Proud Božího Světla

 

Všechno kolem nás je jen energie, ať tomu věříme nebo ne. Vše bylo a je také vytvořeno jediným. Již delší dobu jsem měl myšlenku a záměr udělat zde něco, kde bychom mohli alespoň na chvíli v této naší době, kdy vše je zmatené a lži se tváří jako pravda, vytvořit něco, kde bychom měli možnost pocítit.

Pocítit a prožít okamžik a to i přes naší vlastní slepotu, že věci, kterým věříme jsou. Jsou hmatatelné a jsou dosažitelné, pro každého jediného, kdo má skutečnou vůli a zájem. Svět je rozdělen a na jedné straně stojí Světlo a na druhé Temnota. Záleží jen na každém z nás v které části žijeme a chceme žít. Je to jen naše vlastní volba a naše rozhodnutí. V dnešním opravdu hektickém světě kdy by se mohlo zdát, že světlo a láska je všude to vnímám jako klam. Stačí se skutečně zadívat a zjistíme, že tomu tak vlastně není.

Věřím, jsem přesvědčen a byl jsem k tomu jako ke všem jiným věcem veden, že dnes pokud bude mít někdo skutečný zájem a přijal samotného Boha skrze Ježíše Krista jako jediného Stvořitele všeho může každá takováto bytost na sobě sama pocítit proud Božího Světla.

Bůh řekl „ Budiž světlo a světlo bylo“ a toto mne nakonec dovedlo do bodu, kdy jsem si plně vědom toho, že toto světlo můžeme na sobě sama pocítit, můžeme se s ním setkat a prožít ten okamžik.

Před časem jsem se podílel na vytvoření třinácti energetickým míst, která jsou z nějakých důvodů rozseta po celé naší planetě zemi. Tyto energetické body byly vytvořeny, aby zde proudila energie mezi nebem a samotnou vnitřní zemí. Byla vytvořena také za účelem posílení Kristovy mřížky a vytvoření jiných energií pro naší zemi. Na tuto energií pod samotným názvem „modrobílý plamen Květu života“ se dnes můžeme napojit a je to stále to nejlepší co nám bylo zde pro naší zem předáno k užívání. Přesvědčuje se o tom stále více těch, kteří se nechali na tuto energií napojit.

Dnes mohu a také vytvořím jiná „energetická místa“ , která budou veřejně dostupná každému, kdo bude mít zájem. Na těchto místech je a bude možné zakusit, prožít a pocítit právě energií, již z místa nejvyššího.

Ano je to moji milí energie, chcete-li světlo samotného Stvořitele. Dlouho jsem hledal cestu a vnímal informace kolem sebe, které přicházeli, až jsem se dostal do bodu, kdy jsem došel skutečně k závěru, že tato místa dnes mohu vytvořit. Lépe řečeno mohu požádat a být tak opět prostředníkem toho, že zde budou podobná místa na této planetě zemi vytvořena.

 

 Samotný účel těchto energetických míst:

Samotným účelem tohoto místa a prožitku není žádné léčení či předání komukoliv jakýchkoliv schopností. Samotným prožitkem je, má být a bude pro nás v tomto zmateném čase zde na zemi, prožitek a uvědomění si toho, že kráčíme správnou cestou.

Setkání, procítění uvědomění a samotný prožitek tohoto světla Boha nám má být a bude především potvrzením jeho skutečné Lásky. Toto vše je, bude a má být pro každého z nás, kdo se tohoto sám vědomě a dobrovolně, bude kdykoliv účastnit poznáním, pochopením a uvědoměním si toho, že naše cesta je správná a že tato naše cesta vede k Bohu, Jednotě a Lásce.

Vyspělé duše se mohou na toto místo napojit na dálku, avšak prožitek nemusí být tak silný, jako jeho přítomnost na místě samém.

 

Kde tato místa jsou nebo mohou být.

V české republice na požádání, budu prostředníkem k vytvoření takovýchto míst v každém krajském městě, pokud o to požádáte. Místo musí mít svou historií a musí být široké veřejnosti dostupné bez jakýchkoliv poplatků. Jiná omezení mi nejsou v danou chvíli známa. Pokud tedy máte zájem v některém krajském městě podobné místo vybudovat, předložte návrhy několika míst a jistě vybereme to nejvhodnější.

Samozřejmě je možné podobná místa zbudovat kdekoliv jinde v zahraničí.

 

Jak probíhá napojení samotného místa.

