Jaké to je - být čistý?

Již nějaký čas se zabývám myšlenkou, že bych se zde s Vámi měla podělit o něco z mých poznatků ohledně energií a to tentokrát ne těch krásných a mně příjemných, o kterých jsem se zmiňovala již několikrát (pro nově příchozí mám na mysli energii modrobílého plamene Květu života, Shanbally či Jednoty), ale chci se pokusit nějakou srozumitelnou formou popsat své vnímání toho, kdy na mne osobně působily energie opačné. Mohu-li to vůbec nazvat energiemi, ale jistě ano, nakonec přece všechno je jen energie. Chtěla bych zde vyjádřit své pocity, nálady a vnímání toho, jaké to je, když na mne působí entity různého druhu, přivtělené duše nebo i jen energetická vlákna.

Již dlouho předtím, než jsem se dostala k informaci o energii modrobílého plamene Květu života a v souvislosti s napojením na tuto energii nastartovala mnoho změn ve svém životě, jsem vnímala, že vše kolem nás je možná úplně jinak, než jak se zdá. V onom pro nás „hmatatelném“ světě, který mnozí stále považují za jediný reálný a skutečný, jsem nenacházela pro mne uspokojivé odpovědi na mnoho otázek. Stále nechceme vidět to, co není možné vidět pouhým okem na první pohled, co nemůžeme osahat, ochutnat, očichat nebo slyšet, jednoduše to, co nemůžeme vnímat svými smysly. Ale přece jen existuje mnohem víc a my se sami můžeme každodenně s mnohým setkat a setkáváme, jen nechceme slyšet ani vidět. Zvykli jsme si a jsme stále udržováni ve velkém klamu nebo jakémsi polospánku. Denně jsme obelháváni civilizovaným světem a všemi jeho vymoženostmi. Je to ovšem záměr udržet nás v nevědomosti, protože co by se asi tak stalo, kdybychom zjistili, jak to vše opravdu je. Na druhou stranu informace pro nás zde jsou již dávno a v různých podobách se k nám dostávají, jen je pro mnohé stále pohodlnější nevidět je a neslyšet. Nakonec tak ani nevíme, co vše na nás denně působí a nás ovlivňuje a pokud nějakou změnu na sobě zaznamenáme, zpravidla brzo najdeme nějaké rozumné vysvětlení podložené argumenty moderní medicíny či životním stylem.

V minulých letech jsem se zabývala otázkou, zda je možné, že by můj fyzický nebo psychický stav mohl ovlivňovat někdo jiný než já sama. Sama jsem vnímala, jak lehce se stane, že člověk podlehne vlivu nálady lidí, v jejichž společnosti pobývá nějaký čas, nebo třeba jak dokáže pokazit náladu nějaký nepříjemný telefonát. Dočetla jsem se tehdy v nějakém článku o různých energetických vláknech a tzv. „energetických upírech“, jiný článek ale všechno zpochybnil a popřel. Vedlo mne to k tomu, že jsem sama začala hledat odpovědi, sledovala jsem, jak na mne např. různě působí přítomnost některých lidí nebo i pobyt v určitém prostředí. Žádnou vědecky podloženou odpověď jsem ovšem nikde nenašla.

Před necelým rokem jsem se dostala na internetu k informacím o energii modrobílého plamene Květu života a tehdy jsem se poprvé setkala s nabídkou pročištění – odvedení entit a přivtělených duší a odsekání energetických vláken a pout. Tehdy jsem požádala Káju o napojení na energii Květu života a díky očištění jsem si mohla uvědomit, jaké to je nebýt zatížená vlivem entit. Samozřejmě pod vlivem mnoha vjemů a pocitů ze samotné energie Květu života jsem tehdy ještě nedokázala rozpoznat a vnímat na sobě rozdíl po odvedení entit. Pro vaši úplnou představu bych zde chtěla uvést pár vět, kterými mé očištění okomentoval tehdy Kája:

„… vy jste měla na čakrách tři nějaké entity, nezkoumáme jaké, není to důležité. Samozřejmě že vás toto muselo více či méně obtěžovat ale je možné že jste to ani nepociťovala, protože my ani vlastně nevíme jaký je to pocit být čistý. V každém případě entity jakéhokoliv druhu vždy berou energií.

