Co je to Láska

03.10.2015 18:37

Co je to Láska? Milovaní teď a tady bych chtěla psát pouze o tomto jediném. Něčem krásném, vzácném a přesto tolik zneužívaném. K tomuto celému článku mě vede samotný Bůh, ani jsem ještě před několika minutami netušila, že budu psát a to, že píši, tím si jsem jistá a mohu napsat onu větu, že mě vede samotný Bůh. Ale každý si musí přijít na to, jak jej uslyší a poslechne sám a nikdo mu v takovém procesu nepomůže a už vůbec ne za peníze. Ale o tom třeba v jiném článku, pokud jej budu mět psát. Má první otázka hned na začátku zní, co je to Láska? Kolik z vás si myslí, že ji zná, že taková lehonká otázka právě jeho nemůže zaskočit a přeci možná právě ve vás vyvolám pocit, že jste doposud hleděli na onu Lásku a ona Jí nebyla. Ovšem Láska je ve všem a ve všech, vždyť vše jest stvořeno z Lásky, kdyby nebylo, nic by nemělo svůj smysl, svůj směr. Jestli někdo bude tvrdit, jak mohu napsat, že vše je z Lásky, ať se podívám na násilí, na ničení přírody, katastrofy, svět postavený vzhůru nohama a potom budu tvrdit a stát si za svým, že je to z Lásky, tomu nyní odpovídám, že si za takovým tvrzením stojím právě v tuto chvíli. Pročpak se na to nepodíváte jako na něco, co je stvořeno Bohem, čistou Láskou, Pravdou a Vědomím. Myslíte si, že by Bůh dopustil toto vše, aniž by o tom věděl, aniž by toho byl součástí. Když On je Láskou a nic, absolutně nic se neděje bez jeho vědomí, není nic, v čem by On nebyl, co by On nestvořil a co by Jím nebylo. V každém z vás tepe Srdce, Srdce Boha, a pokud tedy pouze vydechnete vzduch ze svých plic, už jen tím do okolí předáváte Boha samotného. Co tedy, když spisovatel napíše knihu, co hudebník, který složí nádhernou hudbu, co tesař, který vytesá a postaví dům. Každý jeden z nich do toho díla vkládá část sebe, vkládá Boha a tudíž ani vznik díla nemůže být od Boha oddělen. Vše na co se podíváte, vše co ucítíte, vše co uslyšíte, ano naprosto vše je Láskou, ve všem bez rozdílu je Bůh, je v tom energie Lásky i kdyby byla nepatrná, i kdyby se na první pohled nezdála, že v ní je. Třeba se to někomu nezdá, protože si říká, že je to pouhá věc, která slouží pro potřebu lidí, ale zahleďte se do ní, vciťte se a vložte do ní svou Lásku. Nemluvím teď o energiích, které „nepochází“ z Lásky, ty v podstatě vlastně ani nejsou. Bůh dovoluje a řídí všecko, a proto se tu odvažuji takto hovořit, On z Lásky a v Lásce dopouští, aby se dělo, co se děje a zda to přijde někomu to „dobré či špatné“ nechává na nás. Z Lásky nám dává svobodnou volbu, z Lásky přihlíží a nechává nás padat, dokud se k němu v pokoře neobrátíme, dokud nezjistíme, že nepotřebujeme nikoho a nic, pouze Jeho samotného, Lásku. Z Lásky nás po našem „špatném“ rozhodnutí obejme a znova povzbudí, sešle nám do Cesty štěstí, mnohdy sešle další špatné situace, lidi, okolnosti a to pro naše nejvyšší dobro. Proto, abychom si uvědomili, abychom se poučili a zpracovali, co máme, očistili se, prozřeli. Tolik zneužíváme Lásku, stále tvrdíme, jak milujeme svého partnera a přitom ho uzavíráme do klícky menší než pro nejmenšího ptáčka na světě, svazujeme ho řetězy, říkáme, co má a co nemá dělat. Podle jakých společenských pravidel by se měl chovat a pokud se nám podaří byť jen jednu věc po dlouhé snaze změnit, už je tu další, která se dere na povrch a tluče, že ta se nám také nelíbí a my donekonečna pokračujeme. A nemusí to být pouze u partnerů, to zdaleka ne, stačí se podívat na děti, které vychováváme, na přátele a příbuzné, na zvířata, rostliny, které si chceme podmanit a myslíme si, že my víme. Jakýpak to omyl. Ale když jsem začala o těch vztazích. Říkáte, že milujete a já vám budu tvrdit, že velká většina z vás je závislá. Jako bych vás slyšela, vaše mysl říká, jak se opovažuji já něco takového napsat a tvrdit, když vás neznám, neznám vaše vztahy. Jednoduše vím. Kdybych vám řekla, abyste z minuty na minutu opustila nějaký vztah, ať už partnerský či rodinný, kolikpak z vás by cítilo nesnesitelnou bolest? A to tu prosím budeme mluvit o té čisté Lásce, která dává svobodu, přeje štěstí a

