Karma

 
Karma jako základní kosmický zákon, který ve fyzickém, mentálním a duševním světě spojuje příčinu se svým výsledkem. Dokonalá znalost tohoto základního a všudypřítomného zákona je nezbytným předpokladem našeho dalšího duchovního růstu. Tento zákon si nestačí jen přečíst, pokud se sami chceme pohnout dopředu, tento zákon je potřeba hluboce studovat. Na závěr každého dne si můžeme vyhodnotit zda jsme svou karmickou zátěž rozšířili, či zda jsme z ni byť jen malý kousek zrušili.
 
Předkládám zde velmi ucelený a pro mne zajímavě spracovaný popis jak to s naší karmou je a to nejen naší osobní, nýbrž i s karou místa, nebo třeba povolání. Celý text je převzat z jiných stránek, protože zpracovat věc jako je zrovna zákon karmy do této podoby by bylo pro mne zbytečné, pokud toto zde již někdo v čase utvořil takto uceleně, za což mu patří poděkování a obdiv.
 
Doporučuji osobně každému si toto malé dílo věnované karmě nejen přečíst, nýbrž i studovat. Pokud se s tímto někdo opravdu seznámí, pak nemůže již přijmout bludy jiných, že někdo z někoho může karmu sundat či ji mu vyčistit. stejně tak následně nemůže přijmout ani bludy o tom, že například jak je uvedeno v manuálu u zasvěcení do Shanbally, že na pořádání nás archanděl Michael karmy zbaví a jsme čistí. Už se probuď člověče, protože dokud tak neučiníš, budeš dále jen něčím otrokem a budeš žít ve věčném utrpení a ve tmě a to do doby než sám pochopíš, právě ten základní a všudypřítomný vesmírný zákon, který zde na zemi nazýváme KARMA. 
 

Máme možnost zákonu karmy nevěnovat žádnou pozornost a pak si můžeme nechávat vykládat karty a věnovat se jiným bludům, ke kterým nás naši otrokáři v podobě takzavných duchovních mistrů všeho druhu vedou. 

Máme možnost si zákon karmy také jen přečíst a z dlouhodobého hlediska se nezmění v našich životech nic. Budeme se dále obracet s důvěrou na anděly a v naší slepé víře si ani nebudeme uvědomovat, že většinou jsme napojeni na nízké duchy, kteří takto dále řídí náše životy a to opět přesně podle pochopení karmy. Budeme slepě věřit bludům, že z nás někdo za úplatu karmu sundá a nás očistí. 

Můžeme však zákon karmy studovat, věnovat mu každodenní pozornost. Pak nepochybně pozměníme své chování, myšlenky a city. Tím změníme i svůj charakter a tím také svůj osud, svou KARMU. Přestaneme tak vršit své dluhy a budeme již jen splácet, aniž by dále cokoliv nežádoucího narůstalo. 

Každý nakonec půjde po své cestě, protože to je jeho "svobodná" vůle, každý se bude základu toho, kde to vše začíná věnovat podle svého duchovního stupně vývoje. Každý však nakonec bude muset svou karmu zcela očistit, protože 

Ježíš řekl:

Povedu tě z vězení do vězení, dokud nezaplatíš dluhy do posledního halíře. 

Což značí cestu z vtělení do vtělení za účelem splacení karmy.

 

s Láskou a v Lásce Kája