Svatý Grál

 

Svatý grál září v hluboké noci všech věků. Během křížových výprav středověcí rytíři hledali svatý grál ve Svaté zemi, ale nikdy jej nenašli.

Když se prorok Abrahám vrátil z války proti králům Sodomy a Gomory, tak podle tradice potkal Melchisedecha, džina Země. Je jisté, že tato velká Bytost sídlila v pevnosti, která se nacházela přesně na místě, kde byl později vybudován Jeruzalém, město milované proroky.

Podle dávných legend měl Abrahám slavit gnostické pomazání dělením se o chleba a víno v přítomnosti Melchisedecha. To je známo jak bohům, tak lidem.

Stojí za zmínku, že tenkrát Abrahám odevzdal Melchisedechovi desátek a své první plody, tak jak je to psáno ve Starém zákoně.

Abrahám obdržel z rukou Melchisedecha Svatý grál. O mnoho let později se objevil tento pohár v Jeruzalémském chrámu.

Není pochyb o tom, že královna ze Sáby sloužila jako prostředník u této události. Stanula před králem Šalamounem a pouze po mnoha přísných testech mu předala tento šperk.

Velký Kabír Ježíš pil z tohoto poháru během Poslední večeře, přesně tak jak je to psáno v evangeliích.

Josef z Arimatie potom na hoře Kalvárii naplnil pohár krví, která prýštila ze zranění Zbožňovaného.

Když Římané potom prohledávali jeho dům, tak tento vzácný poklad nenašli.

Josef ho totiž ukryl do země a spolu s ním i Longinovo kopí, kterým římský voják probodl bok Pána.

Protože Josef odmítl Svatý grál vydat, tak byl uvězněn v příšerném vězení.

Když ho propustili, tak odešel do Říma a vzal pohár s sebou.

Po příjezdu do Říma Josef zjistil, že křesťané jsou pronásledováni císařem Nerem, a proto opustil břehy Středozemí.

Jednou v noci se při spaní Josefovi zjevil anděl a řekl mu: „Tento pohár má v sobě velkou moc, neboť v něm se nalézá krev Spasitele světa.“ Josef uposlechl andělovi příkazy a uložil pohár do chrámu Montserrat v Katalánsku ve Španělsku.

V průběhu času se tento pohár stal neviditelným spolu s chrámem a částí hory.

Svatý grál je Hermův pohár, pohár krále Šalamouna, vzácná nádoba, o které se hovoří ve starověkých mystériích.

Svatý grál nikdy nechyběl na oltáři Aliance. Byl to pohár, ve kterém byla mana z pouště.

Svatý grál je symbolem pro ženskou jóni. V tomto poháru se nachází nápoj nesmrtelnosti, Soma, o které hovoří mystici, nápoj Bohů.

Rudý Kristus pije ze Svatého grálu před svým ukřižováním, tak je to psáno v evangeliích.

Svatý grál se vždy nalézá na chrámovém oltáři. Je zřejmé, že kněz se musí napít vína ze Svatého poháru.

Požehnaný pohár všech věků nemůže chybět v chrámech starověkých mystérií. Opačná představa by byla zcela absurdní.

Na mysl mi teď přichází Guinevra, královna rytířů džin, která nalila víno do poháru pro Lancelota.

Nesmrtelní Bozi pijí nápoj ze Svatého poháru – ti, kdo nesnáší požehnaný pohár, se dopouští hříchu proti duchu svatému.

Supermuž musí pít nápoj nesmrtelnosti, který je obsažen v božském kalichu.

Transmutace tvořivé energie je nezbytná, pokud si člověk přeje pít ze Svatého poháru.

Rudý Kristus, který je vždy revoluční, vždy rebelující, vždy hrdinský, vždy vítězný, pozvedne zlatý pohár a napije se na zdraví Bohů.

Zvedni svou číši a dej pozor, ať nevyliješ ani kapku cenného vína.

Pamatuj, že naším heslem je Thelema (síla vůle).

Z hlubin poháru (symbol ženského sexuálního orgánu) šlehají plameny, které září na tváři skutečné lidské bytosti.

Vznešení Bohové z celého vesmíru pijí nápoj nesmrtelnosti z věčného poháru.

Chlad Měsíce postupem času přinese úpadek. Je nezbytné pít svaté víno světla v Posvátné Nádobě Alchymie.

Fialová svatých králů, královská koruna a planoucí zlato jsou určeny pouze pro rudého Krista.

Pán hromů a blesků uchopí Svatý grál do pravé ruky a napije se zlatého vína.

Ti, kdo rozlijí Hermův pohár během kopulace, se promění v nelidská stvoření podsvětí.

Vše, co je zde psáno, je dále rozvedeno v mé knize Dokonalé manželství.

 

zpět na úvod .........KONEC