Naše služby

v této rubrice naleznete podrobný seznam služeb, které nabízíme a nemají samostatno rubiku
 
Jak již bylo na několika místech zmíněno, tyto stránky ve formě služeb nabízejí, především napojení na energii modrobílého  plamene  Květu života. Napojení na energii Jednoty a očištění od takzvaného rituálu šesti křížů. Tyto všechny tři hlavní zmíněné služby najdete podrobně rozepsány v jednotlivých rubrikách. Na tyto hlavní dvě energie, ke kterým dnes máme přístup začíná však navazovat řada jiných možností, které vám můžeme nabídnout a proto vám je zde v této samostatné rubrice co dále nabízíme představíme. Naši nabídku služeb tak budeme doplňovat. Základem však zůstane vždy energie modrobílého plamene Květu života.
 
 
pokud budete mít zájem o jakoukoliv naši službu a bude to v našich možnostech rádi vyhovíme - než nás však budete kontaktovat prosím pozorně si přečtěte všechno o nabízené službě.
 
 
nabízíme - seznamte se
 

energie modrobélého plamene Květu života - samostatná rubrika.......  
energie Jednoty - samostatná rubrika ................................................  
očištění od rituálu šesti křížů - samostatná rubrika ..............................  
čištění domu-bytu s napojením na modrobílý plamen Květu života ...... 
Shanballa zasvěcení 1 - 4 stupeň - samostatná rubrika  ......................... 
čištění domu - bytu s napojením na modrobílý plamen .........................   
výklad karet .......................................................................................... 
 
 
jiné důležité odkazy pro vás
 
 
samostatný ceník našich služeb pak naleznete .................   
pokud nám chcete napsat -kontak na nás naleznete ..........  
samostatná rubrika pro vás -vaše příspěvky a sdělení ........