část V

 

Spirála zlatého řezu je ideální, je to jako Bůh, jde z věčnosti do věčnosti, nemá počátek ani konec. Příroda, aby se vyhnula tomuto problému, vytvořila Fibonacciho řadu, která není spirálou zlatého řezu, ale velmi se jí přibližuje, takže rozdíl lze poznat jen stěží; ačkoli jsou původní body rozdílné, velmi rychle se k sobě přibližují. Existují dva druhy spirál, přímky jsou mužské, křivky ženské. Fibonacciho řada je ženská a dvojková (binární) řada je mužská, obě jsou primární, vycházejí přímo ze zlatého řezu, právě tak jako dvě primární barvy, jež vycházejí z bílého světla, červená a modrá.

Binární řadou je mitóza, která se pokaždé jednoduše zdvojnásobuje: 1,2,4,8,16,32. Dospělé lidské tělo musí nahradit v jedné sekundě života dvě a půl milionu červených krvinek. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je cesta miotického buněčného dělení, je zapotřebí pouze 46 dělení, aby bylo dosaženo 10 na 14 buněk lidského těla. Číslo 46 je také počet chromozomů v každé průměrné buňce. Jako základ pro fungování počítačů jsme vybrali binární posloupnost; je to základ pro celý počítačový systém a je to jeden z primárních základů života samého. Pokud máme počítač, který má 46 čipů, můžeme dostat kterékoli číslo mezi 1 a 100 bilionů – jenom zapnutím a vypnutím 46 malých čipů. Právě to umožnilo odhalení vědomostí, k němuž na této planetě tak rychle dochází. A naše tělo používá tuto technologii již miliony let.

Věda začíná chápat tuto základní posvátnou geometrii mřížky o 64 čtvercích kolem člověka. Ve skutečnosti okolo toho vzniká zcela nová věda, ačkoli díky politice to nemá lehké, nazývá se technologie bodu nula. Uvažuje se o bodu nula jako o množství energie, jíž má hmota, když dosáhne absolutní nuly, nebo také se hovoří o pěti místech na vlnové formě. Body spojené s touto vlnovou formou mají spojitost i s dýcháním; těmito body se dosahuje bodu nula. Jsou to pravděpodobně brány do jiného světa. V pozadí pojmu bodu nula je určitá geometrie nacházející se kolem lidského těla, které je referenční mírou stvoření. Ženské spirály mají počátek v dolní části, neboli v nejbližším bodu ke středu. Dvě horní pozice vytvářejí mužskou spirálu a dvě spodní ženskou v dvojitém čtverci, kde jsou čtyři rohy, kde může spirála vznikat. Mužské linie nikdy neprocházejí středem čtyř čtverců, ženské tudy procházejí vždy. Ženský aspekt dvou ženských spirál tvoří srdce; pokaždé tyto ženské křivky procházejí bodem nula v přesném středu lidského těla. Tento bod nula je bodem stvoření nebo tím, co označujeme za lůno. Z tohoto důvodu mají ženy ve svých tělech lůna a muži ne.

Od doby Nikoly Tesly vlády nedovolily, aby se dále rozvíjely znalosti o bodu nula. Proč? Tesla chtěl dát světu energii zadarmo v neomezeném množství, při čemž věděl, že ji lze získat z technologie bodu nula. Ale J.P. Morgan, který vlastnil mnoho měděných dolů, nechtěl, aby byla elektřina zadarmo. Místo toho chtěl, aby elektřina proudila měděnými dráty, aby byla změřitelná a veřejnost za ni platila a on vydělával peníze. Tesla byl zastaven a svět od té doby začal být ovládán. Od roku 1940 každý, kdo zkoumal technologii bodu nula a mluvil o ní veřejně, zmizel nebo byl zabit, až do nedávna. V roce 1997 společnost Lightworks tajně shromáždila tyto nové vědce a nafilmovala jejich práci na videokazetu, popsala historii a ukázala na jednoduchých modelech práci těchto vynálezů. Předvedli stroje, které po spuštění dávaly více elektřiny, než spotřebovaly. Ukázali baterie, které nebylo třeba dobíjet. Ukázali, jak obyčejný motor na plyn přebudovaný na obyčejnou vodu má větší výkon než motor na plyn. Ukázali panely, které vytvářely vařící vodu až do venkovní teploty -40° Farenheita a další nápady. Tato společnost dala tuto videokazetu do oběhu a umístila ji na Webových stránkách. To přinutilo svět, aby změnil své směřování. O dva týdny později Japonsko a Anglie oznámily, že jsou blízko k vyřešení problému studené fúze. O rok později Německo oznámilo patent na stroj na volnou energii založený na uhlíku, tenký list látky, která navždy vytvářela elektřinu 400 watů; všechny malé přístroje, jako počítače, fény, mixéry, svítilny nemusejí být zapojeny na starý systém.

