Terapie energií Shanballa

zcela zdarma

V dané chvíli ojedinělá a mimořádná nabídka a příležitost.

 

Doplňující informace pro příhlášené najdete na samotnám konci na této straně

 

Pokud jsi zde vstoupil milý člověče, jistě to nebyla náhoda a něco  tě zde přivedlo. Ani já zde nejsem v danou chvíli náhodou, protože jako k mnohým věcem zde zveřejněným jsem byl veden, tak jsem dnes byl doveden k tomuto kroku. Sám jsem si kladl otázky, proč bych to měl udělat a stejně tak jsem si kladl docela hodně jiných otázek. Odpovědi jsem nedostal, nicméně pocit, že toto zde mám udělat sílil a tak jsem usedl a dělám to jak věci cítím a nepochybuji o tom, že jsou správné a pro některé z vás budou nepochybně přínosem a příjemnou změnou ve vašich životech.

Jak jistě víte Shanballa je jednou z energií, která je transformační a léčivou vesmírnou energií, která dokáže podpořit naši regeneraci a náš duchovní růst. Je to energie, která se přenáší přímo do naší aury a je možné s ní působit na druhé na dálku. Obsahuje mnoho symbolů a při terapií ponecháme na našem Vyšším JÁ a samotných mistrech Shanbally jak na nás budou v dané chvíli působit.

Energie Shanbally je velmi inteligentní a přesně si najde své místo kde na nás má zapůsobit a kterou část našeho těla má zharmonizovat. Působí na naše místa nejen na fyzické úrovni, nýbrž také na psychické rovině.

Jedná se o bezkontaktní techniku a protože jde o energie, tak můžeme působit i na dálku. Vy jako klient v dané chvíli můžete sedět nebo v klidu ležet doma. Dokonce nemusíte o tom ani vědět a přesto toto bude působit. Pro dosažení lepších výsledků je samozřejmě vhodné, abyste  se toho sami účastnili a to právě tím, že si to z pohodlí doma hezky vychutnáte.

Samozřejmě, že dokonce i když budete v klidu doma nemusíte dokonce sami v dané chvíli nic pociťovat. To ovšem neznamená, že energie, nepůsobí přesně tam a jak má. Délka podobných terapií se pohybuje různě dle potřeby, většinou to nepřekročí  půl hodiny. Aby terapie však byla opravdu úspěšná je potřeba ji několikráte po sobě opakovat.

Na internetu se dnes podobná půlhodinová sezení pohybují v různých cenách a to od 200Kč výše a některé nabídky dosahují docela vysokých cen protože jsou nabízeny jako několikanásobné sezení a tak by tomu mělo být, nicméně pak se pohybujeme v řádu tisíců korun.

 

A zde v tuhle chvíli mám pro vás zcela mimořádnou nabídku.

 

Nabízím vám službu, terapie energií Shanballa zcela zdarma

 

Pro koho je toto určeno

Pro skupinu 20 – 30 osob

Žádnou selekci ani výběr neprovádím, kdo se přihlásí ten bude do této terapie zařazen, podle data příchozí objednávky. Každý musí objednávku zaslat za sebe sama, tím zároveň potvrzuje, že s touto terapií a léčbou souhlasí. Není možné o toto žádat pro někoho bez jeho svolení, nebude to fungovat. Výhodou je pokud je daný člověk duchovně zaměřený, věcem věří a bude na dálku spolupracovat, což znamená, že si to v daný čas bude doma uvědomovat. Přihlásit se může kdokoliv s jakýmkoliv zdravotním či duševním problémem. Můžete zdravotní „problém“  pár větami popsat a nemusíte není to pro mne důležité ani podstatné. O ničem nerozhoduji ani nic nevyhodnocuji jsem v daném případě opět jako vždy jen prostředník a pokud vám tato služba k čemukoliv dopomůže, budu jen rád, že jsem vám mohl být takto v dané chvíli prospěšný.

