2024 - Nelidská hydra kapitálu.

Vážení a milí – to, co z jakési své podstaty nazýváme vstupem do nového roku, máme za sebou a čas jako by letěl daleko rychleji než kdykoliv jindy. Přicházím zde nyní snad trochu opožděně, ale v samé podstatě jsem zpočátku neměl touhu zde vstoupit již vůbec, protože mnohé již bylo sděleno a my stejně jako bychom neslyšeli a byli jsme slepými. Nicméně tyhle stránky jsou ještě na nějaký ten čas zaplaceny a tak mne to zde i z tohoto důvodu na chvíli přivedlo zpět. Především si uvědomuji, že tahle jakási činnost je prospěšná především mně samotnému a pokud navíc ještě někoho něco z toho osloví, je to k prospěchu nás všech. Všech těch, co mají otevřenou mysl a mají stále alespoň malé pouto se svou skutečnou Duší, se svým skutečným JÁ JSEM, protože ty, příteli, nejsi tohle tělo. Na planetě se pohybují dnes miliardy lidských bytostí, v podstatě by se dalo říci, že vypadají stejně. Mají nohy, ruce, hlavu. Jsou z masa a kostí a jejich tělem proudí krev. Mnozí si stále myslí, že každá jakási bytost, která nese podobu člověka, má Duši. Bohužel tomu tak není. Těch lidských bytostí s Duší zde dnes nepobývá tolik. Naprostá většina Duši nemá a mnozí ji nikdy ani neměli. Jedni přišli na tento svět bez Duše a jiní o ni přišli v průběhu svého života a zůstalo zde jen jejich jakési tělo, které je dnes pod vlivem opačné strany. Tak dalece jsme to nechali dojít, tomu všemu jsme přihlíželi a nic jsme s tím nikdy nedělali. Dnes se divíme, tedy alespoň mnozí, kam že se ten svět ubírá. Někteří jsou na počátku prozření a jiné to čeká.

V onom takzvaném loňském roce zde byly zveřejněny články a je v nich vše čím budeme muset projít, co přijde a čemu budeme vystaveni. Mnohé z toho, o čem se v těchto textech píše, se již naplňuje. Jsme však pouze na počátku toho všeho dění a kdo není slepým a hluchým, tak to vše vnímá. Samozřejmě z našich médií se nic nedozvíme, protože jsme od okolního světa zcela izolováni. Nevíme zcela nic co se okolo děje a přesto jsou noviny a média plná informací. Bohužel jsou to jen a jen informace, které oni sami chtějí, abychom se jimi zatěžovali. V mediích, která jsou nám běžně zpřístupněna a dostupná, se pravdu nedovíme. Není v nich ani zrnko pravdy a přichází doba, než se to vše zhroutí, že bude ještě hůře. Na půdě jakési evropské unie budou vytvořeni takzvaní komisaři pravdy a ti budou rozhodovat co pravda je a co není a členské státy se tím budou muset řídit.

Celý loňský rok, každý jeden den, jsme se setkávali v okolním světě se záplavami, tornády, zemětřesením, lesními požáry, náhlým úhynem mořských živočichů všeho druhu a celou řadou jiných kataklyzmat. O ničem z těchto věcí nás nikdo neinformoval, jako by se toto na každém kroku kolem nás nedělo. A přesto opak je pravdou. V článcích z loňského roku jsou o tom informace, že tohle přijde, že tomuto budeme vystaveni. Naše media všeho druhů mlčí a brání nám tak se na některé z těchto věcí připravit. Myslí si, že nás se to netýká, že tohle k nám nepřijde a zamlžují pravdu o tom, co se s přírodou kolem děje a jak se planeta Země začala pomalu zlobit. V loňském roce se všechny ony pohromy, které se ve světě děly, obešly většinou bez velkého počtu obětí. Výjimkou jistě pak bude zemětřesení v Turecku a Sírii, kde podle dostupných informací zahynulo více jak 60 000 lidí a 120 000 bylo zraněno. To, zda se jednalo o skutečnou přírodní katastrofu či za tímto stál člověk, nechám stranou. V samé podstatě ovšem za vším vždy stojí takzvaný člověk. Připravme se však na to, že letošní rok již může být a bude jiným a to i z pohledu právě nejrůznějších kataklyzmat, která přijdou. Na vzestupu budou katastrofy nejrůznějšího druhu, ale tentokráte budou již i oběti a nebude jich málo. Podívejme se jen na letošní zimu, která zdaleka neřekla poslední slovo, a s následky se budeme potýkat celý rok. Pro mnohé budou skutečně katastrofální. Stačí se jen podívat na teploty, kdy loňská zima byla v samé podstatě bez sněhu a mrazu a nám i celé Evropě to vyhovovalo a přesto domácnosti zaplatily za vytápění mnohem více. Letošní zima bude jen z tohoto pohledu mnohem nákladnější, ale to mnozí pocítí až na konci roku, kdy přijde vyúčtování. Můžeme nad tím mávnout rukou a říci, že za to přece nikdo nemůže, ale to přece tak není, protože vše souvisí se vším a vše je navíc navzájem provázáno. Nemuselo a nemusí tomu tak být. Nicméně tohle jsme si vytvořili my. My sami a i o tom bylo psáno, že máme dát pozor na to, koho budeme volit, pokud tedy k volbám vůbec půjdeme. Měli jsme na výběr, které ZLO zvolit a my jsme se rozhodli pro větší ZLO a tak budeme sklízet, co jsme zaseli.