Posvátná geometrie je klíčová k pochopení toho, jak Egypťané dosáhli zmrtvýchvstání. K umělému navození stavu vědomí vedoucího k nesmrtelnosti použili vědu. My nehodláme dosáhnout takového vědomí uměle, provedeme to přirozeně, ale je užitečné vědět, jak se o to pokoušela stará civilizace. Harmonie hudby a zákony fyziky mají vzájemnou souvislost. Harmonie hudby je umístěna uvnitř čtyřstěnu, a tyto harmonie jsou určitelné. Od té doby jsme objevili další geometrický vzorec, jenž odhaluje všechny klíče, a otevřel všechny vnitřní významy toho, co vlastně byl Egypt. Egypťané zúžili veškerou svou filosofii do odmocniny ze 2, 3 a 5 a trojúhelníku 3-4-5. Mnoho lidí dostalo k této matematice vysvětlení, ale existuje ještě další vysvětlení, skryté za geometrií čtyřstěnu. Tato idea míjela většinu lidí, ale je tady a my se k ní nyní dopracujeme.

Když vidíme světlo, které se blíží přímo k nám, je bílé. Pokud se nepohybuje přímo k nám, je černé. Ve skutečnosti je celá noční obloha naplněna zářivým bílým světlem, ale vidíme pouze světlo, které jde pouze směrem k nám; nevidíme světelné vlny pohybující se šikmo od nás, vidíme jen černou barvu. Pokud bychom mohli vidět všechno, bylo by to oslňující. Černé světlo ve spirále mezi světlými rameny spirály je ženská energie a tma ve vesmíru je prázdnota, což není totéž. S každou linií v posvátné geometrii je vždy spojen citový a zkušenostní aspekt.

Neexistuje pouze mentální, ale také část emoční, kterou lze zažít. Kresba posvátné geometrie může uvést lidské vědomí do levé hemisféry, avšak vždy existuje způsob, jakým lze také vstoupit do pravé hemisféry. Hudba může vstoupit do lidské zkušenosti jako zvuk a můžeme jí naslouchat a pociťovat ve svém nitru anebo ji můžeme chápat prostřednictvím levé hemisféry jako formu proporcí a matematiky. Forma a posvátná geometrie s ní spojená je zdroj, avšak způsob, jak člověk tyto informace zakouší, je odlišný. Je o mnoho jednodušší přijímat informace přes pravou hemisféru než přes logickou levou hemisféru, obojí je stejně hodnotné. Všechny zákony přírody mohou být odvozeny přímo z posvátné geometrie.

Kniha 2. Ovoce života je základnou všech 13 informačních systémů, které se tvoří zvláštním přiložením mužských přímek přes ženské kruhy Ovoce života. V 1. systému vznikla Metatronova krychle, která dala vzniknout pěti platónským tělesům; jejich formy vytvořily struktury v celém tomto univerzu. 2. systém byl vytvořen přímkami vycházejícími ze středu Ovoce života a soustředných kruhů; tento systém vytváří polární graf, což dalo vzniknout hvězdě-čtyřstěnu vepsané v kouli a to je základem vzájemného vztahu vibrací, zvuku, harmonie, hudby a hmoty s veškerým stvořením. 3. informační systémbudeme nazývat kruhy a čtverce lidského vědomí; zve se také kvadratura kruhu.

