část VI

 

Čakra je energetický bod uvnitř a někdy vně lidského těla, má specifickou kvalitu. Je to jako čočka, skrze níž vše, co existuje, je interpretováno. Podél páteře existuje systém 8 čaker; je také ucelený systém 13 čaker a je mnoho menších čaker. Vejce života je jako forma 8 koulí ve tvaru hvězdy čtystěnu; jejich rozevřením do řetězu máme 8 čakrový systém člověka. 8 původních buněk, 8 čaker a 8 elektrických obvodů lidského těla je spojeno v čínské medicíně s krychlí nebo 4stěnem; elektrické obvody mají mnoho kanálků, meridiánů spojujících každou buňku těla. Energie v čakrách se pohybuje stejným způsobem jako na hudební stupnici, čakry i oktávy existují nad i pod vlastní oktávou a teoreticky pokračují do nekonečna; v hudbě i ve vědomí i v dimenzích to platí stejně. Osmou čakru zvou Indové Božství a nachází se v délce jedné dlaně nad hlavou a je rovněž počátkem, 1. notou další soustavy čaker. Pod naším tělem se nachází další soustava čaker, ze které jsme vyšli. Energie se v těle pohybuje po spirále, proti směru hodinových ručiček je pohyb energie mužského typu, po směru je ženská cesta.

Každá čakra má svou kvalitu: 1. zve se přežití, 2. sexualita, 3. vůle, ovládání, ego, 4. srdce, 5. zvuk, 6. posvátná geometrie stvoření, též třetí oko, 7. spiritualita (je v rovině za 6. čakrou) a 8. další svět bytí. Mezi 3. a 4. a mezi 7. a 8. čakrou je tzv. půl krok, zeď, změna směru, takže ze zdola jsou vyšší čakry duchu skryté do té doby, dokud se nenaučí nižší čakry zvládnout a dokud moudrost neukáže bytosti cestu k vyšší inteligenci. Většina světa žije posud v prvních třech čakrách. Ale rychle se to mění, protože Matka Země se probouzí. Mezi 4. a 5. čakrou je změna polarity mužské v ženskou a naopak a také prázdnota. Tento model je platný jak pro každou osobu, tak pro stát, planetu, galaxii, tedy pro vše, co je živé.

USA je nová země ve starém světě. Do padesátých let se většina lidí nacházela v jedné ze tří nižších čaker: lidé byli zaujati mocí, penězi, majetkem, domy, auty, sexem, jídlem, vskutku materialistické bytí. Pak se v 60. letech změnilo vědomí, lidé začali meditovat a vstupovat do vyšších čaker. Indie, Tibet a části Číny jsou místa, kde existuje již dlouho stát a lidé se přesunuli již do 4. až 7. čakry; zeď za sedmou čakrou zastavila jejich další postup. Jakmile se vědomí člověka posune do vyšších stavů vědomí, ztrácí zájem o svá nižší centra bytí. Nestará se až tak o fyzickou stránku, o své domy, je více zaujat informacemi a zkušenostmi z vyšších center, má snahu zjistit, o čem je Realita na vyšších úrovních, což je typické i pro Indii a Tibet. Jakmile člověk dosáhne a zaměří se na 7.čakru, což je již obtížné, jediným zájmem je, co se stane po smrti, tedy na dalších úrovních života, což je případ starého Egypta.

Lidé, kteří prošli posmrtnou zkušeností a vrátili se s touto vzpomínkou zpátky do těla, většinou udělají vše proto, aby zjistili, co se jim to stalo. Také požitím psychedelik lze objevit způsob, jak se dostat na vyšší rovinu bytí. Psychedelika se užívala po celém světě v celé historii lidstva ve většině náboženských kultur. Psychedelika nejsou drogy, spiritualita se jinak ubírá než u drog, které způsobují specifické klamy a nabuzují pocit ega. Tato zkušenost lidi natolik změní, že hledají cestu do vyššího vědomí obvykle již bez psychedelik. V 60. letech přes dva miliony Američanů si vzalo LSD a byli vykopnuti do vyšších center mimo kontrolu, bez zasvěcení, proto bylo i hodně obětí, ale také mnoho jich zakotvilo v srdeční čakře, dostali se přes první zeď. Tato éra psychedelik otevřela dveře pro cestu vědomí Spojených států jako zemi. Následovala pak doba meditací, jógy, guruů a jiných duchovních praktik.

