Neosobní život

Klíč k pochopení nejvyššího vnitřního života

 
text celé knihy k přečtení níže
 

Neosobní život v originále The Impersonal Life je nejznámější dílo Josepha S. Bennera, jež je však dodnes vydáváno jako dílo anonymního autora. Česky vyšlo asi poprvé v 1927 v nakladatelství Zmatlík a Palička, v edici Knihovna šťastných lidí, a to pod pseudonymem A.Grane, o překlad se zasloužila O. Hanousková. Autorství knihy bylo za života J. S. Bennera utajováno tzn. až do roku 1941. České nakladatelství zvolilo autorovo smyšlené jméno A.Grane.
Kniha patří mezi nejvýznamnější skvosty (ideový a metodický postup) v oblasti tzv. duchovního hledání Boha. Jedná se progresivní, propracovaný a ucelený návod vzniklý zápisem slov diktovaných přímo Bohem. Čtenáři je ukázáno, že jeho vědomí je součástí vědomí Boha, a to prostřednictvím výroku: "Buď tichý! --- a VNÍMEJ --- JÁ JSEM --- Bůh." (v originále: "Be still! --- and KNOW --- I AM --- God.") protože " … vše je Bůh, Bytí je Bůh a nic kromě Boha není tj. JÁ JSEM JÁ." Výrok, resp. mantra, je-li dostatečně často opakován, vede k duchovnímu osvícení a tedy poznání božské přítomnosti. Původ výroku lze nalézt v Bibli (Bible Kralická – bez úprav), Žalmy 46:10.
Vytrvalí čtenáři potvrzují, že obsahový význam jednotlivých kapitol opakovaně čtených v časově oddělených obdobích, čtenáře vždy překvapí dalším, dosud nezažitým nebo přehlédnutým významem – tj. dalším hlubším mentálním vhledem. Čtenářova mysl má možnost být nenásilně a postupně formována k přijetí božího poselství.


Ukázka z knihy (Kap. XVII. Jak mne naleznout)


Ach, Mé dítě, kéž bys chtěl vynaložit pouze jednu desetinu času a energie, které jsi vyplýtval během svého hledání ve vnějším světě mezi slupkami lidských vědomostí a lidských nauk, na opravdové a odhodlané úsilí nasměrované do nitra, abys Mne našel;
Kéž bys chtěl věnovat pouze jednu hodinu každý den přímo Mně samotnému a to tak, že si budeš představovat a snažit se zažívat Mou Přítomnost ve svém nitru;
Tak zde ti slibuji, že Mne nejen brzy, velmi brzy nalezneš, ale že budu pro tebe nevyčerpatelným pramenem takové Moudrosti, Síly a Pomoci, že si to teď tvá lidská mysl nedokáže ani představit.


Jednotlivé kapitoly Neosobního života ke čtení podle jednotlivých kapitol


I. Já Jsem
II. Buď tichý a vnímej
III. Já, Život, Bůh
IV. Vědomí inteligence, vůle
V. Klíč
VI. Myšlení a tvoření
VII. Slovo
VIII. Má Idea
IX. Edenská zahrada
X. Dobro a zlo
XI. Použití
XII. Spřízněné duše
XIII. Autorita
XIV. Media a prostředníci
XV. Mistři
XVI. Kristus a Láska
XVII. Jak mne naleznout
XVIII. Sjednocení