Zda věcem kolem sebe věříš či nikoliv, je tvá volba, je to o tvé úrovni samotného vědomí. Zvolili a dovolili jsme, aby se ke kormidlům dostala skutečná nelidská hydra kapitálu. Již od oné jakési samotné sametové revoluce roku 89 se snažili a jejich snaha byla v samé podstatě završena. Lidé, kterým jsme my dali do rukou moc, nám v každém jednom dni dokazují, že nejde o tebe, nejde o rodinu, nejde o místo, kde žijeme. Jde o jedinou věc a tou je ještě větší moc, ještě více peněz. Ti, kteří nám dnes vládnou a řídí náš každodenní život, jsou ovšem opět jen loutky, které musí naslouchat a plnit příkazy těch, kteří umožnili, aby na místech, kde se nachází, byli. Nic z toho je samozřejmě neomlouvá, ani jeden z nich dnes nemá Duši a ty jako skutečná bytost s Duší jsi jim lhostejný. Volby a to jakéhokoliv druhu jsou v současné době přežitkem a žádné volby nic nezmění. Změna může nastat a nastane až se celý systém zhroutí. A to pomalu přichází. Než se tak ovšem skutečně stane, budeme muset projít velmi složitým a těžkým obdobím.

Ne, ještě stále nejsme připraveni, ještě stále se má většina až příliš dobře. Má střechu nad hlavou, má co jíst, má teplo a má postel. Až přijde většina o tyhle základní potřeby, pak a teprve pak se věci změní. Ne, nezmění se ovšem samy od sebe, změní se, protože ona většina se vzbouří a setkáme se s věcmi, o kterých opět bylo v posledních letech zde psáno. Budeme svědky bratrovražedné války, budeme svědky masivních nepokojů. Ulicemi poteče krev, budou to potoky krve, protože nelidská hydra kapitálu má dnes již takovou moc, že může cokoliv. V nadcházejícím čase se budeme setkávat s krutostí a bezohledností, protože oni jsou si vědomi, že prohrají, že musí prohrát. Náš zaběhlý život, ve kterém se dnes neumíme orientovat a jsme zcela lhostejní k dění kolem sebe, pokud se nás věci přímo nedotýkají, skončí. Dojde pomalu k prozření. Ne všech, stačí, aby prozřela třetina, a pak to již nelze zastavit a systém, jak jej dnes známe, bude zbořen. Bude odstraněn jednou pro vždy. Přijde nový řád, bude nastolen nový systém. Tento nelidský, nesvobodný systém kapitálu musí být a bude zcela odstraněn. Není na něm nic, na čem by se dalo stavět, nelze rekonstruovat. Musí být a bude zničen a ne jen, jak se říká, do základů, ale bude vytržen i se samotnými základy. To je to optimistické, to je to hezké, co nás na konci čeká, ale než se tak stane, sklidíme vše, co jsme zaseli, protože na tom všem jsme se podíleli a podílíme.

To, co nás ovládá je jen lhostejnost a strach, který tyhle mocenské hydry v průběhu let rozeseli a on vyklíčil v naprosté většině z nás. Každým dnem se setkáváme se štvavou kampaní proti Rusku a jeho lidu. Každým dnem nás ovládají běžná média touto kampaní, ve které není ani jedno slovo pravdy. Jsou připraveni za jakékoliv sympatie s Ruskem vás nechat zavřít a jejich dokonalá hra přivedla na scestí velkou část naší populace. Já bych si přál, aby u nás byli u moci lidé, kteří mají zájem o svou zemi, o svůj lid, stejně jako je tomu dnes v Rusku. Ne, neříkám, že je tam vše v pořádku, ale je to jediná země, kde se našel člověk, který se nebál a nebojí otevřeně se postavit světovému západnímu ZLU a všem jeho přívržencům. V letošním roce nás čeká pár velmi důležitých kroků, které budou budit světovou pozornost, a které ve velké míře budou rozhodovat, jaký bude svět následně. Jedním z těchto zcela klíčových kroků je také volba prezidenta v Rusku a já věřím a nepochybuji o tom, že Vladimír opět uspěje.