Podle Thovta jsou všechny typy vědomí integrovány v jednom jediném obrazu posvátné geometrie. Je to klíč k času, prostoru, k dimenzím a zrovna tak k vědomí samému. Každá úroveň je geometrický obraz nebo čočka, kterou se duch dívá na tuto jednu Realitu, což dává unikátní zkušenost. Z informací o posvátných poměrech čtverce a kruhu vztahující se k jejich tělům, lze určit jejich přesnou úroveň vědomí.  V případě člověka se používá kruh a čtverec; k určení úrovně vědomí u jiných forem než je lidská, jako jsou zvířata, hmyz a mimozemské formy života, jsou poměry vždy odvozeny z krychle.

Rovnocenné mužské a ženské energie získáme nakreslením čtverce, který je dokonale opsán kolem kružnice.Poměr fí dostaneme, když se obvod čtverce rovná nebo blíží obvodu kruhu. Při hledání téměř dokonalých poměrů fí Thovt poradil nakreslit devět soustředných kružnic a kolem každé z nich nakreslit čtverec tak, aby byl dokonale kolem kružnic opsán, při čemž strana čtverce a průměr kruhu jsou totožné. Jak těsně se obvod čtverce a obvod kruhu přibližují k poměru fí, je klíč k lidskému životu. Teprve čtvrtý čtverec proniká pátým kruhem a zdá se, že má téměř dokonalý poměr fí. Poměr fí se pak znovu objevuje na pátém a šestém čtverci. Pak nečekaně sedmý čtverec proniká devátým kruhem v téměř dokonalém poměru fí. To je počátek geometrické posloupnosti, která může pokračovat do nekonečna; posloupnost, kde my lidé jsme pouze na druhém možném kroku. Život v univerzu se rozprostírá mnohem dále, než kam si jen dokážeme představit; jsme jen dosud semínkem, které obsahuje počátek a právě tak i konec.

Poměr čtvrtého čtverce k pátému kruhu a sedmého čtverce k devátému kruhu je téměř stejný jako poměr fí. Podle Thovta toto nastává u první a třetí úrovně vědomí. Jsou blízko k tomu, aby se staly harmonickým vědomím, které plodí sebevědomí. Existují jen dva čtverce mezi 1. a 3. úrovní, naši úroveň představuje pátý čtverec ve vztahu k šestému kruhu. Není to dokonalý poměr, také my sami nejsme dokonalí. Otočením čtverce druhé úrovně o 45° se přemostí druhá a třetí úroveň vědomí – a to také jsme, jsme spojujícím mostem. Obsahujeme aboridžinské vědomí a nedokonale máme lásku Kristovu; cestu ke Kristovu vědomí ukazujeme naší lidskou láskou. Kosočtverečný pohled je klíčem k naší 2. úrovni.Jsme disharmonické vědomí, jsme však nutným mostem, ale měli bychom se z této úrovně dostat co nejrychleji ven, neboť ničíme vše, co nám přijde pod ruku; nedostatek moudrosti může zničit i nás samotné. Nicméně pro život jsme přesto nepostradatelní.

Vědomí první úrovně se stává sebeuvědomělým mezi čtvrtým a pátým kruhem a to proto, že za touto částí vzorce je skrytý posvátný obraz, Ovoce života. Přesně v tomto okamžiku vývoje bylo Ovoce života dokončeno a po prvé se objevil poměr fí a tím nastal poprvé okamžik, kdy se vědomí mohlo manifestovat. Dva z velikánů minulosti si uvědomovali význam Květu života a aplikovali tyto znalosti do každodenního života, Leonardo da Vinci, který byl zednář a Pythagoras, otec novodobého světa. Leonardo byl prvním, který si všiml jeho poměrů a aplikoval je do fyzikálních vynálezů, ozubené mechaniky, předvídal vrtulník a vynalezl mnohé jiné pozoruhodné věci.

Země, Měsíc a celá sluneční soustava, fyzické tělo člověka a Vejce života jsou ve vzájemném geometrickém vztahu a Velká pyramida je slučuje dohromady, každou ze tří úrovní vědomí má v sobě zakomponovanou. První úroveň vědomí je založena na pětce, je zde pět mřížových jednotek, dělitelných 1 a 5. Druhá úroveň vědomí má od základny k vrcholu šest jednotek, což je dělitelné 3. Pyramida na třetí úrovni vědomí má výšku 9 jednotek, je to úroveň Kristova vědomí a trojka je společným jmenovatelem druhé a třetí úrovně vědomí.