V Egyptě po absolvování 24letého tréninku bylo zasvěcenci podáno vhodné psychedelikum a byl položen do sarkofágu v králově komoře obvykle na tři dny. Účelem bylo nalézt dveře a vstoupit do vyšších světů, vrátit se zpět na Zemi a pomáhat ostatním. Osm čaker našich těl má svoje kopie v prostoru okolo našich těl. Jsou to koule energie, které jsou zasazeny na vrcholech pole hvězdy 4stěnu, které obklopuje naše tělo do prostoru. Každá vnitřní čakra má životní pulz spojený s vnější čakrou a systémem jako celek.

Egyptský systém 13 čaker můžeme použít jen zcela samostatně. Energie stoupá čakrami pěti kanály, které se pohybují ve spirále způsobem ženským nebo mužským. Energie vstupuje body a otvory v základně těla v oblasti hráze. Ve starém Egyptě se domnívali, že orgasmus je klíčem k věčnému životu a to se důvěrně týká 5. čakry tohoto systému. Většina lidí ignoruje, co se stane s jejich sexuální energií po orgasmu. Ale Egypťané dávno objevili, že tomu tak nemusí být vždy. Získali informace ve svých hovorech s bratrstvem pod Velkou pyramidou ze starověké Atlantidy, že 5. čakra je první místo, kde systém rotujících čaker provede jeden celý kruh, kdy čakra má energie jak ze předu tak i ze zadu i ze strany těla; z bočního pohledu jde o symbol ankhu. Také u křesťanů je tento symbol obvykle spojován se zmrtvýchvstáním. Pokud je sexuální energie vědomě vedena po obvodu ankhu, vrátí se zpět do páteře a bude dál rezonovat a vibrovat a životní energie nebude ztracena, naopak se zdá, že to energii zvyšuje.

V egyptském systému nebyly pouze dvě sexuální polarity, ale celkem 64, dle lidské molekuly DNA se 64 kondony. Ve zjednodušeném modelu se pracuje se 4 sexuálními typy: mužským, ženským, bisexuálním a neutrálním. Z nich vzešlo kombinací 8 základních sexuálních typů, další kombinací pak 64. Tak identifikovali osm zcela rozdílných osobností přímo spojených s osmi základními buňkami, které vedou k osmi čakrám, jež jsou základnou osmi bodů 4 stěnu okolo těla. Duch, který přijde na Zemi, uspořádá si 4 stěny okolo těla tak, aby byl mužem či ženou. V dalších životech vyzkouší všech osm základních osobností, aby měl všechny zkušenosti života zde na Zemi. Obvykle začne upřednostňovat jednu z nich a tu používá častěji. Egypťanům trvalo 12 let, než prošli každou ze sexuálních osobnostních konfigurací, aby získali velkou moudrost a pochopení života.

Nefilinové osobně vyřešili, jak se dostat ze 12. do 13. čakry a změnit dimenzionální úroveň. Použili techniku s rychlou změnou, která má tvar písmene L, což se stalo jejich přezdívkou: El, též Elders neboli starší. Před pádem Atlantidy jsme udělali jednu 90 stupňovou obrátku, což je velmi náročné až šokové. Je jednodušší provést dvě obrátky 45stupňové, což je nejsnazší známá cesta, tak ji provedli Thovt a Sešat a mnoho pokročilých mistrů během svého procesu nanebevstoupení.

Energetická pole kolem těla vznikají pohybem energie a vědomí uvnitř čaker. První energetické pole, které vychází z těla, je prána nebo pole čchi, zvané též éterické pole; obvykle je to světle modré měkké světlo hned nad černým polem, které je bezprostředně nad kůží. Toto světlo je prána neboli životní energie těla a je snadné naučit se ji vidět, tato energie je spojena s dechem. Za polem prány, které vyzařuje ven z těla, se nachází další pole energie, které je spojeno s myšlenkami a emocemi, které vytváří elektromagnetické pole. Dnes již některé kamery dokážou snímat toto pole neboli auru. Všichni na úrovni podvědomí rozumíme barvám a po určitém tréninku lze tato pole vidět, je k tomu dost literatury. Je to něco, jako dívání se na stenogram; chce to jemně se soustředit, přepnout se do další úrovně a dívat se okolo těla. Lidská aura se nachází v poli ve tvaru vejce, které obklopuje tělo; vně pole jsou geometrické obrazce elektromagnetického charakteru.

