Milí "duchovní přátelé".

 

Ano, každý z Vás, moji milí „Duchovní“ přátelé, má skutečně pravdu v tom, že jsem zde delší čas nebyl, kdykoliv jste se však na mne obrátili, pak jsem Vám každému jednomu při první příležitosti odpověděl a sdělil důvody, proč věci jsou, jak jsou. Nyní zde na krátkou chvíli přicházím i díky Vám, abyste si tedy jak říkáte, mohli něco málo přečíst a být alespoň takto v jakémsi bližším kontaktu, který nám všem pomáhá.

Ne, skutečně jsem zde delší čas nebyl, a důvodem nebylo jen pracovní vytížení, protože čas na pár řádků si člověk jistě vždy najde, jen jsem se domníval, že vše, vše podstatné bylo sděleno a dále není mnoho důvodů zde setrvávat, protože sám sebe se mnohdy ptám „proč, pro koho“. Vy, kteří jste mi nejbližší, spojení máte a občas se vídáme. Další pokud chtějí, využívají email a doposud se nestalo, že bych byť jedinému z Vás neodpověděl, pokud kdokoliv napíše. Pro ty z vás kdo jdete tou správnou cestou a záměrně v tuhle chvíli neříkám tou jedinou správnou, protože cest je více, jen ty ostatní vás dříve či později pak dovedou na onu jedinou správnou, tak pro ty z vás, co jste na oné správné cestě, není zde potřeba nic psát, vy víte a jdete tím správným směrem. Ti z vás kdo nejdou tou správnou cestou, tou kterou mám na mysli, tak pro ty není z mého pohledu dnes důležité zde stále něco psát a připomínat se, protože vše je pro tyto bytosti zde již sděleno a pokud neporozumí textům a sdělením, které zde na stránkách jsou, pak nemohou pochopit a přijat jakákoliv jiná sdělení.

V únoru zde byl zveřejněn článek „Každý sám za sebe“ a z mého i současného pohledu s podrobným popisem jak se může dnes každý sám pročišťovat a nastoupit na onu Cestu zpět ke Světlu a tím k sobě sama. Plně chápu, že ne každý z těch vás, kdo se rozhodl vydat na tuhle cestu, není připraven na to, aby postoupil dále bez pomoci druhého (někoho). Má či může mít obavy z toho, že to nezvládne, nebo že se přece sám neumí zbavit entit, přivtělených Duší a podobně, ale věřte, že tomu tak není. Dokáže to každý z vás a pokud se někdo na tuhle cestu vydal a zkontaktoval mne s tím, že žádá o pročištění, každému jsem doposud vyhověl a nemyslím si, že v dohledné budoucnosti by tomu bylo či mohlo být jinak.

Mnozí z těch nových příchozích, kteří najdou tyhle stránky anebo jsou jim doporučeny, se ptáte či jste se ptali, zda tyhle stránky jsou ještě aktuální, že zde dlouho nebyla žádná iniciativa a zda se ještě zabývám zde službou pročištění, že byste měli zájem.

Každému jsem zatím odpověděl, a když si Radka přečte, co jsem dané osobě odpověděl, jen se usměje a na mou otázku co tomu říká, odpovídá ve smyslu: „No nevím zda to bude pochopeno, jsi svůj a píšeš jinak a pokud ti daný člověk odpoví pak nečekej, že to bude brzy, protože tohle musí rozkousat.“ Nemám přesné statistiky, protože mne to nezajímá, ale je to zhruba půl na půl. Polovina z těch, kterým odpovím na jejich zájem a napíšu jim, že to není jednoduchá cesta a že ona cesta končí až posledním našim vydechnutím, se už neozve. Ne, tohle mi samozřejmě nevadí, jen mi to ukazuje a dokazuje jak smýšlíme, jak se chováme a co očekáváme.

Každý si myslí, že to vše jsou jednoduché věci, že když se tedy rozhodl, že není se svým životem spokojený a to z jakéhokoliv důvodu a většinou jsou to vztahy, že tedy když se rozhodl to změnit, tak někoho požádá a on jej očistí, zbaví se nějakých entit či přivtělených Duší a tím se vše rázem kolem něj změní a on či ona budou žít klidně a spokojeně na věky. Ne, tak to nefunguje a nikdy tomu tak nebylo a nikdy tomu tak ani nebude.

