„Spouštíme“ tento zcela mimořádný projekt, který nemá v historii naší země obdoby; bude probíhat na celém katastrálním území Borotína.

 

Každé místo a každý jeden kout všech veřejných prostor, míst a prostranství Borotína, bude pod vlivem Shambhaly.

 

Společně budeme každý sudý den pročišťovat, očišťovat, léčit a harmonizovat všechny veřejné prostory Borotína a to s energiemi modrobílého plamene Květu života a energií Shambhaly.

 

Společně s těmi nahoře stejně jako těmi dole, tak zbavíme všechny tyto veřejné prostory od všeho nepatřičného, co nepochází ze Světla, nebo k němu nesměřuje.

 

Mimo jiné budou všechny veřejné prostory zbaveny všech přivtělených duší, stejně tak jako všech entit různého druhu, které se na nich vyskytují. Prostory budou zbaveny všech nepatřičných pout, které směřují od někoho či něčeho k těmto prostorům, místům či prostranstvím a naopak. Ze všech těchto veřejných prostor budou taktéž odvedeny všechny přivtělené duše, které se na nich zdržují. Pokud se k prostorám vztahují jakákoliv prokletí či se v prostorech vyskytují jakékoliv časoprostorové brány i toto vše, jako mnoho dalšího, bude rušeno a čištěno.

 

Všechny tyto prostory a místa se budou pročišťovat dlouhodobě a následně se v tomto pročištěném stavu budou udržovat.

 

Tak jako budeme očišťovat, pročišťovat, léčit a harmonizovat všechny prostory Borotína, tak přesně tak jsme schopni, ochotni a připraveni toto očištění,  proléčení a harmonizaci provádět komukoliv z Vás. Následně včetně vašich soukromých prostor.

Každý občan Borotína, který je plnoletým a má trvalé bydliště na území Borotína, se může do tohoto „projektu“ zapojit. Jakékoliv nezletilé dítě musí přihlásit rodiče, či osoba, které byl svěřen do opatrovnictví. V případě dětí stačí souhlas jednoho s rodičů.

 

Pokud nemáte trvalý pobyt na území Borotína a jste majiteli jakékoliv nemovitosti na tomto katastrálním území, týká se vše  i vás jako majitele dané nemovitosti. Toto se však již nevztahuje na vaše děti, partnerku či partnera, pokud není spolumajitelem dané nemovitosti.

 

Nelze zasahovat do života kohokoliv z Vás bez vašeho vědomí a svolení, a proto potřebujeme pro toto Vaše osobní pročištění váš osobní souhlas, pokud se sami chcete také účastnit. Toto nepotřebujeme, pokud se to týká jakýchkoliv veřejných prostor a prostranství.

 

Jedná se o „projekt“ dlouhodobého charakteru, kdy nejde o dny, týdny či měsíce, nýbrž o roky a desetiletí. Záměrem celého projektu je, aby všechny veřejné prostory Borotína byly zcela čisté, a aby tímto procesem čištění a léčení prošel každý jeden občan.

 

Je tedy na každém z vás, zda chcete změnit něco ve svém životě, a zda se sami dobrovolně chcete účastnit.

 

S Láskou a v Lásce

 Kája a Radka

 

 

než se rozhodneš přihlásit - seznam se s texty v těcho rubrikách - najdeš zde vše potřebné - v textec nalezneš mnoho zodpovězených otázek na které se chceš pozeptat.

doporučené odkazy:

pokud je pro vás pojem Shambhala neznámý, navšťivte rubriku Shambhala1024 

doporučujeme seznámit se s celou rubrikou Shambhala 30 dní s očištěním

přečti si pozorně celou rubriku " Je to na tobě " zde najdeš příběhy těch, kteří prošli procesem Shabhala 30 dní s pročištěním a pravidelně zaznamenávali své prožitky a postřehy. V těchto jednotlivých 20 příbězích nalezneš všechny možné otázky a odpovědi, které by tě mohli zajímat. 

kontaktovat nás můžete přes email, nebo vložený formulář - kontakt zde

další zajímavé stránky této rubriky