III.Já, Život, Bůh

 

      Jestliže to, co jsi četl, vyvolalo v tvém nitru odezvu a touží-li tvoje duše, aby obdržela ještě více, pak jsi připraven na to, co následuje.

      Jestliže však ještě pochybuješ nebo se bouříš proti tomu, co se píše v této knize, protože máš dojem, že si někdo přivlastňuje Božskou autoritu; jestliže ti tvůj intelekt říká, že se jedná pouze o další pokus, jak obelhat tvou mysl vychytralým podsouváním myšlenek a lstivým nalháváním, - pak nezískáš z těchto slov žádný užitek, protože jejich význam je dosud utajen tvému smrtelnému vědomí, a moje slovo musí za tebou přijít jinými způsoby vyjádření.

        Je v pořádku, jestliže tvoje osobnost se svým intelektem tě nutí takto pochybovat  a bouřit se proti autoritě, o které dosud nevíš, že je moje. Ve skutečnosti jsem to JÁ, kdo umožňuje tvé osobnosti, aby se takto bouřila, protože tvá osobnost s jejím pyšným pocitem vlastní individuality je Mi ještě potřebná k vyvinutí mysli a těla, které se musí stát tak silné, aby Mne mohly dokonale vyjádřit. Dokud nejsi ještě připraven, abys Mne poznal, je naprosto přirozené, že tvoje osobnost takto pochybuje a bouří se. Jakmile však jedinkrát poznáš moji autoritu, v ten okamžik začne podkopávání autority osobnosti. Dny její nadvlády budou sečteny a ty se budeš stále více obracet ke Mně o pomoc a radu.

      Proto se nenechej odradit. Pokračuj ve čtení a poznání se možná dostaví. Ale věz, že můžeš číst anebo ne, jak chceš; ale když se rozhoduješ, jsem to ve skutečnosti JÁ, kdo se rozhoduje a ne ty.

      S tebou, který ses zdánlivě rozhodnul, že nebudeš dále pokračovat ve čtení, mám své záměry a ve vhodné době budeš poučen, že ať děláš, máš rád nebo si přeješ cokoliv, že jsem to JÁ, který tě provádí veškerými omyly a iluzemi osobnosti, aby sis nakonec mohl uvědomit jejich neskutečnost a pak se obrátil ke Mně jako k jediné a největší skutečnosti. Potom v tvém nitru vyvolají ohlas tato slova:

 

             „Buď tichý! --- a POZNEJ --- že JÁ JSEM --- Bůh.“

 

        Ano, JÁ JSEM ta část tebe, která se nachází nejhlouběji v tvém nitru a která tiše čeká a pozoruje, která nezná ani čas ani prostor, protože JÁ JSEM věčný a naplňuji veškerý prostor.

       Pozoruji a čekám na tebe až budeš vyčerpaný svými přízemními lidskými pošetilostmi a zálibami, svými ješitnými touhami, ctižádostmi a lítostmi, vědouce, že k tomu jednou dojde. A potom se obrátíš ke Mně, unavený, znechucený, prázdný a pokorný, a požádáš Mne, abych převzal vedení, aniž bys věděl, že jsem to byl JÁ, kdo tě neustále vedl.

      Ano, nacházím se zde, v tvém nitru, a tiše čekám až se to stane. Avšak během tohoto očekávání jsem to byl skutečně JÁ, kdo řídil všechny tvoje cesty, kdo inspiroval všechny tvoje myšlenky a skutky, které jsem  potom všechny neosobně využíval a zpracovával tak, aby nakonec přivedly tebe a mé jiné lidské projevy k vědomému poznání Mne samotného.

       Ano, byl jsem neustále v nitru, hluboko uvnitř tvého srdce. Byl jsem s tebou u všeho, co jsi kdy zažil; během tvých radostí a zármutků, tvých úspěchů a omylů, tvých prohřešků, tvých pocitů hanby, tvých, jak jsi se domníval, hříchů vůči tvému bratru a vůči Bohu.

         Ano, ať už jsi šel přímo kupředu, nebo jsi odbočil stranou, nebo jsi dělal kroky dozadu, byl jsem to JÁ, kdo tě doprovázel.

         JÁ jsem to byl, kdo tě poháněl vpřed tím,že jsem ti dal krátce zahlédnout Mne samotného  blízko na dosah ruky.

         JÁ jsem to byl, kdo tě lákal vidinou Mne samého v některém okouzlujícím obličeji, v krásném těle, v opojné rozkoši nebo v podmaňující touze.

         JÁ jsem to byl, kdo  přicházel za tebou převlečen za hřích, slabost, lakomost nebo podvod, a pak tě zahnal do náruče svědomí, kde jsem tě nechal se zmítat v jeho temném sevření, dokud sis  neuvědomil,že polevilo; potom ses  znechucený zvednul, a když jsi byl inspirován novou vidinou, tak jsi serval můj převlek.

      Ano, jsem to JÁ, kdo ti umožňuje konat  všechny věci, a jestli to můžeš pochopit, jsem to JÁ, kdo koná všechny věci, které konáš ty, i všechny věci, které koná tvůj bratr, protože to, co JE v tobě i v něm, je JÁ, mé vlastní JÁ.

 

                          Protože JÁ JSEM ŽIVOT.

 

       JÁ JSEM to nejvnitřnější, Duch, oživující příčina tvé bytosti, veškerého života, všech živých věcí, ať viditelných nebo neviditelných. Nic není mrtvé, protože JÁ, neosobní , JSEM vše, co je. JÁ JSEM nekonečný a ničím neomezený. Vesmír je moje tělo, veškerá Inteligence v něm vyzařuje z mé mysli, veškerá láska v něm vyvěrá z mého srdce, veškerá moc v něm je pouze má vůle v činnosti.

      Trojnásobná síla, projevující se jako veškerá moudrost, veškerá láska, veškerá moc, nebo jestli chceš, jako světlo, teplo a energie, která udržuje najednou všechny tvary, a která je v pozadí i uvnitř  všech projevů a součástí života, je pouze projevením se Mne samotného v činech a stavech bytí.

     Nic nemůže existovat, pokud by to neprojevovalo a nevyjadřovalo nějakou součást  Mne samotného, který JSEM nejenom tvůrcem všech forem, ale i obyvatelem v každé z nich. Sídlím v srdci každého; v srdci člověka, v srdci zvířete, v srdci rostliny, v srdci kamene. V srdci každého žiji, vyvíjím se a mám svou existenci, a ze srdce každého vysílám tu svou součást, kterou si přeji vyjádřit, a která se projevuje ve vnějším světě jako kámen, rostlina, zvíře, člověk.

          Takže neexistuje nic, pouze toto velké ? Mně není dopřáno mít svou vlastní individualitu? Slyším, jak se ptáš.

          Ne, neexistuje nic, absolutně nic, co by nebylo částí Mne, co není věčně řízeno a ovládáno Mnou, jedinou nekonečnou skutečností.

         Co se týká tvé tak zvané individuality, není ničím jiným, než pouze tvou osobností, která se neustále snaží si udržet oddělenou existenci.

         Brzy poznáš, že neexistuje žádná individualita kromě mé individuality, a všechny osobnosti zmizí v mé Božské neosobnosti.

         Ano, zanedlouho dosáhneš takového stavu probuzení, ve kterém na okamžik zahlédneš mou neosobnost, a potom si již nebudeš  přát pro sebe žádnou individualitu, žádnou oddělenost, protože pochopíš, že je to pouze velká iluze osobnosti.

 

zpět na úvodní stránku .................... pokračování ..... IV. Vědomí inteligence, vůle