Antikrist

 

Nablýskaný intelektualismus, který je výsledkem psychologického „já“, je bezpochyby Antikrist.

Ti, kdo si myslí, že Antikrist je nějaká zvláštní osoba narozená někde na planetě Zemi nebo pocházející z toho či onoho státu jsou zcela jistě na omylu.

Zcela vážně musíme prohlásit, že Antikrist není jedna osoba, ale všichni lidé.

Je jasné, že sám Antikrist existuje hluboko uvnitř každé osoby a projevuje se mnoha způsoby.

Intelekt, který slouží Duchu je užitečný. Nicméně intelekt, který je odloučen od Ducha, je k ničemu.

Padouši se rodí z intelektualismu bez duchovna – živoucí projev Antikrista. Je zřejmé, že padouch sám o sobě je Antikrist.

Bohužel je dnešní svět plný tragédií a neštěstí ovládán Antikristem. Stav chaosu, ve kterém se dnešní lidstvo nachází, je nepochybně způsobený Antikristem.

Ten zločinec, o kterém hovořil Pavel z Tarsu ve svých epištolách, je krutou realitou této doby. Už je tady, mezi námi. Jeho stopy můžeme vidět všude. Je všudypřítomný.

Dohaduje se v kavárnách, vede jednání ve Společnosti národů, sedí si pohodlně v Ženevě, provádí experimenty v laboratořích, vynalézá jaderné bomby, řízené střely, jedovaté plyny, biologické bomby, atd…

Antikrist je fascinován svým intelektem, který je vlastní všem všeználkům a který si myslí, že ví všechno o přírodních jevech.

Antikrist věří, že ví všechno a přitom je uvězněn ve změti vlastních teorií. Odmítá cokoli, co se podobá Bohu nebo co je hodno uctívání. Přílišná soběstačnost, pýcha a arogance, která je Antikristovi vlastní, je nesnesitelná. Antikrist smrtelně nenávidí křesťanské ctnosti jako je víra, trpělivost a pokora.

Každý se klaní Antikristu. Stojí za vynálezem nadzvukových letadel, skvostných lodí, nádherných aut, úžasných léků, atd. Takové věci…kdo by mohl o Antikristovi pochybovat?

Každý, kdo se v této době pokusí promluvit proti zázrakům Zatraceného syna, je odsouzen k posměchu ostatních. Je terčem sarkastických a ironických poznámek. Každý ho má za hlupáka a neználka.

Je těžké přimět vážné a pracovité lidi, aby pochopili tyto výroky. Uvnitř nich samých je mnoho odporu proti těmto slovům.

Je jasné, že zvíře s intelektem, mylně nazývané lidskou bytostí, je robot, který je programován ve školce, základní a střední škole, univerzitě atd. Nikdo nemůže popřít, že roboti fungují tak, jak jsou naprogramováni. Robot by bez programu nemohl fungovat. Antikrist vytvořil program, který je nahrán v lidech dnešní doby, která je plná úpadku.

Je strašlivě těžké pochopit tato prohlášení, neboť nejsou součástí programu. Žádný humanoidní robot nepřipustí věci, které nejsou v programu. Mysl je natolik pohlcena tímto programem, že ani vzdáleně nepochybuje o tom, že program je k ničemu. Řídí se programem a pochybovat o něm by bylo kacířství. Něco nepřijatelného a absurdního. Je zcela nemožné, aby robot pochyboval o svém programu, protože jeho vlastní existence je závislá na programu.

Bohužel věci nejsou takové, jak si lidé myslí. Existuje jiná věda, jiná moudrost, která je ovšem pro ně nepřijatelná. Humanoidní robot na ni útočí, protože na ni není naprogramován. Není naprogramován, aby přijal jinou vědu nebo cokoli jiného, co by se odlišovalo od jemu známého programu.

Antikrist vytvořil programy humanoidního robota a robot se pokorně klaní svému mistru. Jak by robot mohl někdy pochybovat o moudrosti svého mistra? Dítě se rodí čisté a nevinné. Esence, která vyzařuje z každého dítěte, je překrásná. Je nepochybné, že příroda vkládá do mozku novorozeňat všechny divoké, přírodní, vesmírné a spontánní informace, které jsou nezbytné pro pochopení vyšších principů. Tyto principy jsou obsaženy v přírodních jevech, které jsou vnímatelné smysly. To znamená, že novorozeně může samo objevit skutečnost, která se skrývá za každým přírodním jevem. Bohužel program Antikrista tomu chce zabránit, a proto jsou tyto nádherné vlastnosti umístěné přírodou do mozku novorozeněte brzo zničeny. Antikrist zakazuje jiný způsob myšlení. Všechny narozené děti musí být naprogramovány podle Antikrista.   

Je nepochybné, že Antikrist k smrti nenávidí ten vzácný smysl Bytí, který je znám jako „schopnost instinktivně vnímat vesmírné pravdy“.

Čistá věda, která je jiná než zastaralé a všudypřítomné univerzitní teorie, je něco, co je pro roboty Antikrista nepřijatelné.

Mnoho válek, hladomorů a nemocí je podporováno Antikristem po celém světě a tak tomu bude až do příchodu velké katastrofy. Bohužel hodina velké pohromy se blíží (čas, o kterém mluví všichni proroci) a žádný člověk se neodvažuje povstat proti Antikristu.

 

zpět na úvod .......... další kapitola.......... Psychologické "já"