2021 - čas sklizně.

 

Podle pozemského měření je to již rok, co jsem Tě zde, milý člověče, vítal a v tom přivítání jsem mimo jiné napsal, že dobře již bylo, a že zde nejsem od toho, abych tě chlácholil a dožadoval se pomocí laskavých slov tvé přízně.

Ani dnes tomu nebude jinak. To, zda slovům a sdělením v nich obsažených porozumíš či nikoliv, je jen a jen o tobě a na tobě. Ani dnes v počátku nového měření dalšího roku zde nepřicházím, abych pěl chválu a sliboval cokoliv, co není možné, aby se naplnilo. Období, do kterého vstupuješ, bude z jistého pohledu velmi, velmi složité, hektické a neradostné. Budeš sklízet jen a jen to, co jsi v období předchozím zasel. A to, že jsme jako celek v samé podstatě nic dobrého nezaseli, je onou pravdou, se kterou se v nadcházejícím období setkáme společně.

Běžně se můžeme dočíst a slyšet od našich zlojedů, kterým jsi dal moc, že jsme na nejlepší cestě k normálnímu životu a to díky vakcinaci, kterou pro nás připravili a zabezpečili.

Když na chvíli odsuneme onu vakcinaci, která je pravděpodobně tím největším podvodem lidstva, pak bychom si měli položit právě onu otázku, co je myšleno tím „návratem do normálního života“?

Je tím snad myšlena doba před jedním rokem? Pokud ano, pak je to lež a nikdy se tam nemůžeme navrátit ve smyslu, jak je onen návrat „zlojedy myšlen“.

Pokud je oním návratem myšlena doba před deseti lety, pak je to opět lež ve stejném slova smyslu.

Pokud tím návratem máme na mysli dobu našich dědů a pradědů, pak by zde musely být doplňující otázky a to třeba v jakém slova smyslu. Zda z pohledu vědomí, či z pohledu materiálního zabezpečení, lékařské péče a podobně.

Cesta k normálnímu životu jak je nám však předkládána a po jejímž návratu mnozí volají, touží a myslí si, že až nějaký virus přejde, zde bude, je klam.

Nikdy, a čím dříve si to uvědomíme a čím dříve to přijmeme, tím lépe pro nás. Nikdy nebudou již věci tak, jak byly a dojde k tak rozsáhlým změnám v našich životech, potažmo na celé planetě Zemi, že si to v dané chvíli nikdo snad neumí ani představit. A pokud by ony změny a dění měl možnost někdo vidět v nějaké křišťálové kouli, zahodil by ji, rozbil a nechtěl by, aby ten den, kdy toto, co v dané chvíli prožívá, skončil a započaly ony „normální dny a život“, který nepochybně přijde. Zcela zákonitě ony „normální dny“ přijít musí, protože to je to, co jsme sadili, „ tvořili“, na čem jsme se více či méně společně podíleli.  Zcela nepochybně nás čekají desítky a možná stovky tisíc nezaměstnaných. Budou to z velké části ti, které dnes zcela uměle držíme na pracovních pozicích a oni nepracují. Desítky tisíc lidí ukončí své podnikání a nebude to většinou z důvodů jejich neschopnosti. Řada velkých podniků vyhlásí na sebe konkurz z důvodů platební neschopnosti a bude jedno, zda to bude záměr či nikoli. V každém případě spustí dominový efekt, protože nezaplatí svým věřitelům a tak bychom mohli pokračovat. Tvrdé změny a dopady však nebudou jen z materiálního pohledu a budeme vděční, pokud budeme mít co na talíři.

Objevuje se zde také další okřídlená věta našich zlojedů, jako „ jsme v tom spolu“. I tohle je na hony vzdálené skutečné pravdě. Za dobu, kdy vy jste chudli z pohledu materiálního, tak oni na tom všem bohatli. Ani jednomu z nich ve skutečnosti nezáleží a nezáleželo na tobě jako jednotlivci a přesto umí vše dát do kouzelných a sladkých slov a vytvářet ve tvé mysli naději.

Zlojedi, a není jich zase tak málo, nejen naprosto cíleně a záměrně sami šířili lži, vytvářeli chaos a strach, ale dovolili médiím, které samozřejmě sami ovládají a vlastní, dělat totéž. Pokud se kdokoliv ozval, byl umlčen a to bez ohledu na postavení a vzdělání. Zamysli se a uvědom si, že pokud by měli skutečný zájem o tebe, pak by nikdy nedovolili médiím šířit tento strach a vytvářet chaos. Měli tu moc, že uzavřeli školy a to se doposud nikdy historicky nestalo. Měli tu moc uzavřít celkový život v zemi. Mohli tedy zcela jednoduše zakázat šíření poplašných zpráv a převzít dohled nad tím, co a jak se šíří. Neudělali to, nemohli, potřebovali masívně a stále šířit onen strach a vytvářet chaos v celé populaci. Mohli sami vydávat krátké tiskové zprávy a media je mohli přebírat a šířit bez úprav, ale to by se jim nezdařil naplnit jejich záměr.