Vně aurického pole se nacházejí geometrická pole světla, která dohromady tvoří masivní světelné tělo člověka.Mer-Ka-ba je potenciální geometrické pole světla, které utváří vědomí. Člověk ho však musí vyvinout během velmi dlouhé doby své evoluce. V současnosti má živoucí pole Mer-Ka-By asi o, 1% lidstva. Během nástupu věku Vodnáře by se tento stav měl výrazně změnit. Mer-Ka-ba se rozprostírá do všech možných dimenzí. Pole hvězdy, 4 stěnu, je prvním geometrickým polem vně těla a říká se o něm, že jsou to dveře do Mer-Ka-by. Toto pole bude zřejmě většina z nás používat v tomto čase na Zemi.

Stvoření světa děje se podle zákonů posvátné geometrie. V mitóze vyvíjíme se od koule ke 4stěnu, ke hvězdě 4 stěnu, ke krychli, opět ke kouli a nakonec k torusu. Další vývoj pokračuje ven z těla do vzdálenosti asi 16,7 m okolo těla, kdy se vytvářejí uskupení vzájemně propojených energetických těl, která jsou užívána tak, jak se člověk vyvíjí. Jakmile začne člověk duchovně růst vědomě, začne se jeho život na Zemi měnit a duchovní vývoj se urychluje. Jakmile si je život vědom svého probuzení, začne si asistovat a vede člověka dál k jeho rozkrývání.  Pokud člověk odedávna pobývá na Zemi a nepřišel mezitím odněkud jinud na Zemi, jeho Mer-Ka-ba nebyla používána 13 tisíc let.

Speciální dechová technika pomůže znovu obnovit živoucí Mer-Ka-Bu. Někdo si ji bude umět vizualizovat, jiní ji mohou pocítit, obojí je rovnocenné. Přesné míry čtyřstěnů vycházejí z rovnováhy polarit těla. Sluneční čtyřstěn jsou energie otce, které jsou předány dítěti při početí a zemský čtyřstěn jsou energie matky předané při početí. Zažitá traumata v dětství, zejména od početí do tří let věku, se zrcadlí ve čtyřstěnu. Poškozený nebo narušený čtyřstěn bude mít vliv na dítě tak dlouho, dokud se neuzdraví. Téměř každá lidská bytost na Zemi zažila během svého dětství i později traumata, proto je třeba podstoupit terapii nebo léčení emocí.

Ne náhodou ve staroegyptské mysterijní škole byl ženský aspekt vždy první na řadě, až po vyléčení emocí se žáci učili aspektu pravého oka Hora, levé hemisféry. U civilizace s převahou mužského principu je chápání ženské cesty dosti obtížné, avšak nutné, protože nevyléčené emoce zastaví člověka v duchovním růstu. Protože nechceme pociťovat bolestivé emoce, uložili jsme si je do svých svalů, nervů, do svých světelných těl. Jenom bytost ve své emoční rovnováze relativně zdravá, může úspěšně rozvíjet vyšší vědomí. Je to ženské emoční tělo, které přivádí Mer-Ka-Bu k životu, nejen mužské vědomosti, jak ji vytvořit. Je mnoho vzorců hvězdné brány, ale každá obsahuje lásku a pravdu jako součást vzorce.

Každá možná úroveň vědomí v univerzu je v lidském energetickém poli, ale pouze potencionálně. Když člověk začne vědomě s dýcháním a prána začne proudit, pak vyšší Já začne ovládat život a čistit ho. Veškerá psychická energie se rozpadá do dvou částí: pozornosti a záměru. Kamkoli mysl zaměří svou pozornost, tak se to stane; při čemž systém víry ovládá možnosti člověka. Dýchací trubice prochází mnoha energetickými poli s mnoha možnostmi. Dýchací trubice má speciální geometrický nebo krystalický vrchlík, který dokonale pasuje do nového energetického pole, otevřeného vědomě a se záměrem a umožňuje nové práně, aby vstoupila do dýchací trubice. Prána má rozdílné kvality, které se liší charakterem světů, ze kterých proudí a vedle Mer-Ka-By mění vědomí. Člověk má možnost aktivizovat svoje světelné tělo. Úplné světelné tělo obklopuje všechny životní formy a všechny formy jsou živé. Mer-Ka-Ba je vzorec, skrze který jsou všechny viditelné i neviditelné věci stvořeny, má tudíž nekonečné možnosti. Je nejen prostředkem pro vzestup, je s ní spojeno daleko více věcí. Jedinými limitujícími faktory mohou být paměť, představivost a hranice vědomí. Jinak záleží na tom, jak se vědomí uvnitř Mer-ka-By rozhodne. Pokud se lidské ego rozhodne využít světelné tělo negativním způsobem, aby někoho poškodilo, ovládlo, egoisticky z něčeho těžilo apod., dostane se mu tvrdých výchovných lekcí. Proto Bůh uspořádal univerzum tak, aby se to stát nemohlo; neboť aby byla Mer-Ka-ba živá, vyžaduje lásku.

