Duchovní slib

Duchovní slib Jednotě.

 

Dne 15.5.2015 jsme společně s Mílou dokončili pro nás docela složitý úkol, který jsme přijali. Navíc jsem v nadcházejících dnech šli za hranici toho co bylo požadováno a všechna nově napojená energetická místa jsme ještě pročistili.
Jsem rád, že toto docela těžké a složité období je za námi a co s tím vším bude dále se uvidí. Jistě a nepochybně to není konec, jen v dané chvíli vnímám, že jsme s Mílou opravdu udělali maximum, které jsme mohli.
Nebylo to lehké období, ale to si jaksi začínám uvědomovat až nyní, kdy je to za námi jak tomu všemu bylo a čemu všemu jsme byli vystaveni.
Věřím však, že toto vše nám všem jednoho dne v čase dopomůže k mnoha změnám v našich osobních životech, pokud je ovšem sami budeme chtít uskutečnit.
Všechno to čím jsme si zde prošli, byť nebylo jednoduché a stálo nás to mnoho, nám přece jen nakonec mnoho také dalo. Snad si ani ještě v tuhle chvíli plně neumíme představit co vše se nám tím otevřelo a co máme na dosah.
Začalo to před časem jaksi nevinou nahrávkou rituálu šesti křížů a pak jsme byli požádání zda se pustíme do tohoto úkolu. Díky tomu jsme získali přístup k těm nejlepším energiím zde na zemi a tím mám namysli bezesporu především sám modrobílý plamen Květu života. V čase jsem pochopil, že toto napojení, tato energie tvoří opravdu samotný základ našeho „bytí“ zde na zemi. Dostali jsme se k tomu, že nám andělé poodhalili jedno z tajemství jak to vlastně je s tím vesmírem a samotnou vnitřní zemí. Dnes tomu plně rozumím a to jak se k tomu postaví kdokoliv z vás je jen na vás samotných jako vše v našich životech. Nazí jsme zde přišli a nazí odejdeme. Sami jsme zde přišli a sami také odejdeme. Ten náš život není o sousedech o lidech kolem nás ten náš život je o nás a patří nám a jen nám a jen my sami rozhodujeme jak to nakonec bude.
Mám pocit jako bych v tom všem žil ne pár měsíců ale celý svůj život, prolezlo to kažou mou jednotlivou buňkou v těle. Stejný pocit jsem měl a mám co se týká samotné Míly jako bychom se znali od nepaměti. A my se také od nepaměti známe. Oba to víme jak to bylo, kdo a proč nás zde dal dohromady a jak dlouhou dobu to trvalo než se toto podařilo. Tou dlouhou dobou nemám vůbec namysli tento jeden krátký život, který je jak jedna malé nadechnutí se v tom nekonečném čase byti.
Za to vše co se událo v mém životě v poslední době, mohu vesmíru jako celku jen poděkovat a jsem vděčný za každý jeden okamžik, který byl. Jsem rád, že jsem toho byl účasten a co a jak bude dále se uvidí.
Tuhle kapitolu kolem napojování energetických bodů v dané chvíli mohu jaksi tímto uzavřít. Ne to neznamená, že tohle skončilo jen jsme něco málo dokončili a budeme se opět věnovat něčemu jinému. Zda se věcem budu věnovat sám nebo společně s Mílou to ukáže až čas. V každém případě jsem si plně vědom toho co jsem slíbil jak věci byly a nemám v úmyslu je jakýmkoliv způsobem pošlapat popřít vyvrátit. Pokud bych cokoliv z toho popřel a řekl, že tomu tak není pak bych musel popřít úplně vše.
Dále budu šířit světlo a lásku, dále půjdu v pravdě míru a harmonií. Dodržím vše co jsem slíbil. Tím neříkám, že občas nezakopnu a neupadnu, ale vždy se znovu postavím a půjdu dále. Půjdu vždy po zbytek svého života cestou světla.