Mocní zlojedi a jejich přívrženci všeho druhu včetně všech těch, kteří šířili, šíří a zcela vědomě vytvářeli a stále dále krmí onen strach a chaos, mají na rukou krev. Zabili a každodenně zabíjí daleko více lidí než samotný koronavirus. A navíc zde pro nadcházející období vytvořili a vytváří obrovské stádo „duševně“ narušených lidí.

Na pravou příčinu toho, co se za oním závojem jakéhosi viru skrývá a oč zde vlastně ve skutečnosti jde, si budeme muset jako lidstvo ještě počkat a je pravděpodobné, že se skutečnou pravdu stejně nikdy nedovíme. V samé podstatě to není ani důležité, pokud se staneme DEZERTÉRY a zcela opustíme jejich hru. Ano, za dezerci se za války střílelo a možná ani dnes nebude k tomu daleko. Stačí se podívat na tu masu duševně nemocných, které zde vytvořili a stále tvoří, nebo se podívat na totálně bezradné muže či ženy, kteří nikomu nic neudělali a chtěli jen obyčejně žít a „systém - zlojedi“ je o vše připravil. Pochybuji, že každý jeden to přijme s vědomím, že nějak bylo a nějak bude a dále se bude protloukat životem v beznaději.

To, čeho jsme svědky a na čem se skutečně více či méně každý z nás podílí, není nic jiného, než největší experiment na lidstvu od počátku věků. Přichází jakási vakcinace a podle zlojedů, kteří po celém světě vytvořili dokonalé podhoubí pro očkování a museli a stále nás ještě musí držet ve strachu, je to prý světlo na konci tunelu.

Je to každého věc, kdo podlehne strachu a ztratí zdravý selský rozum, ale nechat si vakcínou totálně zhuntovat přirozený imunitní systém by si měl každý velmi dobře rozmyslet. Zatím není jasné, co vše ještě udělají, jaké kroky podstoupí. Jedno je jisté, nikdy se jim nepodaří naočkovat většinu a čas hraje proti nim.

Pokud se konečně někdo vzchopí a po světě se dávají již doktoři, a nejen ti, dohromady a pronikne na širokou veřejnost více informací o tomto experimentu na lidstvu, pak je to malé světlo pro nás. Čím déle bude trvat očkování a čím více zde bude informací o důsledcích, tím větší je zde naděje pro nás, protože tím větší počet bytostí bude proti. Naopak, čím více bude naočkovaných, tím větší propast a odpor bude k těm druhým. Jak se bude vyvíjet následně onen experiment na lidstvu, kdy očkovaných bude 30 až 40 procent a v jasném odporu pak bude 60 až 70% populace, ukáže až čas.

Co to přinese pro rodiny, firmy, státy, pro tuhle planetu? To je k zamyšlení, protože naočkovaná skupina nechápe, kritizuje a odsuzuje onu nenaočkovanou skupinu a žádá v podstatě pro ní omezení, různé restrikce a nejraději by každého jednoho zavřela snad za ostnatý drát. Nenaočkovaná skupina nemá totožné smýšlení, neodsuzuje a říká je to tvoje věc.

Historicky ještě nikdy lidstvo před ničím podobným nestálo, takže na nějaký normální život, ke kterému mnozí vzhlíží, že přijde, a který nám slibuji zlojedi, člověče zapomeň.

Je zde stále mnoho neznámých, podle čeho se bude šířit celkový dopad na každého jednoho z nás. Nepochybuji, že jsou připraveni na každou situaci, nepochybuji, že mají dokonalé počítačové modely, jak se budeme chovat, když... S jednou věcí však nikdo z nich nepočítá a to je, že pod podobným nátlakem se probouzí naše vědomí. Naše vědomí, nad kterým nemají žádnou moc.

Otázkou pro „budoucnost“ zůstává, jak se zachováme, když se tomuto viru jednoho dne přestane věnovat pozornost a vakcinace prokáže celou řadu vedlejších účinků a my zjistíme, že tahle společenská hra, do které jsme byli zavlečeni, poškodila nejen nás, ale celé další generace. Snad se naše vědomí posune, budeme jednotnější a všem těm zlojedům a jejich přívržencům, kteří jsou dnes nejen ve vládě, ale i v parlamentu či senátu až na malé výjimky, vystavíme doživotní stopku pohybovat se v politice na kterékoliv úrovni. Snad se najde pak jednotná síla, která jim zkonfiskuje všechen majetek, a tím alespoň částečně snížíme dluhy našich nových generací, které jsme my vytvořili. Všem těmto zlojedům pak necháme životní minimum po zbytek jejich života. Tohle vše by měl být závazek a to minimum, které bychom měli pro naši budoucnost a „normální život“ udělat

.

S Láskou a v Lásce Kája

3.1.2021

 

Předcházející text ..................Pandořina skříňka

Následné povídání ................ČERNÁ nebo BÍLÁ - vyber si.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2021