Prosím veďte mou ruku a dohlížejte nad každým písmenkem, slovem, myšlenkou i větou tak, aby zde nebylo sděleno nic co nepochází ze světla a nebo k němu nesměřuje.

Žádám Vás, abyste dohlíželi nad mým písemným sdělením tak, aby tyto vzkazy a sdělení přinesla porozumění a obohacení všem těm, kteří si toto přečtou a jsou připraveni.

Děkuji každému jednomu průvodci, děkuji všem mým patronům, děkuji každé jedné světelné bytosti jak z hora nebo zdola, kteří jsou kdykoliv účastní u těchto mých sdělení za přízeň a pomoc.

S Láskou k Vám Kája

30.5.2016

 
Moji andělé.
 

Život jako takový nám přináší mnohá „překvapení“. Ve své podstatě však nejde o překvapení jako taková, nýbrž jen o zkoušky, kterým jsme vystaveni a o to, jak se k daným věcem postavíme. Náš postoj k daným věcem, které nám do života vstoupily pak určí další vývoj našeho života a ten se odvíjí přesně od toho jak jsme se k věcem postavili a zda jsme zkoušky před které jsme byli postaveni zvládli.

 

Každý z nás, každou danou chvíli ať si to uvědomujeme nebo ne, něco řeší a to přesně podle toho co mu do života vstupuje a s čím se setkává. Toto vše se děje na základě našeho osobního růstu podle naší připravenosti a vyzrálosti. Není mezi námi nikdo, kdo má duši a nebyl by stále vystavován nějakým zkouškám.

 

To čemu jsme zde na zemi vystaveni, a čím kdokoliv z nás prochází, není nikdy o žádné náhodě. Kdysi dávno než jsme se my sami, a to dobrovolně rozhodli zde na tuto zem vstoupit jsme přesně věděli, do jakého prostředí se narodíme, komu se narodíme a jaký je náš úkol. Toto vše jsme však našim vtělením pozapomněli a je na nás, abychom došli do bodu, kdy si vzpomeneme, kdo vlastně jsme a co zde děláme.

 

Každý z nás jednoho dne do tohoto bodu dojde. Někdo v tomto fyzickém životě, někdo až při dalším a někdo se zde bude muset navracet ještě mnohokráte než se plně probudí a pochopí.

 

Tak jako tedy každý, tak i já sám jsem vystavován zkouškám, nástrahám a pokušením všeho druhu. Mé zkoušky a nástrahy z pohledu někoho mohou být složitější a těžší, ale vždy jen podle stupně vývoje každého z nás. Nikdy nám nevstoupí do života nic, nač bychom nebyli připraveni a co bychom nedokázali z naší úrovně zvládnout. No stává se, že neobstojíme. 

Neobstojíme, protože jsme něco přehlédli, něco nám uniklo a danou zkoušku jsme nezvládli. V samé podstatě se neděje nic, než jen to, že se dále neposuneme a budeme zkoušce podobného druhu vystavováni v čase tak dlouho než pochopíme a než ji zvládneme. To že něčím projdeme a posunuli jsme se dále nic nemění na tom, že přijdou další zkoušky a další pokušení. Je to nekonečný proces, kterému jsme zde vystavováni.

 

Nic na tom všem nemění ani fakt, že někteří se zde vtělili z jiných planet a to ne vždy za účelem pomoci této planetě zemi a nám jako lidstvu pomoci se „vyhoupnout“ výše. Pokud v čase, který není znám nepochopíme, nebo pokud překročíme jako lidstvo určitý bod, pak opět vyhyneme tak jako se to již několikráte stalo.

 

To že se zde objeví Duše, které přišly z jiných planet za účelem pomoci této zemi, nemění nic na tom, že i tyto duše v tomto fyzickém těle jsou vystavovány všem zkouškám jako každý jiný dokud plně nepochopí proč přišly, a co bylo a je jejich úkolem. Sami se pro to vše rozhodli a sami se vědomě zavázali a jsou tedy vystavování všemu čemu každý jiný.

To mimo jiné také znamená, že i oni mohou sejít z cesty a to i v případě, že jsou již dost daleko na své „duchovní cestě“.

Otázkou by mohlo být, proč toto vše nyní zde píšu a snažím se jak nejlépe jen v dané chvíli umím dát do srozumitelných slov to, co bych zde chtěl všem připraveným a přicházejícím sdělit.

Dnešním dnem jsem založil tuto novou rubriku „ Moji andělé“.

Tato rubrika není a nebude o andělích jak je mnozí znáte a nebo si představujete. Tato rubrika je a bude o jedné konkrétní bytosti, kterou jsem ve svém životě potkal a která pro mne byla po Ježíši a Bohu vším.

