2023 - Čas probuzení.

 

Vítám tě zde, člověče, a je zcela jedno, zda jsi sem zavítal náhodně či vědomě. Nakonec, i když si myslíš, že jsi zde zavítal náhodně, pak dovol, abych tě ujistil, že žádné náhody v tomto fyzickém světě nejsou. Za náhody budeš považovat jen věci, které neumíš vysvětlit či přijat, že by to tak či onak opravdu mohly být.

Uběhl nějaký ten čas podle jakéhosi pozemského kalendáře a nacházíme se tedy opět na počátku dalšího pozemského roku. Už jsem o tom v jednom z úvodů do těchto nových dnů nového roku psal, že pokud bych měl potřebu se ti zavděčit či získat tvou pozornost, zcela jistě bych našel spousty okouzlující slov, která by se ti zalíbila a souzněl bys s nimi. Tohle však ode mne nečekej. Nemám jediný, jediný důvod se tobě, či komukoliv z tvých blízkých či známých zavděčit a z toho pak zcela jasně vyplývá, že je jen a jen na tobě jak přijmeš či zpracuješ jakékoliv informace pocházející z tohoto zdroje, z těchto stránek. Nejsem ani iluzionista, takže vím, že slova, myšlenky či jakákoliv sdělení, která jsou náplní nejen tohoto textu, ale kteréhokoliv textu uvedeného na těchto stránkách, osloví či mohou v dané době oslovit pouze a jen jedince. Jedince, kteří jsou na zcela jiné cestě než ona spící masa, která dnes kráčí po téhle planetě Zemi a myslí si, že žije, že je svobodná a tvořivá.

Naprostá většina dnešní populace a zvláště pak nově příchozí generace nemá otevřenou mysl, je hluchá a slepá. Je v podstatě pro další rozvoj či vývoj na této planetě Zemi nepoužitelná, nejde cestou Jednoty, nejde cestou Lásky. Jde stále jen cestou včerejška, a pokud má či musí cokoliv pozměnit, protože věci kolem se stále mění, pak následuje jen ostatní. Jde o otroky pod nadvládou těch, kterým jsme dovolili vládnout. Tahle masa, která má většinové zastoupení na tomto pozemském světě, ani neví, že jsou otroky. Mnozí z nich nemají ani Duši a ti co ji mají, stále nechtějí změnit svůj život a jít cestou Krista, cestou, jež jako jediná vede k cíli, ve kterém je jen a jen Jednota a Láska.

Přichází čas probuzení a ona spící masa dostane možnost se probudit. Kdo tak neučiní a jedno z jakých důvodů, bude z tohoto fyzického světa odveden. Stejně tak jako všechny ty bytosti, jež mají podobu člověka, ale nemají Duši. V dané chvíli se jich na této planetě Zemi nachází většina.

Tohle by pro tebe měla být docela zásadní informace, protože z toho pak vyplývá, že většina současného lidstva musí tuhle planetu Zemi opustit. Odchod naprosté většiny nebude zcela jistě dobrovolný, přesto tomu nikdo nezabrání, že tomu tak bude.

Dobře už bylo, byl název článku zveřejněného na počátku roku 2020. Na počátku roku 2021 zde byl článek pod názvem čas sklizně, který ti zcela jasně vysvětlil, že vše naprosto vše co jsi zasel, jako jedinec či lidstvo, bezezbytku sklidíš a nikdy tomu nebude jinak. Na počátku roku 2022 bylo zveřejněno povídání duchovní válka a doporučuji se s každým jedním textem znovu seznámit. Dnes zde máme název – Čas probuzení.

Máme v podstatě za sebou onen pozemský rok 2022 a tento rok byl v naprosté většině jakýchkoliv měřítek, a to jak pozemských, tak těch vesmírných či duchovních, nazvat to můžeš jak chceš, tím nejhorším rokem od jakési sametové revoluce, která proběhla v roce 1989. Samotné dopady změn, které se však započaly v posledním daném roce, se u většiny populace zatím neprojevily. To nastane až v tomto roce a bude to pár dalších let pokračovat. Následky budou fatální, ale jiné cesty není, pokud se lidstvo má probudit.

Ano toto období, do kterého právě vstupuješ, bude člověče časem probouzení. Je to jediný čas, který byl tomuto lidstvu ještě dán. Byl v podstatě vyprošen, i tak by se to dalo nazvat, ale to by byl jiný příběh a na dlouhé vyprávění. Čas, který přichází je lidstvu dán, aby se zachránilo. Ne, nemluvím zde o planetě Zemi jako celku, mluvím zde zcela jasně jen a výhradně o lidstvu, které tuhle planetu Zemi obývá.

Lidstvo obývající tuhle planetu Zemi má jen dvě možnosti, jiná cesta není. Jednou z nich je, že se navrátí v čase zpět, v současné chvíli však nelze říci, o jak dlouhé období se jedná, zda to budou jen desítky let, či stovky let. V každém případě další drancování této planety Země bude zastaveno a populace bude snížena podle současného postoje o více jak polovinu. K tomuto snížení dojde v nadcházejících letech a celé toto období bude trvat jedno desetiletí. Už slyším, jak to tvoje hlava komentuje, jaké že jsou to bláboly a že to není možné a podobně. Mohu jen zopakovat úvodní slova – nemám sebemenší důvod se ti zavděčit a nečekej ode mne sladká slova.