 

Od kdy bude terapie probíhat.

Začneme v sobotu 29 srpna 2015

čas 22:00

 

jak to bude probíhat

očištění od entit,duší a energetických vláken

přesto, že jsem zde jen prostředník, stojí mne to čas a energií a ne zrovna málo. Celé řadě věcí se musím v dané chvíli přizpůsobit a podřídit  a proto mám také osobní zájem na tom, aby výsledek na konci byl co nejlepší. Z tohoto důvodů, budou účastníci v tento den 29.8. v uvedený čas pročištěni a očištěni. To znamená, že budou zbaveni všech přivtělených duší, budou očištěni od všech entit všeho druhu a budou jim odsekána všechna energetická pouta a vlákna.

Pozor toto si neplést v žádném případě s napojením na energií modrobílého plamene Květu života. Na tuto energií nebude nikdo z těchto bytostí napojen. Jen mám skutečně zájem, aby byl výsledek pro vás co nejlepší, pokud něco již sami dobrovolně podstupujete a proto vás očistím od všeho.

 

Samotná terapie Shanballa

Samotná terapie Shanballou bude pak probíhat následně od neděle 22:00 hod. každodenně po dobu 14 dní a to vždy ve stejný čas. Z toho vyplývá že každý bude nejen očištěn od všeho, co na něm v dané chvíli ulpívá, ale také každý kdo se sám rozhodne a přihlásí bude po dobu 14 dní vystaven samotné terapií Sanballa.

 

Ukončení terapie Shanballou

Neděle 13. Září 2015

 

Jak se máte sami chovat, pro co nejlepší výsledek.

Tak jako se JÁ tohoto musím osobně denně v daný čas účastnit a musím si to nějak zařídit, aby tomu tak bylo, stejně tak by jste měli postupovat vy. To znamená v daný čas a ten je neměnný být na svém oblíbeném místě. Být v klidu pohodě a stačí jen vědomě zhluboka dýchat. Nic jiného nemusíte dělat.Nic si prosím v dané chvíli nepředstavujte jen přijímejte, pokud se toho budete vědomě účastnit.

 Pokud vás provází jakákoli bolest, či trpíte jakoukoliv nemocí, není vůbec pochyb o tom, že se váš zdravotní stav změní. Záleží ovšem mimo jiné na vašem samotném přístupu a tak velmi zvažte zda věcem věříte a jste ochotni pro sebe také něco udělat, abyste zbytečně neblokovali nakonec svým přístupem místo někomu jinému, kdo by k tomu přistupoval s vírou láskou a respektem.

 

Samotná objednávka

Potřebuji znát jméno (nutně). Ideální je i příjmení. Potřebuji znát datum narození (nutně). Pokud je to možné tak i město ve kterém bydlíte nebo případně alespoň kraj ze kterého pocházíte toto však není podmínka.

 

Cena

Celý tento očistný proces a dlouhodobý proces terapie se Shanballou 

máte zcela  ZDARMA a k ničemu vás to nezavazuje.

 

Odměna

Jako vhodný druh odměny bych uvítal, pokud by jste mi po tomto celém procesu napsali jak jste toto prožívali a jaké změny jste zaznamenali. Klidně si denně pro sebe napiště dvě tři věty, abyste to na závěr mohli popsat jako příběh. Osobně uvítám informace pro svou další práci a vývoj a nepochybně to bude zajímat i ostatní. Společně nám toto pak může a nepochybně také bude všem přínosem na naší cestě. Podporujme se navzájem, protože pocházíme z jednoho a jedno jsme.

 

Všeobecné

Pokud jste dočetli až sem a přesto se vás toto osobně z nějakých důvodů netýká, budu rád, pokud tyto informace poskytnete někomu ve své okolí o kom víte nebo si myslíte že by toto ve svém životě z jakýchkoliv důvodů přivítal. Samozřejmě, že můžete text zveřejnit i na svých stránkách pokud je vlastníte, či předat komukoliv jinému, aby tyto informace  zveřejnil. I tímto způsobem můžete rozšířit trochu světla kolem sebe a někomu jinému tak pomoci. Děkuji.