Stalo se co se stává a jednoho dne jsme se rozešli a každý šel dále svou cestou. Náš rozchod nebyla náhoda, protože nic zde na tomto světě s čím se setkáme a nebo nám do života vstoupí náhoda není.

Jen jsme nezvládli něco a tak se stalo, že nadále spolu nejsme a každý šel a jde dále svou cestou.

 

Ve chvíli kdy tato bytost z mého života utekla jsem ji odpustil a propustil jsem ji v Lásce  a s Láskou. Jen jsem plně nechápal proč se tak stalo.

Mne tento rozchod osobně posílil, protože mi následně do života vstoupila bytost, kterou skutečně miluji a našel jsem a nacházím vedle ní svůj klid a jsem vnitřně nepopsatelně šťastný. Je také mým velkým andělem ve fyzickém těle a vedle sebe zrajeme, rosteme, navzájem se obohacujeme a probouzíme.

 

Nikdy jsem si nemyslel, že nějakou podobnou rubriku zde založím. Staly se však věci, které již nejsou slučitelné s tím, abych mlčel a přišel čas některé věci sdělit, uvést na pravou míru a nechat pak na každém přicházejícím, aby sám podle svého vnímání se rozhodl, kterou cestou se dále vydá a čí „hlas“ uposlechne.

 Zda hlas Krista, který sídlí v každém z nás a nebo podlehne hlasům druhé strany a propadne se tam kde zůstane hodně dlouho uvězněn.

 

Nebylo a není to lehké rozhodnutí tuto rubriku založit a veřejně zde sdělit některé věci, které souvisí se mnou a Mílou. Stejně tak jako uvést na pravou míru věci jak to bylo a je se stránkami kde je majitelem ona již několik let a s mými stránkami, které byly založeny proto, aby byly volným pokračováním jejich stránek „moji andělé“ a na založení kterých se podílela.

 

Stalo se však něco co již nejde přehlížet a věci je potřeba uvést na pravou míru. Pokud bude někdo pomlouvat mne osobně a to jakýmkoliv způsobem není mi to přímo jedno, ale nechávám to být, protože to co daný člověk hovoří nebo dělá vůči mne, aby mne poškodil, není moje věc.

Pokud však někdo, kdo byl tak dalece na duchovní cestě jako byla Míla, kterou jsem měl možnost poznat hodně hluboce, zakopne, podlehne druhé straně, nechá se jí řídit, ovládat a špiní jedny z nejčistších energií, které zde na zemi máme, popře vše co bylo a tím se všemu nahoře stejně jako dole vysmívá, pak překročila všechny hranice a musím zasáhnout.

 

Míla jak bylo uvedeno byla pro mne vším a byl to jediný člověk, kterému jsem v duchovním světě věřil, protože jsem ji skutečně měl možnost poznat jako nikdo.

Byla tou nejlepší a nejvyspělejší duší zde na zemi kterou jsem kdy poznal. Dnes není Míla tím člověkem, tou bytostí, kterou jsem znal. Přesto právě proto, že jsem ji tak dobře znal a jako jediné ji věřil, byla vedena a nakonec svedena k tomu, že sešla se své cesty a dnes není tím člověkem, tou bytostí co jsem znal. Má stejné fyzické tělo, stejné jméno a přesto je to někdo jiný. Nevím kdo ji dnes ovládá a řídí, jedno vím však jistě, nejsou to ti andělé, kteří kolem ní stáli v době, kdy jsem ji znal a není to onen archanděl Michael, kterého milovala. Není to však o tom, že by na něj nebyla napojena, jen jej delší dbu již neslyší, protože jeho hlas "převzal", přebil někdo jiný

 

Cokoliv co je zde napsáno a bude zveřejněno není namířeno proti nikomu ve smyslu poškozování ani pomlouvání. Vše, co zde bylo je a bude uvedeno, má sloužit a bude sloužit k tomu, abych na pravou míru uvedl věci tak, jak byly či jsou.

Doposud jsem se nenechal zastrašit ničím, čím jsem prošel a co na mne útočilo, byť jsem si strachem prošel a jistě jej měl.

Nenechal jsem se zastrašit, když mi vyhrožovali a vystavovali věcem, ve kterých mi a ani tehdy Míle nebylo dobře.

Nenechal jsem se zastrašit žádnou z entit, šediváky, ještěry či jinou „havětí“, která se nás snaží ovládat a řídit.

Nenechám se zastrašit ani nyní a dále budu pokračovat ve své práci a plnit co jsem slíbil, těm nahoře stejně jako těm dole.

Přál bych si, aby Míla našla cestu zpět a tu najde jen když si uvědomí kdo ji řídí, vede a ovládá.

 

S Láskou a v Lásce Kája

30.5.2016 

Další článek - pokračování ..... Než se rozhodneš