Čištění domu bytu 

s napojením na modrobílý plamen Květu života

 
V době, kdy jsme začínali s energií modrobílého plamene Květu života a přístup k ní jsme získali pro očištění bytostí, které se dostaly do styku s rituálem šesti křížů, jsme ještě netušili, jaké další možnosti nám tato energie vnitřní země přinese.
V krátké době jsme přijali a pochopili, že na tuto energií můžeme napojovat i jiné bytosti, nejen ty, které k sobě či k někomu praktikovali rituál šesti křížů.
Tuto činnost jsme také začali nabízet a praktikovat a s úžasem jsme sledovali jakých výsledků, bylo vždy dosaženo. Protože jde o energie a vše kolem nás je jen energie, pak se samozřejmě i po napojení dále musí, pokud tedy člověk chce s touto energií pracovat. Míla běžně v té době čistila byty od různých entit všeho druhu a uzavírala časoprostorové brány a podobně. Vše co se týkalo v podstatě čištění domů nebo bytů.
Tohle nás následně však jednoho dne přivedlo k tomu, že pokud zde máme energií Květu života a obal samotného Květu života slouží zároveň jako jedna z ochran u člověka a to samozřejmě na trvalo pak už byl jen krůček k tomu, uvědomit si, přijat a nechat si shora potvrdit, že tohle napojení jde vlastně využít a provést kdekoliv. To znamená, že pokud jsme schopni na modrobílý plamen Květu života napojit bytosti, musí toto jít také u domu. Netrvalo dlouho a přijal jsem a vypracoval podrobný postup jak na to. Míla to vše shora ještě ověřila, že tomu tak je a pak jsme jen čekali, kde a kdy to vyzkoušíme. Samozřejmě, že první byly naše domy a byty, kde se zdržujeme a pak jednoho dne když si dva partneři, kteří spolu žijí a bydlí, objednali službu napojení na modrobílý plamen Květu života, neváhal jsem a jako službu navíc jsem jim tehdy nabídl, že pročistíme jejich byt a taktéž jej napojíme na Květ života.

Byli velmi pozitivní a plní optimismu a tak to samozřejmě přijali. Uběhl nějaké pak nějaký čas od napojení a pročištění jejich bytu a oni nám znovu napsali, cituji:


Krásný den Vám oběma,

znovu musím poděkovat za to, co nám bylo napojením na modrobílý plamen Květu života umožněno. Vím, máte hodně práce a patří Vám za ni díky, ale o jednu
zkušenost se s Vámi podělit musím. Máme dosti náročné zaměstnání a přes týden jsme mimo domov. V rámci našeho napojení proběhlo i napojení našeho bytu
a právě s tím naše zkušenost souvisí. Když jsme v pátek večer konečně dorazili domů a otevřeli dveře našeho bytu, dýchla na nás atmosféra klidu, pohody a bezpečí
a okamžitě došlo k rozpuštění veškerého napětí, které okolo nás celý pracovní týden bylo. Poprvé se stalo, že veškeré myšlenky na práci a vše, co s ní souvisí, najednou
zmizely a my měli "úplně čistou hlavu". Nádherný pocit, kdy jsme vnímali jen tok čisté energie, klid a mír.

