První zasvěcení do Shanbally

 

V tuhle chvíli zde dnes přicházím, abych si zaznamenal, pro sebe nepochybně jakousi změnu a jistý posun v mém životě jako takovém. Vše kolem nás se mění a vše je v neustálém pohybu a ne jinak je tomu u mne samotného.

Před pár dny jsem zde na stránky přidal samostatnou rubriku Shanballa a tím rozšířil jakýmsi způsobem činnost, které se věnuji. Popravdě jsem si před časem ještě nemyslel, že se tomuto budu osobně věnovat, protože pokud jsme byli s Mílou tak jsme to měli hezky rozdělené. Ona příliš nemusela v té době ty zemské energie a sama říkala, že jsou pro ni studené a těžké a já se nepletl do těch, jejích jemných, které naopak milovala a energie Shanbally k nim nepochybně patřily.

Situace se však změnila a protože se mi zde hromadily dotazy na Shanballu tak jsem se nakonec rozhodl tuto službu zařadit do nabídky na těchto stránkách.

Několik dlouhých měsíců jsem to zvažoval a studoval vše dostupné, než jsem se k tomuto kroku uchýlil. Mnohokráte jsem žádal i své patrony o vyjádření a podobně. Nakonec jak je vidno jsem se pro toto rozhodl a vím, že toto byl a je krok správným směrem.Vím, že jsem byl v tu chvíli již plně připraven a navíc s jakýmsi požehnáním z hora, pokud se to takto dá nazvat.

V popisu u Shanbally jsem zveřejnil manuál, který má se údajně předává až po zasvěcení. No já jsem se rozhodl postupovat jako vždy trochu jinak. Mám toho nastudováno docela dost a nestačil jsem se divit co i zde v podobných manuálech jsme schopni šířit za bludy a hlouposti. Už mne ani neudivuje, že tohle vše jiní, ti kterým toto je předkládáno přijímají bez povšimnutí, že věci přece takto nejsou, nemohou být a nikdy ani nebyly. Ano mluvím o manuálu, který jsem i já sám zveřejnil, protože tento se šíří našim internetem.

Předmětem tohoto článku a sdělení, není „posuzovat“ jak to zase je či není, přesto pokud jsem se již zmínil o tom co je veřejnosti a řekl bych pak odborné veřejnosti předkládáno je nesmysl. Odborné z pohledu, že pro Shanballu se člověk musí rozhodnout sám jako pro vše ostatní a měl by vědět proč tohle chce, co jej k tomuto vede a jak s tím dále bude zacházet.

V manuálu je zmínka v jedné jeho části, přesněji v první, že je toto channelváno prostřednictvím Hari Das Melchisedechova.

Nebudu toto zde celé rozebírat do hloubky, protože krmení nesmysly jsme na každém kroku. Nevím ani zda jde o špatný a překroucený překlad a je mi to v podstatě jedno, protože každý má přijímat s otevřeným srdcem a pokud by tomu tak bylo či je, pak si to čtenář při čtení sám správně vyhodnotí a nebude podobným blábolům věnovat pozornost.

Možné také je, že nejde o žádný špatný překlad a je to pak jen opět ukázkou toho jak se snažíme zviditelnit že něco přijímáme z hora od někoho a přitom vůbec nemáme ponětí od koho to vlastně přijímáme a v podstatě zde opět půjde jen o démony v nás se kterými máme smlouvy.

Nicméně k věci samotné a k textu, který je nám předkládán, jako pravda, pravdoucí. Ano jistě to bude nakonec pohled každého čemu kdo bude věřit a jak s tím naloží ani to mne dneska netíží, nicméně vyjádřit se mohu, protože sděluji jen svou pravdu a sděluji ji tak jak jsem k tomu opět v danou chvíli veden.

