Energie modrobílého plamene Květu života

 Vítáme zde, v danou chvíli všechny, kdo pochází ze Světla nebo k němu směřují. Dnes, v tuto chvíli zde, máme tak trošku zvláštní okamžik, protože se s vámi chceme podělit o pár informací, které pocházejí z toho nejčistšího, co si jen umíte představit a směřují k tomu, po čem celá tisíciletí toužíme a to je Jednota. Jednota se vším a ke všemu, co ze Světla pochází nebo k němu směřuje.
Velmi pozorně si prosím, přečtěte tento článek, který je jakýmsi úvodem a představením toho, co zde máme a čím se my osobně chceme a budeme zabývat, pokud nám to i nadále bude umožněno.
Nechci zde vytvářet domněnky, ani nikomu nic podsouvat, já věřím a přeji si, aby právě toto bylo správně pochopeno. Pokud to vše někdo nepochopí,  nevadí, protože každý si na své duchovní cestě, cestě ke Světlu, prochází přesně tím, čím má. Tím, co souzní s jeho vnitřkem a postupně jsou mu otevírány dveře, do kterých může či nemusí vstoupit, na základě jeho stupně vědomí.
Stránky moji andělé se celá léta zabývaly „jen“ anděly a vším, co je s tím spojené. Jistě to bylo, je a i nadále zůstane, tím nejlepším a největším Světlem, se kterým se můžeme setkat. Tato slova, tyto řádky, cesta a pravda, kterou vám nyní zde, za pomocí všech těch, jak nahoře, tak dole, nyní předkládáme, se může některým z vás jevit, že to je někde jinde, že toto už není o andělech a tom Světle, které jste zde hledali a které mnohým z vás, bylo v čase nějakým způsobem nápomocno. 
Věřte moji milí, že opak je pravdou a že toto, co vám zde s Mílou představujeme, je více, než si jen umíte představit. Je to obrovský posun, který naše Země zaznamenala a ti všichni, jak nahoře, tak i dole, došli k tomu, že přišel čas, aby nám všem, jako lidstvu bylo předáno to nejlepší, s čím se vůbec kdy můžeme setkat. To, co jsme na tisíce let ztratili, od doby, kdy jsme vlastní vinou z velmi vysokého stavu klesli do úpadku, ve spirále našeho vědomí a propadli se mnoha dimenzemi do 3D. Tehdy došlo k mnoha změnám. Ztratili jsme svoje vzpomínky, změnila se naše DNA, zdegenerovala naše mozková žláza šišinka a tím pádem jsme zapomněli na způsob pránického dýchání, který jsme předtím používali.
Výsledkem bylo, že se naše trojjozměrné vědomí oddělilo od našich vyšších aspektů a my jsme si byli vědomi pouze toho, co se děje jen zde na zemi a mysleli si, že jsme pouze uvnitř svého těla, z kterého se díváme ven a jsme naprosto odděleni od všeho.
Andělé a mnoho jiných světelných bytostí z celého univerza, nás po celou tu dobu drželi, vedli a prosvětlovali naše cesty. Dodávali nám sílu, vedli nás k víře, k naději, stále byli s námi a nikdy, nikdy nás neopustili a snažili se nám všem na zemi, s naším problémem pomoci. Neopustili a neopouští nás ani nyní, naopak posunují nás a tak věřte, že to, co vám zde nyní předkládáme, s čím vás seznamujeme, je jejich práce, stejně jako kdykoliv jindy, jen do toho vstupují další světelné bytosti, kterým jsme kdysi nevěnovali tolik pozornosti a přesto zde stále byly. 
Tak jako andělé a všichni ti, co obývají Vesmír tam nad námi, spolupracovali po celou dobu s námi, tak také plně neustále spolupracovali s těmi, co obývají naší vnitřní zemi. Po celá tisíciletí se čekalo na dobu, kdy budeme připraveni se posunout a kdy se bude pak rozhodovat o tom, zda se sjednotíme a dosáhneme společně Jednoty a nebo to opět nezvládneme....

