Přišlo mi emailem II

Stalo se to ještě před druhým kolem volby prezidenta, kdy nám přišel hezký a zajímavý email. Hezký jen z pohledu, že se jedná o slova, kterým by měl snad každý porozumět. Jinak na něm nic hezkého není, protože z těch slov musí každého normálního člověka mrazit v zádech, kde jsme se to dostali, co jsme to dovolili, kudy že to kráčíme.

Neměl jsem v té době příliš času, protože jsme se zabývali napojením české republiky na energie modrobílého plamene Květu života. Text jsem tedy nezveřejnil, byť jsem to v úmyslu měl a to třeba už jen proto, že od daného pisatele jsem zveřejnil i text před volbami do parlamentu, kde se pisatel velmi mýlil. S tímto textem jsem však plně souhlasil a sám bych to lépe, srozumitelněji a výstižněji nenapsal.

Včera, když proběhly volby na nového předsedu ČSSD a byl jím zvolen pan Hamáček, tak jsem se opět nestačil divit, kam se to ubíráme, kam to směřujeme. Ne, ono to není jen záležitost dané strany, je to věc, která se týká nás všech, pokud se na ni zadíváme z jiného pohledu. Tento člověk se netají sympatiemi k islámu jako takovému a měl by každý z nás vědět, kdo je kdo a co od koho může očekávat.

Tyto volby a zvolení daného muže číslo jedna jako předsedy mne vedly k tomu, že jsem dohledal onen již zmíněný text, který mi došel a doporučuji každému, aby se s jeho zněním nejen seznámil, ale aby ve svém kruhu působnosti podobná slova šířil. Je to samozřejmě opět každého volba, ovšem i to, že podobné věci nebudu mezi svými šířit a budu si myslet, že mne se to všechno netýká, je jeden velký omyl.

Svým postojem, svým přístupem a jednáním jednoznačně ukazuji, kam směřuji, kdo jsem a po jaké že to cestě vlastně kráčím. A jak už bylo řečeno, je jen jedna cesta, která je správná, a která je prvotním Zdrojem podporována. Cesta islamizace to jistě není.

Díky našemu laxnímu přístupu, díky naší slepotě, našemu nezájmu, naší zakuklenosti a strachu, co si kdo o mě pomyslí, jak se na mne kdo bude dívat či zda mne ještě bude soused zdravit a podobně, máme strach. Strach úplně ze všeho a tak jen mlčíme a sklápíme oči.

Díky tomu všemu jsme se dostali do stavu, kdy již zde máme celé vesnice, kde muslimové převládají a vlastně ovládají tato území. Chystají se zde ve velkém stavět a nikdo a nic jim v tom nebrání. Jak podobná území dopadnou je více jak jasné. Domy a pozemky starousedlíků ztratí za pár let na hodnotě a podobná místa budou námi opuštěna.

Můžeme říci, že to byla vláda, kdo rozhodl, že cizinci, a to nejen ze zemí evropské unie, mohou vlastnit naši půdu, ale ta vláda, to jsme my. Ta vláda je jen naše vlastní zrcadlo a ukazuje nám stav naší společnosti.

Ve vládě nám to ukazuje společnost jako celek, v nižších patrech nám jsou pak daní politici zrcadlem daného kraje. A tak bychom se mohli dostat až k vesnicím a vesničkám. Zdejší vesnici, jako je Borotín, nevyjímaje. Všude jsou věci, které se dají v rámci možností měnit, ale ve většině míst jsme to byli my sami, kdo to vzdali, kdo se po čase smířili a přijali situaci daného místa a nepoukazují na věci tak, jak by měli, aniž by v tom byl jejich vlastní prospěch. Ten je vidět na každém kroku právě z těch, kteří mají jakousi onu moc nad daným územím.

Přijdou komunální volby, a pokud chceme změnu, a to jakoukoliv, pak musíme být schopni zabezpečit, aby odešli ti, kteří na svých místech v dané chvíli sedí a to mnozí dlouhodobě, protože se prokázalo, že tito jsou na svých místech především z nějakého vlastního prospěchu.

Už jsem i o tom psal, že není možné zasadit ředkvičku a očekávat, že nám vyroste mrkev. Psal jsem i o tom, že pokud chceme něco zasadit, musíme pro to v první chvíli vytvořit podmínky, musíme záhon připravit a podobně a pak se musíme o věci starat. Tím chci říci, že není možné čekat, až přijde čas například komunálních voleb a pak něco řešit, je potřeba již nyní ukazovat na to, co by mělo být jinak a ptát se, proč tomu tak není. Proč daný starosta se nepostavil k věci jinak a proč je mu mnohé dění ve vesnici a okolí v podstatě lhostejné. Ano, máme strach se ptát a máme strach poukazovat, protože jsme to již dávno všechno vzdali.