V channelovaném textu se píše cituji:

Nyní je ale možné
požádat o výjimku, o vystoupení z karmy - systému příčiny a následku. Karmická rada
rozhodla, že pokud si to lidé přejí, mohou vystoupit ze zákonu karmy. Nutné je ovšem
porozumět, jak je to možné udělat. Dokud o mě o to nepožádáš, nemohu to udělat, a to proto,
že respektuji tvoje právo volby, tvoji svobodu. 

Tak tomu opravdu může věřit snad jen ten kdo poprvé něco slyšel ve svém životě o Bohu o jeho řádu, boží vůli nebo karmě jako takové.

Přesto, že je tento text bijící do očí a nemůže být pravdou pro žádnou bytost, která je na cestě jak se říká ke Světlu já dnes říkám k Bohu, přesto se tyto bludy celé roky šíří a prezentují.

Pokud se neptetu, tak vše pochází od Boha a byl to on a je to on, kdo stvořil vše dokonalé. Cožpak opravdu se zde najednou někde nad námi sejde nějaká rada a dohodne se, že od dnešního dne kdo požádá, tak mu bude vše zrušeno a odpuštěno. Tomu snad nevěříte. A pokud tomu nevěříte pak proč tohle vše čtete a zabýváte se tím a nepostavíte se proti tomu, že jsou zde šířeny nesmysly.

Pokud by toto byla pravda a můžeme ji jen na malou chvíli připustit, pak dneska někoho zabiju nebo vyloupím banku a zítra pořádám o zrušení karmy. Jak jednoduché.

Dále je nám prezentováno, že Bůh je soucitný a odpustí nám všechno a nemá nás vlastně v úmyslu trestat. To by bylo na filozofickou a dlouhou diskuzi nad rámec tohoto článku. Nicméně se k tomu jistě v čase vrátím. Popravdě nám Bůh neodpustí nic a pokud by se tak stalo, že by nám jen zlomek něčeho odpustil, pak by v podstatě on sám popřel vše co vytvořil a nastal by chaos nejen na této zemi, nýbrž v celém stvoření. Cožpak se stále v různých formách a podobách dokola neopakuje, že co zaseješ, že to také sklidíš. Nejde zasít žito a sklidit kukuřici. A dále je v danou chvíli naprosto zbytečné toto vysvětlovat. V podstatě nás on netrestá, to my se trestáme sami, protože nedodržujeme přikázání a nežijeme podle Boží vůle.

Závěrem někde v tom úžasném channelingu je napsáno „ Vítej do života zproštěného karmy“. Já myslím že toto zde už opravdu nemusím komentovat, že to z části bylo popsáno výše.

Jinak jsou tam samozřejmě i hezké věci. Příkladem bych mohl uvést cituji „Je to jen tvoje rozhodnutí, zda chceš být pracovitý žák nebo líný žák.“.

Už jsem si vyslechl docela dost různé kritiky, když jsem napsal, nebo řekl, že je člověk, duchovně líný. Dokonce s tímto se neuměla z jistého pohledu vyrovnat ani Míla, když jsem to někdy pronesl v tom dobrém slova smyslu a brala to jako urážky jako ponižování a nebo, že já se naopak povyšuji a že si myslím, že jsem pán dokonalý. Ne nikdy tomu tak nebylo, není a nebude, abych se dnes ještě nad někoho povyšovat či si myslel, že jsem dokonalý. Stejně tak nemám potřebu se do kohokoliv navážet. Tahle zmíněná má věta je však stejná jen jinak napsána než ona věta z toho celého channelinku. A zbytek je zase jen na vás.

V onoho zmíněného textu zmíním ještě jednu větu, protože se sem přesně hodí. Cituji „Od tohoto
momentu budu říkat své pravdy a budu předávat své znalosti všem, kteří to potřebují!“

ano tak tím se snažím řídit, takže pokud ještě někdo má pocit nebo dojem, že se do něj navážím, nebo, že někoho kritizuji či jej poučuji, pak si tuhle větu, která tedy údajně má být z hora a to dokonce od samotného Michaele dobře pamatujte, protože, říkám a šířím jen mé pohledy a pravdy a předávám je zde třeba na tyto stránky a pokud s nimi kdokoliv nesouhlasí nebo třena jen s částí nemusí je číst ani tomu věnovat pozornost.

