Energie objímání.

 

Je tomu již pár let, kdy jsem se dostal k nějakým počátkům energií se kterými se v našich životech setkáváme. Do té doby jsem o podobných věcech neměl ani páru a trvalo velmi dlouho, než jsem sám pochopil a přijal alespoň nějaké základy. Dnes jsem si plně vědom, že energie je vše kolem nás.  My samotní v podstatě nejsme nic než jen energií, která obepíná v různých formách a podobách našeho ducha.

V dobách pro mne velmi těžkých a složitých jsem musel hledat něco, co by mne podrželo nad vodou, pomohlo mi přežít tato období. Přijat to vše co se kolem mne dělo a stále děje a tak jsem se začal pomalu seznamovat s energiemi kolem nás.

O mnoha věcech se zde nedá v tuhle chvíli ani  psát, protože to bychom zde museli strávit více času, než máme tak nějak v dané chvíli k dispozici. Nepochybuji však a věřím, že v čase se věci pozmění a budu mít více prostoru, abych se mohl plně věnovat tomu, co miluji a to je opravdu vše co se týká jakéhokoliv dění mezi nebem a samotnou vnitřní zemí a k mnoha věcem se navrátím, abych se zde mohl za sebe k různým věcem vyjádřit.

Nemusí zde žádný příchozí nikdy věřit tomu, co uvádím, popisuji nebo se pokouším sdělit. Každý ať sám otevře své srdce a procítí to vše a pak ať si sám odnese z toho jen to nač je připraven v dané chvíli a co potřebuje ke svému dalšímu růstu.

V poslední době si začínám uvědomovat a zjišťovat, že věci nejsou, jak jsem si myslel a že většina bytostí a to ani těch, kteří jsou na jakési té duchovní cestě nemá ani ponětí o tom co jsou to vlastně energie, jak se projevují a chovají v našich životech. Mnozí si myslí, že je to něco co se někomu pošle a druhý nemusí dělat nic, mnozí mluví nebo slyšeli něco o Shanballe a přesto nemají ponětí oč zde jde jak se toto vše projevuje a proč se věci kolem nás projevují tak, nebo jinak. Neumíme si vysvětlit, proč někdo vnímá a někdo ne a myslíme si, že ten kdo nevnímá, že se nemění a nic neprožívá a podobně.

Víme toho o věcech kolem nás o tom, proč zde vlastně jsme a jaký postoj máme zaujmout stále tak málo. A přichází zde zjištění, že to málo co víme a známe je mnohdy nepravda a dokonce záměrná manipulace s námi a lež. Tak nějak jsme pozapomněli a nechceme vlastně již ani slyšet, že vše co jsme zde kdy vytvořili a všechny informace, které si předáváme a dále šíříme, mnohdy vytvořil sám člověk z nějakého důvodu. Mnohé pravdivé věci, byly v čase naprosto překrouceny a my je dnes přijímáme jako pravdu a přitom jsou to věci, které ovládají a řídí naše životy a jsou  „pravdě“ na hony vzdáleny.

Polopravdy a lži jsou v nás tak zažité, že není vůbec jednoduché přijat, že věci jsou, nebo mohou být jinak.

Stali jsme se konzumní společností, které ve své lenosti a pohodlnosti dnes přijímá vše, co je ji předkládáno aniž bychom se nad věcmi hluboce zamysleli.

Mnozí hledáme cestu a říkáme tomu cesta ke Světlu nebo k Bohu, protože touha člověka od nepaměti je něčemu věřit a přitom si ani neuvědomujeme, na jaké scestí jsme se to vydali a jak nakonec upadneme do temnoty ještě hlouběji. Nechceme si totiž uvědomit ani si připustit, že ne mnohé z toho co se kolem nás nachází a co je nám předkládáno může být jinak a tak se vlastně setkáváme se lží a dokonalou byť někdy z druhé strany ani ne vědomou manipulací, avšak přesto s polopravdami a lži. Nakonec končíme ve větším bahně a to jen proto, že máme tu potřebu někomu nebo něčemu věřit.

A opět zde zopakuji každému příchozímu, nevěř tomu co říká Kája, věř a plně důvěřuj jen a jen svému srdci a nikdy nedělej nic co není v jeho souladu co tak necítíš aby tak bylo. Přestože vše co se pokouším sdělit a předat pochází ze Světla a je pravdou. Neumím mnohé zde předat do slov tak, abych se správně vyjádřil.

Je jen na tobě člověče čemu a kdy uvěříš. Pokud však čteš tato slova, pak nepochybně v něco věříš a pokud věříš v reinkarnace a máš duši, pak se zde budeš navracet tak dlouho, dokud nepochopíš a nestaneš se vědomým.

