13.5.2015 vznikl na naší planetě zemi dvanáctý energetický bod, kde došlo k trvalému propojení mezi samotným vesmírem a vnitřní zemí.


Toto místo se nachází ve Velké Británií – Anglií v Oxfordu a je jim:
Kostel panny Marie na Oxfordské univerzitě

 

Univerzitní kostel Panny Marie  je největší z farních kostelů v Oxfordu. Byl postaven v samotném středu od kterého pak univerzita v oxfordu rostla. Kostel je obklopen budovami univerzit a vysokých škol.
Kostel má excentrickou barokní verandu a věž, která je prohlašována, některými církevními historiky za jednu z nejkrásnějších v Anglii.  Věž je otevřena pro veřejnost za poplatek, a poskytuje dobrý výhled na samém srdci historického univerzitního města.

 

Univerzitní město Oxford
Malé stopadesátitisícové městečko Oxford na řece Temži je dnes známé především díky univerzitě, jež patří k vůbec nejstarším na světě. Aby vás však návštěva města zaujala, nemusíte být zrovna pilnými studenty zdejší akademické obce. Oxford totiž nabízí spoustu zajímavých příležitostí pro každého.
Počátky města Oxfordu zůstávají dodnes zahaleny tajemstvím. Podle jedné verze jej v 11. století př.n.l.  založili Trójané, další teorie přikládá jeho vznik tyranskému králi Mempriciu, který ovládal území dnešní Anglie přibližně o čtyři sta let dříve. Ať už je to jak chce, první písemná zmínka o Oxfordu se objevuje až v Anglosaské kronice z roku 912. V té době již nabyl Oxford velkého významu, což dokazuje i fakt, že mu za vlády Jindřicha II byla udělena zvláštní privilegia, kterými se ve své době mohli pyšnit pouze obyvatelé hlavního města.
Ve 12. století je v Oxfordu založena univerzita, která od té doby významně ovlivňuje další dění ve městě. Nutno dodat, že vztahy mezi místními občany a univerzitní komunitou nepatřily vždy k těm nejvřelejším. Přesto si University of Oxford udržela své pevné místo a je dnes považována za jednu z nejprestižnějších univerzit na světě. 

 

Oxfordská univerzita
Oxfordská univerzita je nejstarší univerzita v anglicky Mluvící časti Světa a jedna z nejstarších na světe .Sídlí v  anglickém Městě Oxford. Je považována za jednu z nejprestižnějších univerzit ve Spojeném Království a v žebříčcích nejlepších vysokých škol na světe. Pravidelně zaujímá místa v první desítce. Její Tradiční barvou JE tmavě modrá.
Univerzita funguje na bázi federativního zřízení, tvoří ji 38 autonomních kolejí, 6 permanent halls of residence a řada fakult. V čele instituce stojí kancléř a vicekancléř. Vzhledem k tomu, že kancléř je spíše symbolická funkce, do níž jsou doživotně voleny významné osobnosti, samotné vedení univerzity fakticky připadá na vicekancléře.
Součástí Oxfordské univerzity je také několik muzeí a knihoven, které patří k nejstarším v Anglii.