Sejeme ZLO - sklidíme ZLO

 

Neměl jsem v úmyslu zde usednout a psát a to ani přesto, že psát je stále o čem. Nejsme však připraveni sdílet pravdu a hledat pravdu. Nejsme připraveni nahlížet na věci srdcem a řešit věci Láskou. Dokonce ani nevíme, co to slovo Láska znamená a přesto jej máme stále plná ústa ve všech možných pádech a významech. Jen pramálo však o tom slovu Láska víme. Pokud bychom skutečně věděli, znali a poznali hloubku a sílu tohoto slova, pak bychom žili zcela jinak. Prodloužil by se nám věk, ne o roky, ale o desítky, možná o stovky let, a žili bychom zde jako v ráji. Nepoznali bychom války, chudobu ve stovce podob a krajina kolem nás by vzkvétala. Bohužel žijeme v době naprosté absence onoho slova Láska. Pomalu se díky těm, kterým jsme dali tu moc, aby nám vládli, vytrácí i ty poslední zbytky energií z onoho slova Láska.

V dobách, kdy se zde vtělil na tuhle planetu zemi Kristus v podobě Ježíše, poznával lid co je to Láska, co toto slovo znamená. Všechny zázraky, kterými bylo lidstvo udiveno, a které zde Ježíš předváděl, pocházeli jen z jednoho slova a tím byla Láska. Láska je něco tak nepopsatelného, že je v podstatě zde zbytečné ti, člověče, dále o této energii, o tomto slově psát, protože to, kde tvá představivost o energii a skutečném významu tohoto slova končí, tak tam teprve vše začíná.

Najděme opět onu esenci Lásky v sobě sama a začněme ji každodenně krmit, živit a podporovat její růst do té nejčistší podoby a pak se mnohé kolem nás změní. Do té doby budeme sklízet jen to, co jsme zaseli a pokud se podíváš kolem sebe dnes, člověče, a nebudeš v onom duchovním bahně až po uši, nebudeš ono bahno mít v očích stejně tak, jako v uších či ústech, pak a jedině pak uvidíš a uslyšíš. Uvidíš, co se kolem tebe děje, čeho jsi součástí, a co v podstatě podporuješ. Uslyšíš, co jiní neslyší.

Po celá ne staletí, ale tisíciletí, k nám promlouvají, chtějí, abychom se probudili, abychom neupadali hlouběji a hlouběji do oné temnoty a my stále neslyšíme. Nejsme jako slepci, protože ti mají rozvinuté jiné smysly vnímání, jsme zatemnělí, máme zatemnělou mysl. Upadli jsme do nevědomí a tahle naše nevědomost se dále prohlubuje. Jedna generace od druhé namísto toho, aby se učila a stoupala po oné spirále vědomí výše, se propadá naopak do nižších a nižších sfér. Tohle vše jsme dopustili a nejsou žádní ONI, že to udělal ten nebo ten. Nechali jsme se zotročit v naší pohodlnosti zcela a naprosto vědomě. Můžeš mít, člověče, titulů kolik jen chceš, a přesto budeš nevědomý. Já zde nemluvím totiž o pozemském pokrouceném vzdělání, ale o vědomí.

Dlouho jsem pátral po tom, co to vlastně vědomí je a dneska bych to naprosto srozumitelně a jednoduše vyjádřil asi tak, že to není v samé podstatě nic jiného než jen zdravý selský rozum, ale o ten jsme přišli. O ten jsme se nechali připravit a nepřipravil nás o něj nikdo jiný nakonec než právě sám vzdělávací systém a touha po moci. Počátek bychom našli ve městech a odtud se to pozvolna šířilo na vesnice. O tom snad ale někdy jindy.

Pokud jsi člověk, a ne každý ve tvém okolí jím je, pak to byla tvá volba sem na tuhle planetu zemi přijít a než jsi zde přišel, tak jsi dal slib. Na tohle jsi však, člověče, při vtělení pozapomněl a měl by ses rychle rozpomenout a věř, že to možné je. Jen cesta je to bolestivá, protože budeš muset opustit své staré vzorce chování, které jsi přijal a domníváš se ve své nevědomosti, že jsou správné.

