Andělé chtěli, abych napsala I

 
   Nadešel čas k tomu, abych se i já osobně, zde rozepsala, o tom, co se děje, o tom, čím jsme procházeli a stále procházíme. Od dnešního rána mě andělé vedou k tomu, abych toto napsala. Vždy jsem psala nebo kopírovala do těchto webových stránek pouze to hezké, světelné, většinou vše, o andělech a archandělech. Nikdy jsem nechtěla psát nic osobního, takže jsem zde, nezveřejňovala ani své zážitky a příběhy, kterými jsem za celá léta procházela, čím vším mě andělé vedli a jak mě učili. Ti, kteří mě znají osobně, mi často říkávali, ať zveřejním své zážitky, ale já jsem vždy byla raději uzavřená ve své "anonymitě", před tímto světem a chránila jsem si vždy své soukromí. A své prožitky jsem vždy považovala za mé osobní zkušenosti a věděli o nich jen ti, kteří mi byli nejbližší. Vždy jsem byla pro všechny "jiná" a musela jsem se s tím sama v sobě smířit.
   Od svého dětství vidím anděly a komunikuji s nimi. Častokrát mě vedli přes vize a obrazy, které vídám před svýma očima. Po celý můj život mě provází, i když bylo v mém životě období, kdy jsem se nechtěla věnovat těmto duchovním věcem a chtěla alespoň nějaký čas žít "normálním životem". Nechali mě, nikdy mě k ničemu nenutili, ale nikdy jsem neztratila schopnost, je vidět a slyšet. A vidět to, co mi ukazovali a ukazují stále. Vždy jsem věděla, že mým úkolem a mým posláním na této zemi, je šířit Světlo.
   Před mnoha lety jsem nejen andělům, ale celému Vesmíru dala slib, že budu vždy na straně Světla a že splním svůj úkol, své poslaní, pro které jsem zde, na zemi. Řekli mi tehdy, ať si své rozhodnutí promyslím, zda toto chci splnit za každou cenu. Byly tam tyto dvě slova,"za každou cenu". Dali mi dokonce čas na rozmyšlenou, že nemusím odpovědět hned. A já řekla ANO.
   Od té doby mě učili, jak rozeznávat jejich hlasy, jak je mohu slyšet v sobě, či zaměřit své vědomí ven a slyšet jejich hlasy zvenčí. Učili mě rozeznávat různé druhy energií a hlasy duší, učili mě, jak rozeznávat různé astrální entity, jejich energie, jejich působení na tělo. A učili mě mě, jak se chránit. Toto vše, jsem mohla vidět nejen svým vnitřním zrakem, ale i na vlastní oči. A mnohdy to, co jsem měla před očima, nebylo vůbec nic hezkého, ani světelného. Ale pro rozpoznávání, to bylo pro mě důležité.
Učili mě oni sami a zároveň mi posílali do cesty lidi, kteří mě učili jiným věcem, v mé cestě za poznáním.
Jednou se mě ptali, co bych si ve svém životě přála.  A já si přála trvalé napojení na jejich energie a slyšet vždy jejich čisté hlasy.
Vždy umět rozpoznávat. A toto mi bylo dáno.
Mnohdy jsem stála proti temným silám a beze strachu, naplněná Světlem a s vědomím, že vedle mne a za mnou stojí spousta světelných bytostí, cítila tu obrovskou sílu, uvnitř sebe a podporu všech. Andělé mě učili, že vše, je v nás, že nemám hledat venku, ale uvnitř sebe a ve spojení s nimi. Že většina lidí hledá venku, ale každý z nás, má v sobě vnitřní jiskru Světla. A to, co hledá, stejně nenajde jinde, než uvnitř sebe a to právě spojením a propojením svého vnitřního Světla, se Světlem Vesmíru, dojde k poznání, pochopení a k vnitřní síle, vnitřnímu klidu, míru a naplnění.
   Když jsem poznala svého duchovního partnera, jako by se má síla - naše síla -  ještě znásobila.
