Vidím to jinak

22.11.2015 18:13

Vidím to jinak 

 

Pokud mám chvilku a nebo potřebu se podívat na věci, které se kolem dějí a nebo šíří, také na chvíli brouzdám po internetu. Již před časem jsem narazil na jeden z textů, se kterým jsem nebyl v souladu a docela mne hned první věta osobně „pobuřovala“. Dnes mám chvilku a tak se vyjádřím k něčemu co vnímám osobně opravdu jinak a ty se člověče můžeš na chvíli zastavit a procítit, který názor či sdělení je tobě samotnému bližší.

Našel jsem tento text opravdu již před časem a popravdě jsem si jej celý přečetl až dnes v době kdy mne k němu opět něco přivedlo. Tehdy mne ve čtení zastavila opravdu už jen ona první věta, kdy jsem si říkal že toto nemůže myslel někdo vážně.

Jak je vidět myslel a je mi jedno kdo tuhle větu pronesl a kdo ji šíří dále. Osobně to vnímám jinak a protože s textem opravdu nerezonuji tak se k tomu malinko vyjádřím, abych se v čase mohl nad tím třeba zamyslet zda jsem postoj nezměnil.

Cituji zveřejněný text :

 

Láska k lidstvu.

 

Pokud chcete opravdu milovat lidstvo, musíte ho milovat takové, jaké nyní je. Kdyby se lidstvo muselo stát dokonalým před tím, než ho dokážete přijmout, nepotřebovalo by vaši lásku, náklonnost a zájem. Avšak v této chvíli, ve svém nedokonalém stavu vědomí, lidstvo vaši lásku potřebuje. Jste Božím stvořením, stejně jako lidstvo. Můžete a musíte lidstvo milovat, protože pokud a dokud si lidstvo neuvědomí svůj nejvyšší Cíl, vaše božská dokonalost nebude úplná. Lidstvo je pouze projevením vašeho universálního srdce.

     Lidi okolo sebe musíte považovat za končetiny svého vlastního těla. Bez nich jste neúplní. Můžete mít pocit, že jsou méně vyvinuté nebo méně důležité, ale každý má svou úlohu. Bůh stvořil pět prstů. Ačkoli jsou některé menší a slabší než jiné, víte, že jen když máte pět prstů, jste dokonalí. Prostředníček je nejdelší. Cítíte-li, že z tohoto důvodu nepotřebujete své kratší prsty, velice se mýlíte. Pokud chcete hrát na klavír nebo psát na stroji, potřebujete všech pět prstů.

     Své okolí můžete milovat pouze tehdy, když cítíte nezbytnost zdokonalení světa a přeměny světa. Jestliže zůstanete jako jednotlivci oddělení, bude dokonalost, které dosáhnete velmi omezená. Neomezená dokonalost zasvitne pouze tehdy, když budeme milovat lidstvo jako celek. Pouze tehdy, když přijmeme lidstvo jako součást svého vlastního života a pomůžeme jeho zdokonalení svým vlastním osvícením, můžeme sami sebe naplnit.

  

Převzato ze stránek …… https://www.mojiandele.cz/o-lasce/laska-k-lidstvu/

 

Jak to vidím já.

Osobně mne v čase kdy jsem článek našel opravdu pobouřila hned úvodní věta natolik, že jsem článek dále ani nečetl. Dnes jsem se k němu z nějakého důvodu tedy navrátil a vnímal jsem zda jej budu vnímat v čase jinak a přečetl jsem si jej celý a působí na mne stejně nesmyslně jako před časem.

Kladu si sám pro sebe otázku jak můžeme něco podobného psát a šířit. Co tohle má za smysl a kde nás toto má svést, nebo zavést. Jsem osobně velmi tolerantním člověkem a jsem přesvědčen, že jsem také naplněn láskou, přesto se s tímto a podobným zněním nemohu jaksi ztotožnit. Někdo by možná namítl, že pokud se mi to nelíbí tak to mohu jednoduše vynechat a nechat být. Mohu si přece přečíst něco jiného a tomuto nevěnovat pozornost. Někdo by mohl namítnout, že to je, byla a bude moje svobodná volba, co čtu a jak to na mne působí.

Ano svobodná volba to je nádherné téma na dlouhé povídání a čím dále častěji se nějakou podobně laděnou frází o nějaké svobodné volbě setkávám. Čím dále častěji si také však uvědomuji, že to zase není v dnešním světě a jeho podobě až tak pravdou, že by vše bylo o mé či vaší svobodné volbě. To bychom také mohli prohlašovat a zastávat názor, že je svobodnou volbou člověka šířit rituály šesti křížů a to dneska v písemné podobě a že to byla nebo je naše volba že jsme něco podobného četli. Jenže my mnohdy ani netušíme, co čteme nebo jaké to bude mít či může mít na nás dopady.

