Něco z osobního života

22.11.2015 19:54

Nějaký čas jsem zde na stránkách nebyl a docela mi je to líto, protože tuhle práci pokud to takto mohu nazvat, opravdu miluji. Věřím však, že se věci pozmění v mém životě a já zde budu moci trávit mnohem více času. Čím dále tím více si uvědomuji jak je to pro mne důležité a jak to je to nejlepší co můžeme pro sebe udělat je investovat čas do sebe sama. Snažím se odbourat cokoliv co nemusím, abych měl co nejvíce času na to co miluji. Nejsou to samozřejmě jen tyhle stránky co miluji, protože to co miluji je mnohem více a vždy pokud je to možné tak dám přednost právě tomu co je prvořadé a co je pro mne důležité.

O minulém víkendy jsem tedy uzavřel jaksi ony pomyslné dveře za světem kolem nás a věnoval se plně sobě sama a své partnerce, kterou skutečně miluji. Miluji tak jak doposud nikoho je to láska jakéhosi jiného druhu a nepochybuji, že již to konečná křižovatka co se týká vztahů v mém životě. Čas věnovaný ji byl časem věnovaným sobě samému a bylo mi po celou dobu co zde nyní trávila svůj čas velmi příjemně.

Prožili jsme spolu opět mnoho nepopsatelně krásných okamžiků, které byly promíchány s tím vším mezi nebem a zemí a tak jsme zkoušeli společně mnoho pro nás doposud nových a nepoznaných věcí.

Nevím v dané chvíli již ani jak k tomu došlo jen si vybavuji, že jsem dostal nápad, který jistě nebyl ani tak nápadem jako spíše myšlenkou, která mi přišla co mám nebo mohu udělat.

Nabídl jsem Radce, že pokud zde je osobně účastná, že bychom to mohli využít pokud sama chce také k něčemu jinému a myšleno tím nebylo nic jiného, než že ji vědomě pošlu nějaké energie a sama tak může posoudit jaké to je pokud jsou energie posílány na dálku nebo přímo když je toho člověk účasten.

Domluvili jsme se, že ji pošlu energie Shanbally a ona bude jen ve stavu přijímání. Po chvíli kdy se jeden z večerů tedy dala do klidu jsem ji opravdu tyto energie zaslal. V době kdy jsem skončil jsem místnost opustil, abych ji nikterak nerušil a ona tak mohla věci dále ještě prožívat a uvědomovat si.

Po nějakém čase kdy jsem se vrátil mi následně popisovala věci a prožitky.

Druhý večer jsem ji nabídl, že bych rád vyzkoušel ji poslat jiné energie a to modrobílého plamene Květu života. Měl jsem v úmyslu to takto udělat, aby měla srovnání jak to vše bude vnímat a zda si uvědomí rozdíl. Nevěděla jak to bude probíhat jediné čeho si byla vědoma bylo, že to bude opravdu energie modrobílého plamene Květu života. Byla na stejném místě ve stejném křesle a všude okolo byl klid. Dokonce vždy byl vypnut i počítač, aby nás nerušil zvuk ventilátoru.

Opět ve chvíli kdy jsem toto vše ukončil jsem místnost opustil a nechal ji prostor pro sebe sama. Když jsem se vrátil tak dlouho dobu ještě nepromluvila ani slovo jen mlčky koukala někam ani nevím kam.

Pak se malinko rozpovídala a já ji poprosil, aby si k tomu udělala alespoň malé poznámky, protože až se k tomu někdy v čase bude chtít vrátit věci se ji jen tak nevybaví, protože jsme zaplněni stále novými a novými prožitky.

Třetí den jsem ji nabídl, že bych rád vyzkoušel něco zcela nového a že bych ji rád stejným způsobem poslal energií Jednoty. Samozřejmě že s tím souhlasila a tak, aby to bylo co nejdokonalejší jsme ten den ještě navštívili kostel v Opavě, kde je jedno z míst Jednoty vytvořeno.

Bylo to tentokráte zvláštní. Už jsem toto místo přece jen několikráte navštívil ale ještě nikdy tam v kostele nehrály varhany. Slyšeli jsme je ještě před samotným vstupem do kostela a docela jsem si myslel že mne budou rušit v nějakém prožitku ale nestalo se tak. Naopak bylo to velmi příjemné a varhaník hrál na varhany po celou dobu naší přítomnosti a to jsme tam byli docela dlouho.

Všiml jsem si také, že opět když jsme tam vstoupili se tam pohybovalo pár lidí. Někteří seděli jiné jen koukali a prohlíželi si kostel. Vlastně nic neobvyklého až opět na stejnou věc. Vždy nakonec všichni odešli a pokaždé když jsem toto místo navštívil ať kdysi s Mílou nebo Radkou, tak jsme vždy nakonec zůstali v kostele sami.

