Veškerá mysteria.

DÍL II.

A.Grane:

pokračování  " Neosobní život"

z angličtiny přeložila

O.Hanausková.

 

Mysteria došla mne jako „hlas volajícího na poušti“, a tento hlas byl od toho času stále se mnou.

      Podobně i já jsem byl takovým pro mnohé ze svých přátel, z nichž někteří projevili přání, aby „zjevení hlasu“ bylo upraveno ve formě kapesní knížečky malých rozměrů, aby mohla býti každého dne a každé hodiny upotřebena.
      Oceňuji pomoc, které mi poskytla, požádal jsem autora za dovolení, aby knížečka mohla býti v této formě vydána, v čem mi bylo ochotně vyhověno.
      Jestliže povzbudí ve Vás, drahý příteli, vaše „Já jsem“ k vědomému životu, pak jest její poslání splněno.

     
                                                                                        Vydavatel.