Život je škola na rozpomínání se. Pokud se propojíme se svým vyšším Já, jeho instrukce nás dovedou do smysluplné meditace a sebeuvědomění. Jakmile si uvědomíme, že vše je siddhis, pak začíná zázračná fáze, začínají se manifestovat siddhis a začínáme správně chápat smysl a účel života. Je to stadium života, do kterého svět začíná vstupovat, proto je tak důležité s tímto vším se seznámit, pochopit a praktikovat. Siddhis je síla psychiky, je to aspekt vědomí, kterým musíme projít. Pokud jsme dosud netransformovali své ego, může to mít pro nás neblahé následky. Pokud se budou lidé spoléhat na Boha, vše potřebné bude vždy k dosažení, jde o zákon přirozenosti, který Bůh stvořil s člověkem; ale pokud se budou spoléhat sami na sebe, Bůh jim nepomůže, jelikož se tak sami rozhodli. Nebezpečí hrozí nejen z toho, že se může ego přeceňovat a využít siddhis k osobní moci a prospěchu, ale také do něj může vstoupit strach, což vývoj vždy pozastaví.

Počítače jsou vyrobeny z krystalů a jak krystaly, tak i počítače mají podobné rysy jako Mer-Ka-Ba. Programování krystalů se podobá programování Mer-Ka-By. Krystaly jsou živé bytosti, dokážou přijímat i vysílat frekvenci i komplikované vlnové formy kamkoli v rámci elektromagnetického pole, což zahrnuje lidské myšlenky, pocity a emoce; to vše dokážou krystaly pojmout a vysílat zpět. Krystal dokáže pojmout jen tolik programů, kolik je na konci krystalů stěn a zdá se, že Mer-Ka-ba nemá limit.

Existují čtyři způsoby, jak programovat Mer-Ka-Bu, souvisí se sexuální klasifikací. Mužské programování lze přesně popsat a je logické: pokud uděláte tohle, bude výsledek takový. V šinaistickém náboženství existuje 113 způsobů, jak meditovat, 112 způsobů je mužských a poslední anebo první je ženský. Ženská stezka se řídí pocity a intuicí, je jako tekoucí voda sledující cestu nejmenšího odporu. Charakter mužského programování předpokládá nutnost být specifický.Ženské programování nemá žádnou logiku ani formu, prostě naprogramuje Mer-Ka-Bu, aby si zvolila jakoukoli možnost, která je nejvhodnější, aniž by byla specifická a proto bude vždy úspěšná. Další možnost je vložit svůj osud do rukou božích. Obojetné programování užívá oba předchozí způsoby současně, začne běžet ženský program a současně se spustí specifický mužský program, aby dokončil záměr. Žádné programování - na Zemi se neutrální osoba vyskytuje jen výjimečně, zatímco v kosmu je běžná, a ta neprogramuje vůbec. Existují osoby, které jsou vně polarity a nereagují na ni, dívají se na vše z perspektivy zcela jiné, pro nás téměř nepředstavitelné.