Duše jste neměla v auře žádné, ale měla jste na sobě energetická vlákna a to docela dost protože byla to vlákna, co směřovala k vám ale a to pozor i od vás k někomu. No a to je k zamyšlení na koho a proč se napojujete s kým máte nějaký soucit a koho si pouštíte blízko k tělu a to naprosto zbytečně protože mít na sobě energetická vlákna nikomu nepomáhá, ale je to naše věc zda to dovolíme. …“

Tak jako pro mne tehdy, může být pro mnohé z vás i nyní samotný pojem „entita“ nebo „energetická vlákna“ velmi abstraktní a neuchopitelný z běžného lidského pohledu, proto se chci zde podělit o své vnímání a pocity ze setkání s nimi. Jak už jsem zmínila, do doby očištění jsem neuměla nijak na sobě poznat čím mne něco z oné části světa, která je mimo naše běžné smyslové vnímání, ovlivňuje. Podle Kájova doporučení jsem se denně věnovala odsekávání energetických vláken a pout. Během několika týdnů jsem si všimla, že mi ze života zmizelo několik lidí, ve smyslu že mne zcela přestali kontaktovat. Nejednalo se o lidi, kteří by byli pro mne nepostradatelní a já si pak uvědomila, že vlastně oni v jistém smyslu využívali mne a ze mne čerpali energii. Pravidelným odsekáváním pout jsem zpřetrhala vazby s nimi.

Když jsem později na stránkách viděla nabídku hromadných čištění lidí napojených na energii modrobílého plamene, vědomě jsem sledovala na sobě pocity a vnímání každého průběhu čištění a také změny na sobě a kolem sebe následující dny.

Výjimečnou příležitostí pak byla pro mne terapie Shanballou, kdy Kája nabídl po dobu dvou týdnů posílání této energie spojenou s každodenním očištěním všech zúčastněných. Za těchto 14 dní bylo možné krásně pozorovat na sobě vliv jak energie Shanbally, tak stav bez entit, přivtělených duší a vláken. Tento stav vnímání svého těla jsem již považovala za normální a díky tomu jsem pak mohla pociťovat na sobě změny, které přímo souvisely s působením entit a vláken pokud se ke mně z nějakého důvodu dostaly. V takovém případě jsem zpravidla během několika hodin až dnů pociťovala zatuhnutí a bolest zad, únavu, apatii a postupně zesilující bolest hlavy. Tyto příznaky byly společné vždy a někdy se k nim přidaly i další. Každá taková zkušenost ve mně posílila odhodlání, že toto nechci zažívat, a zároveň mne nutí zamýšlet se nad tím, proč se to vůbec stává a s čím konkrétně to v mém životě souvisí.

Informace o tom jak odsekávat energetická vlákna a vytvářet si ochrany lze dnes na internetu nalézt, ale je to nakonec vždy jen jakýsi návod, ukázání směru, protože vlastní cestu si musí každý najít sám a především pochopit, že je to vše pouze v něm a o něm. Je to opět ona neustálá práce na sobě sama.

Pro mnohé může být to, co zde popisuji, příliš nehmatatelné a rozumem nepochopitelné, proto budou raději nadále své zdravotní komplikace řešit jinou cestou a zcela to chápu. Já sama jsem kdysi došla do bodu, kdy jsem odmítla řešit zdravotní potíže s lékaři, protože ti mají na vše recept - prášky, masti, kapky nebo v lepším případě rehabilitace. Cestou přes různé léčitele a propagátory alternativní medicíny jsem došla k masážím a józe a to vše mne přivedlo až k sobě samé. Ovšem proto, abych pochopila a našla svoji sílu v sobě, musela jsem si tím vším projít a sama na sobě poznat, že nikdo a nic nemůže pro mne udělat lépe, než já sama. Budiž toto pro vás malým příkladem toho, že vše může být nakonec jinak, než jak se na první pohled zdá, nebo jak nás učili.

S Láskou Radka

 

procházky v okolí