Velká vzpoura

 

O stavu našeho světa a jak ho změnit skrze praktickou spiritualitu

Náš svět potřebuje skutečnou změnu, vnitřní změnu. Tato kniha ukazuje cestu.

„Jakmile člověk objeví skutečnou příčinu svého trápení a bídy, tak je jasné, že se s tím dá něco dělat…“ – Samael Aun Weor

Přáli byste si lepší svět a lepší život? Toužíte po skutečném štěstí? Je možné se povznést nad utrpení, pokud člověk zná:

 • Příčinu utrpení ve světě
 • Co to je vědomí a jak funguje
 • Jak příčina a následek utváří Váš život
 • Sílu v nás, která je schopná očistit mysl od chyb a temnoty

Kniha vysvětluje a objasňuje společnou moudrost všech světových náboženství a duchovních tradic. Nicméně změna nenastane díky názorům a teoriím. Skutečná změna vychází ze znalosti sebe samého – neboli z gnóze. Velká vzpoura vysvětluje, jak všechny světové problémy jako války, znečištění, zločin i nedostatek jídla mají svůj původ v nás samých. Tím, že změníme sami sebe, změníme i svět kolem nás. Toto je společný základ všech velkých duchovních tradic našeho světa. Tím, že budeme lepší lidé, tak i svět bude lepším místem pro život.

Původně vydané ve španělštině jako „La Gran Rebelion“ (1975)

Přeloženo z anglického vydání (2009) od vydavatelství Glorian

 

    OBSAH

 1. Život

 2. Krutá realita

 3. Štěstí

 4. Svoboda

 5. Zákon kyvadla

 6. Představa a skutečnost

 7. Dialektika vědomí

 8. Vědecká hantýrka

 9. Antikrist

 10. Psychologické "já"

 11. Temnota

 12. Tři mysli

 13. Práce s pamětí

 14. Tvořivé pochopení

 15. Kundaliní

 16. Intelektuální normy

 17. Vědomí jako nůž

 18. Psychická krajina

 19. Drogy

 20. Duchovní neklid

 21. Meditace

 22. Zákon návratu

 23. Vnitřní kristus

 24. Kristova práce

 25. Náročná cesta

 26. Tři zrádci

 27. Příčinná "já"

 28. Supermuž

 29. Svatý Grál