Samotný proces propojování každého nového energetického místa, byl jistě zdlouhavý a museli jsme vykonat mnohé, aby se tak stalo. Níže uvádím jen část procesu, kde je náš slib, který jsme učili a dali. Stvrdili jsme jej ne na jednom, ale na třinácti místech naší planety. Nepronesli jsme jej před nějakým farářem v kostele ani před žádným úředníkem na úřadě, ale před těmi nejvyššími v celém našem vesmíru. A myslím si, že to není slib, který jen tak bych mohl popřít, protože pak bych popřel sebe sama.

 

Část procesu propojování energetických bodů.

 

Vážení a milí, scházíme se zde opět na jednom z míst, které jste nám určili, abychom zde na tomto místě vytvořili nový a to již třináctý energetický bod na naší planetě zemi. Na tomto novém místě v Austrálii v katedrále svaté Marie v Sydney

 

Na tomto místě  v Austrálii v katedrále svaté Marie v Sydney, tak vznikne nové propojení vesmíru se zemí a vznikne tak nové místo, které bude dále podporovat a čířit samotnou energií Jednoty a společně se tak opět malinko posuneme k tomu, abychom se jednoho dne v čase  Jednotou stali se vším a se všemi.


Sešli jsme se zde v tomto čase, abychom společnými silami provedli propojení Květu života s čistou energií Lásky a Světla. Tímto propojením tak vytvoříme, třinácté,  energetické místo na planetě zemi a to v  Austrálii v katedrále svaté Marie v Sydney
Vytvořime tak další napojení na jednotnou energií Jednoty.

 

Zároveň s tímto zde obnovujeme slib, který jsme vám dali.

 

Vítáme zde všechny naše milované bytosti pocházející ze světla, vítáme zde všechny naše bratry a setry přicházející z naší domovské planety. Vítáme zde také všechny bytosti pocházející ze samotného středu země. Vítáme zde všechny, kteří přišli v Lásce a jsou přímými účastníky této pro nás všechny mimořádné události.

Sešli jsme se zde dnes 15 května roku 2015 pozemského času, abychom společně propojili vesmír a zemi v dalším energetickém bodě na energií Jednoty.

Vítáme vás zde v tomto čase a na tomto místě v  Austrálii v katedrále svaté Marie v Sydney
Jsme zde, abychom takto a tímto stvrdili slib, který jsme vám již dali.

Slibujeme, že od dnešního dne, půjdeme spolu dále a to nejen v tomto současném pozemském životě nýbrž na věky věků. Už není mezi námi TY, nebo JA. Už jsme jen MY.

Slibujeme zde před celou naší domovskou galaxií, před celým vesmírem a před vládci či obyvateli samotného středu země, že se necháme vést a budeme sloužit Světlu a Lásce. Společnou cestou tak půjdeme ke sjednocení s naší domovskou galaxií a k Jednotě.

Slibujeme, že v rámci našich pozemských možností a možností, které nám budou dány, budeme na povrchu této země šířit jen Lásku a Světlo. Lásku a Světlo budeme šířit tak, abychom konečně, skutečně a vědomě směřovali k Jednotě a jednoho dne se tak Jednotou se vším a ke všemu také stali. Jednotou se vším se všemi a ke všemu, co pochází ze světla, nebo k němu směřuje. Jednotou se vším, co je či bude v Božím plánu a řádu.

Uzavíráme tuto dohodu, kterou zároveň považujeme jako sňatek mezi námi stejně jako sňatek mezi naší domovskou planetou a samotným středem země.

Já pozemským jménem a v tomto čase oslovován jako Kája jsem v daném slibu vnímán jako zástupce Středu země.
Já pozemským jménem a v tomto čase oslovována Míla jsem v daném slibu vnímána jako zástupce naší domovské planety.

Slibujeme tímto našemu nejvyššímu, že budeme společně šířit Světlo a Lásku a půjdeme jednotně k Jednotě. Slibujeme, že budeme vždy dbát na to, aby byly naše kroky v souladu s Božím plánem.

Jako svědci jsou nám zde dnes v tomto čase a na tomto místě všechny světelné bytosti pocházející ze Světla, všichni bratři a sestry pocházející z naší domovské planety a stejně tak,  všechny bytosti pocházející ze samotného středu Země a z Květu Života.