Láska je zdrojem všeho tvoření. Je to vědomí, které stvořilo univerza, dimenze a světy, ve kterých žijeme. Vše v univerzu je zrcadlem vědomí. Energie je vědomí, vědomí je světlo a láska vše spojuje. Láska dovede vše vyléčit, člověka i svět. Nedostatek lásky je zdrojem všech nemocí, bez lásky bude vždy vznikat chaos. Láska vyvádí hmotu z chaosu do řádu, pohledem lásky je nemoc jen zatemnělé světlo.        Průzkum z 80. let zjistil, že všichni léčitelé, ať používají jakoukoli techniku léčení, mají vždy společné jedno: stejný vzorec 3 vyšších vln a 1 nízké, které se opakovaly, a jejich zdroj se nacházel v srdeční čakře.  Léčitelé se koncentrovali v srdeční čakře v okamžiku, kdy léčili, v čakře univerzální bezpodmínečné lásky, v Kristově čakře. A délka dýchací trubice nad srdeční čakrou a pod ní z geometrického pohledu byla přesně v poměru 1 část mužská a 3 části ženské. Nezáleží na léčitelské technice, ta má menší důležitost, léčí léčitelova láska, ne jeho vědomosti. Léčení lidí, vesnic, celé planety je to samé, jen je zapotřebí většího stupně lásky. Láska je tvořivá, nemá žádné omezení, dokáže vše stvořit, i hmotu, z ničeho. To, čemu věříme, že je pravda, je vždy naše omezení. Naše mysl vězní naše vyléčení. A pokud je to naše mysl, která má nad námi kontrolu a ne naše srdce, téměř vždy budeme trpět. Víra je důležitá, jakmile člověk začne věřit tomu, že je možné se uzdravit, uzdraví se sám.  Čemu věříme, to se stává pravdou a vytvoří to hranice. Pokud nevěříme hranicím, jsme svobodní.

Při léčení platí zásada: Nejdříve se vyléč sám. Pokud se nedokážeš vyléčit sám, jak chceš léčit ostatní? Denně prováděná dechová cvičení uvedou organismus do harmonie a časem se mnoho nemocí takto uzdraví. Veškeré nemoci mohou být vyléčeny pouze hlubším porozuměním příčiny nemoci. Nemocný orgán může být navrácen ke zdraví jednoduše prostřednictvím samotného vědomí. Tělo je také světlo a reaguje na vědomí. Vše závisí na naší víře, že je to možné.Jakmile sami sebe vyléčíme a poznáme podstatu toho, duch nás možná požádá, abychom léčili i ostatní.

Na Zemi jsme ve škole a zkušenostmi moudříme. Nemoc může být i tím, proč bytost přišla na Zemi, proto musím vždy předem požádat o svolení, zda mohu léčit tuto osobu. Prostřednictvím nemoci může člověk naučit se soucitu, a když bude vyléčen, tak jsme mu tuto možnost vzali. Musíme držet své ego stranou a léčení přijde přirozeně. Nejdříve žádám o povolení léčit své vyšší Já a ptám se, zda je to v božím řádu. Pokud nemocný souhlasí s mým léčením, ptám se jeho Já, zda je léčení dle božího řádu. Pokud nedostanu povolení, řeknu: Lituji, ale nemohu vám pomoci. Pokud povolení dostanu, pokračuji v hovoru s vyšším Já léčené osoby, neboť ono ví přesně, jak osobu vyléčit. Někdy jde o tradiční cesty, někdy to vůbec nedává smysl, ale spustí to něco uvnitř a okamžitě nastane léčení. Z pohledu léčitele jsou tělo a nemoc jen energie, a je dobré nejprve starou negativní energii odstranit z těla ven, nežli léčitel vloží do těla novou pozitivní energii. Obě energie reagují velmi dobře na lidský záměr. Přiložím prsty k nemocnému orgánu a se záměrem uchopím prsty tuto energii a vytáhnu nemocnou energii z těla ven a odhodím ji směrem do středu Země a Matka Země ji vezme a přemění v užitečnou pozitivní energii; tak mi to poradili andělé a funguje to dokonale.