Mohli bychom také nakonec říci, že to byla svobodná volba teroristů, střílet a že to byla také svobodná volba obětí, že se na daném místě nacházeli a podobně.

Z toho a mnoha jiných důvodů mám onu osobní potřebu se k mnohému také občas vyjádřit a pokud se to někomu nelíbí či za tím opět bude vnímat jakékoliv napadání někoho či něčeho, pak mohu jen opakovat že tomu tak není. Nakonec je to přece moje svobodná volba se zde vyjádřit k čemukoliv.

Nechme však pro dnešní povídání svobodnou volbu být, byť je to velmi zajímavé a hluboké téma a podívejme se na onen článek a zdělení ke kterému nás pisatel vede.

Samotné první dvě věty jsou pro mne „pobuřující“.

Kladu si otázku jak jen to autor myslel jaké má smýšlení a zda se sám drží toho co nám vědomě a veřejně předkládá.

Cituji :

Pokud chcete opravdu milovat lidstvo, musíte ho milovat takové, jaké nyní je. Kdyby se lidstvo muselo stát dokonalým před tím, než ho dokážete přijmout, nepotřebovalo by vaši lásku, náklonnost a zájem.

Jsem milující bytost a přesto se s tímto a podobným textem nechci a nemohu ztotožnit. Pokud bychom to převrátili na současné události v daném čase, o kterých každý asi něco málo ví, pak bychom museli přijmout fakta o zvěrstvech, která se dějí dnes již u nás v evropě jako na běžícím pásu jako milují a neodsuzující, protože máme svět jako celek milovat jaký je.

Ne, nemohu nechci a nebudu tento svět milovat takovým jaký je. To co mohu je přijmout svět takovým jaký je a to dělám ovšem přijmout něco a milovat něco jsou nepochybně dvě různé věci. V životě jsem toho musel přijmout mnoho a nepochybně ještě přijmout budu muset, to však neznamená, že věci takové jaké jsou budu milovat a nebo podporovat.

Každý z vás se může naladit do svého srdce a procítit ony věci, které se udály třeba v jeho životě a na základě, kterých dnes je kde je. Každý z vás nepochybně dojde k jasnému a nevyvratitelnému závěru, že musel přijat mnoho věcí ale to že něco přijal, ještě zdaleka neznamená, že tyto věci, kterými prošel nebo kterých byl součástí miluje a milovat bude. To ovšem také neznamená, že bych neodpustil různé křivdy a na kohokoliv se zlobil, přesto mnohé nemohu a nebudu milovat.

Dále se v textu píše, cituji:

 Avšak v této chvíli, ve svém nedokonalém stavu vědomí, lidstvo vaši lásku potřebuje. Jste Božím stvořením, stejně jako lidstvo. Můžete a musíte lidstvo milovat, protože pokud a dokud si lidstvo neuvědomí svůj nejvyšší Cíl, vaše božská dokonalost nebude úplná. Lidstvo je pouze projevením vašeho universálního srdce.

To že v tomto světě přijímám věci a svět takovým jaký je opravdu neznamená, že budu lidstvo jako celek milovat. Pokud se lidstvo nachází v nějakém nedokonalém stavu vědomí pak to není láska, které jej přivede k probuzení. Nebo také jinak právě proto, že miluji toto lidstvo se postavím zlu a násilí, kterého jsme zde svědky. Pokud by jste byli opravdu majiteli nějakého státu, skutečnými majiteli nepochybně by jste právě z lásky se chovali jinak než je zde nám předkládáno. Mnoho z těch, kteří se zde potulují by jste zde z lásky k těm, kteří se zde nacházejí nevpustili. Jednoduše by jste se chovali jinak.

Má božská dokonalost bude neúplná právě do chvíle, dokud budu hájit a milovat stranu těch, kteří šíří temnotu různého druhu. Pokud se někdo domnívá, že božská podstata je a nebo bude neúplná ve chvíli kdy miluje a tím podporuje terorismus a násilí všeho druhu ať to dělá, jen by neměl k tomuto nabádat druhé.

Dále se píše:

     Lidi okolo sebe musíte považovat za končetiny svého vlastního těla. Bez nich jste neúplní. Můžete mít pocit, že jsou méně vyvinuté nebo méně důležité, ale každý má svou úlohu. Bůh stvořil pět prstů. Ačkoli jsou některé menší a slabší než jiné, víte, že jen když máte pět prstů, jste dokonalí. Prostředníček je nejdelší. Cítíte-li, že z tohoto důvodu nepotřebujete své kratší prsty, velice se mýlíte. Pokud chcete hrát na klavír nebo psát na stroji, potřebujete všech pět prstů.

