Přišel čas.

 

PŘIŠEL ČAS

 

Zakládám zde tuhle novou rubriku, protože jde o věci či věc tak zásadní, že si toto zaslouží svůj vlastní prostor.

Ano, přišel čas. Přišel čas, abych zde zveřejnil jednu z dalších věcí, které zde věnujeme společně s Radkou svůj čas, a za sebe mohu prohlásit, že není důvod ji nezveřejnit. Pokud někdo rozumí, pak ví, že takovýto krok je správný (podělit se a zveřejnit). Pokud bude tyto texty číst někdo, kdo nerozumí, anebo je jakýmkoliv způsobem zaujatý, je to jeho věc a nemusí se do žádných textů zde začíst ani s nimi jakkoliv souhlasit. 

Osobně dnes nepotřebuji souhlas nikoho z pozemských bytostí k tomu, zda mohu či mám něco, či cokoliv napsat, nebo zveřejnit. Pokud se máme alespoň po malých krůčcích navracet zpět k našemu prvotnímu zdroji, ze kterého pocházíme, a pokud tento zdroj máme mimo jiné také my sami obohacovat, pak nezbývá než si celou řadu informací předávat a to bez ohledu na to, zda se to komu líbí či nikoliv.

Zakládám tuhle mimořádnou rubriku, protože přišel čas posunout se opět o kousek dále a pomoci nejen sobě sama, ale i mnohým kolem nás, stejně jako této samotné planetě, kterou zde nazýváme zemí.

Kdyby mi někdo před několika lety, kdy jsem zde začínal tehdy s Milenou s rituálem šesti křížů a energiemi modrobílého plamene Květu života, řekl, že přijde den, kdy se budu zabývat věcmi, které jsou ještě mnohem dále za hranicí chápání, asi bych mu nevěřil, ale stalo se. 

Ti z vás, kdo jsou obeznámeni s texty těchto stránek a znáte alespoň rámcově, co vše je zde uvedeno, čím se zabývám a kam kráčím, víte, že je zde celá řada věcí, kde jsem či jsme řekněme průkopníky, protože je doposud nikdo nedělal a ani nenabízel. Většinou z důvodů, že by přišli o svůj byznys. 

Přišli jsme zde mimo jiné s věcmi jako je Shambhala 30 dní s očištěním, kde jste mohli a můžete projít třicetidenní službou pročišťování a to v podstatě za cenu kde jinde tuhle částku zaplatíte za jediné čištění.

Přišli jsme s tím, že kohokoliv, kdo má trvalý pobyt v Borotíně, zapojíme do této služby a to zcela zdarma.

Přišli jsme s projektem Borotín pod Shambhalou a taktéž jsme celé katastrální území Borotína napojili na energie modrobílého plamene Květu Života. 

Přišli jsme s celou řadou jiných věcí, které nás stáli nemálo času a stále stojí a přesto za podobné služby neúčtujeme nic. 

Osobně dnes k cestě, na kterou jsem před pár lety nastoupil, nepřistupuji jako k byznysu, ale jako k něčemu, co mohu dělat a k čemu jsem byl před lety přiveden. 

To, co dělám a co je dnes nedílnou součástí mého života, miluji a naplňuje mne to. Neumím si dnes ani představit, že bych denně neprováděl nějaké meditace či čištění, a že bych nebyl čistým. Co to je být čistým a jaké to je, může pochopit je ten, kdo takovým je. Ti, kdo jsou dnes stále obaleni entitami různého druhu a jejich život je omezován a ovlivňován různými jinými formami, které jsou neviditelné stejně tak jako nehmatatelné, nemůže pochopit jaké to je, být čistý.

Nějaký čas jsem zde nevložil žádné „povídání“ to však neznamená, že zde nejsem, anebo že intenzivně nepracuji. Jen se dnes mnohem více věnuji především věcem, které nejsou vidět a nemohu je nabízet ani jako placenou službu. A to ani přesto, že jde o věci, které se dotýkají každého jednoho z nás. 

Na podzim jsme jednoho dne byli na Moravě navštívit mimo jiné mé rodiče a tato návštěva by se dala považovat jako období, kdy to vše začalo. Celé tři dny, kdy jsme tam byli, jsem v podstatě proležel s horečkami a přicházeli mi zvláštní věci, kdy jsem byl k něčemu veden, jen jsem pořádně nevěděl k čemu a hlavně proč. Mnoho věcí se pak v čase událo a já pomalu sbíral různé informace. Věděl jsem, že nás to vše k něčemu vede, a že něco mám či máme udělat, vytvořit, jen jsem stále přesně nevěděl co. Přišel čas vánoc a my jsme zde byli vystaveni velmi nepříjemným věcem a věděli jsme, že ani tohle není náhoda. Čemu všemu jsme byli vystaveni a jak se toto vše promítlo do našich životů, nepochybně zveřejním, protože dnes je mi opravdu zcela jedno, koho a jak se věci týkají. Pokud jsem u nich byl a já u nich byl, mohu je zveřejnit a to bez ohledu opět na to, zda tomu bude či nebude někdo věřit. 

Věci jsem si v čase skládal pomalu dohromady a vedli jsme doma dlouhé rozhovory s Radkou co a jak udělat a také proč. 

