Je to na Tobě.

 

Zakládám tuto novou rubriku pro tebe člověče a to se zcela mimořádným důvodem a záměrem.

Záměr je, aby zde vzniklo 20 ucelených malých příběhů některých z vás a aby se tak jiní mohli probudit a motivovat. Jsme slepí a hluší a přitom to stále je kolem nás a máme to na očích, jen nechceme vidět a nechceme slyšet. Pokud se jako lidstvo rychle neprobudíme sami, budou nám oči otevřeny druhou stranou a nebudeme se stačit divit.

Jeden z důvodů proč tohle dělám a zakládám právě tuhle rubriku, je pak mimo jiné to, že je právě tato rubrika a tato má „práce“ odpovědí všem těm, kteří se mne snaží zastavit a svést mne z pravé cesty.

V posledním článku jsem se zmínil, že jsem dal slib a já jej skutečně neporuším a nikdy nebudu pracovat pro stranu temnoty. Má cesta je dána a půjdu po ní, ať už bude i nadále jak chce složitá. Poznal jsem strach a prožil jsem strach z entit a temnoty různého druhu. Není nic, co by mne v mé práci zastavilo. Dokud budu dýchat, budu se vědomě věnovat nadále tomu, v co věřím a co mne naplňuje.

 Tak jako k mnoha jiným věcem zde jsem byl veden, tak jsem byl veden a doveden také až sem k založení právě této rubriky. Jen musel uzrát čas, abych věci dal nějak dohromady. A to se stalo a dnes tedy přicházím, abych vás seznámil  s mou nabídkou „ a službou právě pro vás.

 Není to služba jen pro ty, co se nakonec přihlásí a budou vybráni. Je to služba pro každého dalšího v čase zde přicházejícího, aby se mohl seznámit s tím, že věci, které nevidíme, fungují a jsou naší správnou volbou a cestou.

Přicházím a nabízím 20 bytostem, které jsou připraveny změnit svůj život od základu a změnit tedy sami sebe, 30 denní pročištění se Shambhalou a to zcela zdarma.

Jak již bylo uvedeno jsem k tomuto kroku již nějaký čas veden a přišla chvíle, kdy jsem připraven toto vám takto nabídnout.

Služba bude provedena zcela zdarma, pro „vybraných 20 účastníků. Podmínkou je, že každý kdo se tohoto takto bude chvít účastnit a bude vybrán, napíše vždy po každém pročištění alespoň krátký komentář.

Každému kdo bude vybrán založím v této rubrice samostatnou stránku s jeho jménem a když budou dvě jména stejná pak přidám číslo a přes vložený formulář každý zapíše prožitky nebo změny, ze svého života a to vždy nejpozději do dalšího nadcházejícího pročištění.

Pokud se neobjeví jeho příspěvek nejpozději před začátkem dalšího pročištění, pak bude automaticky bez nároku zpětného zařazení do této služby vyřazen. Pokud někoho vyřadím, ukončím jeho stránku s vyjádřením, že porušil dohodu a zařadím do tohoto procesu někoho dalšího od počátku. To znamená na dalších 30 dní.

Jsem si vědom toho, že se může stát, že vám do toho něco mimořádného vstoupí a nemůžete se tedy v daný den účastnit. Pak ovšem zapište, že jste se nemohli účastnit a vše je v pořádku. Vzhledem k tomu, že tuto službu již nějaký čas nabízím, pak také ovšem vím, že pokud něco chci tak si čas a prostor musím vymezit. Osobně se mi nestalo, že bych se někdy neúčastnil, nemohu a nechci si to dovolit je to o víře, závazcích a prioritách.

Velmi dobře si tedy zvažte, zda máte za těchto podmínek opravdu zájem o tuto nabídku. Cílem celého tohoto „projektu“ pokud to takto mohu nazvat je, aby zde bylo pro další příchozí zaznamenáno 20 příběhů člověka, který se rozhodl vědomě změnit svůj život, tedy  sebe sama.

Přihlásit se může kdokoliv, zvažte však opravdu zda jste na toto připraveni. Nejde zde o to jen tak si něco vyzkoušet, ale skutečně vědomě a zodpovědně na sobě pracovat. Všechny tyto energie jsou „jen“ jakousi podporou pro vás samotné.

Pokud by jste žili odloučeni od této civilizace, někde na samotě v lese a to dlouhodobě, nepotřebovali by jste všechny tyto energie, protože by jste byli a žili v souladu a nikdo by vám nepředával a nevytvářel špatné a negativní vzorce.

Neměli by jste na sobě entity, kolem sebe přivtělené duše a nikdo by z vás neodsával energií. Jelikož na samotě nežijeme a jsme pod celoživotním negativním vlivem a je naprostá většina z nás doslova obalena entitami různého druhu a energie z nás vysává téměř kdokoliv aniž si to vše uvědomujeme. Potřebujeme se dlouhodobě čistit a pracovat na sobě samých, protože tohle je náš život a nikomu jinému nepatří. Nikdo jiný za nás tyto podobné věci ani udělat nemůže.

Naprostá většina se nachází ve stavu, kdy si myslí, že je čistá. Jenže my v podstatě ani nevíme co je to být čistý, být bez vlivu těch co nás stále poškozují, protože nás potřebují k tomu aby žili oni. Nestačí se pročistit jednou to opravdu není možné. Ano člověk na sobě zaznamená byť jen jedno jediné čištění, ovšem to neznamená, že čistým je a až vůbec ne že čistým zůstane.