Pokud však chceš, člověče, a máš skutečný zájem na tom, aby se věci změnily, aby tvé děti měly ještě vůbec nějakou šanci, pak se budeš muset probudit. Budeš se muset probudit, zbavit se obav a strachu a podívat se na věci jak skutečně jsou, jak se ti opravdu zrcadlí. Už jen tím, že se takto zadíváš, sázíš nová semínka a v čase se mohou přidat další a další. Pokud se těch semínek zaseje a probudí dost, pak máš šanci, člověče, že se ve tvém místě, kde žiješ, něco změní, protože ty sám již nebudeš lhostejný. Nebudeš si myslet, že to oni, ale pochopíš, že to jsi byl ty a jen ty, kdo vytvořil to ONI.

O tom všem jsem však dnes nechtěl povídat, měl jsem na mysli dnes opravdu jen zveřejnění daného psaní, které mi došlo. K volbám, těm komunálním, se však určitě vrátím. Vrátím se k nim ovšem z pohledu zde Borotína, protože tohle místo poznávám a k tomuto místu mám dnes vztah, a protože mi není jedno, jak se věci mají, tak se ozvu. Připomenu zde občanům dění, kterého jsou součástí a budu se ptát, zda se jim to takto líbí či nikoliv, protože pokud se jim to takto nelíbí, mají a budou mít možnost to změnit. Zda to udělají nebo ne, bude záviset opět jen na nich samotných. Osobně však nepochybuji, že se věci dají do pohybu, stejně tak jako se daly do pohybu, když jsme zde řešili centrální vytápění v Borotíně. Pokud bychom zde my s Radkou na věci neupozornili, občané by neřekli nakonec jasné ne a obec by vyhodila téměř dva miliony korun a to zcela zbytečně. Naopak, přece navýšíme starostům platy a upevníme jejich moc. Vidím a vnímám v okolí mnoho věcí, kde se, jak se říká, naši předkové musí v hrobě za ten náš přístup obracet. Věci jdou měnit a nemusí to stát ani korunu, naopak, ještě to může být pro obec přínosem, ale to musí být zájem a daní lidé nesmí mít na prvním místě svůj vlastní prospěch.

S Láskou a v Lásce Kája

20.2.2018

 

A nyní již opravdu k onomu emailu – na samotný úvod ještě doplním, co prohlašuje sám pan Hamáček, od včerejšího dne nejen poslanec sněmovny, ale také první muž ČSSD a takoví nám vládnou a vládnou nám jen proto, že ty jsi, člověče, lhostejný a nejdeš cestou, kterou máš a neplníš, co jsi slíbil, než jsi zde sestoupil na tuhle planetu zemi.

Šéf sněmovny Hamáček překvapil podporou islámu. Pro lidstvo je důležitý, řekl

"Odsuzuji islamofobii, stejně jako odsuzuji jakoukoli jinou formu extremismu či rasismu," prohlásil ve čtvrtek večer na turecké ambasádě. A dodal: "Islám už v minulosti prokázal a prokazuje nadále, že má nezastupitelnou a nevyčíslitelnou roli ve vývoji lidské společnosti"

Email, který mi došel 23.01.2018 zde:

Islám – podrobení.

Kdo má pravdu? 

Provedl jsem si vlastní studii situace v celé Evropě a mám udělaný závěr. Zveřejním ho v jedné ze svých knížek. Pro aktuálnost situace však nyní uvedu jenom několik faktů, abych dal lidem možnost lépe rozumět situaci a mohli se lépe rozhodovat. 

Podíváme se na několik faktů okolo islámu.

Přesný překlad slova islám z arabštiny je „podrobení“.

Pro araby má dva neoddělitelné významy:

ve všem se podrobit Aláhovi

celý svět musí být podroben

Islám učí, že:

pravý korán je pouze v arabštině (překlady nejsou platné). 

korán v arabštině je naprosto neomylné boží slovo, zvěstované skrze Mohameda a nesmí k němu být byť jediná čárka přidána ani ubrána (je naprosto bez chyby). 

ten, kdo to nepřijme a nepodřídí se tomu, musí být zabit. 

Důsledky:

lidé jsou donucováni přidat se k islámu pod hrozbou zabití

s muslimem - a to ani s univertzitním profesorem, který vyučuje islám - není možné vést absolutně žádnou diskusi o koránu. 