V té době se mi začaly dít věci, které mnohdy přesahovaly mé chápání. Andělé mi vždy říkali, ať vše prociťuji srdcem, ne hlavou.
Častokrát mě berou "nahoru" a učí mě dál.... a já pak mohu to, co mě učí, "přenést dolů". A pochopit, co se vlastně děje v této realitě.
Takže by se dalo zjednodušeně říci, že se pohybuji ve dvou realitách. Lidským chápáním nepochopitelné, přesto skutečné.
Můj duchovní partner - Kája, se pohybuje nejen v těchto dvou realitách, ale i ve vnitřní zemi, kde s ním spolupracují světelné bytosti, obývající tyto prostory a také ho učí. Já jsem trvale napojena na modrobílý plamen Květu života, ale do této reality vnitřní země, zatím vědomě nechodím, na rozdíl od něho.
   Než zde, na zemi vznikla a byla propojena energie Jednoty, což znamená, spojení vesmírné bílé energie s energií modrobílého plamene Květu života, z vnitřní zemí, tak se temné síly snažili tomuto všemožně zabránit. K tomuto spojení muselo dojít do určitého data v našem pozemském měření času. Toto bylo součástí takzvaných vesmírných dohod. Temné síly se snažily, aby tomuto bylo zabráněno a aby čas k tomu určený, nebyl dodržen, což se jim nepodařilo. Tato energie tady je a proudí a nikdo již nemůže zastavit její sílu.
A stejně tak, jak pracují všichni světelní andělé a mistři a snaží se ze všech sil, aby na této zemi proudilo Světlo a postupně všude pronikala energie Jednoty, stejně tak, pracuje strana temnoty, aby dál zabránila lidem v cestě ke Světlu a k Jednotě.
   A jednou z mnoha věcí, kterou strana temna vymyslela, je rituál šesti křížů. Toto téma a vůbec celou tuto věc, jsem zpočátku nesnášela a odmítala se s tím sama zabývat. Do té doby, než jsem pochopila.....že i toto je součástí, ke které se i já musím postavit  a pomoci....
Kája se s tímto tématem zabýval téměř měsíc, celé dny a noci. Všichni světelní mistři a andělé mu v tom pomáhali.
Několikrát si i bral volno z práce, aby dokončil vše, co bylo třeba, co mu bylo sděleno, diktováno, aby vše, zpracoval tak, aby ochrany byly naprosto dokonalé. Zažil tolik útoků, ze strany temnoty, že jsem nechápala, proč se s tím stále zabývá, ale on byl veden a ty útoky byly vždy včas a v plné míře zastaveny. Ale musel je pocítit, aby si uvědomil, co dokážou a na druhou stranu si uvědomil a pochopil, jakou sílu má Světlo, aby to posílilo jeho víru a měl přímé a konkrétní důkazy, o které vždy žádal.
   Nebudu zde popisovat všechny útoky, které zažil, ale andělé chtějí a vedou mě k tomu, abych zde, alespoň některé z nich napsala....
Když se tímto tématem začal zabývat, tak se jeho tělo doslova skácelo k zemi a cítil bolest ve svém srdci, jako silné, přímé útoky na jeho fyzické tělo. Andělé nedovolili více a pomohli mu, zvednout se a jít dál....
Dále, byl skoro téměř zasažen silným elektrickým proudem z vysokého napětí, ale jeho tělo bylo ochráněno....
V jeho domě, ve sklepě viděl temné síly reptiliánského druhu, kde byl jimi doslova vyryt kříž, který tam dodnes zůstal a je viditelný a nejde odstranit.....
V jeho sklepě vznikl "samovolně" požár, andělé ho vedli do toho sklepa zajít a mohl to za včasu uhasit, aby se tento požár nedostal k plynovému kotli.....
S pomocí archandělů a všech světelných mistrů se nám podařilo tyto síly odvést.
   V době, kdy i já pochopila a začala mu v tomto pomáhat, se útoky otočily i proti mě.