Velká pyramida se napojuje na obrovské geometrické pole Země, zvláště na osmistěnné pole Země, které má analogii s naším vlastním polem. Vzhledem k mase pyramidy a geometriím, které jsou v pyramidě použity, se energetické pole bílého parsku spirálovitě točí nahoru, postupně se extrémně zesiluje a rozpíná se až do středu galaxie. Energie tmavého světla přichází shora, pohybuje se spirálovitě skrz bod nula a spojuje se středem Země. Tímto způsobem Velká pyramida spojuje střed Země se středem naší galaxie; má základ ve třetí úrovni a synchronizuje naši úroveň vědomí s úrovní Kristova vědomí.

Zasvěcovacím procesem mohl projít žák mysterijní školy po 12 letech tréninku ve škole pravého oka a po 12 letech ve škole levého oka. Pokud byl člověk po 24 letech připraven zažít uměle zkušenost Kristova vědomí, pak nejprve zažil energii tmavého světla v prostoru, kde byla Studna k zasvěcení; tato ženská energie ho zavedla do Síně Amenti, neboli lůna Země, která se nachází uvnitř Země, ale nikoli ve středu. Po té byl zasvěcovaný umístěn do sarkofágu v zasvěcovací Královské komoře na dva a půl až na čtyři dny. Zde na přesně daném místě paprsek bílého světla, mužská energie, procházel hlavou a šišinkou mozkovou, v níž je skryto tajemství k celému tomuto procesu a zde zakusil jsoucno celého stvoření. Po té, co se vrátil do svého těla, byl odveden do Královniny komory, kde byl tento zážitek stabilizován, aby se mohl vrátit do každodenního života a pomáhat ostatním nalézt jejich cestu.

Ke konečnému zasvěcení došlo až po dlouhé době, třeba i v příštím životě. Šlo o krátký obřad, aby se stvrdilo, že adept je stále na cestě a že je stabilizován po dlouhé období. Jsme teprve na počátku zkoumání vědy o posvátné geometrii úrovní vědomí lidského druhu. Prozkoumali jsme zatím první tři úrovně, nicméně nám tyto vědomosti umožňují pochopit, kde jsme byli, kde jsme teď a kam jdeme.

V Egyptě bývaly tři mysterijní školy. Mužská škola se zvala pravé oko Hora, ženská škola levé oko Hora. Třetí škola byla škola dítěte, zvaná prostřední nebo třetí oko Hora, což je život sám; děti jsou prostřední oko Hora. Egypťané považovali život za nejdůležitější školu ze všech; vše, co se v životě stane, je lekcí, která nás připravuje na vyšší úrovně bytí, které svět zve smrtí. Ženská cesta prozkoumává lidskou povahu emocí a pocitů jak pozitivních tak negativních, sexuální energii, zrození a smrt, určité psychické energie a vše, co není logické. Z hlediska ženského světa emocí a citů je u zasvěcence důležitá jejich rovnováha, pokud tomu tak není, zastaví to jedince ve vývoji. Když se přesouváme do vyšších světů světla, projevujeme svoje myšlenky a pocity okamžitě, a to může být problémem, neboť téměř vždy manifestujeme své strachy. Proto, abychom přežili ve vyšších světech, musíme překonat nejprve strachy zde na Zemi a dosáhnout emoční rovnováhy.

Bytosti Hathor byly hlavními učiteli školy levého oka Hora. Nepocházejí ze Země, byly vždy odedávných dob zde a asistovali lidstvu v rozvoji vědomí. Jde o rasu 4dimenzionálních bytostí z Venuše; jsou nejinteligentnějšími bytostmi sluneční soustavy a fungují jako ústředí neboli hlavní úřad pro všechen život pod Sluncem. Vstoupí-li kdo do naší sluneční soustavy zvnějšku, musí projít kontrolou Venuše. Bytosti Hathor mají ohromnou lásku, jejich láska je na úrovni Kristova vědomí, velmi milují delfíny, ke komunikaci používají zpěvné zvuky. Jsou 3 až 5 m vysoké, měří jako Nefilimové. Zvuk používají k léčení, k obnovení rovnováhy v přírodě, jako když zpíváme Óm. Jsou učiteli lidské rasy, dříve mnoho jejich soch zničili Římané, domnívajíce se, že jde o jakýsi druh ďábelského ducha. V chrámu v Dendeře se nachází symbol Marduku, planety obřích Nefilimů.