Jak bude proveden samotný výběr sám stále nevím, ale nechám se vést. Mám zájem, aby skupina byla různorodá a samozřejmě aby byli zastoupeni také muži.

Nemohu z časových důvodů odpovídat každému, kdo napíše a věřte, že to není nezájem nebo neláska k vám. Pokud nedostanete na svou žádost odpověď do 3 dnů, nebyli jste vybráni a prosím respektujte to.

Uvědomte si, že jde o docela dlouhý proces, protože je to celý jeden měsíc a projde každý, kdo byl vybrán za tuto dobu celkem 15 kráte očištěním. Každé pročištění může být jiné a dokonce jej v posledních dnech již můžete a nepochybně budete i vnímat jinak a je to pochopitelné. Jde o to vnímat věci následně kolem sebe, jak se vyvíjí a mění, jak reagují jinak lidé ve vašem okolí a podobně. Budu rád, když toto vše zaznamenáte.

Daná stránka bude „vaše“ a můžete tam napsat a zaznamenat naprosto cokoliv. Klidně každý den to je na vás samotných, jak k tomu přistoupíte.

Samozřejmě, že uvítám také účast žen, které mají doma malé děti. Pokud se taková žena přihlásí, pak samozřejmě do celého procesu přiřadím i její nezletilé děti, aby bylo možné sledovat změny v jejich životě a chování.

Věřím, že jsem zde poskytl všechny potřebné informace a pokud se něco zcela mimořádného objeví, budu vás informovat, zde v této nové rubrice za tímto účelem založené. Založím si zde také list kde vám průběžně sdělím jakékoliv nové, nebo potřebné informace.

 

Nezapomeň, že je to jen na Tobě a je to jen o Tobě. Je to tvůj život a nepochybuji, že dojdeme do bodu, kdy si plně uvědomíme, že jsme zde přišli nazí a nazí také odejdeme. Život není o tom, kolik majetku nashromáždíme, kolik diplomů máme.

Vše co je opravdu důležité je očím neviditelné. Strom má své kořeny, které jsou ukryté v zemi a bez nich by nebyl ničím.

 Peníze, moc a sláva jsou pomíjivé a to co je pro nás důležité a co má skutečné hodnoty je také očím ukryto a je to v nás samotných.  

Těším se na Vás a přeji jen to dobré.

S Láskou a v Lásce Kája

 

Pokud jste projevili zájem o tuto nabídku a myslíte to opravdu vážně, pak než mi napíšete doporučuji přečíst si minimálně článek  Shambhala 30 dní s očištěním – Změň sebe sama.

 

Sledujte také stránku v této nově založené rubrice - 

 „ informace „ 

kde bude dle potřeby zveřejňováno vše potřebné.

Pro ty co prošli očištěním 9 dubna.

 

Řada z Vás již prošla 30 denním očištěním se Shambhalou. Je patrné, že ne každý se chce podělit o prožitky a změny, které se v jeho životě tímto dokonalým pročištěním nastartovali. Před časem jsem zde nabídl možnost jednorázového pročištění s energií Shambhaly. Zájem byl nad mé očekávání opravdu velký. Řada z Vás následně napsala alespoň malý příspěvek daného prožitku z čištění. Nepochybuji o tom, že jste se cítili jinak po očištění a pokud s energiemi a na sobě samých pracujete, bylo to k vašemu prospěchu. Jsem vděčný a děkuji tímto každému, kdo zanechal nějaký příspěvek na stránkách a alespoň malinko se s ostatními podělil.

Již od prvního příspěvku, který se od vás objevil jsem věděl, že přijdu za vámi s nabídkou, kterou můžete vnímat jako dar od těch z hora, stejně tak jako od těch z vnitřní země.

Nabízím každému, kdo zanechal byť jen kratičký příspěvek, nebo mi napsal své pocity do emailu, že jej provedu celým 30 denním čištěním a to zcela zdarma.

Stačí když mi napíšete na můj email a připojíte svůj příspěvek, který jste uvedli na stránkách. Nemám jinou možnost vás kontaktovat, protože příspěvky jsou anonymní a já tedy nevím, kdo je kdo.

Jak s tímto pročištěním sami nakonec naložíte je jen a jen na vás samotných. Pokud se však vědomě a cíleně budete tomuto pročištění a práci na sobě po celý měsíc věnovat, nepochybuji, že se věci kolem vás a tím tedy ve vás samotných změní.

Termín není pro přihlášení určen a můžete mne kontaktovat kdykoliv. Všechny podrobnosti jak to probíhá a kdy se čištění pravidelně koná najdete na těchto stránkách v rubrice Shambhala 30 dní s pročištěním – „ Změň sebe sama“.

Jsem v tomto životě zde jedním z Vás.

Jsem v tomto životě zde občanem tohoto světa na této planetě Zemi.

Jsem nepochybně také Křesťanem.

Nejsem ovšem tím Křesťanem, který by sloužil papeži, nebo který by jakkoliv uznával a podporoval zvěrstva této církve.

Jsem bytost milující a hledající Pravdu.

Jsem bytost milující svého Stvořitele.

Jsem bytost milující Ježíše Krista.

Kája

28.4.2016