Každému vždy sdělím, že pokud narazí na někoho, kdo mu bude tvrdit, že tahle Cesta, o které já mluvím a kterou on má na mysli, je jednoduchá a krátká, ať se od něj rychle odvrátí a odejde pryč, protože tato daná bytost, která se takto vyjádří a prezentuje se jako jakýkoliv „duchovní“ či jinak zaměřený s napojením na někoho jen LŽE.

Myslíme si, že když jsme se pro něco rozhodli, tak že někdo jiný za nás může něco udělat a to samozřejmě za peníze, ale tak tomu není. Nikdo jiný než ty sám, člověče, pro sebe a za sebe nic udělat nemůže.

Ano, můžeš se obrátit na někoho, kdo nabízí pročištění od čehokoliv, aby tě očistil třeba od entit. Zaplatíš za tuhle službu a než zavřeš za sebou dveře či druhý den ráno je stav stejný jaký byl, budeš mít na sobě opět entity a nepochybně horší než byly ty doposud. Věci jsou jednoduché, přesto z jiného pohledu docela složité. Je to vše jednoduché pokud to pochopíme, přijmeme to za své a budeme mít Víru, ale dojít do bodu skutečného přijetí, pochopení a Víry jednoduché není. Zde se na nás podepisuje vše, čím jsme doposud ve svém životě prošli a co na nás každodenně působí a oprostit se od mnohých věcí jednoduché není.

Na této Cestě se musím naučit jednu ze základních věcí a tím je také přijat vše, co mi do života přichází na základě právě mé Cesty.

Není možné stát se skutečně svobodným, láskyplným, žít ze Srdce, stávat se postupně vědomým a nepřijmout zásadní a základní fakt a tím je, že vše, NAPROSTO VŠE KOLEM MNE SE BUDE MĚNIT.

„Přátelé“ a různí známí mi budou ze života odcházet a odpadat jak hrušky ze stromu. Může a s největší pravděpodobností se tak i stane, že se mi rozpadne současný vztah, ve kterém se nacházím a to i přesto, že jsem přesvědčen o tom, že toho člověka přece miluji a nechápu, že ono to není Láska. Tedy ona láska s tím velkým L na počátku, o které v podstatě nic nevíme, ale že to v čem žiji je jen čistá závislost. Do cesty mi bude vstupovat řada jiných větších či menších překážek a to téměř neustále, protože jsem se vydal na cestu změn a pokud si myslím cokoliv jiného, pak se touto cestou člověče ani nevydávej, protože v dané chvíli stále nejsi připraven a pokud to zkusíš, pak tě mohu ujistit, že tohle by neměli být věci, které budeme jen tak zkoušek. Na otázku proč bychom to jen tak neměli zkoušet, je opět jednoduchá odpověď, ale bohužel opět ji plně pochopí jen ten, kdo ví o čem je řeč a jak věci opravdu fungují. A znovu opakuji, věci jsou naprosto jednouché a to v podstatě jakékoliv, jen my sami si je komplikujeme, protože nechceme připustit, že by to mohlo tak jednoduché být.

Až přijmeš fakt, uvědomíš si a budeš mít Víru v to, že zde nejsme pro vlastní potěšení a že jsme stále po dobu dvaceti čtyř hodin denně pod vlivem jedné či druhé strany, pak mnohé pochopíš a mnohé se stane pro tebe jednodušší a některé věci právě z tohoto pohledu nebudeš zkoušet.