Jednou, když nás zde v letošním roce navštívili naši duchovní přátelé a rozebírali jsme, jak to zde vše chodí a já jim s Radkou vyprávěl o celé řadě věcí kolem napojení Borotína na modrobílý plamen a podobně, řekl Pavel, že by bylo hezké, kdyby tak šel vyčistit náš parlament. Když jsme se rozloučili a oni odešli, ještě dlouho jsme s Radkou seděli a povídali si. Myšlenka vyčistit náš parlament nebyla pro mne nová. Již na konci roku jsem ji vyslovil, jen práce jiného druhu bylo tolik, že jsem jí po čase přestal vědomě věnovat pozornost. Když se však zde tohle téma, a jistě ne náhodou, v daný večer objevilo znovu a já si nahlas dával věci a informace přicházející dohromady, pochopil jsem, že tohle je možné udělat a nepochybuji vůbec o tom, že by to fungovalo. Jen jsem také vnímal a docházeli jsme k závěru, že to není to, k čemu nás to vede, protože když vyčistíme náš parlament, tak se přece nic nezmění. Pochopil jsem, že je potřeba k tomu všemu přistoupit jinak, a že zde na zemi máme právo všichni bez výjimky žít v čistém prostředí. Když to funguje u Borotína, který již je napojen na energie modrobílého plamene a funguje to v jiných veřejných prostorách, tak toto musí fungovat i v jiných rozměrech. Tedy v rozlehlejších věcech než je jen katastrální území Borotína anebo nějaká veřejná budova.

Ještě v ten večer jsem došel k tomu, že to vše od onoho podzimního dne do sebe začíná zapadat, a že tohle je krok správným směrem. 

Ani nás s Radkou nepřekvapilo, že v daný večer, když jsme si tak povídali a „řešili“ věci, najednou vypadl proud, ale ne v celém Borotíně, jen u nás samotných. Šel jsem do kotelny, rozsvítil světlo a bylo vymalováno. Udělalo to blik a celý dům se ocitl bez elektrické energie. Kdysi bych tomu nevěnoval pozornost a myslel si, že jde o náhodu, že se to stává, ale náhody nejsou. Po nějakém čase se nám podařilo nalézt hlavní jistič, který vypadl a mohli jsme se vrátit k našemu povídání.

Všechny bytosti, každý živočich, každá rostlina či cokoliv jiného co pochází z onoho jednoho společného prvotního zdroje, má právo pobývat, učit se a žít v čistém prostředí. V prostředí bez entit. V prostředí bez přivtělených duší. V prostředí, které není zatíženo různým prokletím a podobně.

Od toho již byl jen krůček k tomu, abych intenzivně začal pracovat na novém „projektu“. Na něčem, k čemu jsem byl či jsme byli dlouhodobě vedeni, jen nám to vše nedocházelo. Nicméně nyní jsme to pochopili a přišel čas. Přišel čas s tím vším něco udělat.

Přišel čas začít čistit celé katastrální území české republiky. Věděl jsem, uvědomoval jsem si a jsem si plně vědom toho, že tohle nebude jednoduché a jde o složitý a dlouhodobý proces. Složitý však jen z toho pohledu, že je stále málo těch, co kráčí správným směrem. Všichni někam kráčíme, jen je otázkou, kdo kráčí kam.

Věřte nebo ne, je mi to v podstatě jedno, je mi jedno jak se na věci kdo bude dívat a jak je bude posuzovat, ale dnes je již možné začíst čistit celé katastrální území české republiky. 

Jsem si plně vědom také toho, jaké to může mít dopady pro mnohé duchovní byznysmeny, protože toto čištění v podstatě znamená, že každý dům, každé jedno místo a to nejen na zemi, ale také nad zemí stejně jako pod zemí, nejenže jde očistit, ale také čistým bude. To však mimo jiné znamená, že spousty těch, co zde nabízí spousty nesmyslných služeb, jaksi nebudou mít co nabízet. 

Nemluvím o pročištění bytostí, mluvím zde jen a výhradně o pročištění místa, protože to si nezvolilo samo to, v čem se dnes nachází. To, že jsou místa „zašpiněná“, jsme vytvořili my, ne nějací ONI, ale jen a jen my sami a jen my sami to můžeme začít krůček po krůčku měnit.

Přišel čas s tím vším začít něco vědomě a veřejně dělat. Byl jsem k tomuto kroku nějak doveden a je to věc, která se nedá dělat ani za peníze ani pro peníze. Přesto s ní přicházím, zveřejňuji tuto informaci a nepochybuji, že věci dotáhnu až do samotného konce ať se to komu líbí nebo ne. 

Zakládám tedy tuto rubriku „Přišel čas“, která je a bude plně věnována jen a výhradně všemu, co se týká očištění, pročištění a harmonizace celého katastrálního území české republiky. Následně bude celé toto území, až přijde čas, napojeno tak jako samotný Borotín, na energie modrobílého plamene Květu života.

Zveřejním zde postupně celý postup a všechny kroky, které je potřeba provést a každý z vás se může do toho zapojit. Každý, kdo se zapojí, čistí a ochraňuje mimo jiné své vlastní prostory. Od této chvíle není potřeba, milý člověče, abys vyhledával placené služby na pročištění svých prostor, protože toto můžeš vykonávat sám a navíc budeš takto pročišťovat nejen své prostory, ale prostory celé české republiky.

S Láskou a v Lásce Kája

28.5.2017

Následné povídání ............Pročištění ČR - 2017

Své sdělení můžete zaznamenat zde .....Prostor pro vás.