Kundalini

 

Dospěli jsme k velmi ožehavému bodu – rád bych teď totiž hovořil o Kundaliní, ohnivém hadu našich kouzelných schopností, o kterém se mluví v tolika orientálních textech plných moudrosti.

Kundaliní je velmi dobře zdokumentovanou skutečností a je to něco, co stojí za prozkoumání.

Ve středověkých textech o alchymii je Kundaliní astrální podpis svaté spermie, Stella Maris, Mořská panna, která moudře vede ty, kdo pracují na Velkém díle.

Mezi Aztéky je známá jako Tonantzin, mezi Řeky jako Diana. V Egyptě je to Isis, Nebeská matka, jejíž závoj žádný ze smrtelníků neodkryl.

Není pochyb o tom, že esoterické křesťanství se nikdy nezřeklo uctívání Nebeské matky Kundaliní. Ona je Marah, nebo také RAM-IO, MARIE.

To, o čem se ortodoxní náboženství nikdy nezmínila, alespoň ne veřejně, je Isis ve své samostatné lidské podobě.

Pouze zasvěcencům bylo totiž v tajnosti řečeno, že tato Nebeská matka existuje samostatně v každé lidské bytosti.

Je třeba zdůraznit, že Matka-Bůh, Rhea, Cybele, Adonia nebo ať už ji nazveme jakkoliv, je variantou našeho vlastního Bytí.

Řečeno na rovinu, každý z nás má svou vlastní, osobní Nebeskou matku.

V nebi existuje tolik matek, kolik je bytostí na povrchu zemském.

Kundaliní, Aspekt Brahmy, je tajemná energie, která stojí za existencí světa.

V své psychologické podobě ji lze najít v anatomii, která je ovšem skryta lidským zrakům. Kundaliní se nachází tři a půl krát stočená v magnetickém centru umístěném v kostrči.

Zde leží Nebeská princezna a tiše odpočívá jako každý jiný had.

V centru této čakry je ženský trojúhelník neboli jóni, do kterého se vkládá mužský lingam.

V tomto atomovém či kouzelném lingamu, který představuje tvořivou sexuální sílu Brahmy, se nachází stočený had, vznešená Kundaliní.

Ohnivá královna se ve své hadí podobě probudí díky tajnému alchymickému postupu, který jsem popsal v knize Tajemství zlatého rozkvětu.

Jakmile se tato božská síla probudí, tak začne vítězně stoupat míšním kanálkem v páteři. Během tohoto procesu dochází k probuzení božských schopností.

Posvátný had je něco zázračného a božského. Je to naše vlastní Bytí, vlastně jeho varianta.

Není účelem tohoto pojednání poskytnout techniky, kterými se posvátný had probudí.

V této práci bych rád zdůraznil, proč je tak důležité odstranit ze své podstaty ego.

Mysl sama o sobě nemůže radikálně změnit žádný psychický defekt.

Mysl může defekt označit, přemístit ho z jedné úrovně na jinou, schovat ho před ostatními nebo dokonce před námi samými, omlouvat ho, ale nikdy ho nemůže zcela zlikvidovat.

Porozumění defektu je moc důležité, ale není to všechno. Odstranění je nezbytné.

Pozorovaný defekt musí být prozkoumán a zcela pochopen předtím, než je možné ho zcela odstranit.

Potřebujeme sílu, která je vyšší než mysl. Potřebujeme takovou sílu, která je schopná odstranit pochopené a odsouzené „já“ v samotných atomech.

Naštěstí taková tajná síla existuje. Je to síla, která je mimo tělo, city a mysl, ačkoli, jak již bylo vysvětleno v předchozích paragrafech, její projev můžeme najít v hlavní kostrčové kosti.

Jakmile pochopíme nějaký svůj defekt, tak se potom musíme ponořit do hluboké meditace a prosit, modlit se a žádat naši vlastní Nebeskou matku, aby tento defekt odstranila.

Toto je technika, kterou je možné odstranit ty nepříjemné elementy, které si nosíme uvnitř.

Nebeská matka Kundaliní má moc spálit jakýkoli psychický defekt na popel.

Bez použití této techniky, toho postupu, jsou všechny pokusy o odstranění ega zbytečné a směšné.

 

zpět na úvod .......... další kapitola.......... Intelektuální normy