Zkus se však zamyslet nad jednoduchým příkladem. Chceš se vydat na cestu zpět ke Světlu, ke Zdroji, ze kterého pocházíš. Je zřejmé, že se pro tento krok rozhoduješ pod tíhou svého života, se kterým nejsi spokojen a je jedno s jakou jeho částí, byť skutečně většinou jsou to vztahy. To, že se rozhoduješ pro tento krok, trápíš se a hledáš informace, máš nejrůznější myšlenky a podobně, je jasným znamením pod čí nadvládou se většinu svého času nacházíš, která ta strana řídí tvůj život. Tato strana temnoty nemá zájem na tom, abys cokoliv změnil, protože tě chce ovládat, žije z tebe. Jakákoliv entita žije z tvé negativní energie a pokud něco změníš, pak ONI přijdou o jeden zdroj a tohle nechtějí dopustit. Ty se přesto rozhodneš a zkusíš to. Necháš se někde za peníze očistit, aniž bys sám vědomě a s Vírou chtěl pokračovat. Stane se jediná věc. Během velmi krátké doby, a mohou to být i jen hodiny, připustíš, že tě některá z entit opět obsadí a nepochybně v krátkém čase budou věci horší než byly, protože ti musí dát pocítit, abys už nikdy nic podobného nezkoušel. Nebudeš na tom dobře a vyhledáš opět svého „duchovního léčitele“ v dobré víře, ale naivním přesvědčení, že pak ti bude zase lépe. On ti samozřejmě pomůže a znovu tě očistí, nepochybně na tebe bude působit moudře, příjemně a bude ti z jeho slov dobře. V čase se vše opakuje znovu a znovu. Vyhledáváš další a další pomoc, každému zaplatíš a od každého odcházíš s vírou, že teď to bylo to pravé. Oni duchovní, kterých je plný internet, z tebe mají byznys a s největší pravděpodobností neslouží tomu Zdroji, ze kterého pochází, ale jsou stejně jako ty pod nadvládou oné druhé strany.

O tom by se dala napsat kniha a je to zbytečné stejně jako mnoho jiných slov, protože tohle vlastně všechno slyšet člověče nechceš. Ty sám chceš slyšet, že nějaké pročištění od někoho ti pomůže, že nějaké zasvěcení ti změní život, tak zaplatíš, necháš se zasvětit a ono se nic k lepšímu nezmění. V čase se vše bude opakovat a věci dokonce budou horší. Pravdou pro tebe je a můžeš žít ve Víře, že ses nechal očistit, že máš přece spousty zasvěcení a přitom si ani neuvědomuješ, že jsi jen více pod nadvládou strany, od které jsi chtěl odejít.

Zamysli se tedy jak to je a zda jsi připraven se na cestu skutečně vydat. Na onu cestu nenastupuješ, aby sis udržel přátele a kamarády. Na tuhle cestu nenastupuješ, abys udržel vztah, ve kterém se nacházíš. Na tuhle cestu bys měl nastoupit s Vírou a přesvědčením, že se postupně chceš stát vědomým, že se chceš naučit žít ze Srdce, že se chceš stát skutečně svobodným, že chceš splnit a plnit to, co jsi slíbil, než jsi zde sestoupil na tuhle planetu Zem.

Ty nejsi tím, kým si myslíš, že jsi, nejsi tímto tělem, to máš jen proto, abys zde mohl být. Nejsi rukou ani nohou. Nejsi žádnou částí tohoto těla. O každou část těla můžeš přijít a přesto budeš. Zeptej se prstu u nohy, zda jsi tím prstem, nebo se zeptej, zda jsi tou rukou či nohou. Zamysli se nad tím, jaká odpověď ti přišla. Zamysli se nad tím od koho a proč.

V únoru jsem ti zde předal, člověče, srozumitelný postup na to, aby ses sám mohl vydat na cestu zpět k původnímu prvotnímu Zdroji. To neznamená, že se dále věcmi zde nezabýváme anebo že bych osobně kohokoliv odmítl, pokud opravdu chce a vybral si mne jako „průvodce“ na cestě pročištění. Stále zde nabízím stejné věci, na kterých se v podstatě nic nezměnilo. Pokud tedy chceš, máš víru a myslíš to vážně, můžeš začít. Dnes bych nikoho nezasvětil ani do prvních dvou stupňů Shambhaly, pokud by neprošel zde třicetidenním pročištěním se Shambhalou.

Základní služba a nabídka na těchto stránkách a tím je právě „Pročištění 30 dnů se Shambhalou“ je zde stále a je každému dostupná pokud tedy máš zájem,

 klidně se na mne obrať a v rámci svých a našich možností zde udělám maximum, abychom společně tímto pročištěním prošli. To je ten nejlepší začátek na tvé nové cestě.

S Láskou a v Lásce Kája

v Borotíně 20.12.2018

 

předchozí povídání ................Hranice II pohled Radky

následné povídání .................. Borotín 2019

prostor pro dikuzi zde ............Prostor pro diskuzi.