Dva typy způsobů rození kopírují dvě primární sekvence života: Fibonacciho posloupnost je ženská a binární posloupnost je mužská, neboli neposkvrněné početí je ženským typem a fyzická kopulace je mužským typem. Včela může dát život samečkovi, kdykoli se jí zlíbí; pokud chce stvořit samičku, potřebuje se spářit se samečkem, čili sameček potřebuje jenom matku, samička oba. Propíchnutím ženského vajíčka narodí se dcera…str. 356 an. Interdimenzionální oplodnění– jde o propojení se na jiné úrovni bytí, není třeba být ani na jedné planetě; zahrnuje stále sex a orgasmus, ale nevyžaduje fyzické spojení. V době po Adamovi a Evě se lidé učili spojovat fyzicky a postupovat binárně, ale matka Thovtova Sekuhet se zamilovala do muže a naučili se spojovat interdimenzionálně. V průběhu početí a narození dítěte Thovta pochopili, co je nesmrtelnost a stali se nesmrtelnými. Sekutet je výjimečně krásná žena, je jí přibližně 200 tisíc let a je stále ve stejném těle.   Z interdimenzionálních spojení zdá se, rodí se jen chlapci: Ježíš, Krišna apod.

Rodiče Thovta Sekutet a Thome byli původně součástí nové rasy stvořené za účelem těžby zlata. Později Thome odešel do 4 dimenze Venuše, spojil se s jejich evolucí a stal se Hathor. Jeho rodokmen po té cestoval do vesmíru, na Venuši, Sirius, Plejády, a tak to pokračovalo po Adamovi a Evě až do doby Atlantidy. Thovt autorovi sdělil, že sám měl dítě se svojí matkou dle Febinaciho posloupnosti a zároveň i dítě se Šesat dle binární posloupnosti, což se před tím ještě nestalo. Mít dítě může tedy znamenat dveře k nesmrtelnosti. Pokud jde o pravou lásku, je zde další možnost pokud jde o nanebevstoupení skrze posvátný svazek a interdimenzionální početí. Skrze takové spojení lze obnovit živoucí svatou trojici na Zemi.

Základním principiálním prvkem Květu života je kruh či koule a do každého kruhu se vejde přesně 7 menších kruhů a vztah 7 v 1 je také základem vzorku Ovoce života (str. 361 + obr.): neuvěřitelná harmonie, geometrická posloupnost, lze postupovat stejně dovnitř jako ven, do nekonečna, neboť celý kruh s menšími kruhy je centrálním kruhem ještě větší sítě, neexistují zde místa počátků a konců; je zde podobnost poměru zlatého řezu, vypadá to jako holografické Ovoce života. Posvátná geometrie je přesná věda.

Vliv starých civilizací na náš současný svět. Pod komplexem v Gíze je podzemní město pro 10 tisíc lidí, kteří dosáhli stavu nesmrtelnosti. Mistři, zvaní též Bílé bratrstvo, hodlají vstoupit do nového vědomí, což určí navždy i výsledek lidské evoluce. Lidská populace je stále vysoce polarizovaná, ale spěje k bodu, kdy nastane změna, což závisí na srdcích lidí.Země v lednu 1999, v tzv. egyptském oknu, měla předpoklad pro sjednocení Země v jednom duchu a v povznesení se do vyšších úrovní vědomí, což nevyšlo; svět právě v té době vstoupil do války s Irákem, namísto míru. Stavby v Gíze korespondují s hvězdným vzorem Orionu. Sfinga měla ženskou tvář a tělo lva, spojovala symbolicky Pannu a Lva. Tři pyramidy se nacházejí v Panně a ve Lvu.