Stačí se podívat jen na zákony, kterými se řídíš a řídíš se zákony dané země, ale to jsou vše jen výmysly těch mocných, které jsi podporoval, a kterým jsi sám dal tuhle moc. Tuhle moc jsi dal a dáváš ve slepé víře, že to jsou právě oni, kdo se postarají o to, aby ty ses měl lépe. O ani nevíš jak se mýlíš, protože pokud bys to jen tušil, nemohl bys to nikdy udělat. Kolik je států, tolik je různých zákonů a nařízení. Každý má své a všechny vychází jen z jednoho a tím je, aby si mocní udrželi a rozšířili svou moc.

Naše planeta země se však nachází v nekonečném vesmíru a ten jako celek má své zákony a ty jsou neměnné a platí bezezbytku pro všechny. Pro státy stejně jako pro každého jedince, který se kdekoliv na kterémkoliv území nachází. Byla nám dána svoboda a tou naší svobodou nebylo nic menšího než naše volba rozhodnout se, kterým směrem, kterou cestou se vydáme. Máš ji ty, stejně jako jsem ji měl já, či kdokoliv jiný v tomto vesmíru.

Pokud však budeš, člověče, šířit zlo, pak jediné co můžeš sklidit, je opět jen zlo. Bohužel ve své nevědomosti si to dnes neumíš ani představit, co to vše znamená a přitom je to vše tak jednoduché. V jednoduchých věcech hledáme složitosti a pak nevidíme a neumíme rozpoznat co je a co není správné.

Svět se za posledních pár let změnil, je zde všude kolem toliko nelásky, tolik nenávisti, že se pomalu dostáváme za hranici toho, odkud již není návratu. Nemusíš se dívat na svět jako celek, stačí se podívat jen na svou zemi, na lidi kolem sebe, na ty co nám vládnou, na ty, co by chtěli vládnout. Dnes a denně se setkáváme jen s tím, jak jsme ochočování, jak jsou nám na všech možných úrovních vymývány mozky, jak je překrucována minulost a jak jsme vedeni a vychování k nenávisti. Přes všechna ona vzdělání, kterými se dnes pyšníme, nejsme schopni rozpoznat co je a co není správné.

Stačí se podívat na naši politickou scénu a není možné říci, že se nejedná o duchovno, že tohle sem nepatří, že se tě to netýká. Patří to sem stejně, jako sem patřil a patří rituál šesti křížů a mnoho dalších věcí, před kterými zavíráme oči, a myslíme si, že pokud něco nevidím a neumím to nahmatat, tak že to není. Je to a funguje to daleko přesněji a dokonaleji než ony věci, které vidíme. To, co vidíme, není nic jiného, než jen ona energie, kterou jsme vytvořili naším smýšlením, našimi činy, a která se následně zhmotnila. Když zasadíš semínko ředkvičky na záhon, také nevidíš hned rostlinu. Musíš nějaký čas počkat, než vyklíčí, než uroste a než ji nakonec utrhneš a sníš. Takto je to zjednodušeně se vším. Vše, co zasadíš, člověče, nakonec sklidíš. Není možné zasadit ředkvičku a očekávat, že sklidím kedluben. Tak to nefunguje, tak tomu není.

Pokud to chápeš, pak se podívej kolem sebe, co sázíme, anebo co dovolujeme, abychom jako společnost sázeli. To vše, co jsme zaseli, musíme jednoho dne sklidit, jiná cesta není. A až si to uvědomíme, ne dříve, pak můžeme pomalu sázet to, co skutečně sklízet chceme, ale přesto, že budeme sázet to nejlepší z nejlepšího, budeme muset sklidit vše, co jsme zaseli dříve.

Přes všechna varování jsme zvolili ZLO jménem Babiš. Již jsem tuhle „bytost“ zde před časem nazval entitou a v podstatě to urážka není, protože pro jiné jsme entity my všichni. To, co jste však zvolili, není jen nějaká entita, je to druh entit, který byl stvořen a vylepšen v době rituálu šesti křížů a blíže se o tom jistě v nebližší době vyjádřím, protože o rituálu šesti křížů nebylo zdaleka napsáno vše.