blaho. Tím to není, bolest je známkou závislosti, jak jsem i v poslední době zjistila a nejedná se jen o partnerské vztahy. Pokaždé, pokud budete opouštět jakýkoliv vztah a může to být i ke zvířeti, a budete cítit bolest, není to Láska, ale závislost. Je tu tenoučká hranice, abyste ten rozdíl vnímali, Lásku obsažena být může, ale i nemusí. Jakpak byste mohli cítit bolest, když opustíte vztah a přejete tomu druhému, aby byl šťastný, to jej s Láskou propustíte a v tu chvíli o bolesti nemůže být řeč. Jestli se jedná o vztah, kdy někdo zemře a vy cítíte bolest, ano i zde je závislost na daném člověku, zvyk a něco nechápající, kdy se jednou provždy vše mění a nastává něco nového a nezvyklého, s daným člověkem se fyzicky neuvidíte, neuslyšíte ho, nepohladíte. Nevadí, že se cítí bolest, i ta je potřeba v takových situacích, odezní postupem času sama a vy poté danou osobu můžete s Láskou propustit k Bohu, kam náleží. Řekla bych, že je to směsice Lásky i určité závislosti, kterou si mají lidé procházet. Ale to je opět trochu jiné téma. Jistě někdo ví, že jsem opustila nefunkční vztah, to před několika týdny i já jsem na pár vteřin pocítila bolest, protože jsem ještě byla závislá, ale s Láskou jsem partnera propustila možná již dříve, než jsme se rozešli, to že se s tím nedokáže smířit, je zase na něm a já za to nezodpovídám, zodpovídám za svá rozhodnutí, za kterými si budu stát. V oné době se i osoba mně blízká rozešla se svým partnerem. A až dnes jsem si uvědomila, jaká závislost tu byla a stále je na partnerovi. Je mi zde tvrzeno, že se oba milovali, ale já vidím vyšší míru závislosti. Nemohla jsem říci naplno, že takové pocity jsou spojené se závislostí, nechtěla jsem přispívat k větší bolesti. Pouze vím, že si tím daná osoba má projít a i to jsem jí řekla mimo jiné věci, vyslechnutí je další okolností, která přispívá k odplavení bolesti, k odplavení toho všeho nežádoucího, i když netušíte v jaké míře, ale určitě je zde. To že posloucháte ovšem také znamená, abyste se poté očistili, protože z takových lidí, kdy se odplavuje bolest, nejdou vždy pozitivní energie. A nemusím asi říkat, že ani nemusí člověk být svědkem takového rozhovoru, kdy se dva lidé rozejdou, že takových rozhovorů je v běžném životě okolo nás mnoho, můžete si myslet, že rozhovor byl tak velmi příjemný a přesto se může vkrást do vás nějaká negativní energie a zjistíte to až po určité době. Tento článek se chýlí ke konci, co jsem měla napsat, je napsáno. Lásku nedokážete vysvětlit a proto poznáte, že je to ta Pravá Láska, že je to Bůh, slovy nepopsatelné, neviditelné, v Srdci uložené a připravené z Lásky a v Lásce pro každého jednoho z nás. Je to něco neomezené, nevyčerpatelného, svobodného, překrásného, bez jakýchkoliv přikrášlování, bez vnucování se. Milujte, poraďte, pomáhejte, ale nechejte jít každého svou Cestou. Otevřete Srdce, abyste viděli Lásku okolo sebe, abyste viděli v každém, přes ty nánosy, Boha. Přeji každému z vás jen Lásku a Světlo, přeji ji každému člověku na světě, posílám vám poděkování, Lásku samotného Boha. S Láskou, v Lásce a Světle Eva