 

S Láskou a v Lásce Kája

16.8.2015

 

Dolňující informace – terapie Shanballou.

především pro ty co se přihlásili na tuto ojedinělou službu, kterou jsem Vám nabídl.

 

Přicházím zde, abych sám za sebe mimo jiné vyjádřil radost, že jste reagovali na opravdu zcela mimořádnou službu, kterou jsem pro vás díky všem těm nádherným bytostem nad námi, mohl připravit.

Jsem potěšen, že všechna místa jsou takto krásně zaplněna. Zprvu když jsem přijal, že tohle mám a mohu udělat jsem velmi váhal zda nemám upozornit na to, že toto se nebude týkat těch, kteří jsou napojeni na modrobílý plamen Květu života. Chtěl jsem tak dát především příležitost jiným, aby si na sobě sama vyzkoušeli energie jak působí a co je vše možné dnes s energiemi dělat. Z nějakých důvodů mne to však nepustilo a byl jsem veden k tomu, abych tak nečinil a nechal volný průběh každému kdo se sám přihlásí. Nakonec jsem velmi rád, za to, že jsem tak neučinil a opět mohu jen upřímně poděkovat za vedení z hora.

Téměř polovina míst je obsazena právě bytostmi, které jsou napojeny na modrobílý plamen Květu života a já si již v dané chvíli plně uvědomuji jak jsem za toto rád a vděčný, protože věřím, že dostanu zpětné informace mimo jiné právě od těchto bytostí a mohu si tak mnohé srovnat a pomůže to nám všem na další cestě.

Strávil jsem nad celou záležitostí jen do dnešního dne velmi mnoho času, kdy jsem odpovídal na spousty vašich dotazů a vysvětloval věci jak jsou, nebo budou. Díky tomu se mi zde objevila řada nových poznatků k energiím modrobílého plamene a za toto jsem velmi vděčný, protože tak můžeme věci vylepšit a společně se posunout opět o krůček dopředu pokud budeme sami chtít.

Nepochybně se k samotné energií a napojení na modrobílý plamen vyjádřím v nějakém samostatném povídání, protože všechny informace považuji za velmi důležité a prospěšné.

Někteří z vás na mou výzvu proč do tohoto „procesu“ nepřihlásíte také své děti,když jste se přihlásili sami,  jste tak následně také učinili a i za toto jsem rád, protože můžeme společně sledovat jak se věci následně projeví u těch, kteří o tom nejen v podstatě nevědí ale jsou bezprostřední a nic si nemohou sami nalhávat. Mám na mysli malé děti a ty zde tedy na tomto seznamu jsou. Jsou zde i lidé, kteří byť přímo nevěří na energie souhlasili s tím a nechali se třeba svými partnery zapsat.

Směsice je tedy opravdu velmi různobarevná a samotného mne výsledky velmi zajímají, jak to bude kdo vnímat a jak se toto bude v čase projevovat.

Nepochybuji o energiích a dokládají to mimo jiné právě nyní výsledky a informace řady z vás, kteří jsou napojeni na modrobílý plamen Květu života a jejich životy se změnily. Změnili se však především na základě víry a toho, že s touto energií pracují a ne jinak tomu je a bude i zde.

Samotná léčebná energie Shanbally zde je a v případě ještě s kombinací právě napojením na energie modrobílého plamene Květu života dokážeme samozřejmě za pomoci všech těch nahoře i dole léčit v podstatě cokoliv a kohokoliv kdo věří a vědomě chce.

Tyto energie se nadají zrušit a vyslány k vám nepochybně jsou a budou. Záleží ovšem na našem přístupu na tom čemu a jak věříme a zda sami opravdu chceme a podle toho se bude také tato terapie „léčení“ které se zde nyní uskuteční projevovat.

