Maruška

Vážení a milí příchozí – podle pozemského kalendáře jsme na prahu konce roku a do života nám vstoupilo taktéž zimní období. Je to období, kdy i já mám o něco více času věnovat se jiným záležitost, které přesahují rámec tohoto fyzického světa. Dnes zde přicházím, abych dokončil úkol či závazek, který jsem si dal před pár měsíci, jen k tomu nenastal stále ten správný okamžik. Nyní tedy s koncem roku jsem veden k tomu, abych tak učinil.

Zakládám zde tuhle mimořádnou rubriku, pod názvem Maruška. Je to mimořádná bytost, se kterou jsem měl možnost se před pár lety seznámit, a od té doby jsme byli neustále v kontaktu a v letošním roce jsme spolu strávili opravdu mnoho času a věnovali se celé řadě věcí z onoho našeho neviditelného světa.

Stáli jsme na počátku roku s Radkou opět před rozhodnutím, zda zaplatit na další roky provoz těchto stránek anebo tuhle činnost jaksi ukončit a opustit. V důsledku všeho dění, se kterým jsme se na počátku roku setkali, jsme se nakonec rozhodli, že to ještě další dva roky ponecháme. Hlavní důvod, který nás k tomu však vedl, je kupodivu vlastí osobní růst. Stránky mne osobně drží v jakémsi závazku k sobě sama, že se musím či mám věnovat dění v onom pro mnohé neviditelném světě. Pokud bychom provoz ukončili, vedlo by to v samém důsledku pravděpodobně k menšímu zájmu o toto dění, takže v samé podstatě jde o můj (náš) osobní růst, proto jsme na další dva roky provoz těchto stránek zaplatili.

Samotnému psaní však v průběhu roku již nevěnuji toliko času jako dříve. To ale neznamená, že čas věnovaný jinému než tomuto fyzickému světu nemá u nás doma stále zvyšující tendenci. Nicméně pokud jsme již provoz těchto stránek zaplatili, zamyslel jsem se jak či čím je obohatit, co by nás potažmo mne samotného mohlo poposunout ještě dále. A zde mi přišla na mysl právě Maruška, se kterou jsme na počátku roku strávili opravdu mnoho času, kdy jsme se věnovali výhradně věcem, které jsou v dané chvíli mimo chápání naprosté většiny.

Co vše jsme dělali či udělali, by vydalo na knihu a k mnohým věcem se já možná navrátím či v čase vyjádřím, ale je velmi pravděpodobné, že i samotná Maruška zde poskytne řadu informací. Tahle rubrika je založena pro ni a je v podstatě její. Co zveřejní, je výhradně její věcí a její pohled či přijetí informací z onoho pro nás neviditelného světa. Žádný její článek či informace v něm obsažené nebudu žádným způsobem opravovat či pozměňovat. Pokud budu mít potřebu se k jejím sdělením vyjádřit, pak tak učiním v komentářích či v samostatném mém článku.

To, že zde Maruška má od daného okamžiku svou vlastní rubriku neznamená, že společně nepracujeme na celé řadě věcí či společně pravidelně nekomunikujeme, jen má po svých životních zkušenostech otevřeny jiné možnosti a vesmír jako takový ji již dlouhou dobu vede k tomu, aby další setrvání zde na této planetě Zemi zasvětila právě onomu pro nás neviditelnému světu a přinesla na tuhle planetu Zemi informace či sdělení, kterými bychom se měli zabývat. Věřím, že tahle rubrika pro ni je a bude závazkem, aby jak já říkám, nebyla duchovně líná a věnovala se dnes v maximální míře věcem, o kterých se většině ani nezdá.

Jsem si plně vědom toho, že v daném světě je jen hrstka těch, kteří se podobnými věcmi zabývají či je opravdu osloví. Nepochybuji však o tom, že v čase, který není zase až tak vzdálený, přijde doba, kdy budeme podobné informace a sdělení vyhledávat, protože si budeme klást otázku proč. Proč se to či ono stalo a jak to mohu změnit, či co mohu v dalším bytí zde očekávat.

Maruška v dané chvíli neví a ani netuší, že se tato rubrika zakládá a že tak plním slib, který jsem před časem dal a to, že jí založím tuhle samostatnou rubriku. Je a bude to i pro ni obrovský závazek a nepochybuji, že je to cesta k jejímu vlastnímu růstu, aby čas, který jí zde zbývá, nebyl promarněn. Nejsme dlužni nic nikomu, kdo kráčí po této planetě Zemi, jsme dlužni jen a jen této planetě samotné a samotnému Zdroji, ze kterého přicházíme. Zda současné lidstvo přežije či bude zcela vyhubeno,

 nezáleží na žádném Stvořiteli, Bohu či jak chceme samotný prvotní Zdroj, ze kterého mnozí pocházíme, nazývat. Záleží to na nás, na nás samotných, na bytostech s Duší.

S Láskou a v Lásce Kája.

30.12.2022

 

Následné povídání ................Úvod - Maruška

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi Maruška