Vědomým se nestaneš, pokud budeš věřit, podobným věcem jako je dualita. Člověk žijící a věřící v dualitu se nemůže stát nikdy vědomým. Tím nechci říci, že dualita není. Ona není jen v podobě, která se šíří a kterou se necháváme mnohdy zmást, oblbnout a svést z naší skutečné cesty po které bychom měli nebo chtěli jít. Vysvětit že není dualita není až tak složité. Složité zůstává přijmout to že tomu tak není, že je toto opět jeden z mnoha bludů, ve kterém žijeme, šíříme jej a tak jej také podporujeme.

Plně si jsem vědom toho, jak toto tvrzení o dualitě působí nebo může působit a přesto dnes nemám obavu se o podobných věcech zmínit, protože pokud se nesetkáme nikde s jinými informacemi pak se nesetkáme ani s příležitostí se nad tím zamyslet a sami se následně v čase rozhodnout jak se věci mají a čemu věřit a čemu věnovat pozornost. To vše se pak jaksi podepisuje na našem životě a mění jej ať tak nebo tak vždy jej mění a my se měníme s ním.

Dualita existuje například ve smyslu jak ji popsal sám Thovt „co je nahoře je i dole“ tím bylo a je však myšleno něco zcela jiného než jak k tomu přistupujeme my sami dnes a to jen proto, že si nedáme čas a příležitost se nad věcmi zamýšlet. Nezamýšlíme se a stáváme se konzumenty doby. Jsme schopni navštěvovat bezpočet různých kurzů a přednášek a to právě ve víře toho, že máme potřebu někomu nebo něčemu věřit a tak věříme a myslím si, že to co nám předávají jiní na podobných akcích je pravdou a že toto nám změní život a mnohdy bezhlavě věříme.

Věříme, protože chceme věřit a tak navštěvujeme další a další přednášky a školení a školy a neuvědomujeme si, že v mnohém nás tyto všechny věci a okolnosti ještě více svazují a vytvářejí v nás potřeby a návyky z kterých těží jiní a my se stáváme závislými a ještě mnohdy více nevědomými.

Toto vše však nebylo dnes předmětem toho o čem jsem měl v úmyslu se zde zmínit. Nicméně tak jak mi písmenka, slovy a myšlenky přicházely tak jsem se snažil v té nejlepší podobě a formě je zde zaznamenat a proto jsem přesvědčen že to takto mělo být a nemám potřebu zde změnit v dané chvíli nic.

V každém případě se však nyní navrátím k samotnému nadpisu a myšlence a pár informací o tom co nám sděluje samotný nadpis dnešního zamyšlení a tím je energie objímání. Původně jsem chtěl toto povídání nazvat jednoduše energie objetí, nakonec jsem toto pozměnil, protože přece jen by se mohly plést samotná dvě slova jak je tomu mnohdy zvykem a za slovem „objetí“ by mohl někdo hledat přece jen něco jiného.

Čím dále častěji se setkávám právě s věcmi jako je, že někdo se účastní nějakých sezení, školení seminářů a nazvat to jde různě a zde se mimo jiné praktikují věci, jako je vzájemné objímání s druhými. Toto je nám představováno jako něco zcela pozitivního a jako potřebné, prospěšné a podobně.

Chápal bych, že se lidé vzájemně budou objímat a bezpochyby na samotném objetí není nic proti ničemu, protože denně objímáme, své partnery nebo děti. Obejmeme se také s lidmi, kteří nám jsou blízcí a které docela dobře známe,  nebo nám je opravdu hezky v jejich přítomnost. Objímat se však s někým o kom nic nevím, neznám jej a nemám ani tušení co se na mne byť jen v jednom jediném objetí může nalepit je až příliš nebezpečné, abych toto k cizím mi lidem osobně já jen tak praktikoval.

Je mnoho starých kultur, kde se k tomu druhému můžete přiblížit jen na určitou vzdálenost a nepodají vám ani ruku, natož aby vás objali. Proč tomu tak asi je, co myslíte, položte si tyto otázky.

 Nemusím zde snad vysvětlovat, že máme nějaká energetická těla a že kolem nás jsou tvořeny různé energetické ochrany. K čemu je tak asi máme. Pokud se k nám někdo přiblíží na určitou vzdálenost několika desítek centimetrů, pak se necítíme dobře a máme tendenci naprosto přirozenou, ustoupit trochu dozadu. A přesto tento zcela přirozený postoj jsme schopni okamžitě opustit, když se budeme účastnit nějaké skupinové „terapie“ kde nám někdo řekne a vyzve nás k vzájemnému objímání. Nebouříme se alespoň ne všichni a naprostá většina se bez jakýchkoliv zábran začne objímat a to jen proto, že zase věří. Věří a myslí si, že toto je správné, že se nachází na správném místě a lektor, nějaký guru či jak se mnozí sami pasují do roli šiřitelé světla je k tomu vyzval. Vůbec si neuvědomujeme v danou chvíli, co toto s námi může dělat a dělá a opět slepě jako stádo ovládajících ovcí se poslušně objímáme. Vrcholem všeho pak už nejsou jen ledasjaká objetí  a my se účastníme, protože jsme k tomu opět vyzváni skupinových obětí a jiných podobných nesmyslných chování. Ani na malou chvíli nezapochybujeme, zda to je nebo není správné, protože pokud sami  v sobě vnímáme něco co se bouří a proč se nám do obětí nechce, pak si to zdůvodňujeme, nebo je nám toto opět zdůvodňováno jako naše bloky a že toto musíme a máme překonat.