Díky, s láskou na Vás myslí

Po sléze jsme takto napojili ještě další celou řadu podobných míst a pročistili tak několik prostor, kdy ne všechny byly zrovna jednoduchou záležitostí. Setkali jsme se s domy, kde byly nejen různé entity všeho druhu, ty jsou v podstatě v každém domě. Setkali jsme se s místy, kde se to hemžilo ještěry, nebo dušemi všeho druhu. Byly na těchto místech různé časoprostorové brány a podobně. Dokonce jsme čistili a napojovali prostory u dětí samotné Míly, protože v době kdy tam přišla na návštěvu, nebo spíše hlídat děti, aby si mladí mohli někam odskočit, neuměla tam spát, necítila se tam dobře. Volala mi, popisovala situaci a já přišel na to, že jsou tam ještěři. Posléze mi to potvrdila, že je dokonce viděla, přesněji jednoho. I tento dům jsme pak očistili a napojili na samotný modrobílý plamen Květu života. Že se situace změnila, nebylo pochyb. Dohledal bych zde písemné záznamy o tom všem, nemyslím si však, že je to potřeba, protože zde nejde o přesvědčování vás. Jen se snažím osvětlit, vysvětlit a přiblížit nejen to co dnes umíme, nýbrž i to jak tomu je a v čem to opravu žijeme, čemu jsme v podstatě vystaveni, aniž si to uvědomujeme. Bohužel jsme vnitřně již tak necitliví, že toto vše nevnímáme a pochopíme to, uvědomíme si to, až v době, kdy se právě třeba necháme napojit na modrobílý plamen Květu života, či když si prostory takto necháme vyčistit. Nedivme se našim různým stavům od podrážděnosti počínaje přes únavu a jiné projevy, které toto vše kolem nás na nás působí a tyto věci,  které na sobě pozorujeme jsou jen dopadem toho v čem a jak žijem.
Asi nejdojemnějším příběhem pro mne osobně bylo a stále je čištění domu, který je někde malinko popsán a jednalo se o paní se dvěma malými dětmi (dvojčátky), kde dům byl plný ještěrů, měli tam své hnízdo. Duše jejího muže, který tragicky zahynul pár měsíců po té, co se tam nastěhovali se tam po celou dobu zdržovala, aby ochraňoval právě děti. Ještě dnes mi běhá mráz po zádech, když jsem se právě s tímto příběhem a případem setkal a prožíval jej. Ani já se tehdy neubránil slzám, když nám duše jejího muže děkovala, že jsme toto vše dali dohromady. Byla to doposud asi ta nejkrásnější odměna, se kterou jsem se setkal. Dospělí si mohou něco namluvit a vsugerovat a můžeme pak dojít k závěru, že to byly naše sugesce, že jsme něco cítili u napojování nebo čištění. Můžeme si mnohé vytvořit. To jistě ano. Pokud však nasloucháte a slyšíte, jak se změnily malé děti, které nic o tom všem nevěděli, jak se jim znovu rozzářily jejich oči a jak si najednou hrají a dům do kterého nikdo nechtěl vstoupit je najednou plný jiných dětí. Pak i ten nevěřící „musí“ nebo by měl pochopit a přijat, že věci jsou opravdu jinak, než nás učili.
Bylo a stále je mnoho různých vašich příběhů, na tento však asi nikdy nezapomenu. Je pro vás na těchto stránkách založena rubrika, kde se můžete sami podělit o své příběhy nebo napsat svůj a já jej zveřejním. Je škoda, že toto nevyužíváte a nechcete z nějakých důvodů toto vše zveřejnit, podělit se, protože jen tak můžeme přispět a pomoci mnohým jiným. Pokud jim nepředložíme naše příběhy pokud nebudeme psát o sobě pak se nemáme nad čím zamyslet, nemáme se na základě čeho posunout. Čteme mnoho článků, které jsou smyšlené není v nich žádný příběh nic, jen prázdná sladká slova a my je nazýváme duchovní četbou. Jsou však prázdné a mnohé ani nepocházejí ze světla. Naše příběhy prázdné nejsou to jsou prožitky a setkání se s něčím a o tom bychom se měli podělit.
Tak jako jsme my obaleni nebo jsou na našich čakrách různé entity, nebo máme v auře přivtělené duše, či jsme přes různá vlákna spojeni s jinými nebo oni s námi. Tak přesně stejně do puntíku je to s našimi byty, které obýváme. Toto vše od entit různého druhu, přes duše v prostoru a celou řadu energetických vláken, které z domu nebo k domu od někoho či něčeho směřují. S tím vším a mnohdy s dalšími věcmi se můžeme a v našich domech, bytech setkáváme aniž bychom si to uvědomovali. V domech se velmi často setkáváme právě s těmi různými časoprostorovými branami a podobně. Nikdy nevíme, na čem ten dům stojí, kdo tam bydlel před námi, co se tam stalo a podobně. Toto vše je energie místa a ta na něm ulpívá.
U této služby, pokud to takto nazveme je celý proces v podstatě stejný jako bychom čistili a napojovali vás na samotný modrobílý plamen Květu života. Mnohdy je to naopak složitější a těžší, právě v tom smyslu, že tyto prostory a domy mohou být znečištěny daleko více, nebo jsou v nich právě ony různé časoprostorové brány.