Fakta:
Korán obsahuje historicky i fakticky spoustu nesmyslů - příklady:

Mojžíš měl sestru Miriam a žili cca 1500 let před Kristem. Miriam je starožidovské jméno později v jiném jazyce vyslovované jako Marie. Mohamed prohlásil, že Mojžíšova sestra je Marie, ze které se narodil Ježíš Kristus. Takto je to zapsané v koránu. 1500 let rozdíl nehraje roli. Korán má pravdu a přes to nejede vlak. 
 

Muslimové zabíjejí křesťany, protože podle koránu to jsou modloslužebníci a jako modloslužebníci musí být vyhubeni. Podle koránu se křesťané klaní trojici: Bůh Otec, Ježíš a Marie.
Boha Otce a jeho „proroka“ Ježíše - to by ještě snesli, ale tu Marii - to je modloslužba.
Když jim řeknete, že to není pravda, že křesťané uctívají Boha Otce, Ježíše a Ducha svatého, urážíte korán, protože korán se nemýlí. 

Křesťané - můžete si tedy vybrat, za co budete popraveni: 

za modloslužbu nebo

za urážku koránu

Z koránu vyplývají různé právní nároky, sepsané do práva Šaría. 

Právo Šaría zahrnuje všechny aspekty života, včetně otázky jak se chovat k nevěřícím a toho, jak dobýt celý svět. Každý muslim je povinen se tímto řídit. 

Toto platí pro každého muslima bez rozdílu, i pro ty, které můžete znát jako své velké kamarády. 

V Západním světě se tvrdí, že většina muslimů jsou „dobří“ a že jenom někteří jsou „extrémisté“. 

Je většina muslimů, kteří nikdy nečetli korán ani právo Šaría - mimo jiné i proto, že většinou jsou negramotní. Muslimové označovaní jako "dobří"  jsou ti, co neznají korán a právo Šaría. Jenomže to jsou podle koránu špatní muslimové. A jakmile se s koránem a právem Šaría seznámí, tak se jejich mírumilovný postoj změní. Musí. Protože pokud ne, jejich „více věřící“ bratři by je zabili jako zrádce a pohany. I kdyby to byl jejich bratr nebo přítel. 
Nemohou se toho zříci, aby se tomu vyhnuli. Kdo se zřekne své víry, propadá smrti.

Každý muslim je povinen řídit se právem Šaría až do detailů. 

Právo Šaría dělí celý svět na 2 oblasti:

Dár al-islam

Dár al-harb

Slovo „dár“ znamená „dům“. Slovo „harb“ znamená „boj“.

První oblast je tedy „dům islámu“. To jsou všechna území na světě, kde islám dnes vládne, nebo někdy v minulosti vládl - i kdyby jen chvíli. 

Druhá oblast znamená „dům boje“. To jsou všechna území na světě, kde ještě islám není majoritní a ještě nikdy v minulosti nevládl. 

Dům islámu - to je to, co jim patří. To je jejich. Podle práva Šaría to nepatří nám, ale jim (celá jižní Evropa až po hranice ČR, polovina Afriky, blízký východ a kus Asie). Každý muslim je povinen toto vyrvat z rukou nevěřících a nastolit tam znovu vládu islámu. 

Jakmile bude zpátky ovládnutý dům islámu, tak nastoupí dům boje. To znamená „bojem nastolit islám“. 

Toto je oficiální interpretace, která vyplývá z práva Šaría a takto se to učí v každé muslimské škole, včetně muslimských škol v Evropě (placených evropskými státy).
Evropa tedy podporuje gramotnost „hodných“ muslimů, kteří se tak konečně mohou seznámit s koránem a s právem Šaría.  

 

Při pohledu na výše uvedená fakta, a když se v této chvíli rozhoduje o volbě presidenta, měli bychom si všichni odpovědět na otázku: Je pro mne důležitější sympatie, uhlazený vzhled a věk, nebo bezpečnost naší země? 

Jděte volit podle své odpovědi.  

Přeji vám moudrost k volbě a odvahu konat.
S úctou

Tomáš Kašpar

PS: Postoj pana Zemana je veřejně známý. Pokud nevíte, jaký má postoj pan Drahoš, tak on podepsal výzvu vědců pro přijímání uprchlíků.

 

předchozí povídání ................Pročištění I - každý sám za sebe

následné povídání ..................Sejeme ZLO - sklidíme ZLO

prostor pro dikuzi zde ............Prostor pro tebe