Praha - Vyšehrad

 

První energetické místo

proudu Božího Světla

 

Toto naše společné první energetické místo, bílého Božího světla, vzniklo

 ve  čtvrtek 13 srpna roku  2015

Česko - Praha - Vyšehrad

mezi čtyřmi sochami, které se na tomto místě nachází.

 

Zde na tomto místě  tohoto energetického bodu je nyní možné, aby každý, kdo o toto sám požádá, vnímal, pocítil a plně prožil setkání se samotným Božím světlem. Tento prožitek na sobě zaznamená, každý podle svého duchovního stupně vývoje a své cesty. Zaznamená jej každý, kdo plně přijal či přijímá učení Ježíše Krista a uznává samotného Boha jako jediného Stvořitele všeho.

Od této chvíle, každá lidská bytost, která toto místo navštíví a požádá o prožitek proudu Bílého Božího Světla, toto na sobě podle svých schopností a možností pocítí.

Každý zaznamená svůj vlastní prožitek, podle své dosavadní cesty pokud 3 krát zopakuje tuto větu.

Obracím se nyní v tuto chvíli skrze Ježíše Krista k tobě můj Bože a prosím. Prosím, slituj se nad mojí slepotou a dej mi v tuhle chvíli pocítit proud tvého Božího Světla.

 

informace z očištění

 

Samotné místo bylo velmi znečištěné a nacházely se zde všechny možné druhy entit. Na místě samém se taktéž nacházela časoprostorová brána se kterou jsem se doposud nesetkal, protože podle informací tato brána patřila k Reptiliánům. Nepochybně jsou mezi námi bytosti, které mohou tyto informace ověřit i zpětně a za jakékoliv informace budu vděčný pokud tomu tak skutečně bylo. Nikdy by mne nenapadlo že se na takovémto místě bude podobná brána nacházet. Je to pravděpodobně jeden z důvodů proč jsem byl zrovna na toto místo naveden.

Celý prostor po vyčištění je nyní napojen na modrobílý plamen Květu života.

 

prosba:

prosím každého, kdo toto místo za tímto účelem prožitku navštívil, aby mi (nám ) sdělil svůj prožitek. osobně to potřebuji pro další práci a jiné tím můžeme podpořit.