Tak toliko jsem měl ještě potřebu sdělit k Sanballe a manuálům, které se šíří. Tolik jsem měl potřebu v daném tady a teď sdělit  nejen k onomu chennelinku, protože pokud jen připustíte, že věci jsou jinak, pak si prosím uvědomte, kolik různých bytostí se dnes projevuje tím, že přijímají  ony záhadné channelinky a nemají ani ponětí od koho a na koho jsou napojeni. A zde opět jen připomenu, protože opakování je matkou moudrosti, že stejné je to s tím kolotočem štěstí, tedy kartami a celou řadou jiných a dalších duchovních nesmyslů, které byly a jsou vytvořeny jen proto, že se nacházíme v době, kdy je to dokonalý byznys. Dávejte si pozor na to čemu a komu věnujete pozornost a přijímejte věci s otevřeným srdcem. Nemusíme si vymýšlet další a další sladká slova, protože historicky máme dost dokumentů ve kterých se ukrývá pravda. Jen je potřeba ji najít.

A nyní se vrátím krátce k mému prvnímu zasvěcování do Shanbally prvního a druhého stupně. Text výše k tomu všemu však jaksi stejně patří a je toho všeho nedílnou součástí.

Právě proto, že jsem ke všemu, přistupoval velmi odpovědně a dlouho jsem zvažoval zda nezůstat jen právě u energií modrobílého plamen, tak právě proto mám v těchto věcech jasno. To, že Jsem Shanballu jaksi nakonec zařadil do věcí, kterým se dnes již věnuji má hlavní důvod v tom, že se na mne obrací lidé, kteří třeba mají právě napojení na modrobílý plamen Květu života a je zde tedy vytvořena ona důvěra a já je nechci posílat jinde. Pokud jsme tohle dělali společně s Mílou byly věci jasné.

První zasvěcení které jsem prováděl sám se tedy uskutečnilo 1.8.2015 a příprava byla dlouhá a docela náročná. Samozřejmě, že jsem se na toto již těšil protože jsem toto měl jaksi ve svých žilách každá moje buňka byla tím nasáklá, že toho dne zde bude první bytost, která podstoupí ono zasvěcení mým prostřednictvím. Neměl jsem žádné obavy, protože vím a jsem si toho stále plně vědom, že jsem v daném procesu jen a jen prostředníkem ničím více.

Mimo jiné jsem se celé sobotní dopoledne na toto vše připravoval a pozměnil jsem si řadu textů, tak, aby byly v souladu s Boží vůlí a řádem.

Řekl jsem, že mám zde čtyři patrony se kterými velmi úzce spolupracují a jsem si jistý, že vše co je zde zveřejňováno je v souladu a nemůže to nijak narušit či poškodit vesmír jako celek, či jakoukoliv jeho část.

U celé řady věcí, které jsme ještě s Mílou dělali se vyskytly situace, kdy jsme jako hlavního patrona navíc povolávali ještě jiné vysoce postavené bytosti. No a zde když jsem chtěl podobnou a shodnou bytost povolat jsem byl zastaven, že mám pověřit a požádat někoho jiného. Jenže na žebříčku samém už téměř nikdo nestál, tedy mimo samotného Boha a Stvořitele v jedné osobě.

A bylo rozhodnuto. Hlavním patronem pro zasvěcování do Shanbally u mne je a vždy bude sám Stvořitel. Není nikdo jiní než právě on kdo by to měl být.

Došlo mi to až druhý den kdy mi najednou aniž bych na něco v tomto směru myslel, mi přišla myšlenka. „Kájo vzpomeň si, uvědom si koho kdo volá, když opravdu potřebuje pomoc a stojí před téměř neřešitelnou věcí“.