 

Nepochybně jste pozornými čtenáři a pokud vám věci nedojdou hned, tak v čase určitě a přijdete na totéž, co my . Bylo nám poodhaleno, jak tomu všemu, po celou tu dobu od chvíle úpadku bylo a jak tomu je právě nyní. Po celou tu dobu nás opravdu andělé drželi a podporovali ze všech sil. Nikdy nezasáhli samovolně do našich životů a vždy jsme se mohli rozhodovat a rozhodovali sami. Také jsme si vždy za tato rozhodnutí nesli a vždy také poneseme sami následky. V poslední době se mnoho věcí mezi nebem a zemí měnilo a posílali nám lepší a silnější energie, otevíraly se různé energetické brány, přicházeli a stále přicházejí k nám duše z jiných sfér atd. To, co jsme měli v tom vývoji od doby úpadku pochopit, bylo a je, že nikdy se neposuneme výše, nikdy nedojdeme jako lidstvo tam, kam chceme a nedosáhneme Jednoty, pokud... Pokud se nesjednotíme s naší Zemí. Obýváme tuto zem na jejím povrchu, využíváme každý den všechny její dary a přesto jsme se s ní nikdy nespojili. Nikdy jsme s ní nebyli za jedno. Toto nám po celou tu dobu unikalo a měli jsme to, jak oni říkají, před očima, jen jsme nebyli připraveni, nechápali jsme, až přišlo to, co se děje poslední léta. Jakýsi posun vědomí a my si začali uvědomovat. A nyní stojíme právě před tím, abychom nejen pochopili, ale i přijali, že tak tomu je a tak tomu také bude. Buď můžeme jako jednotlivci dojít ke Světlu a opustit tuto zem a dále se zde navracet nebudeme a nebo jako lidstvo se vydáme na cestu, ke které jsme  podvědomě celou dobu vzhlíželi a dojdeme společně k Jednotě. K té opravdové Jednotě se vším všudy. K tomuto nám zde, bylo již předáno to nejlepší, co se kdy na zemi objevilo a nikdy nám již nic jiného nebude ani dáno, protože to v podstatě ani nejde. Nyní máme k dispozici vše a záleží jen a jen na nás samotných, jak s tím naložíme a jak rychle  dojdeme tam, kam jsme vždy chtěli. Ke Světlu k Lásce, ale trošku jinak a to jednotně. Není pro nás jiné možnosti, než se podílet na tom, abychom vytvářeli Jednotu a Jednotou se stali, protože v ní je obsaženo vše. V ní je Vesmír, stejně jako povrch Země, je v ní také naše vnitřní Země, je v ní Světlo a je v ní Láska. A tomu všemu se říká Jednota. Je zde. A někde jsme se o tom již malinko zmínili, že vznikl nebo započal Nový světový řád. Je to doba, kdy temnota začala velmi útočit a je to doba, kdy se stvořila Jednota. Je to datum 13. 2. 2015. Chybělo málo a tento den by se zapsal do naší historie tím nejčernějším písmem. To, že se tak nestalo, za to můžeme děkovat a být vděční právě spojení Země s Vesmírem. Myslím vnitřní Země s Vesmírem jako takovým. Dá se říci, že se jednalo o takzvané vesmírné dohody, o něco, co je ve 3D realitě těžko pochopitelné.

Byly nám tedy jako lidstvu dány dvě nové energie.