Představme si situaci, že před skupinu, která se má účastnit objímání se dostaví někdo, kdo jim v krátkosti řekněme v hodině osvětlí energie, energetická pole a vše to co každý jednotlivec na sebe může vztáhnout od toho druhého na základě objímání. Jsem přesvědčen, že po těchto informacích to pak následně budou jen jedinci, kteří se objímání neznámých osob budou účastnit a zase bychom našli odpovědi proč tomu tak bude.

 Kdo se má rád a kdo vědomě jde k Jednotě a chce se probudit a jde cestou srdce, ten si dá velmi dobrý pozor na to s kým se stýká a pokud se bude účastnit jakýchkoliv seminářů, jakéhokoliv druhu pro svůj vlastní růst a poznání sebe sama, ten si dá nepochybně hodně dobrý pozor na to s kým se na vyzvání někoho má obejmout a toto nepochybně praktikovat nebude. A to bez ohledu na to jak se na něj kdo dívá, protože miluje sebe sama.

Nedávno jsem shlédl zajímavý dokument o druhé světové válce a německých ponorkách. Na těchto ponorkách plně bojovali jen „lidé“ ve věku od 18 do 24 let. Takže vlastně děti. A celý dokument  byl vyprávěním jednoho z nich. Několikráte uvedl, že se chtěl stát tím nejlepším, kdo potopí nejvíce nepřátelských lodí a podobně. Na otázku jak to vidí dnes odpovídal, že tehdy to nechápal, neviděl a nerozuměl tomu a že vše, bylo jak bylo jen zásluhou dokonale propracované propagandy.

A ne jinak je tomu zde a to nejen s objetím. Nejde o nic jiného než o propagandu a někdo to někde vytvořil, aby se dostal nejen do podvědomí a na výsluní, ale také proto, abychom se nestali vědomými.

Stejnou bytost, kterou jsem schopni obejmout na těchto seminářích, bychom v civilním životě neobjali a zde ji objímáme jen a výhradně proto, že jsme pod vlivem právě daného prostředí a někdo nás k tomu vyzval.

Jsme schopni nepustit vlastní děti k obědu, pokud si neumyjí ruce a jsme přecitlivělí na osobní hygienu a protipólem zde je, že jsme schopni se objímat s někým o kom nic nevíme a neznáme jej.

Pojedeme do cizích států a klidně podstoupíme řadu ošetření a očkování různého druhu proti mnohému s čím se můžeme v těchto zemích setkat a přesto se budeme na vyzvání objímat s kýmkoliv.

Je to absurdní a je otázkou, zda to opravdu byla naše svobodná vůle anebo vůle někoho jiného. A pokud to byla vůle jiná než naše, pak je zde otázka jaká toto objetí mají skutečný význam. A možná o tom ani ti co nás k tomu vedou, neví jak nás mohou poškodit a co vše na sebe můžeme vztáhnout. Toto je však neomlouvá stejně tak jako vás kdo se budete účastnit podobných smyslných nesmyslů.

Partnera si budeme dlouho vybírat a jen tak jej k sobě nepustíme. Bude trvat nějakou dobu, než nám může podat ruku, než nás může políbit a než nás může obejmout či se s námi vyspat. A přesto uposlechneme a objímat se budeme na vyzvání někoho koho ani neznáme o kom nic nevíme a stejně tak budeme objímat pro nás neznáme bytosti o kterých nevíme z cela nic snad jen to, že se účastní stejného semináře.

Mohu se  s někým setkat, zajít s ním na kávu a strávit několik hodin v povídání. Bude mi u toho příjemně a protože jsme zjistili, že jsme naladěni na stejnou vlnu máme při rozloučení potřebu. Cítím ji a vnímám toho druhého obejmout a pokud jej požádáme a on nám dá svolení je to naprosto jiný druh objetí, než ten, který děláme na požádání někoho.

Pokud sis dal ten čas a došel jsi až sem milý člověče, pak si dej ještě další čas pro sebe sama a zamysli se nad mnohým, co zde bylo uvedeno a co jsem se snažil ti sdělit a dát do slov. Nepochybuji, že pokud pochopíš dáš si větší pozor na to s kým se objímáš s kým spíš s kým se stýkáš s kým žiješ. Proč, protože to vše jsou energie a ty ovlivňují ať si to uvědomuješ nebo ne tvůj osobní život a ty sám pak ovlivňuješ následně životy svých blízkých, protože jsi v jejich blízkosti a tak na ně působíš.

S Láskou a v Lásce Kája

22.11.2015