Láska - vztahy - energie.

 

V tuhle chvíli dnes 4.10.2015 zde zakládám tuhle novou rubriku pod názvem „Láska – Vztahy – Energie“.

Celý náš život jakoby se točil kolem dvou základních věcí a těmi jsou dvě stále se opakující témata a jedním z nich je Láska, neboli vztahy a to všeho druhu. Druhým tématem, které nás na každém kroku pronásleduje, jsou pak peníze. Těm se zde v této rubrice věnovat nebudu, byť i toto je energie a tak je pravděpodobné, že se u některých věcí k nim i zde dostanu.

Vztahy jako takové nejsou pro mne novým tématem a zabývám se s nimi v myšlenkách již několik let, protože je to jistým způsobem jakýsi základ našeho bytí.

Dlouhou dobu narážím na různých místech na témata, která se zabývají vztahy jako takovými a snaží se nám popsat co znamená slovo Láska. Několik krát jsem dostal i od vás samotných otázku zda nechci sám napsat nějaký článek o lásce. Vždy jsem věděl, že se k tomuto tématu jednou také dostanu a sám se také vyjádřím jak tohle slovo vnímám dnes JÁ a co za ním vidím.

Najdeme na našem trhu stovky knih, které se zabývají tématem láska a nikdo až na malé vyjímky v podstatě nepřichází s ničím novým a tak se setkávám stále dokola se stejnými pohledy na ono slovo láska a se stejným vysvětlením. Osobně si dnes po osobních zkušenostech a prožitcích myslím, že naprostá drtivá většina toho co je nám o onom slovu láska předkládáno se mýlí a je velmi zavádějící. Snažíme se popsat to, co tohle slovo v sobě obsahuje a v samé podstatě jen skládáme již všechna známá slova a myšlenky, které kdy byly vysloveny trochu jinak a čtenáři hltají tuhle různou literaturu nebo články s přesvědčením, že právě tam najdou odpověď a jakýsi návod na to co je to láska.

Nikdy nemůžeme popsat tohle slovo tak a v takové barvě a míře jakým skutečně je, pokud tohle sami neprožijeme a nebudeme právě v lásce žít. Ten kdo nežije z lásce, nepoznal ji, myslím tím však tu hlubokou lásku skutečnou lásku, kterou písmenky snad nejde ani popsat, nemůže popisovat a mluvit o lásce.  Většinou to o čem mluvíme a myslíme si, že popisujeme lásku, není ničím jiným než jen závislostí a to jakéhokoliv druhu, popřípadě nějakou naší potřebou. Potřebou většinou ve formě uspokojení a tedy i zde pak jde jen o závislost.

Skutečná láska je forma, která v podstatě nejde opravdu našimi známými slovy ani popsat a pokud se o to pokusíme a přece jen něco napíšeme, abychom se podělili nebo sdělili pak je to jen slabá náplast toho co člověk, žijící v lásce skutečně prožívá.

Pravá láska je naprosto nepopsatelný pocit prožívání a nikdy se k němu nemůžeme přiblížit pokud nebudeme žít a prožívat ze srdce. Jakmile ve slově láska bude vnímán „sex“ a jeho potřeba nikdy nejde o lásku a bohužel dnešní svět a dnešní doba je téměř jen o uspokojení potřeb a sexu jako takového.

Dokud budeme žít z hlavy a jednat z hlavy tak nikdy nemůžeme poznat, co to slovo láska skutečně znamená. Musíme tedy žít ze srdce, abychom ten pocit co to slovo láska znamená poznali. A tohle není nic jednoduchého, protože jakmile se budeme snažit žít ze srdce a ne z hlavy, budeme a jsme v té chvíli okamžitě vystavováni různým útokům a to všeho druhu, ze strany těch, kteří nemají zájem, aby tomu tak bylo. Žít ze srdce není pro nás dnes nic jednoduchého a přesto se to dá nejen naučit, ale je to také jediná naše správná cesta, pokud opravdu chceme dojít k poznání a vědomí.

V této oblasti lásky se pak také samozřejmě okamžitě setkáváme také s nejrůznějšími formami energie, protože nakonec i život v lásce a tyto prožitky nejsou nic jiného než jen energií. Jsme však při žití v lásce a ze srdce také neustále vystavováni opačným druhům energií a není jednoduché to vždy v pravou chvíli rozpoznat a tak se mnohdy naše vztahy, které byly započaty na lásce a pocházeli v samém počátku ze žití ze srdce mohou po čase rozpadnout. Rozpadnou se protože jsme se přestali učit a přestali jsme být ostražití a domnívali jsme se že tento stav, který prožíváme a zažíváme je stavem trvalým. Bohužel tomu tak není a bytost, kterou jsme milovali a viděli jsme na ni jen to nejlepší se v našich očích může pozvolna měnit na pravý opak. Toto nezpůsobil nikdo jiný než my sami a to svou vlastní neopatrností a svou „duchovní leností“.

Můžeme samozřejmě dokola omýlat věty ve smyslu, že věci jsou jak mají být a že ten druhý nám již předal co měl a podobně. V podstatě jde nakonec jen o naše omluvy pro naše vlastní jednání a naši v dané chvíli neschopnost udržet si život a žití ze srdce.

Tuto rubriku zakládám právě pro mnohá pohledy a názory na ono kouzelné slovo láska a věty nebo spojení, kdy jsme schopni říkat „miluji tě“.

