Krutá realita

 

Už brzy miliony obyvatel Afriky, Asie a Jižní Ameriky možná zemřou hladem.

Plyny vypouštěné ze sprejů nám ničí ozónovou vrstvu Země.

Někteří experti prohlašují, že po roce 2000 dojde k vyčerpání půdy.

Už bylo prokázáno, že mořské druhy umírají kvůli znečištění moří.

Pokud všechno půjde tímto tempem, tak na konci století budou muset všichni obyvatelé měst nosit kyslíkové masky, aby je neotrávily plyny.

Pokud bude znečištění pokračovat, tak za chvíli nebudeme moci jíst ryby. Tím, že žijí v totálně kontaminovaných vodách, se stanou vážnou hrozbou pro zdraví.

Na začátku roku 2000 možná bude těžké najít pláž s čistou vodou.

Kvůli nadměrné spotřebě a špatnému využívání půdy nebude schopna tato Země uživit svoji populaci.

Tím, že „zvíře s intelektem“, mylně nazývané člověk znečišťuje oceány tolika odpady, znečišťuje vzduch kouřem z aut a továren, ničí Zemi podzemními atomovými výbuchy, bezohledně těží kovy, čímž narušuje zemskou kůru, tak tím vším připravuje Zemi dlouhou a strašlivou smrt. Vše skončí nepochybně velkou katastrofou.

Bude pro lidstvo velmi těžké přejít přes rok 2000, když „zvíře s intelektem“ ničí své životní prostředí tímto tempem.

„Savec s rozumem“, mylně nazvaný lidskou bytostí zamýšlí Zemi zničit, učinit ji neobyvatelnou. A velmi dobře se mu to daří.

Co se týče moří, tak je národy změnily v obrovské žumpy.

Sedmdesát procent světového odpadu jde do moře.

Velké množství chemikálií, pesticidů, různých chemických látek a jedovatých plynů, přípravků, atd., ničí druhy žijící v mořích.

Mořští ptáci a plankton, který je nezbytný pro život, jsou ničeni. Je nepochybné, že zničení planktonu by mělo dalekosáhlé důsledky, neboť tento mikroorganismus vytváří 70% světového kyslíku.

Vědecký výzkum dokázal, že jisté části Atlantského a Tichého oceánu jsou zamořeny radioaktivním spadem z atomových výbuchů.

V hlavních městech světa, a zejména Evropy, pijí vodu, kterou později „vyčistí“ a pak ji znova pijí. Pitná voda tak prochází lidským organismem mnohokrát.

Ve městě Cucuta, v Kolumbii, u hranice s Venezuelou, jsou obyvatelé nuceni pít znečištěnou vodu z řeky, která je hrozivě špinavá. Mluvím o řece Pamploně, která je pohromou pro „Perlu severu“ (Cucutu). Je tu sice ještě jeden akvadukt s pitnou vodou, nicméně lidé musí pořád pít hnijící vodu z Pamplony.

Obrovské filtry a čističky se snaží vyčistit špinavou vodu v evropských městech. Nicméně epidemie jsou stále časté, neboť ta samá voda prošla již lidským organismem mnohokrát.

Mnoho známých bakteriologů již našlo mnoho typů virů, bacilů, patogenů a bakterií v pitné vodě všech velkých měst.

Ačkoli se to zdá neuvěřitelné, tak hnojiva užívaná na rostliny byla nalezena ve vodě napříč celou Evropou.

Navíc plýtvání s vodou dosahuje extrémních rozměrů. Někteří moderní vědci tvrdí, že po roce 1990 lidé mohou umírat žízní.

Nejhorší na tom je, že podzemní vody jsou také ohroženy činnostmi „zvířete s intelektem.“

Nemilosrdná těžba ropy na nás těžce dopadá. Ropa vytěžená ze Země se dostává do vodních toků, které tím znečišťuje. A tak více než jedno století ropa znečišťuje zásoby vody. Důsledkem toho umírají rostliny i lidé.

