Sedm závojů.

Tato rubrika zde by se mohla jmenovat různě. Například „ti za oponou“ nebo „kdo nás ovládá“ a podobně. Tento název jsem dal této rubrice, protože tak jsem to vnímal včerejšího večera. Již dlouho se podobnou rubriku, a zase především pro sebe samotného, chystám založit. Vždy jsem to nějak odkládal, protože jsem si říkal, že to zde nepatří. Když byly americké volby a já zjistil, že presidentem se má stát vlastně jakási nová tvář této země, byl jsem rozhodnut, že si tuhle rubriku zde založím. Byl jsem k tomu jako ke všemu taktéž veden, protože jsem si plně uvědomil, že duchovno ani jakási esoterika není jen o nějakých andělích, a navíc mnohdy těch, co jsou na straně druhé, ale duchovno a rozvoj našeho vědomí je právě poznání, proč se věci kolem nás dějí tak, jak se dějí a proč.

Už dávno vím, že cesta poznání, cesta ke Světlu, jak ji mnozí nazývají, nemůže vést jen přes nějaké „duchovní stránky“, které se zabývají jen nějakými čakrami, andělskými čísly a podobně. Pokud chceme pochopit, kdo nás vede a kam nás vede, pokud chceme být vědomí, musíme pochopit věci, které na sebe navazují a proč. Nemůžeme se zabývat jen jednou stranou, jakýmsi jedním pohledem a ještě k tomu velmi ořezaným.

Ano můžeme popírat a říkat, že tohle je přece politika a že to s duchovnem a rozvojem vědomí nemá nic společného. Omyl, opak je pravdou. Tento svět, který jsme si zde stvořili my sami v podobě, ve které se dnes nalézá, je plně stvořen a vytvořen ne jen každým z nás, ale zároveň těmi, kteří mají tu moc, ovládají jej a řídí. Mnohým z těch, kteří tento svět ovládají a řídí, jsme dali tu moc my a to tím, že jsme je zvolili, aniž bychom vlastně věděli, koho jsme zvolili či kým se v průběhu času stali. Nepochybně každý z nás přišel na tento svět sám za sebe a každý z nás v době narození pocházel anebo v sobě měl něco z prvotního Zdroje a tím pádem každý z nás měl svůj naváděcí systém, který pokud by mu naslouchal a nechal se jím vést, vedl by jej správným směrem. Bohužel ne každý z nás bude jednoho dne tento svět opouštět jako „člověk“, z mnohých se stali reptiliáni, mnozí se doslova zaprodali té druhé straně, kde vládcem je sám Satan a mnozí ani neví, že již nejsou napojeni a stali se nevědomými.

Pokud chceme postupovat kousek po kousku výše, musíme se podívat také na to, kdo jsou ONI, kdo jsou ti, kteří řídí tohle vše a proč jsme se jako lidstvo dostali na samotné dno. Dostali, přesněji jsme jako lidstvo upadli až tak hluboce do onoho bahna, že nám není schopen dnes nikdo již zaručit, že nejsme za hranicí možného návratu a zvratu.

Osobně věřím, že stále máme alespoň nějaký čas a pokud ne, přesto bychom měli udělat maximum pro to, abychom alespoň v této poslední fází, pak ukázali zcela jasně, na které straně stojíme, protože vždy se mezi námi najdou ti, které si Zdroj vezme k sobě, aby posílil své vědomí, a aby jednoho dne, kdy se tahle hra zde na zemi započne znovu, měli ti nově příchozí větší či vyšší vědomí a vytvořili zde opravdu společnost Lásky. Té Lásky, kterou Bůh neosobně šíří, a aby dohráli hru, kterou kdysi se Satanem rozehrál tak, aby se zde na zemi naplnilo jeho Slovo. Slovo Boží.

Nazval jsem tedy tuhle rubriku sedm závojů, protože tak jsem to včera zachytil tam někde hluboce uvnitř sebe, aniž bych se tím zabýval, tak mi tato myšlenka přišla. Nakonec to může být mnohem více závojů, které musíme odstranit ze svých očí, a za které se podívat, abychom si uvědomili, pochopili, přijali a změnili.

Dávno je prokázáno, že zde nejsme sami, dávno je prokázáno, že kolem nás žije mnoho těch, které nejsme schopni vidět, dávno je prokázáno, že tohle je hra. Jen mnoho věcí nám je naprosto vědomě skryto a nejsou zveřejněny, protože bychom se najednou začali chovat jinak. Jsou nám zastírány a potlačovány informace, které bychom všichni měli znát, a o kterých bychom se měli učit a ONI to vědí, a protože to vědí, tak nás vědomě drží v nevědomosti.