Po odstranění negativní energie z těla je třeba nahradit ji pránickou energií, stačí vizualizace světla z našeho srdce, jak proudí tam, kde je třeba. Máme-li živou Mer-Ka-bu, její množství je neomezené, obnovuje se tak rychle, jak rychle se vydává; takto lze léčit i na dálku. Posledním krokem léčení je vidět osobu, jak se léčí ve své mysli a vidět ji, což je důležité, jako zdravou za tři měsíce v budoucnosti. Tato forma léčení je velmi jednoduchá a funguje, neboť přítomná vibrace lásky to skutečně umožní. Většina neúspěšných léčení nemá příčinu v tom, co léčitel dělá, ale protože u léčeného je něco, co léčení zastaví. Nejde teď o víru, ale o možné entity a disfunkční myšlenkové formy, které nejsou součástí osoby, ale přesto s osobou žijí, chovají se jako paraziti a jejich přítomnost dokáže zablokovat léčení stejně tak, jako přímo způsobit velké onemocnění. Entity jsou živé bytosti z jiných dimenzí a nějak vstoupily do tohoto světa. Tam byly užitečné, zde mají problém. Další druh entit jsou lidští duchové, kteří ze strachu neopustili tuto třetí dimenzi a usadili se na druhé osobě; další entity mohou být mimozemští duchové, kteří jsou ve špatnou dobu na špatném místě.

Disfunkční myšlenkové formy jsou myšlenky člověka nebo jiné bytosti, které se usadily u osoby obvykle s nějakým záměrem, jako je očarování, kletba, cílená nenávist apod. Vypadají jako červi či berou si formu jakéhokoli tvaru. Odnímají se stejným způsobem jako duchové. Málokdy jde o ducha dobrého, pro osobu prospěšného, který ve správném čase odejde sám. Ověřuji si proto, zda léčený nějakou tuto přisedlou formu nemá; z praxe vím, že asi polovina lidí je má. Zdroj těchto entit často pochází z doby před 13 tisíci lety, kdy Mer-Ka-ba byla zneužita a v Atlantidě byly roztrženy dimenze. Zeptejte se Já, zda zahrnete do léčení i tuto část. Pokud ne, připravte se, že léčení může být neúspěšné.

Při odstranění entit není důležitá technika, ale láska. Katolická církev používala exorcizmus a provádění dělo se s malými vědomostmi na spirituální úrovni a většinou se surovou psychickou silou. Kněz odstranil entitu a sotva věděl, že ona přejde na jinou osobu, neboť není schopná žít vně nějaké formy, tento svět jim není vlastní, bojí se. Podobají se malým dětem, a když se k nim přistoupí s láskou a s čestností, nebudou klást odpor. Když jste s nimi spojeni skrze lásku, jste imunní, nemohou vám nic udělat. Pokud jsou přítomné u nemocného, vyvolám myšlenkové pole tvaru osmistěnu, tedy dvě pyramidy základnou k sobě, které obklopí tuto bytost a obvykle i mne. Pak povolám archanděla Michaela, aby mi asistoval. Miluje tuto práci, protože to přivádí univerzum blíž do řádu, pak spolu pracujeme jako jeden. Poté přiložím ruce na břicho léčeného, neboť oblast pupíku je místo, odkud lze nejjednodušeji ducha odstranit, a požádám entitu, aby předstoupila přede mne, přejdu do telepatické komunikace s ní a pošlu jí lásku. Každý duch byl stvořen Bohem, aby sloužil posvátnému záměru v celém plánu života. Sděluji entitě, že ji navrátím do světa, ze kterého přišla a jakmile ji přesvědčím, je to lehké. V pravý čas začnu ducha vytahovat z těla ven, a jakmile je venku asi 90 cm, předám ho archandělu Michaelovi a on ho pošle, kam patří. Pro nemocného i ducha je to výhra a některé nemoci odejdou samy od sebe.

Lidé mají přisedlé entity z užívání těžkých drog, alkoholu, používání sexuální energie, při velkém strachu; obvykle vstupují do těla v oblasti zátylku. Jakmile jeden duch opustí tělo, téměř vždy i ostatní duchové, pokud tam jsou, odchází bez boje, aby také mohli jít domů. Nakonec se ještě ujistěte, zda jsou všechny pozůstatky z těla pryč, mohou tam ponechat vajíčka či něco jiného (čipy); zeptejte se, kde to je, vytáhněte to a pošlete za entitou pryč, jinak můžete onemocnět nebo se něco začne dít špatně.