Pokud však někdo chce, svůj dům či byt takto očistit je zde v danou chvíli nutné a potřebné, aby byl sám napojen na modrobílý plamen Květu života. Důvod je jednoduchý, tato energie proudí více, pokud s ní někdo pracuje, pokud v podstatě ji někdo dýchá jako u vás samotných. Pokud jste napojeni na Květ života a my napojíme váš prostor pak každým vašim nádechem v podstatě proudí tato energie i ve vašem době či bytě, který je takto napojen. Pokud nejste napojeni nemá, kdo by tuto energií rozproudil. Z druhé strany to neznamená, že to nejde, protože pokud umíme napojit vaše prostory, umíme také napojit jakékoliv jiné tedy i veřejné prostory. Jen zde je to pak o malinko něčem jiném a zde se věci napojí tak, aby přes každého, kdo je napojen na Květ života, každým jeho nádechem či výdechem ona energie proudila. Takže by šlo takto napojit čistě teoreticky i váš prostor jen nám to nebude umožněno s hora, protože proč by měl někdo vykonávat něco za vás.
Samozřejmě, že i zde jde o napojení trvalé a každý takovýto prostor má zároveň kolem sebe ochranu a to právě jaksi v samotném obalu Květu života. Každý takovýto prostor má také jakýsi paprsek, přes který může jakákoliv duše, pokud se do prostoru dostane sama odejít do světla.
Tak jako vy pociťujete na sobě změny po napojení a ony se dějí po celý zbytek života a zvláště pokud s touto energií pracujeme, tak se toto přesně děje i ve vašem prostoru. Napojení je stále a trvalé po dobu kdy v prostoru bude žít někdo, kdo byl či je napojen sám na tento zdroj. Pokud tedy dnes obývá prostor maminka s dítětem a máme tyto příklady a oba jsou napojeni a maminka se jednoho ztratí a dítě v tomto bytě ( prostoru) zůstane pak i po té toto napojená je funkční. Samozřejmě pokud s tím nebo spíše na sobě pracuje.
Je nyní už opět jen a jen na vás samotných zda se jednoho dne rozhodnete, něco se sebou samým udělat a pak samozřejmě také s tím kde se vlastně pohybuji, kde žiju.
Pokud zde hovoříme o prostorách bytu, nebo domu, pak samozřejmě hovoříme o celám prostoru který k tomu přináleží, takže pokud jde o dům kde je zahrada je samozřejmě tato do tohoto celého procesu zahrnuta. A protože jde o pročištění prostor, pak nepochybně zaznamenáte dříve nebo později, že se na zahradě zdržuje více ptáčků všeho druhu, že stromům a rostlinám všeho druhu se daří lépe. Myslím si, že je to naprosto pochopitelné, protože prostory jsou čisté a proudí zde všude mnoho jiné nové čisté energie. Každá návštěva toto u vás zaznamená, ať už se o tom zmíní či nikoliv, podvědomě to vnímá a cítí. A opět se zde dostaneme ještě k dešti větru a podobně. pokud máte takovéto napojení a je v tomto zahrada opět platí, že jakýkoliv déšť je touto energií obohacen a pokud voda teče pak dále, působí opět na vše s čím se dostane do styku. Neděláte tak tedy jen něco pro sebe samotné, nýbrž opět i pro toho souseda a tuhle matku zem, která to potřebuje. Tohle je však taková druhotná forma odměny pro vás za to co děláte nebo jste udělali pro sebe.
Pokud tedy v čase dojdete k závěru, že toto je právě ono co hledáte co by jste chtěli, stačí se na nás obrátit. A my a vždy to bude o tom my, protože já v podstatě nedělám nic to oni a proto jsme to my, to pro vás rádi uděláme.
Samozřejmě, že mohu zde nabídnout službu kde nebude právě napojení na modrobílý plamen květu života a cena bude o pár stokorun nižší, nicméně toto nemám v úmyslu dělat pokud zde máme něco daleko lepšího. Pokud by však někdo trval na pročištění bez nepojení na modrobílý plamen Květu života, pak mu vyhovím. Osobně si však nemyslím, že někdo bude požadovat něco méně, než může mít. A rozdíl v ceně, který by byl zhruba kolem 300 Kč je pak zanedbatelný. Navíc byť to nejde vidět, získáváte něco co má trvalou hodnotu po celý váš života a přidanou hodnotu pro mnoho bytostí kolem vás včetně naší matky země. Nicméně je to o víře a kdo ji nemá nebude nad ničím podobným se ani zamýšlet a ani nevstoupí na podobné stránky, natož, aby četl podobný text.
Přeji vám všem, aby jste našli co hledáte a došli, kam směřujete a pokud vám zde mohu být nápomocen ve formě třeba právě této služby s radostí a láskou pokud mi to bude umožněno vám vyhovím.
S Láskou a v Lásce Kája
25. června 2015

 

ostatní informace v ceníku ...............................