Ne vše se v dané chvíli dá zveřejnit a to ne proto, že bych se čehokoliv dneska obával, od toho, že by tomu nikdo nevěřil anebo jen hrstka, přes to, že by mne mohli ONI nějak poškozovat a podobně. Z toho všeho již obavy nemám a v samé podstatě jsme zde s Radkou vystavováni stále něčemu. Jenže tím, že jsme zde něčemu vystavováni, jsme také k něčemu vedeni a to je rozvoj našeho vědomí. To, proč některé věci dnes nezveřejním, není tedy žádná obava z něčeho, ale jen fakt, že popsat je a dát je do nějaké srozumitelné podoby a formy by zabralo spousty času. A ten nemám potřebu v dané chvíli tomuto věnovat, protože by mi ten čas chyběl na zpracování jiných nových věcí, které přicházejí, a kterých jsem já a dnes i Radka, součástí. O těch psát budu a v podstatě píšu a o ničem jiném nebudu psát, pokud toho nejsem jaksi součástí, protože nevím, jak jiné věci byly. Nebyl jsem u toho, ale u věcí, u kterých jsem, a které mi zde přicházejí do života, psát budu.

Tahle rubrika však bude převážně, alespoň takový je zájem, o jakémsi politickém dění, které ovlivňuje nás všechny a kde vždy nalezneme opět hráče obou stran. Uvědom si, člověče, že politika, a jinak to nazvat neumím a ani nechci, je tou hybnou silou, která tvoří dějiny a že tuhle politiku dělají také lidé. Dalo by se říci lidé jako ty nebo já a proto ji také dělají lidé pod vlivem jedné či druhé strany, protože vždy hrajeme onu hru. Buď sloužíme Bohu a plníme to, co jsme mu slíbili, anebo jsme se stali nevědomými a zcela či částečně jsme se odpojili od Zdroje a sloužíme vědomě či nevědomě Satanovi.

Měl bys přece pochopit, člověče, že není možné jen číst o andělích, věnovat se jakýmsi duchovním stránkám, nějak meditovat a podobně a myslet si, že se sám anebo něco kolem mne změní.

Jsou to hlouposti, tvá nevědomost a skutečná duchovní lenost otevřít oči a nahlížet na věci jinak, protože tak, jak se na to díváš dnes, je přece jen pro tebe pohodlné a já to plně chápu, ale to, jak se na věci díváš dnes a kam tímto směrem směřuješ, není nic z toho, co jsi na počátku slíbil Bohu, než jsi zde přišel.

Pokud sedíš na internetu a každodenní náplní je prohledávat a číst duchovní nesmysly a myslíš si, že něco smysluplného děláš, a že se někam posuneš, mýlíš se anebo se posouváš jen tam, kam nechceš. Nemůžeš si uvědomit, jak je to, co dnes je nazýváno duchovnem či ezoterikou, doslova prošpikováno temnotou toho nejhrubšího zrna, pokud k sobě nepustíš jiné informace a nezačneš věci mezi sebou jaksi konfrontovat. Až sundáš některý z těch sedmi závojů, pak začneš nahlížet na věci jinak a uvědomíš si a pochopíš, odkud to, co dnes nazýváš duchovní cestou či ezoterikou, pochází. Věř, že nic společného s cestou ke skutečnému Světlu, jak se ta cesta mnohdy nazývá, tohle vše nemá. Pochopíš, kdo tohle stvořil, kdo tohle vypustil do světa, kdo za tím stojí, kdo to ovládá a proč se tak děje. Pak pochopíš, proč výklady karet jsou blud a vykladači jsou napojeni, jak sami o sobě prohlašují, jen neví na koho. Otevřou se ti dveře a ty zjistíš, jak je to vše jednoduché a jak jsi byl a žil v klamu. Vším tím, ale projít musíš právě proto, abys pochopil, protože jsou věci, ke kterým člověk sice dojde a ví, ale jsou to věci, které jsou v podstatě nepředatelné a to proto, že již tak hluboce jsme v tom bahně a nechceme přijat, že to vše kolem je jinak a my jsme se nechali napálit tak, jako mnoho dalších před námi.

Nechceme vidět lži, které na nás páchají, a nechceme vidět zlo, které šíří a přesto a proto jsme stále pod vlivem těchto lží a v podstatě nejen že je samotné necháme páchat zlo, ale tím, že jsme nevědomí, jej také dopomáháme šířit. Nikdo ti nezakázal být vědomým, nikdo ti neřekl, že nemůžeš vědět, vidět a slyšet. To jen ty sám ses do této pozice postavil a dostal. Je pro tebe jednodušší a pohodlnější zmáčknout ten knoflík na počítači či televizi a nechat se krmit tím co ti ONI servírují. A servírují ti jen to, co ONI sami chtějí. Nemůžeš ve zprávách, které jsou pod vlivem mocných, protože jim média patří a jsou tedy jimi ovládány, najít pravdu. Nikdy ji tam nenajdeš a jsi hloupý, pokud si myslíš, že ano. Slovo hloupý jde nahradit právě tím nevědomým. A to, že máš třeba titul a ne jeden a máš jakési vzdělání, neznamená, že jsi vědomý. Většina z těch, co nás ovládají, je mají a podívej, kde jsme se dostali, jak si žiješ a co se děje kolem. Jsme na pokraji další války, a když ne světové tak dnes možná mnohem horší, bratrovražedné. Jsme kousek od toho, aby bratr zabil bratra, jak se říká, moc k tomu nechybí a jen se čeká na signál, aby tohle začalo.  