Nebyly zveřejněny informace o skupině 48. Stejně tak nebyly zveřejněny informace o tom, jak jsme navrátili duši jednomu z nejvlivnějších lidí této planety a postarali se tak o jeho znovuzrození. Tím jsme se mimo jiné podíleli na odkladu nezvratné světové války a lidstvo získalo trochu času. Času, kterého si nevážilo a agrese k tomu, aby válka přišla a vznikla, den ode dne narůstá. Nebyly zveřejněny informace o tom, proč a jak se rituál šesti křížů zhrotil, proč byl těmi, kterými byl vytvořen, opuštěn. Nebyla zveřejněna řada jiných informací, protože naše mysl by to popřela, že to není možné a přesto se věci staly a já osobně byl u toho. Možné je vše co si jen „lidská“ mysl dokáže představit, jen neumíme přijmout, že by tomu tak skutečně mohlo být, protože mnohdy jde o věci nehmatatelné.

Budeme se dívat na filmy různého druhu ze světa „katastrof a scifi“, jak na nás útočí mimozemšťané, jak se setkáváme s vetřelci různého druhu, jak jsme potravou pro neviditelný svět. Díváme se na podobné scény a myslíme si, že jsou to bludy, že je to něco z říše a fantazie a co se nemůže stát a neuvědomujeme si, jak se mýlíme. Vše, naprosto vše, co si jen „lidská“ mysl dokáže představit, je možné zrealizovat. Odkud si myslíš, že lidská mysl čerpá informace?

Vraťme se však na naši scénu, kterou nejde popřít, protože ta je hmatatelná, je viditelná, je všude kolem nás a jsme její součástí.

Na naší politické scéně se od doby takzvané revoluce neobjevila ani jedna jediná vláda, která by pro tebe, člověče, či pro tuhle planetu zemi udělala něco, cokoliv, co by zlepšilo náš život. Jsme svědky jen úpadku a to ve všech směrech. Situace dnes dospěla do bodu, kdy jsme ze všech stan burcováni k tomu, jak bychom měli nenávidět Rusko. To Rusko, ten ruský lid, který položil životy za to, abychom zde dnes mohli být. Ze všech stran je opěvována Amerika. Ona Amerika, která ve své historii zná jen pár let, kdy s někým neválčila. Ona Amerika, která vyvraždila celé národy a rasy. Ona Amerika, která se dopustila takové genocidy, jakou lidstvo nepamatuje. Ona Amerika, která na nás mířila atomovými zbraněmi a v případě válečného konfliktu, jsme byli v první linii zničení. Na naše města měly být svrženy desítky atomových hlavic, jejich hlavní cíl měl být napáchat co největší civilní ztráty a způsobit totální rozvrat a chaos.

Rusko jako takové a v podstatě celá Evropa, byli podvedeni po rozpadu varšavské smlouvy, protože tyhle státy měly zůstat jaksi neutrální, mělo to být území, kde se nebude rozšiřovat NATO, tedy USA. Nestalo se tak a v podstatě jsme Rusko obklíčili ze všech možných a nemožných stran. Jak může být Rusko agresor s jeho půl milionovou armádou. Nebylo by schopné obsadit ani jediný stát. Jako agresor se zde chová samotné NATO se svou pětimilionovou armádou. Jak může někdo zpochybňovat, kdo zvrátil druhou světovou válku, když Rusko přineslo více jak 20 milionů obětí a USA jen pár set tisíc. Opravdu jsi, člověče, už tak tupým a věříš, že ze západu může někdy něco dobrého přijít? Ne, nepřijde a ani nikdy v minulosti nepřišlo.Naopak, USA jako velmoc zahyne, celý jejich kontinent se jednoho dne potopí za zvěrstva, kterých se dopustili na původních obyvatelích, za genocidu, kterou napáchali.

Ano a naše polická scéna a my s ní dnes uznáváme jen právě onu zvrácenou stranu západu a pliveme na vše a všechno, co pochází z Ruska. Jsou jedinci a především pak naši otcové a dědové, kteří se ještě dokáží střízlivě na věci podívat, ale těch ubývá, vymírají a tak se budeme muset jednoho dne opět tváří v tvář setkat s nějakou hrůzou, kterou jsme však sami vytvořili, abychom si obnovili paměť národa a pozvolna se pak navraceli k vědomí.