Jen pro tvou představu, pokud by se jednalo o snížení lidské populace jen o 4 miliardy, pak by to v každém jednom roce v průběhu deseti let bylo snížení o více jak 400 mil. lidí a denně by to byl úbytek více jak 1 milionu lidí. Takto to ale samozřejmě nebude, takže přijdou dny, kdy může najednou opustit tuhle planetu více jak deset, nebo sto milionů lidí. Z toho si můžeš možná udělat, milý člověče, obrázek čemu tak asi bude lidstvo čelit v nadcházejících deseti letech. Ne, nebudou to jen války, které jsi rozpoutal a dále se budou šířit, budou to různé pandemie všeho druhu ať už přírodní či umělé, ale vždy za nimi budeš stát ty člověče, budou to přírodní katastrofy všeho druhu, jaké si tvá mysl dnes neumí ani představit. To vše přichází, to vše jsi spoluvytvářel, to vše započneme sklízet, to vše je nutné a potřebné, aby se zachránila ona planeta Země a zůstaly zde pro další budoucnost jen lidské bytosti s Duší, které již nikdy nedovolí, aby se ještě někdy tahle planeta ocitla v pozici, v jaké se nachází dnes.

Druhá možnost, která zůstává pro tohle lidstvo, je totální likvidace, tedy záhuba všech lidských bytostí, které obývají tuhle planetu Zemi, aby tahle planeta mohla dále žít.

Z obou zjednodušeně popsaných cest jednoznačně vyplývá, že zde nejde o tebe, člověče, jde o tuhle planetu, na které jsi měl být a máš být jen hostem. Hostem, který ji obývá, užívá a ne drancuje a ničí tak, že se pomalu stává tahle nádherná planeta mrtvou.

Toto období je tedy obdobím probuzení a do našich životů vstoupí věci zcela nepoznané. Setkáme se s věcmi, se kterými se tohle lidstvo ještě nesetkalo a to vše povede k tomu, abychom se probudili, sjednotili a započali pak následně bojovat proti světovému ZLU, kterému jsme my sami dovolili, aby se rozrostlo do současných gigantických rozměrů, a které ohrožuje ne lidstvo jako takové, ale samotnou planetu Zemi.

Vše, čeho jsme byli svědky v posledních letech, nebylo nic jiného než divadelní předehrou toho co přijde. Přes všechna ta zvěrstva, kterým jsme přihlíželi a byli jejich součástí posledních let, jsme se neprobudili a tak musí přijít něco, co s námi otřese a to něco je již za našimi dveřmi. Musíme jako společnost projít něčím co ještě nikdo nezažil, abychom se probudili, protože v tak hlubokém spánku jsme ustrnuli. Do našich domovů musí vstoupit a vstoupí taková temnota, že si ji neumíme v dané chvíli ani představit. Psát či jakkoliv jinak o tom informovat je zcela zbytečné, protože to čemu budeme vystaveni a co jsme dopustili, si nejde představit a pokud by to přece jen někdo dal do slov či do filmu, pak to není a nebude osobní prožitek a nemůže tedy z něj vzejít probuzení. Připrav se na to, člověče, že přichází doba, kdy budeš zažívat hlad, doba kdy bude naprostý nedostatek energie pro účely, na které jsi navyklý, doba, kdy budeš nenávidět menšiny kolem sebe a budou vznikat občanské války, kdy krev ne že bude na ulicích, ale poteče proudy ulicemi. Přichází doba, kdy smrt vstoupí do každé z našich rodin. Tahle doba stojí na samotném prahu našich domovů, je za dveřmi a stane se součástí našich každodenních životů.

Připravit se na to co přijde nelze, přesto to vše přijde a mnohé již zde je, jen to stále nevidíš, protože žiješ v otroctví, ve slepé víře a jsi iluzionista. Neočekávej mír a nevolej po něm, dokud se neprobudíš a svět neprojde vším výše uvedeným. Mír v současném světě je jen iluzí, kterou ti zlojedi a jiní, jež mají svou mysl zotročenou, podsouvají či nabízí. Mír v tomto světě by znamenal pro zbytek lidských bytostí s Duší jen otroctví a pro tuhle planetu Zemi záhubu a to nebude dovoleno.

Abychom však do tohoto nově příchozího období přinesli také něco zcela pozitivního, pak milý člověče věř. Věř tomu, že na straně bytostí s Duší se již formuje pro tvou podporu mohutná vesmírná zbraň a tou zbraní, která bude a je na tvé straně, jen se opět ještě plně neprojevila, je rovnováha. Vesmír již započal uvádět tuhle planetu Zemi do rovnováhy. Planeta Země již započala svou očistu a ta v mohutné míře bude dále pokračovat. Můžeš a zřejmě to také budeš nazývat katastrofami a dáš tomu mnoho vědeckých vysvětlení, ale v samé podstatě to je a bude jen počátek samotné očisty planety Země a uvedení do rovnováhy. Ano, setkáš se z tvého pohledu se zkázou, jakou nikdo nikdy neviděl, jaká nikdy nebyla zachycena na kameru a přesto tohle vše je za dveřmi a přichází. Přichází to pro záchranu této planety Země, přichází to pro tvé dobro, aby zde lidstvo jako takové mohlo dále pobývat.

Planeta Země se probudila, a vše co přijde je pro tvé dobro, pro tvé pobuzení. Máš, milý člověče, na výběr jako vždy. Buďto se pod vším co vstupuje a vstoupí do vašich životů probudíš a vybojuješ si šanci dále pobývat na této planetě Zemi, nebo se přesto vše co přijde neprobudíš, promarníš tak poslední šanci a tuhle planetu Zemi budeš muset navždy opustit. Je to tak jednoduché, milý člověče, a je to jen a jen na tobě.

3.1.2023

S Láskou a v Lásce

 

Následné povídání ................Válka a Mír.

Prostor pro diskuzi ............... Prostor pro diskuzi 2023