Abychom mohli plně a bezezbytku plnit náš slib, žádáme:
…Žádáme Vás mimo všechny věci a záležitosti pocházející jak s hora tak zdola, které nám budou zpřístupněny, aby v tomto našem pozemském životě byly neprodleně po našem slibu srovnány všechny naše finanční závazky a to ke všem a za všechny ke kterým vnímáme jakoukoliv „povinnost“. Žádáme o napojení na finanční hojnost, tak, abychom se plně a bezezbytku mohli věnovat našemu slibu. Žádáme, aby naši nejbližší rodinní příslušníci byli pod větší ochranou a aby jim byla lépe prosvětlována cesta než doposud. Žádáme o dokonalé zdraví našich fyzických těl po celou dobu pobytu zde na planetě zemi. Žádáme, aby byly splněny a vyslyšeny všechny naše pozemské požadavky pokud v budoucnu o ně požádáme. Žádáme o dokonalé napojení na všechny naše průvodce a učitele, které budeme na své cestě potřebovat. Žádáme, aby nám byly věci sdělovány srozumitelně a v případě, že se dopouštíme, nebo byť jen chystáme se dopustit, čehokoliv co není v souladu s Božím řádem a plánem, abychom byli zcela jasně upozorněni a zastaveni.
Pokud jsou naše žádosti, které zde byly vysloveny, nebo o které bude v budoucnu žádáno v souladu s Božím plánem a nejsou v ničem žádným prohřeškem, pak žádáme, aby jim bylo vyhověno a tak se stalo.

Děkujeme všem Světelným bytostem jak nahoře tak i dole. Děkujeme tímto i těm nejmenším duchovním pomocníkům za vše co pro nás děláte.
Slibujeme zde na tomto místě a v tomto čase, že budeme plnit, co jsme slíbili a k čemu jsme se zavázali, jak nejlépe budeme umět. Věříme, že společnými silami toto vše zvládneme.
To slibujeme.
S Láskou a v Lásce – Míla a Kája

 

Nyní žádáme, abyste naše duchovní těla přenesli do  Austrálii do katedrály svaté Marie v Sydney na místo, kde má být vytvořeno třinácté propojení mezi samotným vesmírem a samotným středem země, abychom mohli toto propojení uskutečnit a y vytvořit tak třináctý energetický bod, kde bude volně a stále od tohoto okamžiku proudit energie jak shora tak zdola tak, aby z tohoto napojení vznikla již jen čistá energie Jednoty, která nás všechny jednoho dne v Jednotu spojí……………

 

Závěr:
Máme tedy za sebou všech třináct energetických bodů a čas ukáže co s tím vším dále. Nepochybně by se o tom všem dalo psát dlouho a došli bychom k zajímavým zjištěním a otázkám. Mohli bychom se ptát, proč nevzniklo žádné energetické místo na africkém kontinentě a nebo v Americe. Proč Antarktida a podobně. K tomu a mnohému dalšímu se jistě v čase dostaneme. Zjistíme také, že tato místa velmi úzce souvisí a opět navazují na bod kde a od čeho to vše vzniklo a tím je opět rituál šesti křížů. Toto vše je s tímto rituálem mimo jiné spojené a stále se nám tak s Milenou ukazovalo v čase jak hluboce tento rituál zasahuje a jaké nedozírné následky má. O tom, ale na jiném místě.
Je mi líto, že zde v dané chvíli nemáme jako závěrečný článek, psaní od Míly, kde by bylo popsáno jak to bylo z jiného pohledu. jak se čistila všechna tahle místa a podobně. Nicméně nepochybuji, že jednoho dne pokud zrovna ne zde se články Míly opět objeví. Jen v dané chvíli stejně jako já musí zpracovat to co se pod silou a množstvím energie, která proudila a proudí našimi těly začalo uvolňovat a to chce čas.
V danou chvíli děkuji všem těm nahoře stejně jako těm dole, že mi umožnili toto vše prožít a být toho součástí.
Děkuji , děkuji, děkuji.
S Láskou a v Lásce Kája
5.6.2015