Jak je vám jistě známo sám úzce vždy spolupracuji a budu spolupracovat s „našimi“ čtyřmi patrony. Na tom se nemění nic. Dále jsou zde přizvání na doporučení další dva patroni a nad celým průběhem čištění a napojování dohlíží sám Stvořitel. Mimo jiné proto, že jde o jeho energií jeho světlo.

Každé místo je dokonale očištěno a pročištěno od všeho. Je očištěno od všech entit všeho ruhu. Je zbaveno jakékoliv živé či mrtvé formy, která nepochází z této planety země, nevytvořil ji člověk a nepochází ani ze světla samotného. Každé místo je dále zbaveno jakýchkoliv energetických vláken všeho druhu, kterými je nějak zatíženo. Jsou samozřejmě odvedeny všechny duše z těchto míst. V neposlední řadě jsou a budou na každém takovémto místě uzavřeny všechny časoprostorové brány.

Každé místo je pak napojeno na samotnou energií země. Tedy na modrobílý plamen Květu života. Oproti napojení vašich domů a pozemků je zde zásadní rozdíl v tom, že každý kdo tímto místem jen projde, ať je, či není daná bytost napojena na modrobílý plamen Květu života, tak svým dýcháním v tomto prostoru posiluje proudění energie.

 

Jak se v daném místě chovat a jak požádat o proud světla.

Požádat o prožitek může kterákoliv lidská duše. Samotný prožitek pak je odvozen od mnoha věcí, které jistě sami pochopíte. Není potřeba žádných zvláštních příprav. Stačí se uvést jen do klidu a požádat touto větou , třikrát po sobě.

Obracím se nyní v tuto chvíli skrze Ježíše Krista k tobě můj Bože a prosím. Prosím, slituj se nad mojí slepotou a dej mi v tuhle chvíli pocítit proud tvého Božího Světla

Nepochybujte o tom, že nějakým způsobem, něco pocítíte a uvidíte. To vše však záleží na vašem stupni na kterém se sami nacházíte a kudy tedy kráčíte. Samotný prožitek vám zcela jistě odpoví na mnoho vašich otázek a nebo vám ukáže směr. Můžete vidět různé věci a nebude výjimkou ani to, že uvidíte sami sebe v bílém světle a pokud uvidíte černé či tmavé skvrny jde z největší pravděpodobností o ukázku toho, že na vás lpí nějaké silné entity.

 

Důležité.

Znovu upozorňuji, že nejde o žádný druh léčení, skutečně je toto zbudováno pro prožitek a jakousi ukázku světla v naší vlastní slepotě.

Upozorňuji také na to, že tato místa jsou dokonale čistá a budu je pravidelně dle potřeby udržovat. Nachází se tedy v daných místech skutečně velmi silná energie, protože jak bylo řečeno, každá bytost, která tímto prostorem byť jen projde posiluje proudění energií. Upozorňuji na to, že se může stát a pokud se to nestane přímo vám jistě můžete být svědky toho, že někomu se v tomto prostoru udělá špatně. Je to zcela pochopitelné a z největší pravděpodobností na takovéto bytosti ulpívá mnoho různých entit, kterým samozřejmě tyto energie nejsou příjemné a nutí danou osobu svou nevolností tento prostor opustit. Pokud se vám toto přihodí víte co máte dělat. Pokud sami nezvládáte takovéto očištění od entit a jistě jich v té chvíli je opravdu mnoho, vyhledat někoho kdo vás očistí. Dejte však pozor na to komu se svěřujete.

 

Cena

Uvědomuji si, že někoho může napadnout co za to, kolik to stojí a podobně. Abych předešel dotazům, tak i zde upozorňuji, že toto vše je zde zbudováno pro vás a vše je veřejně dostupné a je zcela bez jakýchkoliv poplatků.

Stejně tak zbuduji všechna daná místa, o které bude zájem zcela bez jakékoliv odměny za toto. Tyto věci dělám z Lásky a s Láskou k nejvyššímu a jsem vděčný za to, že mohu takto alespoň malinko přispět a být nápomocný.

 

Odměna

Pokud kdokoliv navštíví kterékoliv takové místo a sdělí mi osobně nebo se podělí s námi veřejně o prožitek to nám všem bude největší odměnou, protože tím podpoříme jeden druhého. Stejně tak můžeme jeden pro druhého něco udělat pokud tyhle informace o této energií  budeme šířit dále.

S Láskou vírou a pokorou Kája

14.8.2015

 

první energetické místo tohoto druhu již vzniklo .....informace ..... zde