Babiš je monstrum, které pro tebe neudělá, člověče, nic, protože okusil moc a ten, kdo okusí moc, chce ještě větší moc. Tohle monstrum, které má na svědomí podvody v řádech stovek milionů, který je obžalovaný dokonce zahraničím, že se podvodů dopustil, čelí trestním oznámením a má strach se vydat soudům, dokud nepozmění z pozice své moci systém ve svůj prospěch. Tak tento muž, který tvrdí, že to vše je a bylo jen na objednávku, má dneska onu drzost vyhostit na základě dohadů a nepodložených obvinění ruské diplomaty. Podívejme se, kdo vše se k němu přidal, kdo mu přitakává a kdo vše si chce upevňovat moc. Celá pravice včetně jakési strany STAN. Starostové a nezávislí, tak jestli tohle je, a ono to je ukázkou toho, kdo jsou naši starostové a kdo jsou nezávislí, pak opravdu jsme na prahu sebezničení.

Nejsme schopni odsoudit jednoho Babiše, který se směje soudům, které definitivně potvrdili jeho účast jako agenta STB. Vyhostíme však diplomaty na základě neprošetřených zpráv. To vše, člověče, jsme zaseli a tohle vše budeme muset jednoho dne sklidit.

Dnes máme tu drzost a ukazujeme na prezidenta České republiky a chceme jej soudit za vlastizradu. Hnutí STAN chce podat žalobu na prezidenta pro vlastizradu. Toto už nejde slovy ani komentovat. Já dnes pochopím, že lze vrátit Duši a vím to, protože jsem u toho byl, ale můj selský rozum nepojme, jak je toto vše možné, co se kolem nás děje. Kdy to zastavíme? Co se ještě musí stát, abys prozřel, člověče?

Ze své pozice by měl prezident nechat zavřít v dané chvíli všechny, kdo se připojují k jakémusi humbuku a mluví o vlastizradě. Obviňovat bez důkazů prezidenta z vlastizrady je mnohem větší zločin, jak otrávit dvojitého agenta, ať už to provedl kdokoliv. Jakýkoliv agent od nepaměti vždy musel počítat s tím, že když přejde na druhou stranu, přijde jednoho dne jeho den.

Probuď se, člověče, když ti nejde o sebe, podívej se na své děti, protože ty budou sklízet jednoho dne to, co ty jsi dovolil zasít. 

S Láskou a v Lásce Kája

28.3.2018

 

Vyhostili jsme 3 diplomaty na základě domněnky bez jediného přímého důkazu.

Co tedy uděláme s Babišem, který nás zde v česku a nejen v česku vědomě a dlouhodobě tráví svými „ftaláty“. Na rozdíl od smyšlených dezinformací jsou zde fakta – podívej se zde na video – co to vlastně „ftaláty“ jsou, kdo je vyrábí a kdo si mastí kapsy.

https://www.stream.cz/adost/10023881-boj-o-ftalaty-a-nase-zdravi-kdo-a-proc-na-nem-ma-zajem

Slovensko nevyhostilo žádného ruského diplomata, Bratislava si jen předvolala ruského velvyslance. „Slovensko se bude chovat v kauze Skripal zodpovědně,“ řekl premiér Peter Pellegrini v parlamentu v odpovědi na otázky opozičních poslanců, proč i SR nevyhostila ruské diplomaty, čímž by byla solidární s Británií. „Jasně jsme deklarovali, že nebudeme podléhat žádnému tlaku a dělat zbytečná divadelní gesta,“ dodal Pellegrini a upozornil, že EU má stále 28 členů, přičemž 16 z nich se rozhodlo pro vyhošťování. „SR jen na základě přesvědčení, že za útokem na Skripala je Rusko, ruské diplomaty nevyhostí. Obvinění proti Rusku nejsou doložena důkazy,“ shrnul Pellegrini.

předchozí povídání ................Přišlo mi emailem II

následné povídání .................. Naděje pro Borotín

prostor pro dikuzi zde ............Prostor pro tebe