Filadelfský experiment provedlo námořnictvo USA na konci 2. SV v roce 1943. Zpočátku jej vedl Tesla, což se málo ví; cílem bylo zneviditelnění lodi a autor se domnívá, že Tesla byl napojen na Šediváky. Dle informace od andělů, byl tento experiment propojen s dalšími experimenty v čase, prostoru a dimenzích. Prvopočáteční experiment byl proveden na Marsu před miliónem let; Marťané dorazili na Zemi na počátku Atlantidy. Další experiment byl dokončen na konci existence Atlantidy asi před 13 tisíci lety, čímž byl vytvořen fenomén Bermudského trojuhelníku a způsobil velké potíže i ve vzdáleném vesmíru. Tento experiment se vymkl kontrole, kdy ve snaze vytvořit umělou Mer-Ka-Bu k ovládnutí Atlantidy zapomněli Marťané, jak to přesně provést.

Vyřešit tento problém bylo primárním úkolem Šediváků, proto přišli na Zemi; později se nás však pokusili zneužít, aby vytvořili hybridní rasu pro svou záchranu. Jejich experiment nebyl úspěšný, zřejmě věci více zhoršil a byl asi příčinou 1. SV. Později byl proveden projekt Montank, který se snažil o nápravu Filadelfského experimentu. Další experiment proběhl v roce 1993. Všechny tyto experimenty jsou navzájem propojeny, neboť se dotýkaly vyšších dimenzí založených na vědě Mer-Ka-By. Experimenty nebyly tvořeny s láskou, proto chybí rovnováha. Úhlopříčka z Gizy ukazovala na oblast Čtyř rohů v USA a ukazuje se, že něco důležitého se tam nachází; oblast je zakázaná a hlídaná vojáky. Autor se domnívá, že Egypt bude nakonec hrát roli v odhalování vědomí Země. Andělé sdělili, že se bude konat nová předběžná zkouška, která by měla uvést situaci do rovnováhy. Americká vláda objevila, že Mer-Ka-Bou se dokáže ovlivňovat a kontrolovat lidská mysl.Existuje mnoho experimentů, které vlády provádějí na svých obyvatelích, nehledě na životní prostředí na Zemi.Poznáním a používáním síly lidského světelného těla nedostává člověk do rovnováhy jen sám sebe, ale i celý svět. Za určitých okolností jsou všechny věci možné, žije v nás Velký Duch, dokážeme uzdravit sami sebe i svět, a můžeme asistovat na povznesení Matky Země do dalšího světa, pokud je naše láska dostatečně velká.

Mer-Ka-Ba neboli světelné tělo člověka. V každé mysterijní škole Egypta hrála ústřední roli Mer-Ka-Ba. Mer je speciální druh světla, proti sobě rotující pole světla. Ka zde na Zemi pojmově obsahuje ducha člověka a Ba je interpretací reality, obvykle na Zemi představuje lidské tělo. Mer-Ka-ba jsou proti sobě rotující pole světla, která interagují s duchem i tělem a přenášejí je z jednoho světa do druhého; je to vzorec stvoření sám o sobě, z něhož vše, co existuje, pochází. Egypťané chápali to tak, že bez těchto znalostí a zkušeností není možné dosáhnout jiných světů. Spirituální vůdce Zuluů říká, že jeho předci se sem dostali z vesmíru v Mer-Ka-Bě. V hebrejštině je to Mer-Ka-Vah a znamená to jak trůn boží, tak i vůz či vozítko, které veze lidské tělo a ducha z jednoho místa na druhé. Mer-Ka-Ba je živá, láska je její život, jsou to linie energie, které umožňují životní energii, práně, proudit do nás a zpět k Bohu, je to samotné spojení s Bohem, láska nás spojuje s Bohem v jeden celek. Láska je polovinou světla, které víří okolo nás a vědomosti tvoří druhou polovinu. Když se láska a vědomosti stanou jedním, objeví se Kristus; pravda se musí zažít. Ženská cesta je uvnitř biosféry méně poškozená, mužská část potřebuje naléhavě vyvážit.

 

zpět na hlavní stranu               pokračování VI