Ani jedna z těchto energií se k nám nedostala náhodou a cesta k tomu všemu, byla dlouhá, složitá a mnohdy i bolestivá. Bez ani jedné, z těchto dvou energií, bychom dnes nemohli například provádět rušení rituálu šesti křížů a nemohli se věnovat celé řadě jiných věcí, kterým se dnes věnujeme.
Tato energie pod přesným názvem „energie modrobílého plamene Květu života“ pochází ze samotného středu země. Mnozí toto místo nazývají dutou nebo vnitřní zemí a v tomto místě je umístěna síň Amenti, kterou hlídají samozřejmě strážci síně Amenti a v této síni nalezneme samotný Květ života. A v tomto samotném Květu života je věčný modrobílý plamen Květu života, který udržuje životní energii a dokonalý plán stvoření. Stejně tak jako jsou strážci před samotnou síni Amenti, má své strážce také sám Květ života a jinak tomu není u samotného modrobílého plamene Květu života. V síni Amenti jsou i fyzické důkazy o pradávné civilizaci na Zemi. Je tam uchována moudrost a veškeré vědění z Atlantidy. Kdo, jak, kdy a proč, kdysi budoval síň Amenti a jak to vše tam dole chodí, není v tuto chvíli to podstatné a bylo by to na dlouhá vysvětlování. Jistě se k tomu v čase dostaneme, nyní však není důležité se tím zabývat.  Zmínit bychom však zde měli asi jedno jméno a tím je Thovt. Toto je nesmrtelná bytost, která se spolu s dalšími zasvěcenci a světelnými bytostmi, na tom všem, co je dole, podílela a celá tisíciletí měl a má zájem nám pomoci vytvořit zde právě onu Jednotu. Moudrost a pochopení můžeme nalézt ve Smaragdových deskách.
Pokud dnes chce někdo opravdu pro sebe a v podstatě i ostatní něco udělat, pak není nic lepšího dnes, než se seznámit s touto energií a napojit se na ni. Toto napojení je trvalé a neměnné. Napojení na tuto energií je také, jak již bylo uvedeno jakýsi mezistupeň k tomu, aby se jednoho dne ten, kdo chce, mohl nechat napojit na samotnou energií Jednoty. Toto je to, co jsme celá tisítiletí hledali a po čem jsme toužili. Máme to zde a nyní už opravdu bude záležet jen na nás samotných, jak s tím vším naložíme a jak dlouho nám to vše, bude trvat.
Tato energie je vlastně v samé podstatě energií země, na které žijeme a přesto s ní nejsme v harmonií. Je to napojení se na modrobílý plamen Květu života, který se nachází v samém středu země. Toto napojení je trvalé a neměnné. Napojením se spojí nebo lépe řečeno propojí vaše tělo s energií země, přesněji plamenem Květu života. Tato energie úzce souvisí s dýcháním. S každým nádechem tuto energii posilujete a výdechem vibrujete do prostoru. Získáte navíc mimo jiné kolem sebe jakousi ochranu, či ochranný obal tvořený Květem života. Jedná se tedy zároveň i o jakousi další novou ochranu samotného vašeho těla. Tato energie neovlivňuje přímo jen vás samotné, ale působí také kolem vás a tím i na lidi kolem vás. Z toho vyplývá, že lidé ve vaší blízkosti se budou, či mohou, pokud jsou vnímaví, cítit jinak, aniž by věděli proč. Na tuto energií můžeme dnes napojit v podstatě kohokoliv, kdo o toto sám požádá a v případě nezletilých dětí, k tomu je zapotřebí souhlas rodičů. Před samotným napojením musí dojít k jakési plné a úplné očistě každého, kdo se na tuto energií chce napojit. To znamená, že než dojde k samotnému napojení, musíme každou takovou bytost dokonale očistit od všeho, co se je v jeho auře nebo na jeho čakrách nachází a nepatří tam. Vše, výše uvedeno, je součástí napojení, takže po tomto napojení se vlastně nacházíte ve stavu naprostého očištění od všeho, a jste plně pročištěni.  Řada bytostí již toto napojení má a tak nepochybně zveřejníme jejich postřehy a pocity a sami budeme dále vytvářet přehled všeho, co vám toto napojení dále přináší. Bude založena v této dnes nově vzniklé rubrice opět stránka „ z vaší pošty“ stejně jako vznikne další stránka „ otázky a odpovědi“ a zde budeme tyto stránky aktualizovat tak, abyste měli stále co nejpřesnější a nejlepší informace. Pod tímto napojením se vaše tělo bude neustále harmonizovat. Jelikož je toto napojení mimo jiné a pochopitelně také léčivé, pak se váš zdravotní stav bude upravovat a zlepšovat. Toto napojení vám také přinese spojení se samotnou zemí a tím bude každá takováto bytost napomáhat nejen sobě sama, ale také přímo naší zemí. Napojením budeme také lépe vnímat samotnou zem a vcítíme se do vztahu mezi přírodou a člověkem. A budou nám postupně otevírány dveře k moudrosti a vědění, které jsme kdysi dávno ztratili.

 

V srdci země je rovnováha všech věcí, které existují.... říká Thovt.

Naslouchej, ó člověče, mému hlasu, hovořícímu o cestách ke Světlu, ukazujícímu cestu dosažení, kdy ty budeš v Jednotě se Světlem. Hledej mystéria srdce Země. Uč se Zákonu, který existuje, který udržuje hvězdy v rovnováze se silou prvotní mlhy.
Hledej plamen Života Země. Okoupej se v záři jeho plamene.
Následuj cestu s třemi kouty, až dokud se i ty nestaneš plamenem.
Mluv slovy bez hlasu těm, co žijí dole.
Vstup do modro-osvětleného Chrámu
a okoupej se v ohni veškerého života.
Věz, ó člověče, ty jsi souhrnem, bytí země a ohně.
Nech svůj plamen zářit jasně.
Hledej ještě víc moudrosti.
Najdi ji v srdci plamene......