Kvůli pádu během Atlantidy jsme se oddělili od našich vyšších Já. Naše vyšší roviny existují v jiných dimenzích; můžeme tedy existovat současně i v jiných rovinách života, což zůstalo v tradici mnoha původních obyvatel Země, u Mayů, u Kahunů na Havaji. Když se s Já spojíme, dokážeme vidět minulost i budoucnost jasně a jsme schopni jednat na základě vyššího vědomí. Naše vyšší Já je spojeno s vyšším Já a tak to jde nahoru, jako rodokmen rostoucí nahoru, dokud se nespojí s Bohem a s veškerým životem. Jako lidská rasa jsme upadli až do třetí dimenze vědomí, kdy jsme se od multi dimenzionálního Já odpojili a s našimi dalšími aspekty už nemůžeme komunikovat. Naše vyšší Já jsou si ale nás vědoma a čekají a připravují se na den, kdy se probudíme do vyššího vědomí. Pokud dokážeme uskutečnit vědomé spojení, pak získáme jasné vnitřní vedení, jak se pohybovat a pohyby se stanou požehnanými a silnými s nepatrným či žádným úsilím.

Spirituální hierarchie je protkána našimi vyššími Já a nemá s námi přímý vztah; tvoří ji bytosti, které mají odpovědnost za organizaci a řízení univerza. Jsme rozděleni do tří částí: vyšší Já – střední já a nižší já. Nikdo nemůže dosáhnout spojení s vyšším Já, dokud se nespojí s nižším já. Duch musí nejprve putovat dolů, než dosáhne nebes. Nižší já je naše nevědomá mysl a je spojena se všemi ostatními lidskými bytostmi na Zemi v minulosti, současnosti i budoucnosti a také ví vše, co se týká veškerého života na této planetě, celé živé biosféry. Matka Země samotná je naše nižší já; naše podvědomá mysl je spojena s podvědomou myslí planety. Abychom se s ní spojili, musíme ji milovat a hrát si s ní, ona se spojuje jen s nevinným dítětem v nás. Děti zažívají přírodu jinak, děti vnímají ještě krásu kolem sebe, dovedou se v ní až ztratit, radostně ji prožívají. Kdokoli chce začít s novým spirituálním životem, měl by začít v přírodě jako dítě. Matka Země pak sama rozhodne, jsme-li připraveni a uvede nás do našeho Já. Musíme jen žít podle svého srdce a ne mysli, mysl bude fungovat pod kontrolou srdce.

Vyšší Já zahrnuje celý zbytek stvoření a ví všechno. Jakmile jsme ve všech třech já propojení, získáváme zcela rozdílné zkušenosti. Život pracuje skrze nás a naše slova a činy mají velkou sílu, protože přicházejí z celého stvoření, nic není vně nás, vše je uvnitř nás.

Autor popisuje svou zkušenost s objevením se andělů ve svém životě. Nejprve byli malí andělé a pak velcí andělé. Zelený anděl jako duch Země a fialový jako duch slunce se objevili a řekli: My jsme ty. Později se zjevil zlatý anděl z další vyšší úrovně Já. Aniž o tom autor věděl, přes 20 let pracoval se svým nižším já, šlo o všechny techniky s virgulemi, kyvadýlky a psychotronickými nástroji. Jakmile si člověk uvědomí, že vše je živé, pak vše spolu komunikuje a vše má smysl. Jakmile dojde k propojení tří úrovní, realita se stává živou a vše spolu komunikuje. Další anděl měl kvalitu jednoduchosti, byl celý bílý a rok vyučoval jak nebýt připoután k ničemu, nechat vše být, vědět, že vše je v pořádku. Pátý anděl byl zcela čirý, neměl již formu ani barvu a přinesl lekci, jak dát všechny věci dohromady. Ukázal, jak jsou andělé spojeni s hudbou a jaký mají vztah k pentatonické stupnici. Naznačil, že přijdou ještě dva andělé a dokončí znalost oktávy. Během práce s nižším a vyšším já nastává vnitřní transformace, vše je světlo, vše je živé, není problém něco stvořit, je zde spousta všeho. Autor se snaží co nejvíce dávat, to se mu vrací zpět, takže může pokračovat v dávání, což ho činí šťastným.

Překročení duality. Dokud zůstáváme ve vědomí dobra a zla, nemůžeme vstoupit do Jednoty s Bohem. Když neustále soudíme události života, dáváme jim sílu, buď posilujeme dobro, nebo zlo, to pak určuje směr našeho života. Abychom vykročili z polarity, musíme stát stranou, vně polarity. Posuzování je základna pro dobro a zlo, neboli pro dualitu vědomí.Klíčem je pohled na všechny události jako na celek s vědomím, že existuje kosmický plán, který se vždy naplňuje.

 

zpět na hlavní stranu                pokračování VII