Ano a najednou se mi vybavil obraz z minula dávné minulosti. Viděl jsem jasně a zřetelně spousty různých válečných polí od nepaměti a vždy se modlili a prosili Boha, nikdy ne žádného anděla. Tím opět nezatracuji anděly protože s nimi pracuji, děkuji jim a miluji je. Jen opět připomínám a upozorňuji možná jen sám sebe, kdo že je nejvyšší a ke komu to vlastně směřujeme a jdeme. A tak nebyl jediný důvod proč by sám Stvořitel nemohl být a stát se sám patronem nad celým procesem Shanbally. Stal se jim a vždy na tomto místě bude, pokud budu já někoho dále do těchto energií zasvěcovat. Je zárukou toho, že se nestane nic co není v souladu s Boží vůlí a plánem.

Už více jak půl hodiny před začátkem jsem si zapálil patřičný počet svíček a i zde postupuji jinak než mnozí, protože nikdy žádnou svíčku takto zapálenou nezhasnu a vždy je nechám všechny dohořet. Vyjímka byla zase jen když jsme něco dělali u Míly, ta je vždy zhasla když jsme šli spát a nebyly ještě dohořelé. Já toto nedělám.

Zapálil jsem si také jednu vonnou tyčinku ze santalového dřeva, protože tuhle vůni opravdu miluji. Pustil jsem si potřebnou hudbu a tohle také nepoužívám běžně. U Shanbally mne to k tomu však vedlo, že tomu tak má být. Jinak dnes nepoužívám hudbu a to žádného druhu ani při meditacích. To neznamená, že si ji neposlechnu jen ji u podobných věcí jednoduše dneska již nepoužívám, protože někdy pak má mysl potřebu sklouznout do poslechu a to nechci.

Blížila se pomalu devátá hodina, čas kdy to vše mělo začít na kterém jsme byli domluveni a já měl jakousi silnou potřebu si zajít pro foťák, protože jsem vnímal, že zde už nejsem sám. Zašel jsem si pro něj tedy do ložnice a ještě než bylo devět jsem si udělal pár fotek místnosti. Hned jsem viděl, že zde sám nejsem a že máme pro tuhle chvíli doprovod což není nic neobvyklého.

Samotný prožitek, který jsem měl při zasvěcování zřejmě do slov zde nevložím a tak se o to ani v danou chvíli nepokouším. V každém případě byl zvláštní, byl jiný, byl hezký. Bylo mi hodně horko po celém těle a vnímal jsem stále jakési šimrání na různých částech těla. Nejvíce pak závěrem na čele. Měl jsem jasný pocit a vlastně vím,  velmi silně jsem to vnímal, že za mnou někdo stojí a předává energií mi osobně. Nevím zda to byl archanděl Michael nebo Ježíš a není to pro mne důležité. Vím že zde byli a měl jsem z toho všeho mimořádně krásný pocit.

Když jsem vnímal, že toto celé zasvěcování mohu ukončit tak jsem všem samozřejmě poděkoval a sedl si do křesla, zavřel jsem oči a nechal to vše v sobě ještě dlouho doznívat.

Bylo kolem půlnoci a já se rozhodl jít spát, věděl jsem však, že ještě chci jít ven a udělat si nějaké snímky venku nad domem a tak jsem také učinil. Nepřekvapilo mne, že se na snímcích objevily projekce, energie, stále nevím jak to nazývat. Šel jsem do postele a nafotil si jak to vypadá v samotné ložnici a byly všude. Byl to hezký pocit a s tím jsem usínal. Ráno jsem se stejně hezkým pocitem probudil. V ložnici jsem ještě nikdy toliko „útvarů“ nenafotil.

Tak a v této chvíli se zde mohu rozloučit, protože jsem předal do písmenek vše co jsem měl potřebu v dané chvíli sdělit a těším se na další prožitky a vám všem přeji totéž.

S Láskou a v Lásce Kája

2.8.2015