 

Výše uvedený text, pokud se nad ním zamyslím považuji také za prapodivný blábol a když si uvědomím, že tímto krmíme nejen sami sebe, ale že toto šíříme dále a působíme tak na mnohé jiné je mi z toho smutno. Nicméně přijímám to jako nedílnou součást našeho osobního růstu a každý si musí bohužel svou cestu v tomto dnešním duchovním bahně najít sám. A vše je jen o víře a procítění srdcem.

Autor nemůže myslet vážně myšlenku, kterou nepochybně napsal a tím šíří a jednou z dalších z nich tedy je, že pokud nemáme pět prstů jsme nedokonalí. Takže to jsme pak z jistého pohledu všichni. Znám spousty lidí a to osobně, kteří nemají všechny prsty a jsou nejen v dané chvíli úplní, ale jsou naprosto nepochybně dokonalí a to bych zde chtěl zdůraznit, že jsou dokonalí. Dokonalí jsme, ať chceme nebo ne v každém jednom okamžiku našeho každého tady a teď a nikdy v čase nebudeme dokonalejší, pokud budeme vycházet z toho tady a teď. Jak jednoduché a jak málo je stále těch kdo tomu nerozumí.

Cituji:

     Své okolí můžete milovat pouze tehdy, když cítíte nezbytnost zdokonalení světa a přeměny světa. Jestliže zůstanete jako jednotlivci oddělení, bude dokonalost, které dosáhnete velmi omezená. Neomezená dokonalost zasvitne pouze tehdy, když budeme milovat lidstvo jako celek. Pouze tehdy, když přijmeme lidstvo jako součást svého vlastního života a pomůžeme jeho zdokonalení svým vlastním osvícením, můžeme sami sebe naplnit.

 

Pozorně si to přečtěte s čím nás někdo ani nevím kdo, protože na stránkách nebylo a není sdělení čí to jsou slova, myšlenky a poselství, která nám jsou předkládána.

V každém případě i zde je můj pohled opět zcela odlišný. Vždy se říká a já tomu věřím, že se nemáme snažit změnit nikoho a nic než jen sebe sama, protože pokud někoho chceme měnit pak je to zasahování do jeho svobodného života a na to nemáme právo a navíc se nám to stejně ani nepovede, abychom pozměnili něco nebo někoho jiného než sami sebe.

Zde se opět však zdůrazňuje, že milovat své okolí můžeme jen, pokud cítíme nezbytnost zdokonalení přeměny světa.

 To je absurdní. To je jako bych si v partnerství měl uvědomovat, že cítím a vnímám, že by se nezbytně měl partner změnit a zdokonalit a teprve pak bych jej měl milovat.

Netoužím po nějaké dokonalosti a tak klidně zůstanu oddělen od těch, kteří šíří podobné myšlenky a dokonce tomu snad sami věří, že tomu tak je. To však naopak nikdy nebude znamenat, že nebudu s podobnými šiřiteli spolupracovat, pokud přijdou a požádají o spolupráci, protože jdu cestou jednoty. Jenže nemám potřebu se jednotit se silami temna ani s celou řadou lidí, kteří obývají tuhle planetu zemi a nemají duši. Tedy nepocházejí ze světla byť vše i tohle stvořil Bůh, protože Bůh stvořil vše.

V podstatě vše co bylo a je v krátkém článku uvedeno , doslova odporuje jakémukoliv duchovnímu růstu a my se nacházíme v tom bahně už tak hluboko, že si nevytvoříme čas, abychom se zamysleli, co to vlastně čteme. Čím že se to krmíme a k čemu toto pak následně zákonitě směřuje.

Ano věci nejsou, jak je vidíme a čím dále častěji se setkáváme a budeme setkávat s tím, že byť to vypadá jako světlo, nepochází to ze světla, ale bylo to vytvořeno tou nejtemnější temnotou.

Podobných článků a „blábolů“ , které se pyšní duchovnem je dnes internet přesycen. Čemu však budete věnovat sami pozornost a proč je vaše rozhodnutí. Záměrně neříkám vaše svobodná volba, protože i s tou svobodnou volbou je to přece jen jinak, než nám šiřitelé světla jak se mnohdy neštítí sami nazývat šíří.

Aby čas, který jste zde tomuto a vlastně sobě věnovali, měl nějaký smysl, udělejte si ještě další čas a zamyslete se nad tím co zde bylo vám právě předloženo s čím jste se setkali a seznámili. Máte přinejmenším dva pohledy na věc a je na vás k čemu se přikloníte.

S Láskou a v Lásce Kája

22.11.2015