Čas, zde věnuji především sám sobě, protože vždy mne při psaní pak napadají nebo mi přichází nejrůznější nové myšlenky a já sám se tím učím. Pokud komukoliv z vás tohle nebo jen jedna malá část z toho všeho něco přinese pak je to pro mne potěšením.

Od narození si myslíme, že víme co to slovo láska a miluji tě znamená, bohužel si dnes čím dále více uvědomuji a docházím k přesvědčení, že pokud se nebudeme od mala učit co je to láska a jak se žije tak se v podstatě nic kolem nás nemůže ve větší míře pozměnit. Změnit se věci kolem a svět může až pochopíme co to je láska a až tohle budeme vědomě žít.

Pro všechny ty povinnosti, které kolem sebe máme nemáme čas na sebe sama a pokud si jej nevytvoříme a nebudeme se zabývat vědomě sami sebou, tak se nemůžeme posunout dopředu. Nikdy nepoznáme a nepochopíme co je to láska a co tohle slovo vše znamená, protože ji stále budeme hledat někde venku. Dokud ji nenajdeme v sobě nikdy tohle slovo nepochopíme a nikdy lásku a v lásce nebudeme žít.

S Láskou a v Lásce Kája

4.října 2015

 

 

Hovoří Thovt

 

Thovt se svou družkou Sešat i spolu s dalšími nanebevzatými mistry nedávno vrátil z prostoročasové dimenze za „ velkou zdí „ neboli z prázdnoty mezi oktávami, kam v současné době lidské pokolení směřuje. Thovtovo první jméno, které užíval ve starodávných časech, bylo skutečným titulem. Říkalo se mu „ Chiguetet“ a znamenalo, hledající moudrost. Když se Thovt z další mezi jednotlivými vesmíry vrátil, jeho osobní rysy byly zcela jiné. Dříve neustával v hledání, jak chápat realitu, to se však změnilo v poznání, které je doprovázeno vnitřním klidem.

Zjevil se přede mnou, podíval se mi do tváře a pravil : Drunvelo, my ( nanebevzatí mistři) hledáme vztah mezi lidskou zkušeností a samotným tvořením od počátku věků. Pátrali jsme všude, abychom pochopili, jak spolu souvisí lidská myšlenka, konání a zázraky. Na chvíli jsme si mysleli, že tomu již rozumíme, ale vězí za tím mnohem víc.

„Nyní to víme již přesně – když někdo tvoří myslí, tedy přímo z hlavy, používá k tomu nástroj, který je polarizovaný, je jim samotná mysl. A jakkoliv by byl původní záměr pro tvoření dobrý, bude mysl, která je tak nastavená, vždy tvořit obě polarity – dobrou i špatnou.

Radím ti, ať zkoušíš tvořit pouze z posvátného místa v srdci, protože srdce zná jen jednotu, a tím pádem stvoří výhradně to, co je zamýšleno, aniž by k tomu přibyla temná stránka.

Znamenalo to pro mě fenomenální odhalení. Jen jsem stál a díval se na Thovta. Záhy mi došlo, že je to naprostá pravda. Propadl jsem nadšení, což se mi děje vždy, když se objeví něco důležitého. Stěží jsem dokázal vyčkat, než přijde příležitost a budu moci jeho doporučení realizovat.

 

úryvek z knihy .... Žít v srdci.

Bylo mi posláno emailem 2.9. 

Byl to pro mne v mnohém velmi zvláštní den nejen proto, že to bylo výročí, kdy se zabil brácha, kterého jsem miloval a stále miluji. stalo se toho v tento den mnoho.

2.9.2015 dokončil jsem svůj obraz pro jednu kouzelnou bytost, kterou miluji. Než jsem jej předal, po večer jsem jsem se na něj díval a meditoval jsem u něj a jednoho večera jsem "nevěřil" svým vlastním očím co jsem viděl a co tento obraz vyzařoval. Vím a mám to odskoušené, že podobné obrazy pro konkrétní osobu dokážou vyzařovat mimořádnou energií a je možné v nich mnohé spatřit. Při hlubokém zadívání se takovým rozostřeným pohledem, který se jen těžko vysvětluje, tento energetický obraz ( celý velký kruh ) doslova zčernal a začaly se v něm tvořit zlaté jijkřičky, až byl celý "černý" kruh jimi zcela zaplněn. Slovy by se to dalo snad popsat jen jako, že člověk nakonec viděl velký kruh zaplněný "černým zlatem". Byl to pro mne nepopsatelně silný prožitek a pak jsem toto v něm vzhlédl ještě několikráte. Dnes již nevisí u mne, dostal se k tomu nejlepšímu co mi kdy vstoupilo do cesty a nepochybně vyzařuje to co má a působí jak má a pro co byl stvořen.

Dva výše uvedené obrázky byly pořízeny v sobotu 12.září a pro mne osobně mají mimořádný význam. Byly to dny kdy jsem si prvně ve svém životě uvědomil, že žiju a prožívám tento čas plně ze srdce. Naprosto nepopsatelné prožívání a přesto se k těmto prožitkům v nějakém povídání vrátím. Byly to také dva večery, kdy jsem energi Shanbally posílal z jiného místa a vkládal jsem do toho  všeho jiné věci a sám jsem toto vše pociťoval. Na tyto dny nechci nikdy zapomenout a vědomně se chci od té chvíle učit žít právě ze srdce. 

27. září - dvě fota z arboreta Nový Dvůr ...nádherně strávený a prožitý víkend ze srdce