Sedl jsem si na své jaksi již obvyklé místo blízko k oltáři a myslel jsem si, že budu v tom kostele meditovat a vnímat věci mezi nebem a zemí.

Jen chvíli to trvalo než jsem se ztišil a ve chvíli kdy jsem se vědomě chtěl zaměřit na něco jsem vnímal, že toto místo a nejen toto mám pročistit. Neváhal jsem a tak jsem pročistil všechna místa napojená na Jednotu a tak jsou opět čistá. Snažím se toto dělat jaksi pravidelně a toto jsem v plánu tentokráte neměl nicméně ve chvíli kdy jsem tuhle informaci zachytil tak jsem tak učinil.

Vrátili jsme se domů a na večer bylo vše připraveno a tak jsem si vědomě mohl na bytosti mi blízké vyzkoušet jaké to je posílat takto energií Jednoty a zda toto je možné nějakým způsobem pocítit.

Opět jako dny předcházející jsem ponechal Radce klid a po chvíli se vrátil. Následně mi malinko přiblížila reakce a prožitky a vypadala jako by stále byla někde úplně jinde. Když jsem se ji pozeptal co že se děje jen potichu řekla že nic, jen se jí chce strašně ale strašně plakat.

Bylo mi potěšením že jsem se toho všeho mohl jako prostředník účastnit a byly to pro mne nepopsatelně krásné a kouzelné dny.

Ano vyměnil jsme jaksi tyto ojedinělé prožitky za čas, který jsem mohl věnovat zde stránkám a učinil bych tak kdykoliv, protože ………

Dalším pro mne osobně nádherným prožitkem bylo, že jsem se mohl opět účastnit zasvěcování do Shanbally třetího a čtvrtého stupně.

Pro mne osobně to byl mimořádně krásný prožitek a tak jako většinou při podobných „věcech“ toho mnoho nevnímám, tak toto bylo pro mne jiné a nepopsatelně krásné. Zasvěcování probíhalo na dálku a opět se prokázalo že energiím je v podstatě jedno kde se nacházíme, protože to jsou energie. Ano pokud budeme přímými účastníky  bude nepochybně hrát roli to, že vnímáme tu blízkost toho druhého jinak a prožitky mohou být ale nemusí být jiné, jde však jen o naše osobní procítění, které jsme si vytvořili. Na energie a zasvěcování jako takové to vliv nemá.

Nyní jsem vnímal co ještě nikdy a kolem ženy, která zasvěcením procházela jsem viděl jak se z hora snáší jakoby zlaté listí, které při dopadu na její tělo se roztápí a vsakuje do jejího těla. Byly to skutečně mimořádné okamžiky a já jsem  vděčný že je zde takto mohu prožívat a být jejich součástí.

Samozřejmě že bych byl vděčný pokud by jste o věcech sami na stránkách napsali vždy pár řádků protože to vnímám jako správný krok vůči druhým. Uvědomuji si však, že přes všechny své prožitky a zájem o svůj vlastní růst toto vše prožíváte a díváte se na věci malinko jinak.

Nicméně jsem zde Radce nabídl, že pokud by sama chtěla pak ji velmi rád vytvořím samostatnou rubriku a může se o jakékoliv prožitky s vámi zde podělit. Do ničeho nikoho netlačím, přesto věřím, že této nabídky Radka využije a v nejbližších dnech možná týdnech se něco v tomto směru pozmění.

Stejně tak tuto nabídku v dané chvíli opět dávám každému kdo má zájem a chtěl by na těchto stránkách mít svůj vlastní prostor. Vím jaké to je dostat se dnes do podvědomí a také vím že jsou lidé, kteří by chtěli nebo mohli a tak je zde nabídka mimo prostor, který je vám již vyčleněn také ve smyslu, že je možné založit pro několik bytostí nepochybně i samostatnou rubriku pokud bude zájem.

A jeden z dalších kouzelných osobních prožitků se odehrál právě včera, kdy jsem se stal podruhé dědečkem a samozřejmě se i z této informace těším a mám z toho radost. Věřím, doufám a přál bych si, aby tito mladí lidé pochopili s tímto novým přírustkem jaké štěstí je potkalo a jaký mají pro další život závazek. Ne k nikomu jako spíše k sobě samým. Dostávají opět příležitost něco ve svém životě pozměnit a já jim tímto zde přeji jen to nejlepší.

Pro mne osobně je toto nyní v tomto čase jako příjemná tečka za prožitky posledních dnů a všem zde přítomným přeji jen to nejlepší.

S Láskou a v Lásce Kája

22.11.2015