Pojďme se teď podívat na vzduch, který je naprosto nezbytný pro život všech stvoření.

S každým nádechem vdechujeme do plic desetinu galonu vzduchu, což činí 3.170 galonů denně. Vynásobte toto množství počtem lidí na Zemi a dostaneme tak přesné číslo spotřeby vzduchu lidstva. Toto nebere v úvahu kyslík, který potřebují jiné organismy.

Veškerý vzduch je v atmosféře a pochází z planktonu, který je ničen znečištěním. Vzduch také pochází z fotosyntézy rostlin. Naneštěstí jsou zásoby vzduchu vyčerpávány.

Savec s rozumem – mylně nazývaný lidskou bytostí – soustavně snižuje díky své průmyslové činnosti sluneční záření, které je nezbytné pro fotosyntézu. Díky tomu rostliny produkují méně kyslíku než v minulém století.

Největší katastrofou způsobenou „zvířetem s intelektem“ je kontaminace moří, ničení planktonu a vegetace.

„Zvíře s rozumem“ ničí své zásoby vzduchu. Smog se stává smrtícím a ohrožuje život na planetě Zemi.

Bylo dokázáno, že smog je příčinnou podivných, nebezpečných a nevyléčitelných nemocí. Smog brání slunečnímu svitu a ultrafialovému záření, a tak způsobuje chaos v atmosféře.

Blíží se doba klimatických změn. Přijde doba ledová, během které polární led postoupí k rovníku. Přijdou strašlivé cyklóny, zemětřesení, atd.

Po roce 2000 budou některé oblasti Země vysušené, kvůli nešetrnému užívání. To přispěje k revoluci zemských os. Póly se stanou novým rovníkem a rovník bude v místě dnešních pólů.
Ledovce na pólech již tají a nová povodeň se blíží. Jako její předehra přijde oheň.

Příští desetiletí uvidí nárůst oxidu uhličitého, který utvoří hustou vrstvu kolem Země. Naneštěstí bude pohlcovat teplo a způsobí tak smrtící skleníkový efekt.

Planeta Země se na mnoha místech oteplí, což rozpustí ledovce a hladiny oceánů se dramaticky zvednou.

To je velmi vážná situace. Úrodná půda mizí a každý den se rodí 200 000 lidí, kteří musí být nakrmeni. Nastávající světový hladomor bude strašný. Už klepe na naše dveře.

V současnosti 40 milionů lidí umírá každý rok, protože nemají dostatek jídla.

Odlesňování a bezohledná důlní a ropná těžba přeměňují zemi na poušť.

Je velmi dobře známé, že jaderná energie je pro lidstvo nebezpečná. Vědci vyvinuli „smrtelné paprsky“ a „biologické bomby“ a mnoho jiných strašných zbraní.

Je nesporné, že výroba jaderné energie vyžaduje obrovské množství tepla, které se může vymknout kontrole a způsobit jadernou katastrofu.

Získání jaderné energie vyžaduje obrovské množství radioaktivního materiálu, který je potom využit pouze ze třiceti procent. To vyčerpává půdní podloží.

Atomový odpad, který zbude, je velmi nebezpečný. Navíc nevíme, jak se ho bezpečně zbavit.

Pokud by plyny unikly z nějaké takové atomové skládky, ať už v jakémkoli množství, tak by tisíce lidí zemřelo.

Znečištění jídla a vody způsobuje genetické mutace a lidská monstra – narozená stvoření jsou deformovaná a abnormální.

Vážná jaderná nehoda se stane před rokem 1999, která způsobí zděšení.

Je jisté, že lidstvo neumí žít. Je strašlivě zdegenerované a upřímně řečeno směřuje do propasti.

Nejhorší na tom je, že všechny tyto věci – hlad, války, ničení planety, na které žijeme – se také děje uvnitř nás. Všechny tyto věci si nosíme uvnitř, jsou součástí naší psychiky.     

 

zpět na úvod .......... další kapitola.......... Štěstí