Temnota

 

Je jisté, že jeden z největších problémů naší doby je spletitý labyrint různých teorií.

Je nepochybné, že v této době se všude hemží různé pseudo-esoterické a pseudo-okultistické školy.

Obchod s dušemi, knihami a teoriemi je děsivý. Jen málo je těch, kteří skutečně najdou tajnou cestu mezi všemi těmi teoriemi, které si navzájem protiřečí.

Nejhorší na všem je intelektuální fascinace. Máme sklon k tomu krmit naši mysl čímkoli, co je po ruce.

Intelektuálové již nejsou spokojeni pouze s obyčejnou literaturou, které je všude plno. Nyní, a to je ještě horší, plní obchody levnými pseudo-esoterickými a pseudo-okultistickými knihami.

Výsledkem toho všeho je, že intelektuálové jsou zmatení a dezorientovaní.

Neustále dostávám dopisy a knihy. Ti, co je posílají, se obvykle ptají na to, co si myslím o té a té škole nebo o té a té knize. Já omezuji svou odpověď pouze na toto: „Přestaňte být pouze zvědaví. Není potřeba, abyste se starali o to, co dělá někdo jiný. Odstraňte ego zvědavosti, protože to, co učí jiné školy, se Vás nijak netýká. Berte věci vážně, poznejte sami sebe, studujte se, pozorujte se, atd.“

To důležité je poznat sám sebe do hloubky, na všech úrovních mysli.

Temnota je nevědomí. Světlo je vědomí. Musíme nechat světlo, aby proniklo temnotou. Je jasné, že světlo má sílu porazit temnotu.

Bohužel lidé jsou uvězněni ve špinavém prostředí své vlastní mysli a uctívají své milované ego.

Lidé si nechtějí uvědomit, že nejsou páni svých životů. Ve skutečnosti je každý člověk zevnitř ovládán mnoha osobami. Těmi osobami myslím ten dav našich „já“, který si nosíme vždy s sebou.

Každé z těchto „já“ nám vkládá do mysli, co si máme myslet, do pusy, co máme říkat, a do srdce, co máme cítit, atd.

Za těchto podmínek není člověk nic víc, než robot ovládán různými lidmi, kteří se hádají o nadvládu a touží po kontrole hlavních center organického stroje (člověka).

Ve jménu pravdy prohlašuji, že nebohé zvíře s intelektem, mylně nazývané lidskou bytostí, je psychicky nevyrovnané, i když si myslí pravý opak.  

Savec s intelektem není v žádném případě jen „jeden“, protože to by byl v rovnováze.

Bohužel zvíře s intelektem je ovládáno „davem“, jak již bylo opakovaně ukázáno.

Jak může být humanoid s rozumem vyrovnaný? Aby existovala dokonalá rovnováha, tak je potřeba probuzené vědomí.

Pouze světlo vědomí, které je plně soustředěné na nás samotné, může ukončit kontrasty, naše psychologické protiklady.

Pouze tak můžeme v sobě vytvořit pravou vnitřní rovnováhu.

Vědomí se probudí, pokud odstraníme celou sbírku „já“, které si v sobě nosíme. Důsledkem potom bude skutečná psychická rovnováha.

Bohužel si lidé nechtějí uvědomit, že žijí život nevědomě, že hluboce spí.

Pokud by se lidé probudili, tak by v sobě cítili ostatní lidské bytosti.

Pokud by se lidé probudili, tak ostatní lidé by cítili nás v sobě samých.

Potom je jasné, že by války nemohly existovat a Země by byla skutečným rájem.

Světlo vědomí nám poskytne pravou psychickou rovnováhu. Světlo vědomí vidí vše takové jaké je a dokáže vše zařadit na správné místo.

Nevědomí davu je tak velké, že ani nevidí, jak jsou světlo a vědomí propojené.

Světlo a vědomí jsou nepochybně dva projevy téže věci. Kde je světlo, tam je i vědomí.

Nevědomí je temnota. Temnota je uvnitř nás samých.

Pouze sebepozorováním může světlo proniknout vnitřní temnotou.

A světlo září ve tmě. A temnota tomu nerozumí. – Jan 1:5

 

zpět na úvod .......... další kapitola.......... Tři mysli