Pokud a dokud se nebudeš zajímat, proč se skutečně zbořila ona zeď, a proč proběhla takzvaná sametová revoluce, proč nám dnes vládnou miliardáři, proč a kde se ztratilo naše zlato, které patřilo našim předkům a pokud tě nebude zajímat spousty jiných otázek a nenajdeš na ně uspokojující a pravdivou odpověď alespoň v rámci dostupných prostředků, pak se nikdy nemůžeš posunout dále. Nemůžeš říci, že sloužíš Bohu a nemůžeš si myslet, že pro něj jsi více, než ti na druhé straně. Každým dalším dnem se necháváš okrádat, každým dalším dnem tak okrádáš své vlastní malé děti a jsi jim příkladem, že i ony si to jednou mají nechat líbit. Nebo to snad považuješ za normální, že jeden vlastní fabriku je miliardář a ty mu tam sloužíš za almužnu? Pokud to považuješ za normální a nepřipouštíš si, že někde se stala chyba, pak jsi již tak nevědomý, že ti není pomoci.

Měl bys sundat postupně všechny ony závoje, za kterými se ukrývá Pravda a podstata toho, proč ty dnes žiješ, jak žiješ. Až je jednoho dne sundáš, pak pochopíš a budeš zděšen z toho, jak se tohle vše mohlo přihodit. Pak pochopíš, ale dělej tak, člověče, aby pro tebe nebylo již pozdě. A nevěř tomu, že nikdy není pozdě, protože naší slepotou, hluchotou a naším vlastním nevědomí se blížíme do stavu, kdy onen Zdroj sám zasáhne. Zasáhne tak, jak se již v naší historii stalo, a smete vše. Smete vše tak, že jednoho dne začne všechno znovu, ale ty se na tom již podílet, člověče, nikdy možná nebudeš, protože možnost reinkarnace pro tebe skončí. Skončí, protože jsi byl nevědomý.

Nenech se oklamat, protože ONI dobře ví, jak se tahle hra hraje. Znají pravidla a ví, že Bůh „nikdy“ nezasáhne. A protože ví mnohem více než ty, tak se chovají, jak se chovají.

Podívej se jen na lži, které byly spáchány a spáchali je tak masivně a veřejně, že nás dokázali zmanipulovat a oklamat všechny. Jeden malý příklad za vše by ti měl stačit k tomu, abys těmto „lidem“ již nikdy nevěřil. Tím příkladem není nic menšího než let Armstronga na měsíc. Byli si tak vědomi svým dokonalým podvodem, že tohle vše byli schopni vysílat na všech dostupných veřejných stanicích v rádiích a televizích. Sledoval to celý svět. Uvědom si, jaký rok se psal, že to bylo roku 1962, kdy technologie byly oproti dnešním v plenkách, a ONI si byli jisti, že se to podaří, že nic neselže, a že to dokážou. Ano, člověče, podvedli celý svět, a kdo za tím stál a proč? K čemu taková lež? Celý let a první kroky po měsíci sledovala jedna pětina celého lidstva v přímém přenosu. Čemu a komu budeš věřit, člověče, je jen na tobě. Je to tvůj život.  Podobných lží bylo mnohem, mnohem více, vlastně ti lžou stále a ty jim věříš. Ani dnes při technologiích, které máme k dispozici, si v nových věcech nikdo není tak sebejistý, aby to vysílal a oni byli už tehdy. Na měsíc doposud lidská noha nevstoupila, tak leda v nějakém ateliéru. Do dnešního dne se nikdo neomluvil a nesdělil ti pravdu a těmto „lidem“ chceš věřit, těmto lidem dáváš moc nad svým životem.

Cožpak může být někdy nějaký stát včetně našeho ještě někdy bohatý, když jej plně ovládají ti, kteří vlastní a ovládají nejen fabriky a montážní závody v daném státu, ale ovládají i ty, kteří tyto společnosti řídí. Navíc tito takzvaní politici, mají sídla, konta a další jiné materiální podíly v jiných společenstvích jiných zemí. Ne, nikdy již nemůže být daný stát svobodným a bohatý. Tohle a mnoho dalšího, člověče, jsme však dopustili my. My „lidé“, kterým byla tahle či jiná část země svěřena do opatrování a k našemu rozvoji a vývoji. Naším nevědomím jsme dopustili, že dnes je stav naší země jaký je a Světlo, ke kterému jsme měli směřovat, se vzdaluje. Otevři oči, člověče, protože věci kolem tebe se mají jinak. Začni sundávat závoje temnoty, aby ses stal vědomým a mohl se navrátit domů. Zde tato planeta a tento kus země není tvým Pravým domovem. Nejsi fyzická bytost, tohle tělo, ve kterém se nacházíš, nejsi ty. Tak se už konečně probuď, člověče.

S Láskou a v Lásce Kája

15.1.2017

Diskusní téma: Sedm závojů.

re

Datum: 15.01.2017 | Vložil: Anton Jančiar

Smutné, ale je to tak. Stav našej krajiny, ale aj vašej, vlastne všetkých štátov je taký, aký je a svetlo sa vzdaluje.
Wake up, Neo.

Přidat nový příspěvek