Nechci se zde válce na Ukrajině věnovat, protože každý si může udělat obrázek sám, pokud zná trochu historii a není zcela ovlivněn těmi, co nám vládnou. Přesto by se každý měl nad tím děním a nad tím jak se to vše nás dotýká zamyslet a vyvodit z toho nějaké závěry alespoň pro sebe sama. Na světě ještě je dostatek nejrůznějšího nerostného bohatství a tak můžeme drancovat dále, pokud nám to ještě bude umožněno samotnou planetou Zemí. Bohužel nejvíce nerostného bohatství nalezneme v Rusku a Číně. Tak se nemůžeme divit válečným konfliktům, protože nejde opět o nic jiného, než o kapitál a tedy moc.

Naše malá země, která byla za socialismu výkladní skříní, se stává smetištěm. Už to téměř nelze nazvat ani státem, protože naše nenažrané a zkorumpované hydry, kterým jsme dovolili vládnout, jsou řízeny zvenčí a o občana či tuhle zemi nemají sebemenší zájem. Socialismus, který jsme dovolili zničit, byl mnohem rovnější, sociálně spravedlivější než tento kapitalistický systém, kterému jsme dovolili, aby nad námi vládl. Měli jsme střechu nad hlavou, postel, chleba a byl onen takzvaný mír. Nebyli bezdomovci, pracovat byla povinnost. Nebyly exekuce. Ceny zboží včetně potravin byly všude stejné a v nekonečném výčtu výhod, které jsme mnohdy jako výhody možná neviděli, bych mohl pokračovat. Dnes v České republice patří jednomu procentu zbohatlíků více jak třicet pět procent všeho majetku. Když se občas zamýšlím, pak nenacházím jednu jedinou věc, která je dnes lepší, než tomu bylo za toho dnes toliko proklínaného socialismu, který pomatenci nesprávně nazývají komunismem. Namísto toho, abychom ten systém, který jsme měli, a byl bez válek, zmodernizovali a stavěli na věcech, které byly dobré, dopustili jsme to, čemu dnes čelíme. Vše je však jen dočasné a i tento systém bude zcela pohřben.

Pokud se toho ony nelidské hydry kapitalismu dočkají ve zdraví a nebudou dříve zcela smeteny, pak bude každý jeden z nich, který se podílel na onom rozkvětu kapitalismu, kde vládne jen individualismus, dravost a bezohlednost, souzen a odsouzen. Věřím, že ten den přijde, protože mám víru a věřím, a pro všechny ty zaprodance a přívržence bude lepší, aby se toho dne soudu nedožili.

Pokud dýcháš, člověče, pak je to známka toho, že ještě žiješ a nic, zcela nic ještě neskončilo. Jsi otrokem, ale otrokem ses nenarodil. Platíš daně a to nejen ze mzdy, platíš daně ze všeho, co si za zdaněné peníze koupíš. Platíš daně i za to, že věci vlastníš. Dobře už bylo, naše děti to nezažily, přestože dnes mají vše, nač si jen vzpomenou. Blížíme se k bodu zvratu. Ten bude ovšem velmi, velmi bolestivý. Na každém kroku v našich každodenních životech se setkáváme s agresí. Především a agresí moci, ale tam kde nastupuje agrese, nastupuje také úpadek.

Přeji ti, milý člověče, abys prozřel, protože dokud dýcháš, pak žiješ a nic nekončí. Na jedno nikdy nezapomínej, byli jsme to my, kdo se více či méně na tom, v čem dneska žijeme, podílel a pokud chceme věci napravit, změnit, pak si musíme uvědomit, že nikdo to za nás neudělá.

Mnohé již není a nebude v našich rukou, protože planeta Země se sama začala bránit a následky či dopady pocítíme všichni. ZLO v podobě jakékoliv lidské hydry nikde neovládne tento svět. Pokud by se tak mělo stát, pak budeme smeteni všichni a možná jednou v čase za tisíce let bude tahle planeta obydlena znovu. Vesmír, ve kterém se nacházíme, nikdy nemůže prohrát. To znamená, že nikdy nedovolí, aby nad touto planetou získalo moc ZLO. Stále je to, milý člověče, do značné míry na nás, na mě stejně jako na tobě, jak budeme žít a zda se budeme moci podívat do zrcadla.

S Láskou a v Lásce.

23.1.2024

 

Předchozí povídání ............. Je to jen na tobě. 

Následné povídání ............... Přečti a zapomeň.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2024

jedny ze stránek kde se můžeš podívat na denní aktuality kataklizmat ve světě

www.youtube.com/watch?v=45RX7l3J_a8