Napíši zde, také jen část z nich. Když jsem stála na ulici, přišel ke mě nějaký "člověk" a položil svou ruku, celou dlaní, na má záda, v oblasti srdce, já se jen otočila a nechápala, proč na mě někdo takto sahá. Po chvíli se mi udělalo divně a po příchodu domů jsem volala Kájovi. Nemohla jsem ani mluvit, cítila jsem, jak někdo mačká můj krk, jak se dusím, bolelo mě u srdce, ztrácela jsem svou sílu a nemohla jsem se ani hýbat. Byly u mě tři entity, právě z těchto zlatých vajec a braly si mou sílu. Kája mi pomohl, samozřejmě s pomocí svých světelných pomocníků a odvedl je a očistil mě. Musela jsem jejich sílu poznat sama na sobě, abych věděla, jak toto působí, jak se to projevuje, abych potom mohla pomáhat druhým lidem.
   Kája dostal od andělů mistrovské ochrany, které máme používat. Tyto ochrany jsou složité a jsou spojeny s energií nejen vesmírnou, ale právě také s energií modrobílého plamene Květu života a energií Jednoty.
   Jedním z dalších útoků, kdy už jsem byla pod silnou ochranou a temné síly na mě nemohly, byla hypnóza od jednoho člověka, který mě uvedl doslova do chvilkového spánku. Opět mi potom bylo zle a celý den jsem chodila jak tělo bez duše, prázdná, neschopná čehokoliv.
Pak mě andělé vzali nahoru a celou situaci mi ukázali zezhora, kdo za tím stál, jak opravdu vypadal a co udělal, abych to celé pochopila. A samozřejmě, mi bylo opět pomoženo.
   A po té, udělali andělé a světelní mistři jiná další opatření, pro naši ochranu a celé nám to bylo ukázáno, k našemu pochopení....
   Napsala jsem zde jen pár věcí, pro vaši představu. Kdybychom sami na sobě nepocítili všechny tyto útoky a to nejen tyto zde popsané, ale mnoho dalších, nikdy bychom tomu nevěřili a nejen, že nevěřili, ale nechápali, co vše, je možné. A také bychom nikdy nemohli pochopit a ocenit tu obrovskou pomoc ze strany Světla. Pochopit a na vlastní oči a tělo zažít, že Světlo je vždy silnější než tma.
   Nyní máme od andělů celý postup, jak zrušit účinky tohoto rituálu, který Kája se svými pomocníky vypracoval, ale cesta k tomu, nebyla vůbec jednoduchá. U prvního člověka tento titál rušil šest hodin. Pro mě samotnou, není snadné toto s ním dělat. Já s každým člověkem, na kterého se energeticky napojuji, vše cítím, cítím jeho bolesti, jeho úzkosti a pocity, ve svém vlastním těle. Toto jsem dostala jako "dar" od andělů, toto vcítění, tuto zvláštní empatii, jsem za to vděčná, ale někdy to není nic příjemného, co musím cítit a nechat projít svým tělem.
   Mnohdy ani bolesti lidí, na které jsem napojena, když s nimi pracují andělé přeze mne, nejsou vůbec příjemné.
A zvláště pak, to, co cítím u rušení takového rituálu, kdy odebírám člověku jeho bolest, která mě osobně neublíží, ale cítím jí a odevzdávám dál.... andělům.....Vesmíru.....
   Ale uvědomuji si, že kdysi jsem dala Vesmíru svůj slib, řekla jsem ANO, na otázku položenou, zda chci splnit své poslání  "za každou cenu."
A jestli bych toto udělala znovu ?
ANO, udělala.
Nejen, že jsem svůj slib znovu potvrdila, ale učinila jsem další slib, společný s Kájou, slib Jednotě....
A dokud budu tady, na této zemi žít, budu si svůj úkol a své poslaní plnit.
Světelní mistři, andělé, archandělé vedou mé kroky, vedou naše kroky, protože Já už na to nejsem sama,
už jsme My....
Síla a energie, kterou nám dávají, se nedá napsat do slov.....
Jsem odevzdaná... smířená... a nechávám se krok po kroku vést........

S láskou Milena
2.3.2015