Každý to tedy může opět pociťovat jinak a nebo také vůbec ne a je na nyní na každém jedinci jak dalece se sám do tohoto procesu zapojí a bude účasten.

Nezpochybnitelné je, že pokud se tohoto když jste se již přihlásili budete vědomě účastnit dojde ke změnám ve vašem životě a ve vašem těle. Věci ve vás se zákonitě musí změnit a změní a to jak na fyzické tak také na psychické rovině. Ovlivňujete a budete to ovlivňovat do značné míry však sami.

Každému z vás, kdo se přihlásil ještě osobně zašlu krátký email s informacemi pro případ, že by jste se zde nepodívali. Nicméně vše podstatné bylo sděleno a záleží tedy na každém z vás samotném.

Nemusíte v podstatě dělat nic, než přijímat to co je k vám vysíláno.

Pokud se chcete vědomě zapojit a to je to nejlepší co můžete udělat, pak se zhruba pět minut před začátkem a ten je vždy stejný , každý den ve 22:00 uveďte do klidu. Představte si nějaké místo, které dobře znáte a prociťujte jej, otevřete tak své srdce a budete to vše srdcem přijímat a to je tím nejlepším co můžete udělat. Pak už jen pravidelně a vědomě dýchejte. Nic více nemusíte. Doba trvání bude vždy 30 minut. Záleží jen na vás jak dlouho budete přijímat vědomě a pociťovat.

 

protože se objevili různé nejasnosti ze sdělení jak to bude probíhat a někteří z vás nabyli jiného dojmu než bylo zamýšleno tak prosím ještě jednou

začínáme v sobotu 29.srpna 2015 ve 22:00 a tento den každého jednoho z vás očistím od všeho co na vás ulpívá a to z důvodu, abyste byli opravdu pro danou terapií Shanbally naprosto čistí. u mnohých kdo nejsou napojeni na modrobílý plamen květu života a z největší pravděpodobností na nich mnohé ulpívá se může jednat o docela silný prožitek . zde upozorňuji nejde o samotné napojení na modrobílý plamen budete jen očištěni.

každý další následný den počínaje nedělí a to vždy ve 22:00 vám bude zasílána energie Shanbally 

prosím opakuji znovu že toto bude každý další den ve stejnou dobu a potrvá to celých čtrnáct dnů .

poslední terapie tedy proběhne v neděli 13 září.

 

Vím, že se neradi svěřujete a plně to chápu. Nicméně pokud naleznete odvahu a podělíte se s námi třeba každodenní krátkou informací co a zda jste pociťovali nebo jak se věci mění či nemění budu já i všichni ti nahoře potěšeni. Své třeba každodenní prožitky a potřehy zapiště do rubriky "prostor pro vás - Shanballa" jen do nadpisu napište " terapie Shanballou

Uvědomte si prosím však další důležitou věc k tomu. Pokud napíšete cokoliv byť jen dva tři řádky pak s tím vším ještě vědoměji pracujete a vše se u vás bude i jinak projevovat. Navíc velmi silně podpoříte mnohé další, když nám dáte vědět. Nic na tom když napíšete že se nic nedělo a podobně vše je proces a vše se mění a i já tyhle informace potřebuji pro další zlepšování. Věřím, že alespoň někdo z vás se do tohoto zapojí a zapíše zde své každodenní pocity. Můžete to brát jako svůj osobní deník. Nikdo vás nezná a nebo můžete pozměnit vystupovat pod přezdívkou to je úplně jedno. Všechno co děláte nakonec stejně děláte pro sebe, jen to třeba nevidíme nebo si neuvědomujeme na vědomé rovině ale je to tak.

Mějte se kouzelně, těším se na vás a pokud mne cokoliv napadne přiložím vám to do emailu, který stejně ještě každému jednomu z vás zašlu.

S Láskou a v Lásce Kája

27.8.2015